Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig

III. Falukonferencia

Szerző

Kiadó: MTA Regionális Kutatások Központja
Kiadás helye: Pécs
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 541 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-85409-7-4
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal, térképekkel illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Az elmúlt fél évtizedben az ország különböző tudományos műhelyeiben végzett kutatások rávilágítottak arra, hogy a rendszerváltás során bekövetkezett társadalmi változások sajátos folyamatokat indítanak el a falusi térségekben. Ezekre a kihívásokra a különböző falusi térségek eltérően reagálnak, ami az egyes kistérségek közötti különbségek további növekedéséhez vezet.
A Kelet-Közép-Európában bekövetkezett gyors politikai és gazdasági átalakulás a magyar falvak többségét, illetve a falusi lakosság jelentős rétegeit, társadalmi csoportjait sokkszerűen érintette és válságos állapotot idézett elő.
A falusi térségekben a felgyorsult társadalmi változásoknak tudományos kutatása - az anyagi és szellemi kapacitás hiányában - csak részben valósul meg. Pedig egyaránt égetően szükség van a dinamikusan fejlődő és a leszakadó, valamint a példamutató összefogáson alapuló helyi társadalmaknak és az értelmetlen gyanakvás, irigység következtében az utolsó kis lehetőséget is elszalasztó falusi... Tovább

Fülszöveg

Az elmúlt fél évtizedben az ország különböző tudományos műhelyeiben végzett kutatások rávilágítottak arra, hogy a rendszerváltás során bekövetkezett társadalmi változások sajátos folyamatokat indítanak el a falusi térségekben. Ezekre a kihívásokra a különböző falusi térségek eltérően reagálnak, ami az egyes kistérségek közötti különbségek további növekedéséhez vezet.
A Kelet-Közép-Európában bekövetkezett gyors politikai és gazdasági átalakulás a magyar falvak többségét, illetve a falusi lakosság jelentős rétegeit, társadalmi csoportjait sokkszerűen érintette és válságos állapotot idézett elő.
A falusi térségekben a felgyorsult társadalmi változásoknak tudományos kutatása - az anyagi és szellemi kapacitás hiányában - csak részben valósul meg. Pedig egyaránt égetően szükség van a dinamikusan fejlődő és a leszakadó, valamint a példamutató összefogáson alapuló helyi társadalmaknak és az értelmetlen gyanakvás, irigység következtében az utolsó kis lehetőséget is elszalasztó falusi közösségeknek a tudományos elemzésére.
A tudomány a valóság alapos feltárása révén juthat el a lehetséges megoldások és azok következményeinek feltárásához, ilyen úton járulhat hozzá a politikai döntések előkészítéséhez.
A Pécsett kétévenként sorra kerülő, immáron hagyományos falukonferenciákat azért szervezzük, hogy egybegyűjtsük és megszólaltassuk a magyar falu és vidék iránt elkötelezett különböző nézetű tudományterületek képviselőit.
Az eddig megtartott három falukonferencia között folyamatosság van. Az első és második falukonferenciának a címei is hasonlóak voltak: „Válság és kiút", illetve „Kiút a válságból".
E két falukonferencián kerestük a válságból kivezető utakat és időközben kikristályosodott, hogy a kivezető utak a vidékfejlesztés irányába kereshetők. Ennek szellemében született meg a harmadik falukonferenciánk címe: „A mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig".
A vidékfejlesztés nemcsak a falusiak érdeke, hanem a városiaké és az egész társadalomé is. Nyugat-európai példák mutatják, hogy a legjobb és legolcsóbb környezetvédelem maga a mezőgazdálkodás. Vissza

Tartalom

Előszó 11
PLENÁRIS ÜLÉS
Sipos Aladár: Agrárgazdaság 2000-ben 15
Kovács Teréz: Agrárpolitika - vidékpolitika 24
Fehér Alajos: Regionális különbségek - agrárpolitika 36
Illés Iván: Falupolitika - agrárpolitika 49
Pfeil Edit: Kistérségi társulások lehetőségei a falvak fejlesztéséért 57
Szakál Ferenc: Mezőgazdaság és vidékfejlesztés az újabb európai irányzatok tükrében 65
Philip Lowe: A brit vidékpolitika 75
NAGYÜZEMI GAZDASÁGOK - CSALÁDI VÁLLALKOZÁSOK
SZEKCIÓ
Lakner Zoltán-Kocsondi József: Az agrárollóról: nemzetközi tapasztalatok - hazai tanulságok 83
Lentner Csaba: A magyar mezőgazdaság finanszírozási kérdései napjainkban 89
Tóth László - Richárd W. Howarth: Merre van Európa, avagy mire számíthat a magyar mezőgazdaság az EU-ban? 97
Pachinger Zoltán: Az integrációs rendszerek problémaköre a hús-business területén 105
Kajári Karolina: A mezőgazdasági termelők elvárásai a szaktanácsadással szemben 111
Nemes Kornélia: Néhány gondolat az érdekképviseletekről 119
Soós Károly: A Zala Megyei Agrárkamara 123
Kovács Lajos: A területi agrárkamarák feladatai és ezek várható hatása a mezőgazdaság és a vidék fejlődésére 126
Salamon Lajos - Kovács Tamás - Tanyi Zoltán: Az átalakulás hatása Győr-Moson-Sopron megye agrártermelésére 132
Zsibrik Istvánné: Az egyéni gazdálkodás Baranya mezőgazdaságában 139
Rendek László: A családi vagyon működése a vállalkozó mezőgazdaságban az ezredforduló után 147
Kocsondi József - Szénay László - Fodor Lóránt: A mezőgazdasági kis- és középvállalkozások fejlesztési törekvéseinek néhány tanulsága 151
Süli-Zakar István - Baranyi Béla: A vállalkozásélénkítés szerepe az Alföld mezőgazdaságában, különös tekintettel a falusi vállalkozások jövőjére 159
Nagy Tibor - Gályász József: Az állattartással foglalkozó családi vállalkozások helyzete Hajdú-Bihar megyében 168
Balogh Balázs: Egy kisalföldi falu gazdálkodásának változásai 1920-tól napjainkig 173
Aubert Antal: Agrárátalakulás nemzetiségi településkörnyezetben 177
Kovács Katalin-Váradi Mónika Mária: Üzemtípusok és agrárgazdasági szereplők Nagykőrösön 183
Kovács Teréz: Összefoglaló a „Nagyüzemi gazdaságok - családi vállalkozások" szekció munkájáról 192
FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS SZEKCIÓ
Ángyán József: A fenntartható fejlődés és a környezetbarát rendszerváltás a mezőgazdaságban 197
Gyulai Iván: Gömörszőlős, a fenntartható falu modellje 206
Somogyi Sándor: A fenntartható mezőgazdálkodás rendszerének kialakulásához szükséges változások 213
Fodor István: A piac szabályozó hatása a környezet terhelésére a mezőgazdaságban 220
Szalai Tamás-Nyárai Horváth Ferenc: A Magyarországon széles körben alkalmazott növénytermesztési rendszerek (stratégiák) hosszú távú hatása a talaj néhány fontos tulajdonságára 226
Gerzanics Annamária: A táj fogalom értelmezése és a fenntartható fejlődés 233
Illyés Zsuzsanna: A tájtörténeti kutatások jelentősége a területi tervezés szempontjából 241
Barczi Attila: Talajok mint természeti értékek védelme 246
Kupi Károly - Tirczka Imre: Mezőgazdasági tájértékelés (A Bodrogköz kistáj modellvizsgálata) 255
Somogyi Sándor: Az állattartás környezeti hatásai és a fenntartható fejlődés 259
Széles Gyula: Az állattenyésztés fejlesztésének gazdasági összefüggései 265
Alpár György: Környezetet fenntartó okszerű gazdálkodás legeltetéses állattartással 272
Kitanics Tünde: A dél-dunántúli régió komparatív előnyeire épülő, környezetbarát vágóállat-termelési technológiák elemzése 277
Kardosné Nagy Judit - Molnár Tamás: A fenntartható fejlődés természeti, gazdasági és emberi erőforrásainak néhány jellemzője Zala megyében 283
Reke Barnabás - Csatai Rózsa - Básthy Tamás: Objektív módszerek alkalmazása a mezőgazdasági vállalkozások fenntartható fejlődésére 288
Lantos Tamás: A „Fönntartható fejlődés" szekciójának összefoglalója 293
A FALUSI FEJLESZTÉSI ALTERNATÍVÁI SZEKCIÓ
Sarudi Csaba: A falusi gazdaság helyzetét befolyásoló tényezők szerepe a rurális agrártérségekben 299
Madarász Imre: Önfoglalkoztatók, vállalkozók és a térségfejlesztési erőfeszítések 307
Bakos István: A gépesítés befolyása a vidéki lakosság megtartására 314
Romány Pál: Agrárstruktúra és az új kihívások falun 319
Lakner Zoltán: Élelmiszeripari fejlesztés - vidékfejlesztés 325
Abonyiné Palotás Jolán: A Dél-Alföld élelmiszerfeldolgozásának alakulása a tulajdonviszonyok változásának figyelembevételével 331
Raffay Zoltán: A tercier szektor szerepe egy rurális térség (a Dél-Zselic) fejlesztésében 335
Nanszákné Cserfalvi Ilona - Juhász Csaba: Vidékfejlesztés a 4H gyermekszervezettel 343
Kraftné Somogyi Gabriella: Falusi turizmus, álom és valóság 347
Kovács Dezső: A falusi turizmus és fizetővendéglátás értelmezéséhez 352
Szabó Géza: A Villány-Siklósi Borút mint idegenforgalmi termék és területfejlesztő együttműködés 357
Ónodi Gábor: Kézművesek tanyája Jászszentlászló, Békásparti dűlő 363
Hrubi László: Összefoglaló „A falusi gazdaság fejlesztési alternatívái" szekció
munkájáról 365
ÖNKORMÁNYZATOK - FALUMENEDZSELÉS SZEKCIÓ
Bőhm Antal: A magyar falu társadalma a rendszerváltás után 371
Juhász Erika: Jómódú polgárok fejlődő faluja: Tarján 375
Faludi Erika: Aprófalvak együttműködési formái Baranyában 380
Hajdú Zoltán: A komplex középfokú vonzáskörzetek és együttműködési törekvések a Dél-Dunántúlon 385
G. Fekete Éva: Közösségi összefogáson alapuló térségfejlesztés 391
Répássy Helga-Benedek László: Kistérségi együttműködések szereplői, szerepek, kompetenciák, felelősségek 399
Vercseg Ilona: A helyi cselekvés szerepe a vidék fejlesztésében 406
Veres Lajos: Kistérségi komplex gazdaságfejlesztés tapasztalatai a Közép-Tiszavidéken 413
Herczeg Agnes-Szűcs Gábor: Kistérségi fejlesztési munka a Dörögdi-medencében, a tervező szemszögéből 418
Drotár András-Márta Kálmán: Mezőgazdasági szempontok az általános rendezési tervek készítéséhez 422
László Mária: Az önkormányzatok gazdálkodásáról 425
Finta István: A válsághelyzetben lévő agrárövezetek községi önkormányzatainak gazdálkodásáról 429
Gerencsér Balázs: A faluművelő (A népműveléstől a falufejlesztésig) 434
Horváth József - Rada Beáta: Adalékok Vése község (Somogy megye) közművelődési helyzetéhez 437
Csefkó Ferenc: Összefoglaló az „Önkormányzatok - falumenedzselés" szekció
munkájáról 443
SZOCIÁLIS PROBLÉMÁK - SZOCIÁLIS KAPCSOLATOK SZEKCIÓ
Tolnai György-Dövényi Zoltán: A falusi munkanélküliség néhány területi és strukturális jellemvonása Magyarországon 449
Szpirulisz Ildikó: Kistérségi munkaerőpiaci esélyek 455
Szőgyi Lenke: A társadalmi átalakulás hatása az aprófalvakra 459
Timár Judit: Város körüli tanyák társadalmának átalakulása 564
Csubela Ferenc: Van-e a vajdasági magyar falvaknak népességmegtartó ereje? 470
Bögre Zsuzsa: Értékváltás előtt Pilismarót 474
Hántó Zsuzsa: Az agrárátalakulás szociális ára 479
Baracs Gabriella Etelka: A mezőgazdasági munkanélküliség hatása a személyiségre 484
Serafin József: Szociális földprogramok elmaradott térségekben 488
Vuics Tibor: Cigány önkormányzatok és szociális problémák Somogy megyében 495
Cserti Csapó Tibor - Wilhelm Zoltán: A falusi hátrányos helyzetű csoportok részvétele a középfokú oktatásban - a Gandhi Gimnázium példája alapján 502
Mezei István: A városok és falvak eltérő szociális terhei 510
Mohos Mária: A Balaton árnyékában: A Káli-medence társadalmi sajátosságai 517
Nánásiné Tóth Éva: Tiszasas és Csépa időben változó társadalomszerkezete 524
Dövényi Zoltán: Összefoglaló a „Szociális problémákszociális kapcsolatok" szekció munkájáról 530
Angol nyelvű összefoglaló 533
Szerzők 537
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem