Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A mai magyar nyelv

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 571 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 41014.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó5
A szófajok (írta: Velcsov Mártonné)9
A szófajok általános kérdései11
A mai magyar nyelv szófaji rendszere13
Átmeneti és kereszteződő szófajkategóriák; kettős, hármas szófajúság14
Irodalom16
Az ige17
Az ige fogalma17
Az ige mondatbeli szerepe18
Az ige fajai18
Az igék kapcsolata más szófajokkal23
Irodalom24
A névszók25
A névszók általános kérdései25
A főnév26
A főnévi igenév26
A melléknév32
A melléknévi igenév36
A számnév38
A névmás42
Irodalom55
A határozószók57
A határozószók közös tulajdonságai57
A határozószó fajai57
A valóságos határozószó58
A határozói igenév61
A módosítószó63
Az igekötő65
Az igekötő jelentései66
A határozószók helyesírási kérdései68
Irodalom68
A viszonyszók70
A névelő70
A névutó76
A kötőszó78
Irodalom81
Az indulatszók82
Az indulatszó fogalma, fajtái82
Az indulatszók kapcsolata más szófajokkal83
Az indulatszók hangalakja, hangsúlyozása, toldalékolása83
Irodalom83
Alaktan85
A szóelemek általános kérdései87
A szóelem fogalma87
A szóelemek fajtái87
A szóelemek kapcsolódása89
A szótövek részletes vizsgálata96
Az igetövek96
A névszótövek102
Irodalom113
A szóalkotás módjai114
A szóképzés114
A szóképzés fogalma114
Az alapszó115
A képző116
A képzők részletes vizsgálata121
A képzett szók helyesírási kérdései149
Irodalom149
A szóösszetétel151
A szóösszetétel fogalma151
Az összetett szók szerkezete152
Az összetett szók alaki, jelentésbeli és hangsúlyozási sajátságai152
Az összetett szók osztályozása153
Az összetett szók részletes vizsgálata154
Az összetett szók helyesírási kérdései155
Irodalom163
A szólakotás ritkább módjai166
A szóelvonás166
A szóhasadás167
A mozaikszók alkotása167
Irodalom169
A ragozás170
Az igeragozás170
Általános kérdések170
Az igemódok171
Az igeidők173
Az igemódok és az igeidők kapcsolata174
A magyar igeragozási rendszerek174
Az igeragozás helyesírási kérdései184
Irodalom185
A névszók ragozása186
Általános kérdések186
A névszók jelei186
A névszói személyragozás190
A névszói viszonyragozás196
Irodalom204
Mondattan (írta: Rácz Endre)205
A mondattan tárgya207
A magyar mondattan általános kérdései207
Irodalom208
A mondat fajtái210
A mondta fajai szerkezetük szerint210
A kijelentő, a felkiáltó, az óhatjó, a felszólító és a kérdő mondatok212
Állító és tagadó mondatok222
Irodalom226
A mondat fő részei227
Az alany230
Az állítmány238
Az alany és az állítmány egyeztetése248
Irodalom255
A szószerkezetek257
A szószerkezetek fogalma257
A szószerkezetek osztályozása257
A szószerkezetcsoportok264
A szószerkezetek mint a mondat két fő részének alkotóelemei - Szószerkezetek és mondatrészek266
Irodalom269
A bővítmények270
A tárgy270
A tárgy fogalma; a tárgyas szerkezet270
A tárgy szófaja271
A tárgy alakja273
A tárgy fajtái274
A tárgy és az igei állítmány kapcsolata278
A tárgy elmaradásának esetei283
Irodalom283
A határozók285
A határozók általános kérdései285
A helyféle határozók294
Az időféle határozók299
Az állapotféle határozók305
A módféle határozók316
Az állandó határozók330
Egyéb határozók332
Irodalom334
A jelzők336
A jelzők általános kérdései336
A minőségjelző337
A mennyiségjelző342
A birtokos jelző344
Az értelmező jelző351
Irodalom358
A halmozott mondatrészek360
A halmozott mondatrészek fogalma, mondatbeli szerepe360
A halmozott mondatrészek fajai362
A halmozott mondatrészek szófajai és alaki kérdései364
Irodalom366
Az összetett mondatok367
Az alárendelt mondatok367
Az alárendelt mondatok fajai, alaki kérdései367
Irodalom368
Mondatrészkifejező mellékmondatok369
Az alanyi mellékmondat369
Az állítmányi mellékmondat372
A tárgyi mellékmondat375
A határozói mellékmondatok381
A jelzői mellékmondatok402
Sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok415
A feltételes mellékmondat415
A megengedő mellékmondat418
A hasonlító mellékmondat422
A következményes mellékmondat425
Irodalom430
A mellérendelt mondatok431
A mellérendelt mondatok fajai, alaki kérdései431
A kapcsolatos mondatok431
Az ellentétes mondatok434
A választó mondatok436
A következtető utótagú mondatok438
A magyarázó utótagú mondatok440
Irodalom441
A többszörösen összetett mondat443
Irodalom443
A mondatszerkezetének önálló hangtesttel nem bíró eszközei447
A hangsúly447
A hanglejtés449
A szórend451
A beszédszünet457
Irodalom457
A szókészlet (írta: Fábián Pál)459
A szókészlet általános kérdései461
A magyar szókészlet nagysága462
Irodalom463
A magyar szókészlet tagolódása464
A szókészlet tagolódása a szavak társadalmi fontossága szerint465
Irodalom467
A tájszók468
A tájszók és típusaik468
A tájszók és az irodalmi nyelvi szavak viszonya469
Irodalom470
A szavaknak társadalmi rétegek szerinti megoszlása471
A csoportnyelvek vagy szakszókincsek471
A rétegnyelvek478
A zsargon479
Irodalom480
A szavak megoszlása az élőnyelvi használathoz viszonyítva481
Az archaizmusok481
A neologizmusok482
Irodalom484
Az idegen szavak485
Irodalom493
Frazeológia494
Szokványos kifejezésmódok495
A szólások496
A közmondások497
A szállóigék497
Irodalom498
Az egyén szókincse499
Irodalom499
A jelentéstan (írta: Bencédy József)501
Bevezetés503
A jelentéstan általános kérdése505
Irodalom506
A szó funkciója: a jelentés507
A hangalak és a tartalom (jelentés) viszonya508
A valóság és a tartalom viszonya513
Mi a jelentés?514
Jelentéskör, jelentéstartalom, állandó és alkalmi jelentés515
Irodalom518
A szavak típusai jelentésük szempontjából (Hangalak és jelentés viszonya szerint)519
Egy- és több jelentésű szavak519
Azonos alakú és rokon értelmű szavak535
Irodalom544
A szóhangulat545
Irodalom551
A tulajdonnév552
Irodalom555
A példaanyag forrásául szolgáló gyakrabban idézett művek rövidítései556
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A mai magyar nyelv A mai magyar nyelv A mai magyar nyelv

A lapélek és az előzékalpok kissé foltosak, elszíneződtek.

Állapot:
1.480 Ft
740 ,-Ft 50
11 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A mai magyar nyelv A mai magyar nyelv A mai magyar nyelv A mai magyar nyelv A mai magyar nyelv

A borító enyhén kopott, sérült. Néhány lap és a lapélek foltosak, elszíneződtek.

Állapot:
1.480 Ft
1.030 ,-Ft 30
15 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A mai magyar nyelv A mai magyar nyelv

Könyvtári könyv volt. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot: Közepes
1.480 Ft
1.180 ,-Ft 20
18 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A mai magyar nyelv
Állapot:
1.480 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba