Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.019

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

A mai magyar nyelv I-II.

(Cikk- és tanulmánygyűjtemény)/Kézirat

Előszó

A jegyzet a nappali és a levelező hallgatók, valamint a továbbképzésben részt vevő tanárok vizsgára való felkészülését kívánja megkönnyíteni.
A cikkek és tanulmányok válogatásában két szempont... Tovább

Előszó

A jegyzet a nappali és a levelező hallgatók, valamint a továbbképzésben részt vevő tanárok vizsgára való felkészülését kívánja megkönnyíteni.
A cikkek és tanulmányok válogatásában két szempont vezetett. Részben olyan munkákat igyekeztünk kiválasztani, amelyek az adott körülmények között a tankönyvhöz képest többet nyújtanak, előbbre lépést jelentenek, figyelembe vettük azonban azt is, hogy oktatóink milyen kötelező és ajánlott olvasmányokat szoktak javasolni hallgatóinknak. Vissza

Tartalom

Előszó5
Szófajtan, alaktan9
H. Molnár Ilona: Az igei csoport, különös tekintettel a vonzatokra40
Papp István: Az igenevek helye a nyelvtan rendszerében52
Ágoston Mihály: Az -n toldalékú melléknevek alaki és szófaji megoszlása63
Sebestyén Árpád: Mi a névutó?75
Kelemen József: A mondatszó fogalma80
Antal László: Képző, rag, jel103
Lotz János: A személy, szám, viszonyítás kategóriája a magyarban110
Károly Sándor: A szóösszetételek és a velük kapcsolatos lexikai egységek126
G. Varga Györgyi: Mondatértékű kifejezésekből lett szavak egy csoportjáról138
Nagy Ferenc: Morfológia138
Mondattan
Berrár Jolán: A mondat formai ismertetőjegyei157
H. Molnár Ilona: A nyelvi modalitás kérdéséhez181
Dienes Dóra: A hiányos mondat kérdéséhez194
Berrár Jolán: Morfológiai szerkezetek-szintaktikai szerkezetek202
Károly Sándor: A szószerkezetek vizsgálata209
Deme László: A mondategységeken belüli viszonyok228
Tompa József: "s néked én te vagyok" (Radnóti Miklós)240
Rácz Endre: A klasszikus grammatika megújítása és az iskolai nyelvoktatás255
Kubinyi László: Az igei állítmányi mellékmondatok kérdéséhez270
Rácz Endre: A többszörösen összetett mondat altípusai a magyar nyelvben285
Zolnai Gyula: Mondatátszövődés294
Deme László: A mondatok egymáshoz kapcsolása a beszédben311
Szókészlettan
Kelemen József: Hány szó van nyelvünkben?7
Imre Samu: Megfigyelések a magyar nyelvjárások változásáról16
Kovalovszky Miklós: Az ifjúság nyelvéről31
Hunyadi László: az Értelmező Szótár "új" stílusminősítésű szavairól44
Fábián Pál: Az idegen szavak kérdése53
Juhász József: A frazeológiai egységek néhány kérdése68
J. D. Apreszjan - A. K. Zsolkovszkij - I. A. Melcsuk: A szókapcsolatok sokoldalú vizsgálatáról73
Szathmári István: Gondolatok a magyar frazeológiai kutatásokról85
O. Nagy Gábor: Mi fán terem? (Részletek)96
Jelentéstan
Martinkó András: Hozzászólás109
Károly Sándor: A jelentés fogalma. A jelentésfogalom indokolása117
Papp Ferenc: Az Értelmező Szótár legtöbb jelentésű szavairól157
Bárczi Géza: A szótári homonimia kérdéséhez162
O. Nagy Gábor: A lexémák funkciója és a rokonértelműség173
Balassa László: A hajnalodik ige rokon szavai és a hajnal irodalmi ábrázolása186
Balázs János: A tulajdonnév a nyelvi jelek rendszerében207
Stilisztika
Szathmári István: A nyelvi elemek stílusértékéről221
J. Nagy Mária: A kifejezés fogalmisága és az eszköztelenség230
Szathmári István: A hangszimbolikáról232
P. Dombi Erzsébet: A szinesztézia fogalmáról241
J. Soltész Katalin: Névdivat és irodalmi névadás258
Szabó Zoltán: A szóképzés stilisztikai minősítéséről268
Hankiss elemér: József Attila komplex képei286
Tompa József: Az ál-kuruc balladák iránti kegyeletes bizalom okai. A hamisított balladák archaizmusainak főbb típusai306
Zolnai Béla: A látható n yelv310
Nagy Ferenc: Kvantitatív stilisztika335
Martinkó András: A rozsdatemető ürügyén344
Török Gábor: A líra: logika (Részlet)352
Király István: A verselemzés kérdéseiről357
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A mai magyar nyelv I-II. A mai magyar nyelv I-II. A mai magyar nyelv I-II. A mai magyar nyelv I-II. A mai magyar nyelv I-II. A mai magyar nyelv I-II. A mai magyar nyelv I-II.

A kötetek gerincei enyhén töredezettek, elszíneződtek, a 2. kötet borítója foltos, a kötése megtört, a címlapja javított.

Állapot:
2.280 Ft
1.140 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba