Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.612

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A marxista filozófia alapjai

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 855 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó5
A filozófia tárgya11
A filozófia alapvető kérdése. A materializmus és az idealizmus mint a filozófia fő irányzatai12
A filozófia és a többi tudomány viszonya. A marxista filozófia tárgya27
A dialektikus és történelmi materializmus - a forradalmi proletariátus eszmei fegyvere40
A materalizmus és az idealizmus harca a Marx előtti korszak filozófiájának történetében49
Az ókor naiv materalizmusa és ösztönös dialektikája49
A XVII-XVIII. századi materializmus s harca a vallás és az idealizmus ellen. A metafizikus módszer64
Hegel idealista dialektikája és Feuerbach materalizmusa86
A XIX. századi forradalmi demokraták materalizmusa és dialektikája100
A Maxista filozófia keletkezése és fejlődése109
A marxista filozófia keletkezésének történelmi feltételei. Marx és Engels - a dialektikus és történelmi materializmus nagy megalkotói109
A marxizmus által végrehajtott filozófiai forradalom lényege121
A marxista filozófia alkotó jellege és lenini továbbfejlesztése130
A dialektikus materializmus
Az anyag és létezési formái141
Az anyag141
Az anyag mozgása155
A tér és az idő168
A világ egysége183
Anyag és tudat194
A tudat a magasrendűen szervezett anyag tulajdonsága194
A tudat az anyagi világ visszatükröződése203
A "szimbólum-elmélet" bírálata. Objektív igazság220
Beszéd és gondolkodás229
A valóság jelenségeinek törvényszerű összefüggése236
A jelenségek kölcsönös összefüggése. Ok és okozat236
A törvény mint a jelenségek összefüggésének formája. Egyenes, különös és általános247
Szükségszerűség és véletlen264
Lehetőség és valóság271
A dialektika alaptörvényei. A mennyiségi változások minőségi változásokba való átcsapásának törvénye278
A dialektikus fejlődéselmélet278
Mennyiségi és minőségi változások és átcsapásuk egymásba285
A fejlődés evolúciós és revúciós formáinak egysége. Ugrások299
A régi minőségből az új minőségre való átmenet formáinak változatossága306
Az ellentétek egységének és harcának törvénye314
A tárgyak és jelenségek mint ellentétek egységei. Az ellentétek harca a fejlődés forrása315
Belső és külső ellentmondások329
A különböző ellentmondások sajátszerűségei336
Tartalom és forma. A köztüklevő ellentmondások keletkezése és megoldódása346
A tagadás tagadásának törvénye354
A dialektikus tagadás lényege és szerepe a fejlődés folyamatában356
A fejlődés előrehaladó jellege és formái362
A megismerés folyamatának dialektikája374
A diealektika mint ismeretelmélet. Dialektikus és formális logika374
A megismerés érzéki és racionális mozzanatainak kölcsönös viszonya. Lényeg és jelenség382
Az absztrakt és a konkrét, a logokai és a történelmi dialektikája396
A gondolkodás formái és a megismerésben játszott szerepük404
A gyakorlat a megismerés alapja és az igazság kritériuma414
Az abszolút és a viszonylagos igazság dialektikája421
A történelmi materializmus
A történelmi materializmus a társadalmi fejlődés törvényeinek tudománya435
A történelmi materializmus tárgya435
A történelmi materializmus létrejötte forradalom a társadalomtudományban444
A társadalmi élet, a társadalmi fejlődés törvényszerűségeinek jellege454
A történelmi törvényszerűség és az emberek tudatos tevékenysége. Szabadság és szükségszerűség461
A történelmi materializmus pártossága466
Az anyagi termelés a társadalmi élet alapja478
A munka szerepe a társadalom kialakulásában és életében478
A földrajzi környezet és a társadalom fejlődése481
A népesség növekedésének jelentősége a társadalom fejlődésében489
Az anyagi javak termelési módja. Termelőerők és termelési viszonyok489
A termelési mód meghatározó szerepe a társadalmi élet formáinak változásában499
A termelőerők és a termelési viszonyok dialektikája505
A termelési viszonyok a termelőerők jellegétől függnek511
A termelési viszonyok hatása a termelőerők fejlődésére511
A termelőerők és a termelési viszonyok közötti ellentmondások fejlődése a kapitalizmusban516
A termelőerők és a termelési viszonyok kölcsönös kapcsolata a szocializmusban525
A szocializmus kommunizmusba való átnövésének törvényszerűségei532
A társadalom alapja és felépítménye544
A társadalom alapjának és felépítményének fogalma
Az alap meghatározó szerepe a felépítmény viszonylatában552
Fordulat a társadalom alapjában és felépítményében564
A felépítmény aktív szerepe570
Osztályok, osztályharc, állam574
Az osztályok meghatározása574
Az osztályok keletkezése. A társadalom osztályszerkezete. A társadalom osztályszerkezetének függése a termelési viszonyoktól579
Osztályérdekek és osztályharc. Osztályok és pártok588
Az állam mint az osztályok kibékíthetetlenségének terméke és az osztályuralom eszköze595
A proletariátus osztályharcának és osztályszervezetének formái605
A marxista párt szerepe a proletariátus osztályharcában611
Az osztályok megszüntetésének szükségszerűsége. A proletariátus világtörténelmi küldetése620
A társadalmi forradalom mint a régi társadalmi-gazdasági alakulat újjal való felváltásának törvényszerűsége629
A társadalmi forradalmak, okaik és jelentőségük a társadalom történetében629
A szocialista forradalom és a többi forradalom különbsége. A szocialista forradalom és a proletariátus diktatúrája639
A szocialista forradalom feltételei az imperializmus korában646
A demokratikus és a szocialista átalakulások kölcsönös viszonya az imperalizmus és a proletárforradalmak korában652
A fegyveres felkelésnek és a hatalomért folyó harc békés formáinak kölcsönös viszonya. A proletárdiktatúra formáinak sokfélesége658
A kapitalizmusból a szocializmusba való átmeneti időszak666
Osztályok és állam a szocializmusban672
A kommunista párt a proletárdiktatúra rendszerének vezető ereje681
A szocializmus és a kapitalizmus egymás mellett élése. A szocalizmus világméretű győzelmének elkerülhetetlensége687
A társadalmi tudat és szerepe a társadalom életében700
A társadalmi tudat: a társadalmi lét tükröződése. Az ideológiai osztályjellege700
A társadalmi tudat formái710
Társadalmi pszichológia és ideológia. Társadalmi és egyéni tudat731
A társadalmi eszmék fejlődésének viszonylagos önállósága738
Az eszmék szerepe a társadalmi fejlődésben746
A szocialista ideológiai szerepe a kommunizmus győzelméért folyó harcban754
A néptömegek és a személyiség szerepe a történelemben762
A néptömegek a társadalom fejlődésének döntő erői és a történelem alkotói763
A személyiség szerepe a történelemben772
A munkásosztály vezéreinek szerepe a forradalmi mozgalomban783
A mai burzsoá filozófia és szociológia fő irányzatai789
A mai burzsoá filozófia és szociológia jellemző vonásai789
A mai szubjektív és objektív idealizmus801
A mai burzsoá történetfilozófia813
A társadalmi élet "tényezőinek" és "szféráinak" elmélete818
A szociológiai pszichológiai irányzata824
A szociológia úgynevezett empirikus módszere827
A burzsoá szociológusok a modern kapitalizmus "társadalmi stratifikációjáról"830
A nemzetközi viszonyok néhány problémája a burzsoá szociológia megvilágításában839
Befejezés843
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A marxista filozófia alapjai A marxista filozófia alapjai A marxista filozófia alapjai A marxista filozófia alapjai

A gerinc és a lapélek foltosak. Néhány lapon aláhúzások találhatók.

Állapot:
880 Ft
440 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A marxista filozófia alapjai A marxista filozófia alapjai A marxista filozófia alapjai A marxista filozófia alapjai A marxista filozófia alapjai A marxista filozófia alapjai A marxista filozófia alapjai

Több lapon aláhúzások láthatók. A borító és a lapélek elszíneződtek, enyhén foltosak. A borító kopott, a belső oldalán tollvonások találhatók. Az előzéklapon tulajdonosi bejegyzés látható.

Állapot: Közepes
880 Ft
440 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A marxista filozófia alapjai A marxista filozófia alapjai A marxista filozófia alapjai A marxista filozófia alapjai A marxista filozófia alapjai A marxista filozófia alapjai A marxista filozófia alapjai

Több lapon aláhúzások, jelölések láthatók. A borító kissé kopott. A borító és a lapélek elszíneződtek, enyhén foltosak.

Állapot: Közepes
880 Ft
700 ,-Ft 20
11 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A marxista filozófia alapjai A marxista filozófia alapjai

A borító foltos.

Állapot:
880 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba