996.549

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar valóság versei I-II.

1475-1820/1820-1945

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.203 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. kötet
A magyar valóság versei (Cs. I.)5
Névtelen: Szabács viadala (Részletek)9
Névtelen: Mátyás király halálára10
Névtelen: Körmöcbányai táncszó12
Szabadkai Mihály: Beriszló Péter veszedelméről (Részletek)12
Apáti Ferenc: Feddőének (Részlet)13
Farkas András: Isten megbünteti a magyarokat (A zsidó és magyar nemzetről - Részlet)14
Istvánfi Pál: Menyasszony felkészítése, lakodalmi vígasság (Volter és Grizeldisz históriája - Részlet)16
Tar Benedek: Házasságrúl való dícsíret (Részlet)17
Tinódi Sebestyén: Buda veszéséről és Terek Bálint fogságáról (Részlet)18
Batízi András: Pogán nép kezében (XLIV. Psalmus - Részlet)20
Névtelen: Szendrői hegedős-ének22
Szkhárosi Horvát András: A bőjtről (Kétféle hitről - Részlet)24
Tinódi Sebestyén: A török megbünteti a pórokat (Az szalkai mezőn való viadalról - Részlet)25
Szkhárosi Horvát András: Urak török kézben (A fejedelemségről - Részlet)25
Szkhárosi Horvát András: A fösvénységről (Részlet)26
Baranyai Pál: Az tékozló fiúról (Részlet)27
Névtelen: Pajkos ének30
Tinódi Sebestyén: Sokféle részögösről (Részlet)31
Szkhárosi Horvát András: A váradi papok ellen (Panasza Krisztusnak - Részlet)32
Tinódi Sebestyén: Rablókatonák kifüstölése Lévából (Szitnya, Léva, Csábrág és Murán váraknak megvevése - Részlet)33
Sztárai Mihály: Ferdinandus és Fráter György ellen (Szent Illyésnek és Ákháb királynak históriája - Részlet)36
Tinódi Sebestyén: Kapitán György bajviadalja (Részlet)37
Dézsi András: Mennyekezőben boldogságok (Az ifjú Tóbiás - Részlet)40
Tinódi Sebestyén: Fráter György halála (Erdéli história - Részlet)41
Tinódi Sebestyén: Hajdúk megrohanják a szegedi törököt (Szegedi veszedelem - Részlet)43
Tinódi Sebestyén: Hajdúknak intés (Szegedi veszedelem - Részlet)45
Tinódi Sebestyén: Az vég Temesvárban Losonczi Istvánnak haláláról (Részlet)46
Tinódi Sebestyén: Szondi György halála (Budai Ali basa históriája - Részlet)49
Tinódi Sebestyén: Eger vár viadaljáról (Egri históriának summája - Részlet)50
Tinódi Sebestyén: Nyári Lőrinc vitézsége (Budai Ali basa históriája - Részlet)55
Tinódi Sebestyén: Udvarbírákról és kulcsárokról (Részlet)56
Bornemissza Péter: Búcsú Magyarországtól58
Küküllei névtelen: A kazdagokhoz és a vitézlő néphez (História - Részlet)59
Pesti György: A Halál beszél az Ádám fiaival (Részletek)60
Gyulai névtelen: Cantio de militibus pulchra61
Ilosvai Selymes Péter: Lakatgyártó házában (Az nagy Szent Pál apostol históriája - Részlet)66
Felnémeti névtelen: A Luther-papok ellen (Részlet)67
Szegedi Kis István: A magyaroknak siralmas éneke a tatár rablásáról (Részletek)68
Névtelen: Asszonyok Szigetvárban (Az Szigetvárnak veszéséről - Részlet)70
Ilosvai Selymes Péter: A leánymagzat nincs becsűletben (Sokféle neveknek magyarázatja - Részlet)72
Ilosvai Selymes Péter: A magyar urak híres torkáról (Ptolemeus históriája - Részlet)74
Alistáli Márton: A magyar urak híres torkáról (A vitézi Túri György haláláról - Részlet)75
Enyedi György: Szegénység és gazdagság forgandóságáról (Gisquardus és Gismunda históriája - Részlet)76
Péchi Lukács: az 1579-es nagyszombati kalendárium versei76
Moldovai Mihály: Hegedős-ének78
Balassi Bálint: Borivóknak való81
Névtelen: Ifjaknak vénekkel való házasságok ellen (Hallgassátok, jó uraim - Részletek)82
Névtelen: Papok cifrálkodása eleln (Hallgassátok, jó uraim - Részlet)84
Bogáti Fazekas Miklós: Bordélyban (Apollonius históriája - Részlet)85
Balassi Bálint: Egy katonaének87
Balassi Bálint: Búcsúja hazájától89
Balassi Bálint: Bécsi Zsuzsannáról s Anna-Máriáról90
Névtelen: Vitézi ének (Részlet)91
Rimay János: Az nagyságos Balassi Bálintnak Esztergom alá való készűleti (Részletek)92
Lakatos Péter: Így síra, halálra vitetvén (Részletek)93
Sárközi Máté: katonáknak való ének (Részlet)94
Wathay Ferenc: Tatárok garázdasága (Szinán és Ibrahim basa idejében - Részlet)95
Simaházi Lőrinc: Erdélynek veszedelméről (Részletek)98
Wathay Ferenc: Ázsiának földe100
Wathay Ferenc: Az asszonyi cifrálkodás ellen (Szinán és Ibrahim basa idejében - Részlet)102
Wathay Ferenc: A gályás rabokról103
Rimay János: Felbomlott békesség (Az időnek állapotja - Részlet)106
Névtelen: Magyarokat feddő ének107
Wathay Ferenc: Papok, fő urak, nemes asszonyok (A magyar nemzetségnek - Részlet)108
Debreceni Szappanos János: Katonák köszöntik Bocskai fejedelmet (Részletek)109
Nagy Péter: Tolvaj vesztőhelyi búcsúzó verse112
Debreceni Szappanos János: Bocskai Istvánnak szomorú haláláról (Részletek)114
Petki János: Erdélyi úrfiak korholása (Virtus és Voluptas - Részlet)115
Névtelen: Égi harmatért vagy essőért (Részletek)116
Névtelen: Az 1611-es keresztúri kalendárium versei117
Névtelen: A pápa tanácsa (Erdélyországnak nyomorúságáról - Részlet)119
Névtelen: Tömlöcnek fenekén (Részlet)120
Névtelen: Báthori Gábor búcsúzása (Részlet)121
Nyéki Vörös Mátyás: Gazdag ember halálára (Dialogus - Részlet)123
Névtelen: Csepreg városának siralmas romlásáról (Részletek)125
Névtelen: Bethlen Gábor éneke (Részletek)128
Névtelen: Intő és oktató ének az asszonyoknak tisztekről129
Névtelen: Ének Bethlen Gábor haláláról132
Névtelen: Vargák vendégsége133
Beniczky Péter: Az esztendőnek négy részeinek mivoltáról134
Névtelen: A kiskomári főkapitány halálára (Részletek)135
Névtelen: Lakodalmi berzenkedés a hegedűssel (Új hírt mondok - Részlet)137
Zrínyi Miklós: Ázsiai hadak (Szigeti veszedelem - Az I. énekből)138
Zrínyi Miklós: A szultán és tábora (Szigeti veszedelem - A II. énekből)139
Zrínyi Miklós: Kávézó törökök (Szigeti veszedelem - A III. énekből)140
Zrínyi Miklós: Hazatérés a viadalból (Szigeti veszedelem - A IV. énekből)142
Zrínyi Miklós: Készülődés a vár védelmére (Szigeti veszedelem - Az V. énekből)144
Zrínyi Miklós: Deli Vid és Hamviván viadala (Szigeti veszedelem - A VI. énekből)144
Zrínyi Milklós: A kanizsai basa támadása idején (Szigeti veszedelem - A IX. énekből)146
Zrínyi Miklós: Kirohanás az égő várból (Szigeti veszedelem - A XV. énekből)146
Névtelen: Az mirigyről való szép ének148
Vajtai Márton: Veszprémi hajdu levele palotai töröknek149
Névtelen: Katonák éneke151
Beniczky Péter: A szolgák fizetésekről152
Gyöngyösi István: Utazás háborús időben (Murányi Vénus - Az I. részből)153
Gyöngyösi István: Wesselényi és a gyanakvó parasztok (Murányi Vénus - A III. részből)154
Gyöngyösi István: Öregasszony ijedsége és várvétel (Murányi Vénus - A III. részből)156
Liszti László: Magyarország dícsérete (A Magyar Márs III. részéből)158
Névtelen: Vénleány-csúfoló (Részletek)161
Kőröspataki János: Lupuj vajdáról való ének (Részlet)162
Gyöngyösi István: Hajnali vadászat (Kemény János emlékezete - I. könyv II. részből)163
Gyöngyösi István: Romol a békesség (Kemény János emlékezete - II. könyv I. részből)167
Gyöngyösi István: Tatárok diadalma az erdélyi hadakon Lengyelországban (II. könyv II. részből)168
Gyöngyösi István: Erdély a tatárdúláskor (Kemény János emlékezete - II. könyv III. részből)171
Névtelen: Erdélyország a tatárok kezében (Részlet)172
Gyöngyösi István: Kemény János tatár rabságban (Kemény János emlékezete - II. könyv III. részből)174
Névtelen: Ének a tatár rabságról176
Névtelen: Az 1658-as váradi kalendárium verseiből178
Ködi Farkas János: Kádár István éneke (Részlet)178
Névtelen: Az német rendeknek hatalmaskodása (Magyarországnak veszedelmérűl - Részlet)180
Gyöngyösi István: Török hadak (Kemény János emlékezete - III. könyv III. részből)181
Gyöngyösi István: Kemény János eleste (kemény János emlékezete - III. könyv V. részből)185
Névtelen: Német métely (Szabadságunk rontó - Részletek)188
Névtelen: Zrínyi Miklós búcsúlevele (Részletek)188
Névtelen: Ének Zrínyi Miklós haláláról (Részletek)190
Gyöngyösi István: A reggel (Murányi Vénus - A II. részből)191
Gyöngyösi István: A pénz hatalma (Murányi Vénus - A II. részből)192
Patkó Zsigmond: Katona buzdítás (Részletek)192
Névtelen: Vénleány éneke (Szerelem anyjának - Részlet)195
Gyöngyösi István: Borozó parasztok (Igaz barátságnak tűköre - Az Actus IX-ből)195
Névtelen: Papvilág Magyarországon (Részlet)197
Névtelen: Szegényekről, gazdagokról199
Névtelen: Egy vétkes asszony (Mária Magdolna históriája - Részlet)199
Névtleen: Szepesy Pálnak maga-csúfoló éneke200
Gyöngyösi István: Kovácsok (Kemény János emlékezete - II. könyv III. részből)202
Névtelen: Az szegény rab prédikátorok éneke (Részlet)203
Névtelen: Szerető-csalogató205
Névtelen: Rab prédikátorok Trigyentum várának tömlöcében (Részletek)207
Névtelen: Debrecen városának siralmas eseti (Részletek)210
Névtelen: Egy bújdosó szegénylegény214
Névtelen: Az 1679-es kolozsvári kalendárium verseiből216
Névtelen: Thököly haditanácsa (Részlet)217
Koháry István: Török igájában (Magyarországnak elvesztett szabadságán - Részlet)218
Névtelen: Thököly fejedelmet kárhoztató ének221
Névtelen: Bújdosó katona éneke223
Névtelen: Deákok dícsérete (Megúnt engem az én uram - Részlet)224
Beregszászi Pál: Tatár rabságba esett prédikátorról és kisfiáról (Keserves sírással zokogó história - Részletek)225
Névtelen: Szegénylegény házasodhatnékja (Megmondám, tűzégette - Részlet)228
Névtelen: Fel-Csíkszék pusztulásáról (Részlet)229
Kőszeghy Pál: Lakodalmi lakoma (Bercsényi házassága - Részlet)230
Névtelen: Ének a porcióról (Részletek)232
Névelen: Tokajnak dúlásáról (Részlet)233
Misztótfalusi Kis Miklós: Kolozsvár égése után (Siralmas panasz - Részlet)234
Dányádi János: Debrecen vidékének, Sárréte mejjékének romlása236
Névtelen: A diák és a paraszt panaszkodása237
Névtelen: A protestánsok üldözése (Jajszó - Részlet)241
Névtelen: A deák dicsekvése242
Névtelen: Szegénylegény dolga (Részletek)243
Petrőczy Kata Szidónia: Üldözött protestánsok könyörgése (Új ének)246
Névtelen: Gróf Rákoczi Ferencrűl248
Névtelen: Siralmas ének a szömörei harcrúl (Részlet)250
Szentsei György: Siralomének (Részlet)251
Névtelen: Rácok veszedelmirűl és Szakmár megvítelirűl (Részlet)252
Névtelen: Kuruc harci dal (Csinom Palkó - Részlet)253
Névtelen: A kuruc dícsérete (Csinom Palkó - Részlet)254
Névtelen: Vak-Bottyánrúl való ének255
Névtelen: Két szegénylegénynek egymással való beszélgetése (Részlet)257
Tasnádi H. István. A szegénylegények éneke259
Névtelen: Vitézlő Bezerédi éneke, mellyel búcsúzott (Részletek)262
Névtelen: Rákóczi kesergője262
Mikes Kelemen: Rodostóban (Részletek)264
Névtelen: Nincs boldogabb a parasztembernél265
Névtelen: Rebellisek éneke (Részlet)266
Amadé László: Toborzó268
Névtelen: A nagy hadrakelés idején271
Faludi Ferenc: A hajnal (Részlet)273
Orczy Lőrinc: Egy sebes katonának sohajtása274
Juhász Máté: Úri asszonyság mosdózni készül (Az ártatlan Zsuzsánnának hamissan vádoltatásáról - Részlet)277
Névtelen: A királyné katonájának panasza (Részlet)277
Orczy Lőrinc: Vezérségre méltó köz emberek, méltatlan vezérek (Egy ifjú úrnak - Részlet)278
Orczy Lőrinc: Egy kiszolgált katona (Egy ifjú úrnak - Részlet)278
Faludi Ferenc: A győzedelmeskedő Nádasdi279
Orczy Lőrinc: A bugaci csárdának tiszteletére (Részlet)280
Orczy Lőrinc: A haszontalan oktatás ellen (Álom a tudományoknak - Részlet)281
Orczy Lőrinc: A társaság-szokott feleség (Egy megmátkásodott ifjúnak - Részlet)282
Orczy Lőrinc: A tudós feleség (Egy megmátkásodott ifjúnak - Részlet)285
Orczy Lőrinc: Szüret Egerben (Richvaldszki prepost úrnak - Részlet)286
Lázár János: Balgatag urak, szépeszű szántóvetők (Udvariakról - 18 és 19)287
Lázár János: A cifra rút asszonyokról (Udvariakról - 22)287
Névtelen: Nemesi paskvillus (Részlet)288
Gvadányi József: Katonák kvártélyban (Badalai dolgok - Részlet)290
Gvadányi József: Egy falusi bál (Badalai dolgok - Részlet)292
Gvadányi József: Halaknak soksága (Badalai dolgok - Részlet)297
Barcsay Ábrahám: A Bécsi Udvarban (Egy nagyságos asszonynak intése - Részlet)299
Faludi Ferenc: Juhászgyerek és kiskanász (A Pásztorversengésből)301
Barcsay Ábrahám: József császár a Kenyér-mezején (Együgyű életnek dícsérete - Részlet)301
Losonczi Hányoki István: Somogy vármegyéről (A Hármas Kis Tűkörből)302
Bessenyei György: A Tiszának reggeli gyönyörűsége302
Orczy Lőrinc: Miben gyakoroltassanak a katonák (Barcsay Ákosnak - Részlet)304
Barcsay Ábrahám: A hadi gyakorlás végén (Orczy Lőrincnek)306
Orczy Lőrinc: Jobbágylegény sorsa rabság (Futó gondolat - Részlet)306
Bessenyei György: Az eszterházi vígasságok (Részlet)307
Rájnis József: Székes-Fejérváratt (Egy jó baráthoz - Részlet)309
Névtelen: Kolduló barát panasza309
Baróti Szabó Dávid: Sokadalom311
Barcsay Ábrahám: Orczy Lőrincnek, tokaji szüretét elképzelve (Bacchus - Részlet)311
Vesmás Márton: Méhészek babonái (Erdélyi Méhes Kert - A VI. részből)313
Barcsay Ábrahám: Tábori gyakorlás Rákos mezején (Részlet)314
Baróti Szabó Dávid: N. t. Józsa Istvány úrhoz, Komáromba315
Barcsay Ábrahám: Farsangi ál-orcások (Szerelmes vitéz - Részlet)316
Baróti Szabó Dávid: A Dunának nagy áradásáról317
Barcsay Ábrahám: Pest városának árvizekből származott veszedelmére (Részlet)319
Bessenyei György: A serfőzőné nemességet vásárol (Lais - A II. játékból)319
Barcsay Ábrahám: Leányvásár az erdélyi oláhoknál (Lakodalom módja - Részlet)320
Névtelen: Katonacsúfoló322
Bessenyei György: Be gyönyörű idő!323
Ányos Pál: Aratás idején (Gadótzi Rőth Klárának - Részlet)325
Barcsay Ábrahám: Tudományok nevelkedéséről, budai feredőben (Részlet)325
Miháltz István: Parasztgyermekek (Vanier Paraszti Majorja - Az I. részből)327
Miháltz István: Juhászkutyák (Vanier Paraszti Majorja - Az I. részből)327
Miháltz István: Szederfa (Vanier Paraszti Majorja - Az I. részből)328
Miháltz István: Télhez való készűlés (Vanier Paraszti Majorja - A II. részből)329
Miháltz István: Erdélyi vadászat (Vanier Paraszti Majorja - A II. részből)330
Névtelen: Tiszamelléki szolgalegények dallja331
Baróti Szabó Dávid: Madarászatra kísztető levél332
Barcsay Ábrahám: Háborúság egész Európában (Ányos Pálnak - Részlet)333
Révai Miklós: Szerzetes életnek rejtek fala (Orosz Zsigmond halálakor - Részlet)334
Ányos Pál: Elnémult szerzetek (Kalapos király - Részlet)334
Névtelen: A nyíri dráma335
Baróti Szabó Dávid: Egy tisztes magyar asszony (Pyber Ferencné asszonyról -- Részlet)336
Pálóczi Horváth Ádám: Ajkai veszedelem (Részlet)336
Szászi János: Gergely-napi köszöntő339
Nagy János: A méhék kieresztésének örvendetes ideje leírattatik (Méhi gazdaság - VI. cikkely)340
Nagy János: A méhék takarúlása szemet-szívet gyönyörködtető múlatság (Méhi gazdaság - VIII. cikkely)340
Névtelen: Barátcsúfoló342
Poóts András: Házi kereszt (Részletek)342
Földi János: Buda várának a töröktől lett visszavételének századik esztendeje (Részlet)343
Dayka Gábor: Diák levele apjához344
Szentjóbi Szabó László: A nagy szüret Telegden345
Gyöngyössi János: A Magyar Kurir tiszteletére (Részlet)345
Nagy János: A fársángról347
Pétzeli József: Öreg jobbágy panasza (Jobbágy, Halál - Részlet)348
Pétzeli József: Az elhamarkodott házasságról (Bagoly, Héja - Részlet)349
Szentjóbi Szabó László: Az eggyügyű paraszt350
Mátyási József: Második József gazdasága (Részlet)352
Gvadányi József: A Hortobágyon (Egy falusi nótárius - Az I. részből)352
Pétzeli József: A falu és papja (Juhász, Bakok, Juhok - Részlet)356
Pétzeli József: Ha némely gazdagok szegényekké lesznek (Oroszlány s Társai - Részlet)357
Mátyási József: József császár parancsolatja (József császárnak hét első királyi esztendeje - Részlet)358
Gvadányi József: Budán (Egy falusi nótárius - A IV. részből)359
Gvadányi József: Egy pesti bálházbak (Egy falusi nótárius - A IX. részből)362
Gvadányi József: Vadak viadala Pesten (Egy falusi nótárius - A X. részből)369
Gvadányi József: Háborús készülődés (Egy falusi nótárius - A XI. részből)370
Névtelen: Férjhezmenését bánó373
Pálóczi Horváth Ádám: Báró Hompeshez isten-jónap, midőn ő a Balatonban uszkált Füred mellett (Részlet)374
Szentmári Mihály: A más élete tetszőbb (Horatius 12 sorának körülírása)375
Látzai József: Invitálás bálra (Lapsus protoplastae - A IV. szcénából)377
Gvadányi József: Lovak (Egy szánkázásnak leírása - Részlet)378
Teleki József: Kisgyermekek a nevelésről (Micsoda az emberi élet - Részlet)379
Révai Miklós: Az ördög előtt kérkedő barát380
Baróti Szabó Dávid: Csapszékek382
Molnár Borbála: A katolikus földesúr elűzeti a kálvinista tanítót (Életemnek igazi tűköre - Részlet)382
Molnár Borbála: Visszás leánykérés (Életemnek igazi tűköre - A VIII. énekből)383
Szászi János: Ősz385
Névtelen: Dióval való sokféle játékról (A diófának siralma - Részlet)386
Névtelen: Gergely-napi gyermekverbuváló387
Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi, a táborozáskor388
Mátyási József: A katonaélet dícsérete (Búcsúzó érzékeny játék - Részlet)389
Mátyási József: A katonaélet kárhoztatása (Búcsúzó érzékeny játék - Részlet)390
Pálóczi Horváth Ádám: Csalattatás (Kazinczyhoz Kassára - Részlet)390
Fazekas Mihály: A foksáni csata (A Feltette hatalmas... kezdetű versből)391
Latzkovits János: Belgrád megvétele393
Édes Gergely: Belgrád megvételekor (Részlet)395
Batsányi János: A franciaországi változásokra396
Fazekas Mihály: Ruszánda, moldvai nép396
Földi János: A hónapokra397
Fazekas Mihály: Rajta, vitéz!399
Dayka Gábor: A Szent Szűzhöz (Töredék)400
Szentjóbi Szabó László: II. József halálára401
Gvadányi József: Pest-budai virradat (Az Ország Gyűlésének leírása - A III. cikkelyből)401
Gvadányi József: Póruljárt lovas úrfi a pesti vásárban (Az Ország Gyűlésének leírása - A IV. cikkelyből)402
Gvadányi József: Medvevadászat a Vértesben (Az Ország Gyűlésének leírása - A XI. cikkelyből)405
Révai Miklós: Örvendezés az ősi viselet visszahozásán (A magyar öltözet és nyelv fennmaradásáért - Részlet)408
Gvadányi József: Koronázási ünnepség Pozsonyban (Az Ország Gyűlésének leírása - A XIII. cikkelyből)409
Baróti Szabó Dávid: Tokok és vizák fogása a Dunán (Batsányi társunkhoz - Részlet)411
Rájnis József: A vargafiakhoz411
Mátyási József: Pestre, egy jó barátomhoz (Bécsi és erdélyországi útazásaimról - Részlet)413
Mátyási József: Fösvények romlása (Bécsi és erdélyi - Részlet)414
Mátyási József: Fáták szépsége (Bécsi és erdélyi - Részlet)415
Mátyási József: A debreceni kollégiomban (Bécsi és erdélyi - Részlet)415
Mátyási József: Találkozás Debrecenben az egykori tanúlótárssal (Bécsi és erdélyi - Részlet)416
Mátyási József: A lágyan-nevelt úrfi (Bécsi és erdélyi - Részlet)417
Mátyási József: A kevély és kegyetlen urakról (Bécsi és erdélyi - Részlet)418
Mátyási József: Katonák és gyermekek (Bécsi és erdélyi - Részlet)419
Mátyási József: Az ebedi bíró házánál (Bécsi és erdélyi - Részlet)419
Mátyási József: Új esztendő napján, Bécsben (Bécsi és erdélyi - Részlet)420
Csokonai Vitéz Mihály: A tél420
Vályi-Nagy Ferenc: A heccbéli vadak siralma (Részlet)421
Batsányi János: Az európai hadakozásokra (Részlet)422
Édes Gergely: Oskolamester kesergése (Ferinhez - Részlet)422
Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram423
Batsányi János: A vakbugzók (Levél Szentjóbi Szabó Lászlóhoz - Részlet)424
Névtelen: Parasztlegény, deák424
Gvadányi József: Készülődés keresztelőre (Rontó Pál - Az I. cikkelyből)425
Gvadányi József: Koldús szolgálatjában (Rontó Pál - A II. cikkelyből)427
Gvadányi József: Egri deák-korhelykedés (Rontó Pál - A IV. cikkelyből)430
Gvadányi József: Lókötők a deresen (Rontó Pál - A IV. cikkelyből)431
Gvadányi József: Verbuválók (Rontó Pál - Az V. cikkelyből)434
Gvadányi József: Tábori élet, tehénlopás, farmatring-futás (Rontó Pál - A VI. cikkelyből)435
Gvadányi József: Szökés a poroszhoz (Rontó Pál - A VI. cikkelyből)439
Gvadányi József: Szökött katona a vesztőhelyen (Rontó Pál - A VI. cikkelyből)440
Gvadányi József: Lengyel földön, a konfederátusok között (Rontó és Benyovszky - Az I. cikkelyből)442
Debreceni névtelen diák: A tavasz444
Kósa György: A verbungos445
Verseghy Ferenc: Nagyszombat városában (Koppi Károlynak - Részlet)447
Sándorffi József: Nyári vakáció Bécsben (Poétai Botánika - Részlet)447
Vályi-Nagy Ferenc: Óda a levegői hajóhoz448
Fekete János: Az őszi vadászásról (Ősz - Részlet)449
Révai Miklós: A jó tanítókat kiszorítják a rosszak (Darvas Ferenc únak - Részlet)450
Péteri Takáts József: Utazás homokban (Egy levél töredékje - Részlet)451
Baróti Szabó Dávid: A bajcsi pusztáról451
Molnár Borbála: Jó gazdasszony ne írkáljon (T. Sz. úrhoz - Részlet)452
Mátyási József: Az 1794-diki mostoha esztendő (Kis Ítélet napja - Részlet)453
Molnár Borbála: Elémenetelem a versírásban (Sorsom rövid leírása - Részlet)454
Csokonai Vitéz Mihály: Búcsú a magyar Múzsáktól456
Baróti Szabó Dávid: Az 1795-dik esztendei nagy télről (Szőnyeg - Részletek)458
Csokonai Vitéz Mihály: A pesti dicsőség460
Kisfaludy Mihály: A háboru dühe (A Kesergő Szerelem III. énekéből)462
Baróti Szabó Dávid: Panasz az esős nyárra (Gvadányihoz írott levélből)463
Gvadányi József: A leánykáknak sorsok (A falusi nótáriusnak elmélkedése, betegsége, halála - Az I. §-ból)464
Gvadányi József: Kóborlók, tolvajok (A falusi nótáriusnak - A III. §-ból)464
Gvadányi József: Toty Dorka boszorkánynak nevelkedik a gyarmati kovácsnénál - A falusi nótáriusnak - A IX. §-ból)465
Gvadányi József: A boszorkányos kovácsné megégetése (A falusi nótáriusnak - A IX. §-ból)466
Gvadányi József: A beteg nótáriust megkristírozzák (A falusi nótáriusnak - A XI. §-ból)467
Batsányi János: Gyötrődés468
Verseghy Ferenc: Szentjóbi Szabó László halálára (Részletek)469
Batsányi János: Tűnődés470
Csokonai Vitéz MIhály: A békekötésre472
Kisfaludy Sándor: Fogságból hazaindulók a háborgó tengeren (A Kesergő Szerelem XVI. énekéből)474
Újfalvi Kristina: A férjfi-nem ellen (Molnár Borbálához - Részlet)475
Berzsenyi Dániel: Romlásnak-indult, hajdan-erős magyar (A magyarokhoz - A korábbi fogalmazásból)476
Csokonai Vitéz Mihály: A nemes magyarságnak felűlésére (Részlet)477
Fekete János: Az insurrekció indúlása478
Péteri Takáts József: Az arató (Szegedi Rózának - Részlet)478
Névtelen: Asszonyi panasz479
Vályi Klára: Bécsnek rövid lefestése (Részlet)480
Kis János: A tudományok rágalmazói ellen (Részletek)482
Csokonai Vitéz Mihály: Somogyi fársáng (A Dorottya I. könyvéből)483
Csokonai Vitéz Mihály: Táncok (A Dorottya II. könyvéből)486
Verseghy Ferenc: A dajka meséje a napkeltéről és napnyugtáról (Az emberi nemzetnek életkorai - Részlet)489
Csokonai Vitéz Mihály: Somogyi kázus (Részlet)490
Berzsenyi Dániel: A Balaton (Részlet)491
Csokonai Vitéz Mihály: Jövendölés az első oskolárjól a Somogyban491
Csokonai Vitéz Mihály: A háború (Az Igazság diadalma - Részlet)493
Zsoldos János: A tél494
Csokonai Vitéz Mihály: Nyár495
Bessenyei György: Vízi élet, nyájak, pásztorok (A természet világa - A VII. kötésből)496
Bessenyei György: Kunkoródi, Hasadi, Venedoszi, Tergenyédi (A természet világa - A VII. kötésből)498
Pálóczi Horváth Ádám: Somogyi Gyalog insurgens500
Vályi-Nagy Ferenc: A XVIII. század képe (Részletek)501
Virág Benedek: Békesség-óhajtás503
Kisfaludy Sándor: A békéhez (A Boldog Szerelem - 99. dal)503
Csokonai Vitéz Mihály: Hadi parádé Pesten (A békesség és hadi érdem - Részlet)504
Verseghy Ferenc: A tavasz505
Csokonai Vitéz Mihály: A hadi oskoláról (A Festetits grófhoz írott versből)506
Bessenyei György: Lerajzoltatik az égés (Debrecennek siralma - Az I. részből)507
Csokonai Vitéz Mihály: A szélhez (Részlet)508
Bessenyei György: A debreceni piac dícsérete (Debrecennek siralma - A III. részből)510
Kisfaludy Sándor: A reggel (A Boldog Szerelem II. énekéből)511
Névtelen: Kondé püspök, a szegénység kínzója (Néhai nagyváradi püspöknek állapotja - Részlet)514
Sztrokai Antal: A Duna515
Fazekas Mihály: A döbrögi vásár (Lúdas Matyi - Első levonás)516
Császári Lósi Pál: Disputa a lakodalomról (Három juhászoknak beszélgetése - Részlet)519
Verseghy Ferenc: A baktai paraszt520
Berzsenyi Dániel: A felkölt nemességhez (Részlet)523
Verseghy Ferenc: Egy bujaság-útáló asszonyság (Lekvári Örzse - Részlet)524
Berzsenyi Dániel: Az ulmai ütközet (Részlet)525
Verseghy Ferenc: Egy olasz sarlatán (Nagy Sándor paripája - Részlet)526
Kis János: Aratáskor (Részlet)527
Lengyel József: A jobbágy ökrének panasza a bihari rossz utakra (A Bihar vármegyei ökrök és lovak közt folyt levelezés - Részlet)528
Kisfaludy Sándor: Napoleonnak hadra készültekor529
Kazinczy Ferenc: Egy parlagi verselő (Vitkovitshoz - Részlet)529
Berzsenyi Dániel: A külföld majmolói (Kazinczy Ferenchez - Részlet)532
Pázmándi Horváth Endre: A fölkelő nemzetnek (Részlet)533
Pálóczi Horváth Ádám: Dunamelléki mars533
Édes Gergely: Tüskevár felől a franciák jővén, vígasztalás534
Pálóczi Horváth Ádám: Haza-mars, a győri futás után535
Dukai Takáts Judit: A soproni leánynevelőben (Horváth J. Eleknek - Részlet)535
Vitkovits Mihály: Barraihoz536
Édes Gergely: Forró nyárban munkálkodók536
Berzsenyi Dániel: Pest és Buda dícsérete (Vitkovits Mihályhoz - Részlet)537
Kerekes Ferenc: A Lúdas Matyi egy példányába, Gróf Festetics Györgynek539
Vitkovits Mihály: A magyar jobbágy dala (Részlet)540
Magyarósi Szőke József: Az útas540
Fáy András: Az asszonyok sorsa (A pándi csuda - Részletek)541
Kisfaludy Sándor: Szegények igazsága (Óda Tolnai Gróf Festetics Györgyhöz - Részlet)543
Édes Gergely: A szolgából lett gazda, a pap és a falu (A Halhatatlanság Múzsája - Az V. zengzetből)545
Édes Gergely: A falukon nincs írott törvény (A Halhatatlanság Múzsája - A VII. hangzatból)549
Édes Gergely: Egy háborgó vénember (A Halhatatlanság Múzsája - A XIV. hangzatból)550
Fáy András: A restauráció (Részlet)551
Pálóci Horváth Ádám: Balatoni hatttyúk (A keszthelyi Helikontól való elbúcsúzás - Részlet)552
Kazinczy Ferenc: Gróf Festetics Györgyhöz (Részlet)553
Beretzky Márton: Borral fogják a katonát (Jegyzések a belsőknek - Részlet)553
II. kötet
Verseghy Ferenc: Pesti reggel (A Buda-melléki Nyúlsziget - Részlet)5
Vörösmarty Mihály: A három egyesült fejedelmekre5
Mátyási József: Sorsával elégedő gulyásnak pásztori dalja (Részletek)6
Edvi Illyés Pál: Katonatemetéskor (Részlet)8
Balla Károly: Egyveleg8
Pázmándi Horváth Endre: A boldog öreg9
Édes Gergely: Urak és parasztok (Pál és Miska testvérek - Részlet)11
Kovács Sámuel: A tavasz óhajtása őszben (A Csákvárra érkező Eszterházi grófot köszöntő vers kezdőrésze)12
Fazekas Mihály: A kelletekorán jött csendes esőhöz13
Fazekas Mihály: Ki a boldog?14
Jakab István: Az Erdélyi Színjátszó Énekes Társasághoz17
Kazinczy Ferenc: Kecskeméti magyar Bécsben (Jankowich Miklóshoz - Részlet)17
Kazinczy Ferenc: Egy obsitos kapitány (Jankowich Miklóshoz - Részlet)18
Vörösmarty Mihály: Megesett leány19
Édes Gergely: Diákkori emlékek (Élet-írás - Részlet)20
Bellitz Jónás: Jobbágyfiú a Rába mentén (A Magyar Flaccus Venuzája - Részlet)21
Homonnay Imre: Nógrád vármegye fenyító intézetje (Részlet)22
Mátyási József: A poéta árnyékszéke (A házam Kecskeméten - Részlet)22
Homonnay Imre: Sírvers23
Édes Gergely: A daru és a hattyú (Részlet)23
Debreceni névtelen: A polgári szabadságról24
Homonnay Imre: Kettős csapás24
Garay János: A puszta25
Vörösmarty Mihály: A hivatlan dalosok25
Édes Gergely: Egy európai holló Éjszak-Amérikában27
Vörösmarty Mihály: Magyar költők27
Ormándy István: Estve28
Czuczor Gergely: Kurta kocsma28
Nagy Imre: Sohajtás a szünidőhöz30
Czuczor Gergely: A falusi kisleány Pesten31
Vörösmarty Mihály: Pest, március 10. 1838.32
Vörösmarty Mihály: Az árvizi hajós (Részlet)32
Erdélyi János: Egy bitóra34
Kriza János: Erdővidék az én hazám...35
Erdélyi János: Elmennék én katonának...35
Kunoss Endre: Bányászdal37
Erdélyi János: Egy gyermek születése38
Kiss Sándor: A Sárrét vizei (Epikai töredék - Részlet)39
Bellitz Jónás: A győri vasútra40
Vörösmarty Mihály: Vesztegetés40
Vajda Péter: Magyarország (Részlet)40
Vörösmarty Mihály: Az unalomhoz41
Vörösmarty Mihály: Virág43
Gaál József: Az ólmos botok44
Czuczor Gergely: Fonóház45
Vachott Sándor: Balaton vidékén47
Garay János: Az obsitos (Részlet)48
Greguss Agost: Úri parancs a hajdúhoz49
Petőfi Sándor: A nemes50
Petőfi Sándor: Vándorélet50
Petőfi Sándor: Egy estém otthon52
Vörösmarty Mihály: A sorshúzás (A katona - Részlet)53
Petőfi Sándor: Alföld54
Petőfi Sándor: Kedves vendégek56
Petőfi Sándor: A boldog pestiek56
Lisznyai Damó Kálmán: Úrdolgán57
Petőfi Sándor: Kocsmai verekedők (A helység kalapácsa III. énekéből)58
Czuczor Gergely: Korteskedés63
Petőfi Sándor: Levél egy színész barátomhoz64
Petőfi Sándor: Téli világ66
Czuczor Gergely: A rossz gazdálkodók (Rövidítve)67
Petőfi Sándor: Pest68
Arany János: Este (Az elveszett alkotmány I. énekéből)69
Arany János: Egy nemes úrfi (Az elveszett alkotmány II. énekéből)70
Arany János: Reggel (Az elveszett alkotmány III. énekéből)73
Arany János: A nemesek nem adóznak! (Az elveszett alkotmány IV. énekéből)74
Madách Imre: Alföldi utazás (Részlet)76
Petőfi Sándor: Egy szép hölgy emléke77
Vörösmarty Mihály: A Sors és a magyar ember77
Petőfi Sándor: A magyar nemes82
Sárosi Gyula: Úriszék83
Czuczor Gergely: Cifra Laci (Részletek)84
Arany János: Szent Pál levele (Részlet)86
Tóth Lőrinc: Szolgabíró és pór88
Tompa Mihály: Alföldi tó (Az ördögszekérről - Részlet)88
Arany János: A kopár szik (Toldi - Az I. énekből)89
Czuczor Gergely: Nagy szárazság (Tómalom - Részlet)90
Petőfi Sándor: Nagykárolyban91
Vörösmarty Mihály: Országháza92
Petőfi Sándor: Hazaértem93
Petőfi Sándor: Kutyakaparó94
Tóth Lőrinc: Hull a völgyi lakos...97
Petőfi Sándor: Katonaélet97
Arany János: A szegény jobbágy98
Petőfi Sándor: Útazás az alföldön100
Arany János: Szőke Panni101
Petőfi Sándor: Panyó Panni102
Petőfi Sándor: A vándorlegény103
Petőfi Sándor: A kisbéres (Részlet)105
Petőfi Sándor: A táblabíró (Részlet)105
Petőfi Sándor: Vasúton110
Petőfi Sándor: Kinn a ménes, kinn a pusztán111
Petőfi Sándor: A puszta, télen112
Tompa Mihály: Farsangban114
Petőfi Sándor: 15-ik március, 1848115
Petőfi Sándor: A konzervatívok117
Lévay József: A nádori palotában118
Petőfi Sándor: Kiskunság119
Petőfi Sándor: Lenkei százada (Részlet)121
Sárosi Gyula: Huszárok siessetek haza! (Arany trombita - A VII. leheletből)124
Petőfi Sándor: Hány hét a világ?125
Sárosi Gyula: Urak árulása (Arany trombita - A IX. leheletből126
Sárosi Gyula: Jellasics (Arany trombita - A IX. leheletből)128
Petőfi Sándor: A vén zászlótartó130
Tompa Mihály: : Történet131
Petőfi Sándor: Milyen lárma, milyen vígalom!132
Petőfi Sándor: A csámpás legény133
Jakab István: A volt jobbágy, 1848 után134
Petőfi Sándor: Csatadal135
Sárosi Gyula: Külföldiek a szabadságharcban (Arany trombita - A X. leheletből)136
Petőfi Sándor: Vesztett csaták, csufos futások137
Arany János: Álom - való (Részlet)138
Petőfi Sándor: Buda várán újra német zászló!140
Petőfi Sándor: Európa csendes, újra csendes...141
Petőfi Sándor: Négy nap dörgött az ágyú...142
Petőfi Sándor: Ki gondolná, ki mondaná....143
Arany János: Rásüt az esthajnal...144
Sárosi Gyula: Hátrálásból támadás (Arany trombita - A XI. leheletből)145
Arany János: Fut a német... (Van-e olyan - Részlet)147
Sárosi Gyula: Nincs többé király (Arany trombita - A XII. leheletből)148
Bajza József: Szolnok mellett149
Tompa Mihály: Más a császárnak katonája, más a haza katonája (Részlet)150
Garay János: Buda visszavétele151
Tompa Mihály: Nem kell a katonaságtól félni (Más a császár katonája - Részlet)153
Arany János: Nyalka huszár154
Vajda János: A vörössipkás155
Petőfi Sándor: Szörnyű idő...156
Vörösmarty Mihály: Átok157
Lévay József: A hős gyerek158
Bajza József: Fohászkodás (Részlet)159
Vachott Sándor: Vidéken160
Bajza József: Haynau-dal161
Arany János: Koldus-ének162
Arany János: Évnapra164
Gyulai Pál: Pál gazda164
Tompa Mihály: A gólyához165
Arany János: Csőszkunyhó (A Bolond Istók I. énekéből)166
Arany János: Pusztai temetés (A Bolond Istók I. énekéből)169
Arany János: A lacikonyha174
Tompa Mihály: Aratás után177
Arany János: Furkó Tamás179
Jakab István: Lemondás181
Lévay József: Öreg úr temetése (Részlet)182
Tompa Mihály: Pusztán (Részlet)182
Arany János: Szépen lecsücsült az irodalom (Vojtina levelei öccséhez - Az I. levélből)183
Tompa Mihály: Pestre megyek (Válasz Vojtina Gáspárnak - Részlet)186
Arany János: Kertben186
Tompa Mihály: Levél egy kibujdosott barátom után (Részlet)188
Bozzai Pál: Katonasorban, idegen földön (Elhagyatva - Részlet)189
Tompa Mihály: Tornácomon190
Gyulai Pál: Szüreten191
Sárosi Gyula: Az utcán (Életrendszabályok gyermekek számára - Részlet)192
Arany János: Nagy zsibojgó vásár (A kis pokol - Részlet)193
Gyulai Pál: Egy régi udvarház194
Tompa Mihály: Hová levének a kedélyes esték... (Elmélkedés egy levél felett - Részlet)195
Arany János: Az első lopás (Részlet)197
Arany János: Börtönben (Az első lopás - Részlet)200
Arany János: Rab szabadulása (Az első lopás - Részlet)201
Vajda János: Magyar katona olasz földön (Sirámok VII - Részletek)202
Arany János: A vén gulyás temetése203
Lévay József: A kis paraszt (Részlet)204
Jakab István: Üdvözlet a gőzkocsihoz205
Madách Imre: Költészet nélkül (Egy régi házra - Részlet)206
Vajda János: Satnya korban (Aranykor - Részlet)206
Tóth Lőrinc: Báró és kalmár207
Lévay József: Siralomház207
Jakab István: Alföldi legény nagyvárosban208
Arany János: Félmagyarság211
Tompa Mihály: Gazdaember ömlengései (Részlet)212
Arany János: A pesti parton (Vojtina ars poétikája - Részlet)213
Tompa Mihály: Ebéd után (Részlet)213
Lévay József: Hopp uram214
Tóth Lőrinc: "Nézd meg az anyját..."216
Gyulai Pál: A párbaj divata (A széchenyieskedők - Részlet)217
Tóth Lőrinc: Panaszkodó uzsorás217
Arany László: Katonatoborzás az önkényuralom végén (A délibábok hőse - A III. énekből)217
Vajda János: Oh, honfi... (Luzitán dal, II)219
Gyulai Pál: A táblabíró220
Kiss József: Dal a szegény Árjéról221
Arany János: Az alkotmányos sarjadék223
Vajda János: Hazám, hazám, minő uton jársz? (Luzitán dal, I.)223
Arany János: Az 1869-i választások225
Török Károly: Mucsi Örzsi225
Arany János: A debreceni kollégyiomban (A Bolond Istók II. énekéből)226
Tóth Lőrinc: Az uzsorás228
Arany László: Névnap a Tiszazugban (A délibábok hőse - A IV: énekből)229
Arany László: Pesten (A délibábok hőse - A IV. énekből)234
Arany János: Vándorszínészek (A Bolond Istók II. énekéből)236
Tóth Lőrinc: Ünnep után ünnep242
Arany János: Vásárban243
Arany János: "A hazáról"243
Arany János: Tengerihántás244
Arany János: A régi panasz246
Arany János: Rangos koldus247
Arany János: Híd-avatás249
Arany János: Hírlapáruló252
Arany János: Népdal253
Arany János: Ének a pesti ligetről254
Arany János: Almanach 1878-ra257
Inczédi László: Hajdan és most260
Reviczky Gyula: Háborús hírek261
Kiss József: Az ár ellen262
Vajda János: A dicsfényben úszókhoz (Megnyugvás - Részlet)263
Endrődi Sándor: Langsam Tóbiás265
Vajda János: Jubilate!266
Szabó Endre: Május elsején269
Vajda János: A végrendelet271
Reviczky Gyula: Politikus nemzet (Részlet)272
Vajda János: Nyári les273
Reviczky Gyula: Március tizenötödikén274
Palágyi Lajos: A marha275
Vajda János: Credo277
Rudnyánszky Gyula: A politika (Részlet)278
Palágyi Lajos: A munkás vasárnapja280
Czóbel Minka: Kubikus-nóta280
Szabolcska Mihály: Balla Maris281
Vajda János: A kukoricacsősz (A szomorú körutas - Részlet)282
Heltai Jenő: A Kerepesi-út283
Palágyi Lajos: Robbanás a gyárban284
Heltai Jenő: Ebéd után (Dalok a korzóról - Részletek)286
Kozma Andor: Infinitivus ad infinitum287
Telekes Béla: Razzia (Részletek)288
Kozma Andor: Agrárszocializmus292
Kozma Andor: Szántó Kovács (Részlet)293
Szentessy Gyula: Gyári lányok294
Kozma Andor: A gyermekekről (Részlet)295
Vikár Béla: Fin de siécle296
Gárdonyi Géza: A falu reggel297
Vargha Gyula: Szérűn (Részlet)298
Rudnyánszky Gyula: A hó298
Oláh Gábor: Katona-sor301
Gárdonyi Géza: Március (Részlet)302
Heltai Jenő: A király látogatása Budapesten304
Kiss József: Az első gőzös a Tisza vizén (Két hajó - Részlet)307
Palágyi Lajos: Művészi virágzás307
Kozma Andor: Ballada a gyárban308
Babits Mihály: Aestati hiems309
Csizmadia Sándor: Sztrájk310
Kosztolányi Dezső: Budai idill312
Szávay Gyula: Bűntett a gyufagyárban314
Gábor Andor: A gyár316
Juhász Gyula: Megy a hajó (Részlet)317
Vértessy Gyula: Rákóczi temetése318
Ady Endre: A grófi szérűn319
Juhász Gyula: Florica320
Kosztolányi Dezső: Bácska (A szegény kisgyermek panaszaiból)320
Kosztolányi Dezső: A rosszleányok321
Juhász Gyula: Regény321
Babits Mihály: Régi szálloda322
Juhász Gyula: Szögedi intérieur325
Babits Mihály: Városvég325
Dutka Ákos: Elereszt a puszta327
Ady Endre: Az öreg Kúnné327
Babits Mihály: Vásár328
Ady Endre: Proletár fiú verse329
Czóbel Minka: Betlehem330
Ady Endre: Kató a misén331
Ady Endre: Álmodik a nyomor331
Rudnyánszky Gyula: Magyarok Amerikában (Forgácsok - 30. sz.)332
Juhász Gyula: Színházi szonett333
Gábor Andor: Középosztály333
Ady Endre: Gőzösről az Alföld334
Kozma Andor: Tömegek (Részlet)335
Ady Endre: Gáláns, vasárnapi nép (Részlet)336
Vargha Gyula: Szárazmalom337
Heltai Jenő: Esti tájkép339
Babits Mihály: Május huszonhárom Rákospalotán (I)340
Ady Endre: Rengj csak, Föld341
Rudnyánszky Gyula: Búcsúbeszéd (Részlet)342
Ady Endre: Rohanunk a forradalomban344
Juhász Gyula: Tanító a végeken345
Ady Endre: A mezőhegyesi háború346
Ady Endre: Barangolás az országban347
Szilágyi Géza: Zeppelin348
Juhász Gyula: A végeken348
Somlyó Zoltán: Ágyrajárók közt350
Babits Mihály: Ligeti részlet350
Juhász Gyula: Falusi éjszaka351
Gyóni Géza. Agarászinduló352
Szép Ernő: A Ritz előtt, ha zene szól353
Juhász Gyula: Ancsa szolgáló354
Czóbel Minka: Munkába (Egy hét - Részlet)355
Czóbel Minka: Vásár (Egy hét - Részlet)355
Babits Mihály: Haza a telepre356
Czóbel Minka: Harangszó (Egy hét - Részlet)358
Ady Endre: A Kalota partján (Részlet)359
Babits Mihály: Kép egy falusi csárdában359
Gyóni Géza: Csak egy éjszakára...361
Kassák Lajos: Ütközet után362
Tóth Árpád: Katonasír363
Kosztolányi Dezső: Arckép364
Juhász Gyula: Egy kárpáti falunak365
Kassák Lajos: Vér... vér...365
Ady Endre: Hulla a búzaföldön367
Juhász Gyula: Sebesült367
Vargha Gyula: Cséplés368
Juhász Gyula: Anyák369
Vargha Gyula: Kevés a vetés369
Juhász Gyula: Menetszázad370
Vargha Gyula: Kora tél371
Vargha Gyula: Szilveszter éjszakáján371
Somlyó Zoltán: Oroszok a körúton372
Ady Endre: Nótázó, vén bakák373
Kassák Lajos: Bányászok a hajnalban373
Tóth Árpád: Elégia egy elesett ifjú emlékére374
Oláh Gábor: Október375
Vargha Gyula: Szőlőhegyen376
Ady Endre: A Rémnek hangja377
Kosztolányi Dezső: New-York kávéház377
Erdélyi József: Háborús tavasz379
Gyóni Géza: Fogoly honvéd testamentuma380
Ady Endre: E nagy tivornyán381
Komlós Aladár: Italia, 1917. november382
Babits Mihály: Éji út383
Ady Endre: Krónikás ének 1918-ból384
Juhász Gyula: Negyvenhatosok386
Babits Mihály: Dal, prózában387
Juhász Gyula: Régi falusi állomáson387
Babits Mihály: Detektívhistória388
Kosztolányi Dezső: Vidéki éj389
Vargha Gyula: A magyar társadalomhoz390
Oláh Gábor: Fut a király391
Juhász Gyula: Őszirózsa392
Ady Endre: Üdvözlet a győzőnek393
Kassák Lajos: Népgyűlés394
Tóth Árpád: Március395
Lányi Sarolta: Tavasz 1919-ben396
Somlyó Zoltán: Vörös zászlókkal396
Kassák Lajos: A forradalmi ifjúmunkásoknak (Boldog köszöntés - Részlet)397
Oláh Gábor: Katonanóta398
Juhász Gyula: Boldog halottak399
Gábor Andor: Tiszt urak400
Nagy Zoltán: Felforrt az idó (Magamhoz - Részlet)402
Gábor Andor: Vissza403
Juhász Gyula: A moziban405
Nadányi Zoltán: Eladó lány405
Nadányi Zoltán: Öreg hajdu406
Nadányi Zoltán: Nénike407
Kosztolányi Dezső: A nagyvárosban408
Nadányi Zoltán. A csősz409
Tóth Árpád: Egy lány a villamosban410
József Attila: Éhség411
Kosztolányi Dezső: Budai szegények411
Juhász Gyula: Tápai lagzi412
Tóth Árpád: Körúti hajnal412
Juhász Gyula: A tápai Krisztus413
Szabó Lőrinc: A hülye szolga szól414
Gábor Andor: Páncélautó415
Juhász Gyula: Budapesti béke416
Kosztolányi Dezső: Gépírókisasszony416
Szabó Lőrinc: Repülőgép az Alföldön417
Juhász Gyula: Munkások a hídon418
Kosztolányi Dezső: Vidék nappal, éjszaka419
Szabó Lőrinc: Negyedóra Isten és a hivatal közt419
Babits Mihály: Utca, délelőtt421
Szabó Lőrinc: Operába indul az autó422
Heltai Jenő: Mozi423
Szabó Lőrinc: Áldozatok423
Szabó Lőrinc: Egy jelentéktelen író halálára424
Somlyó Zoltán: Külváros426
Kosztolányi Dezső: Piac427
Szabó Lőrinc: Körúti éjszaka428
Illyés Gyula: Nagyapa (Három öreg - 1. rész)430
Erdélyi József: Túzok433
Nagy Zoltán: Régi téli reggel435
Erdélyi József: Kökényvirág435
Illyés Gyula: Elégia437
Juhász Gyula: Havi Boldogasszony438
Erdélyi József: Hála439
József Attila: Tiszazug440
Kosztolányi Dezső: Litánia441
József Attila: Betlehem442
Kosztolányi Dezső: Közéleti kitűnőség442
Kosztolányi Dezső: Úriasszony443
József Attila: Tömeg445
Erdélyi József: Fekete Körös446
Erdélyi József: Lovaspóló a Vérmezőn449
Illyés Gyula: Óda egy hivatalba lépő afgán miniszterhez452
József Attila: Anyám453
Illyés Gyula: A kis cselédlányra gondolok...454
József Attila: A lebukott455
Erdélyi József: A hosszú szoknya456
Illyés Gyula: A kocsis csak állt...457
Radnóti Miklós: Főtárgyalás458
Kosztolányi Dezső: Rádió459
József Attila: Mondd, mit érlel...459
Illyés Gyula: Koldusok460
Babits Mihály: Öttől hatig (Esztergomi napló - Részlet)462
József Attila: Külvárosi éj463
Nadányi Zoltán: A halhatatlan465
Illyés Gyula: Béres-temető467
Kassál Lajos: Őszi eső468
Fenyő László: Emigránsok469
József Attila: Holt vidék471
Illyés Gyula: Téli búcsú472
József Attila: A város peremén475
Berda József: Egy politikus arcképéhez477
Kis Ferenc: Fogházban (Részlet)478
József Attila: Elégia479
Illyés Gyula: A töltés mellett481
Forgács Antal: Zálogház481
Forgács Antal: Gyár482
Illyés Gyula. Német az egész vidék (Ének Pannóniáról - Részlet)482
József Attila: Bérmunkás-ballada483
Illyés Gyula: Ezer mérföldre484
Babits Mihály: Karácsonyi lábadozás486
Karinthy Frigyes: Egy reggel dátum nélkül (Részlet)487
Szabó Lőrinc: Tragédia488
Vas István: Mozihíradó489
József Attila: A szigeten489
Kosztolányi Dezső: Ünnepi körkép490
Kis Ferenc: A munkanélküli nótája492
Zsigmond Ede: Hazajött az apám493
Kassák Lajos: Szegények az alkonyatban494
Erdélyi József: Fizetés495
Illyés Gyula: A gépekre496
Jékely Zoltán: Nagyvakáció az enyedi kollégiumban497
Illyés Gyula. Tetszik nekem498
Radnóti Miklós: Hétfő este (Háborús napló - I)499
Illyés Gyula: Galamb utca499
Nagy Zoltán: Falusi lakodalom télen501
Gulyás Pál: Tégláson503
Illyés Gyula: Ég kék504
Kis Ferenc: Munkások utján (Éjszaka volt)505
Gulyás Pál: Országúti esküvő (Részlet)506
Sinka István: Pusztai költözők507
József Attila: Thomas Mann üdvözlése507
Illyés Gyula: A táj szava508
Jankovich Ferenc: Áldj meg minket, Jézus!509
József Attila: Hazám510
Weöres Sándor: Grófkisasszony513
Illyés Gyula: A kacsalábonforgó Vár514
Zelk Zoltán: Szilveszter a Fóti-úton520
Vas István: Levél Weöres Sándorhoz522
Szabó Lőrinc: Gyerekek közt526
Jankovich Ferenc: Utirajz528
Benjámin László: Ínségmunkások529
Weöres Sándor: Fiatalember az 1930-as években530
Balázs Béla: Emigrációs karácsonyi ének 1939-ben531
Szabó Lőrinc: Falusi lányok532
Kis Ferenc: Angyalföldi séta533
Illyés Gyula: Falu az éjben534
Szabó Lőrinc: Örkénytábor felé535
Nadányi Zoltán: Díszelnökök536
Csanádi Imre: Lábadozás537
Szabó Lőrinc: Búcsú538
Szabó Lőrinc: Vidéki állomáson539
Babits Mihály: Vasárnapi csendes eső540
Zelk Zoltán: Ágyrajárók541
Illyés Gyula: Háborús délután543
Gulyás Pál: Alvó pékinasok között543
Illyés Gyula: Jó halált544
Csanádi Imre: Tavasz elé545
Illyés Gyula: Hídi vásár546
Benjámin László: Szegedi-út548
Illyés Gyula: Kalicka550
Kónya Lajos: Verhojánszk551
Zelk Zoltán: Parancs552
Illyés Gyula: Hullaevők554
Kassák Lajos: Vágyakozók és gyászolók helyett554
Illyés Gyula: Egy jól-telt légiriadó után a Ferenc-hegyen555
Illyés Gyula: A szomszéd556
Vas István: Tizenöt év557
Radnóti Miklós: Nem tudhatom...559
Gábor Andor: Magyar ifjak hősi temetője560
Vas István: Perón561
Képes Géza: Egy magyar "forradalmár" és a Gestapó561
Vas István: Nem a halál562
Kassák Lajos: Zsidók tragédiája562
Vas István: Budapest balladája563
Nagy Zoltán: Zsidócsillag564
Vas István: Április565
Radnóti Miklós: Majális566
Szabó Lőrinc: Gépek viharában566
Vas István: Pincében568
Nagy Zoltán: Egy szegény zsidó halálára568
Vas István: 1944 június 6569
Radnóti Miklós: Hetedik ecloga570
Illyés Gyula: Rangrejtve (Jeladás - Férfiak és nők - Egy vároteremben - Dinnyések - Segítő magyarok - Biztonság - Melyik indul? - Szégyen-bélyeg - Házkutatás - Fölkészülten - Tető nélkül - Egy állomáson - Lehullt repülőgép)571
Radnóti Miklós: Á la recherche...574
Vas István: Icuska följelent575
Képes Géza: Hősök576
Radnóti Miklós: Erőltetett menet576
Takáts Gyula: Magyarok577
Illyés Gyula: Ez a kocsma...578
Jékely Zoltán: Menekülők578
Képes Géza: Egy magyar őrnagy579
Csanádi Imre: Sorok a győri állomáson (Rostokolás - Riadtság - Menekültek - Szovjet foglyok - Veszteglő katonavonat - Anarchia)579
Vas István: Október (Részlet)580
Radnóti Miklós: Razglednicák581
Illyés Gyula: Nyugat felé582
Heltai Jenő: Egeres583
Vas István: November584
Illyés Gyula: Napló585
Pilinszky János: Harbach 1944586
Kassák Lajos: Partizánok587
Illyés Gyula: Iszonyat588
Szabó Lőrinc: A kiszolgáltatottak589
Áprily Lajos: Az elesettek589
Áprily Lajos: A Duna tavasza590
Keresztury Dezső: Hold a város felett590
Jankovich Ferenc: Romhalmok fölött591
Nagy László: Lánglakodalom592
Illyés Gyula: Megy az eke593
Takáts Gyula: Éhség (Hogy hittem én - Részlet)594
Zelk Zoltán: Zuglói reggel595
Fodor József: Piros fejfák596
Illyés Gyula: Buda, 1945. május598
Költők betőrendes mutatója599
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar valóság versei I-II. A magyar valóság versei I-II. A magyar valóság versei I-II. A magyar valóság versei I-II. A magyar valóság versei I-II. A magyar valóság versei I-II. A magyar valóság versei I-II.

A borítók és néhány lap foltos.

Védőborító nélküli példányok.

Állapot:
3.280 ,-Ft
16 pont kapható
Kosárba