Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.625

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyarországi baptista egyházzene története

Gyülekezeti éneklés/Kórusmozgalom/Hangszeres zene/Zenei szerveződés

Szerző
Lektor

Kiadó: Baptista Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 321 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-711-51-6
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrált.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Missziótörténetünk nagy monográfiája mellett - amely kevéssel ez előtt jelent meg - fontos, hogy zenemissziónk történetét is kézbe vehessék testvéreink, hiszen egy vallási közösség arculatában, megjelenésében meghatározó szerepe van az éneknek, zenének.
Érdemes tehát áttekintenünk, milyen módon, és milyen ének és zene segítette missziónkat a kezdetektől napjainkig. Kell, hogy megteljünk nemcsak a gazdag múlt ismeretével, de annak a jelenre szóló üzenetével is, hogy ne csupán történeti látásunk legyen, hanem zenetörténetünk maradandó elemei épüljenek be jelen zenei szolgálataink vonalába.

Tartalom

Ajánlás 5
Előszó 7
Bevezetés 9
Első rész
A GYÜLEKEZETI ÉNEKLÉS TÖRTÉNETE
1. A GYÜLEKEZETI ÉNEKLÉS KEZDETI KORSZAKA (1846-1893)
1. Német gyökerek 10
2. A pest-budai első baptista közösség éneklése (1846-1873) 10
3. „Énekek a keresztényi vasárnapi iskolák számára". (1876) - Az első baptista
szerkesztésű énekeskönyv megjelenése
a/ Rottmayer János munkássága Kolozsvárott 11
b/ Rottmayer János, az énekeskönyv szerkesztő 12
4. Az éneklés további alkalmazása a német nyelvű gyülekezetekben 19
5. Az éneklés kezdetei a magyar gyülekezetekben
a/ A magyar nyelvű énekek iránti igény 23
b/ Az első baptista énekfordítási kísérletek 26
6. Az angolszász eredetű énekek jelentkezése 31
7. „Kéziratos" énekgyűjtemények 38
8. Az énekdiktálás gyakorlata 42
II. AZ ELSŐ ÉNEKESKÖNYVEK MEGJELENÉSE
(Második korszak: 1893-1900)
1. „Kis Zsoltár" (1893) 44
2. „Sión Énekei" (1896) 52
III. GYÜLEKEZETI ÉNEKLÉS A KETTÉOSZTOTTSÁG IDŐSZAKÁBAN
(Harmadik korszak: 1900-1920)
1. „A hit hangjai" megjelenése (1905) 61
2. „Evangyéliomi Zsoltár" (1907) 67
3. „A hit hangjai" első kiadásának utánnyomásai és változatai (II-IV) 74
4. Az „írott énekek" 74
IV. GYÜLEKEZETI ÉNEKLÉS AZ EGYESÜLÉS KORÁTÓL
(Negyedik korszak: 1920-1960)
1. „A hit hangjai" első átdolgozása (1940) 79
2. Utánnyomások és változatok (VI-VIII.) 79
V. A GYÜLEKEZETI ÉNEKLÉS ÚJ KORSZAKA
(Ötödik korszak: 1960-tól)
1. „A hit hangjai" második nagy átdolgozása 81
2. Utánnyomások és változatok (IX-XIV.) 85
VI. AZ ERDÉLYI MAGYAR GYÜLEKEZETEK ÉNEKLÉSE
„A hit hangjai" erdélyi kiadásai 85
VII. HALOTTAS ÉNEKESKÖNYVEK
1. „Búcsú hangok" (1907) 87
2. „Halotti énekek" (1907) 89
VIII. GYERMEK-ÉNEKESKÖNYVEK
1. A vasárnapi iskola történetéről 90
2. Az első hazai baptista vasárnapi iskola 91
3. Az első vasárnapi iskolai énekeskönyv (1876) 92
4. „Kis Énekes"(1909) 93
5. Vasárnapi iskolai énekfüzetek (1932-1942) 99
6. „Gyermekek öröme" (1955) 100
7. „Gyermek-bibliaköri énekek" (1981) 101
Második rész
A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA KÓRUSMOZGALOM TÖRTÉNETE
Elöljáróban 107
A hazai egyházi kórusmozgalomról 108
I. A KÓRUSÉNEKLÉS ELSŐ KORSZAKA (1877-1913)
1. Kezdeti lépések a baptista kórusszervezés terén
a/ A többszólamú éneklés igényének jelentkezése 109
b/ Az első hazai baptista énekkar megszervezése a pesti német gyülekezetben 109
c/ Az énekkarok további szerveződése - A kezdeti hősi korszak 113
d/ Baptista énekkarok a kezdeti korszakban 117
2. Az első kóruskiadványok
a/Orosz István munkássága 121
b/ Az első kóruskiadványok 124
„Evangéliumi Karénekek" I. füzet (1904) II. füzet (1906)
„Új Sión Énekei" - füzet (1907)
c/ Szabadi F. Gusztáv munkássága 130
„Evangéliumi Kar- és Magánénekek" - gyűjtemény (1910)
d/ Az „Evangéliumi Karénekek" megjelenése (1913) 133
e/ Szövegfordítók korai kóruskiadványainknál 136
3. „Énekünnepélyek" a kezdeti időben (1899-1914) 140
4. „Evangyéliomi Énekesek Lapja" 145
5. A nemzetiségi gyülekezetek zenei szerveződése
a1A hazai német baptisták zenei munkássága 148
b/ A hazai román ajkú baptisták zenei tevékenysége 151
c/ A szlovák nemzetiségű testvérek zenei munkájáról 158
II. A KÓRUSÉNEKLÉS MÁSODIK KORSZAKA (1914-1950)
1. Az újabb igények jelentkezése 163
2. Udvarnoki Béla szerepe a baptista zenei élet további fejlődésében 165
3. Kóruskiadványok a második korszakban 167
„Új karénekek" (1920) - „Énekgyűjtemény" (1920) - „Égi hangok" (1922)
4. Tóth Gábor zenei munkássága - „Éneklapok" és utódkiadványai 170
5. Héthalmi Páth Károly zenei munkássága 175
6. Ének- és zeneünnepélyek a második korszakban 179
a/ A Trianont közvetlenül megelőző évek (1918-1920) 180
b/ Ének- és zeneünnepélyek Trianon után, 1944-ig 183
c/Szerzői estek 192
d/Zenei rendezvények 1945-1956 között 194
7. Karvezető és kórusnevelő tanfolyamok a második korszakban
a/ Az 1921 -1944 közötti időszak 201
b/ Tanfolyamok 1947-1957 között 207
8. Zenei stílusok
a/ Stílusvonal zenetörténetünk I-II. korszakában 210
b/ Elvi álláspontok, nézetek 211
III. A KÓRUSÉNEKLÉS HARMADIK. JELENLEGI KORSZAKA (1950-től)
1. A továbbfejlődés igénye 216
2. Stíluskör bővítés, nyitás az egyetemes egyházzene felé 217
3. Kóruskiadványok
a/ „Evangéliumi Vegyeskarok" (1968) 218
b/„Énekeljünk az Úrnak" (1985) 219
c/ „Evangéliumi Karénekek" (1992 - válogatás, átdolgozva) 220
4. Központi Énekkar
A/ Első korszak 221
a/ A Központi Énekkar szerepe a hazai baptista zenei élet további fejlődésében 222
b/ Külföldi utak 224
c/A Központi Énekkar szerzői estjei 227
d/ A kórus repertoárja 231
B/ Második (jelen) korszak (1982-től)
a/ Hazai szolgálatok a második korszakban 232
b/ Külföldi utak a második korszakban 234
5. Egyházzenei képzés a harmadik korszakban
a/ Zenetanfolyami szemeszterek és kerületi tanfolyamok 234
b/ Egyházzenei Tanfolyam 234
6. Fiatalok kórusai
Ifjúsági Kórus, Központi Gyermekkar 235
7. Hanglemez felvételek 235
Harmadik rész
HANGSZERES ZENE A MAGYARORSZÁGI
BAPTISTA GYÜLEKEZETEKBEN
I. hangszerellenesség a kezdeti időben 243
II. a billentyűs hangszerek fokozatos térnyerése
1. A harmónium használata 245
2. Az első orgonák 247
III. Vonószenekarok szerveződése
1. Kezdeti próbálkozások 251
2. A vonószenekari munka további fejlődése 258
IV. FÚVÓSZENEKAROK ALAKULÁSA
1. Fúvószenekarok szervezése az országban 262
2. Központi Fúvószenekar 269
V. PENGETŐS ZENEKAROK
VI. SZIMFONIKUS ZENEKAR SZERVEZÉSE
1. Központi Vonószenekar - a szimfonikus zenekar elődje 276
2. Központi Szimfonikus Zenekar 276
Negyedik rész
ORGANIZÁCIÓ A BAPTISTÁK ZENEI ÉLETÉBEN
I. AZ ORGANIZÁCIÓT MEGELŐZŐ IDŐSZAK
1. Alapvető szervezeti kérdések 285
2. Kezdeti zenei szervezeti elképzelések 285
II. ZENEI SZERVEZETTSÉG A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
1. Az ifjúsági és zenei munka szervezése az I. világháború után 287
2. A Magyarországi Baptista Ének- és Zenekarok Szövetsége (1919) 288
3. Az MBISZ Zeneügyi Szakosztálya (1924) 291
III. ZENEI SZERVEZŐDÉS A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN
1. A hazai általános körülmények, a baptista felekezet helyzete 297
2. Zeneügyi Bizottság (1949) 298
a/ A Zeneügyi Bizottság (ZB) megalakulása és munkássága 300
b/ Tisztségviselő, választmányi tagok 301
A magyarországi baptisták gyülekezeti énekeskönyvei és kóruskiadványai 303
Források és válogatott irodalom 305
Név- és tárgymutató 308-321

Bányai Jenő

Bányai Jenő műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Bányai Jenő könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyarországi baptista egyházzene története A magyarországi baptista egyházzene története A magyarországi baptista egyházzene története A magyarországi baptista egyházzene története

A borító enyhén kopott, foltos, töredezett. Az előlapon tulajdonosi bejegyzések láthatók.

Állapot:
8.280 ,-Ft
41 pont kapható
Kosárba