Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.493

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A Marcal-medence talajföldrajza

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 171 oldal
Sorozatcím: Földrajzi tanulmányok
Kötetszám: 12
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal és kihajtható mellékletekkel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Rohanó tempójú világunk társadalma türelmetlenül igényli a tudomány eredményeinek gyakorlati-gazdasági hasznosítását. Józan türelmetlenség a gazdaságirányítás részéről is megnyilvánul ebben a... Tovább

Előszó

Rohanó tempójú világunk társadalma türelmetlenül igényli a tudomány eredményeinek gyakorlati-gazdasági hasznosítását. Józan türelmetlenség a gazdaságirányítás részéről is megnyilvánul ebben a vonatkozásban. Ilyen tudománypolitikai légkörben nem elégedhetünk meg a talajföldrajz klasszikus felfogás szerinti művelésével, amely a talajok kialakulásának és egymás melletti elhelyezkedésének törvényszerűségeit hivatott feltárni. Ezek ismeretében meg kell kísérelnünk prognózist adni a talajképződés és a talajpusztulás várható alakulására - a szükséges beavatkozások tudományos megalapozása céljából.
Szakkörökben ma már nem vitatják a genetikai szemléletű talajföldrajz művelésének szükségességét. Nem állja meg ti. a helyét az az álláspont, amely szerint a talaj sokoldalú genetikai tulajdonságainak kutatása felesleges, mert a több termés eléréséhez csupán több víz és több műtrágya kell. A talajba adagolt víz és műtrágya ugyanis szigorúan a talajtulajdonságok ismeretének mértéke szerint hasznosul.
A sokféle talaj földrajzi törvényszerűségek alapján alakul ki és helyezkedik el egymás mellett. Ezek ismeretében a talajtulajdonságok rendkívül költséges és hosszadalmas - helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokra épített - meghatározása és térképezése gyorsabbá, olcsóbbá, ugyanakkor megbízhatóbbá válik. Így a talajföldrajz gazdaságilag is jól hasznosítható tudomány. Hosszú távon mégsem lehet eredményes az a talajföldrajz, amelyet pusztán a közvetlen hasznosítási kérdésekre adandó válaszokért művelünk.
A talajdinamikai folyamatok helyes irányú „katalizálását", ugyanakkor a talajpusztulás folyamatának lehetséges mértékű visszaszorítását akkor szolgálja hatékonyan a talajföldrajz, ha mennél mélyrehatóbban tárja fel azokat a kölcsönhatásokat, amelyek a talajképző folyamatok, illetve a talaj között érvényesülve, meghatározzák a talaj tulajdonságait és elterjedését.
E kölcsönhatások külön-külön és együttes elemzése teszi lehetővé ismeretük alapján a talajképződésbe való beavatkozást a talaj hasznos tulajdonságainak kialakítására, illetve fenntartására.
E könyv írásakor is az volt a cél, hogy kimutassam a Marcal-medence változatos talajtakarója és az azt kialakító talajképző tényezők közötti összefüggést. Ennek és a leírásra kerülő talajtulajdonságoknak ismerete a táj mezőgazdasági termelésének fokozásához járul hozzá. Vissza

Fülszöveg

A munka a Kisalföld egyik tája, a mintegy 1700 km2 kiterjedésű Marcal-medence talajföldrajzi-talajgenetikai viszonyainak részletes helyszíni és laboratóriumi kutatások alapján történt feldolgozása.
Mind a feldolgozás módját, mind mélységét tekintve újszerűen tárja fel a szerző a tájtalajai és az azokat kialakító természeti és társadalmi tényezők közötti kölcsönhatásokat, továbbá a talajképző tényezők és a genetikai talajtípusok leterjedése közötti összefüggéseket. Miközben új összefüggéseket ismer, fel, kimutatja, hogy a természetes tájhatárok a földtörténeti jelenkorban hogyan változnak.

Tartalom

Bevezetés 7
A Marcal-medence földrajzi helyzete a Kisalföldön 8
Kutatástörténeti áttekintés 11
I. A talajképződés tényezői; kapcsolatuk a Marcal-medence talajainak kialakulásával, elterjedésével és fejlődésével 17
A) A földtani viszonyok és a talajképződés 18
1. Szerkezeti mozgások 19
2. A talajképző kőzetek 20
a ) Magmatikus kőzetek 20
b) Szilárd üledékes kőzetek 21
c) Laza üledékes kőzetek 22
B) A geomorfológiai viszonyok és a talajképződés 25
1. A Marcal-medence kialakulásának fejlődéstörténeti vázlata 26
2. A Marcal-medence felszínének forma típusai 27
3. Geomorfológiai hatás a Marcal-medence talajainak kialakulásában 31
a) Felszín és talajképződés 31
b) A felszín és a talajtípusok elterjedése 36
4. A Marcal-medence felszínének a talajpusztulásban betöltött szerepe 38
C) A vízrajz és a talajképződés 40
1. A felszíni vízfolyások és a talajtakaró kapcsolata 44
2. A talajvíz mint hidromorf talaj képző tényező 47
3. A vízrajzi tényező szerepe a talajpusztulásban 50
D) Az éghajlat és a talajképződós 51
1. A Marcal-medence regionális éghajlati jellege 54
2. A pleisztocén paleoklíma hatása a periglaciális talaj képződési folyamatokra v 65
3. A talajklíma problémája a Marcal-medencében 70
4. A jelenkori klíma és a klímazonális talajtípusok elterjedése 75
5. Az éghajlat szerepe a Marcal-medence talajtakarójának pusztulásában 79
EJ A biológiai tényező és a talajképződés S0
1. Növényföldrajzi áttekintés 81
2. A növényzet szerepe a talaj képződésben 82
3. A talaj-mikroorganizmusok szerepe a talajképződésben 84
4. A talajfauna szerepe a talajképződésben 85
F) A kor és a talajképződés 85
1. Szubreliktum talajok maradvány felszínieken 86
a) A szubreliktum talaj fogalma 87
G) Az emberi tevékenység és a talajképződés 91
1. Az erdőirtások talajalakító hatása a Marcal-medencében 93
2. A vízrendezések talaj alakító hatása a Marcal-medencében 94
3. Szakszerűtlen földművelés - gyorsított talajpusztulás 88
4. A település- és közlekedéshálózat, valamint a talajtakaró közötti
kapcsolatok 95
II . A Marcal-medence talajai 97
1. Agyagbemosódásos barna erdő talaj 97
2. Barnaföld 116
3. Kovárványos barna erdőtalaj 123
4. Csernozjom barna erdőtalaj 128
5. Réti csernozjom 131
6. Réti talaj 139
7. öntés réti talaj 152
8. Rétláptalaj 155
9. Általános sajátságok 157
10. Magyarázó a Marcal-medence 1 : 100 000-es méretarányú genetikai
talajtérképéhez 158
III. A Marcal-medence talajpusztulásának állapota 159
1. Talajpusztulás a pápateszéri M = 1 : 25 000-es méretarányú (Gauss-
Krüger) térképlap területén 161
2. A talajpusztulás térképvázlata 162
IV. Új természetes talajjavító anyag a Marcal-medencében 164
1. A talajjavító anyag feltárása és térképezése 164
2. A Devecser határában feltárt talajjavító anyag kitermelési lehetőségei 185
3. Javaslat a Marcal-medence savanyú talajainak javítására 166
Irodalom 168

Dr. Góczán László

Dr. Góczán László műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Góczán László könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem