1.016.641

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A mi nyelvünk

Íróink és költőink a magyar nyelvről

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Tinta Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 493 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-86013-9-6
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A könyv címe a magyar nyelvújítás vezéralakjától, Kazinczy Ferenctől származik. A mi nyelvünk Kazinczy egyik, anyanyelvünkről szóló, szép versének címe.
A magyar nyelv dicsérete, méltatása, középpontba állítása szemelvénygyűjteményünk fő tárgya. Költők és írók mondják el gondolataikat, érzéseiket legfőbb munkaeszközükről, a magyar nyelvről.
Kétszázhatvan magyar költőnek és írónak négyszázhatvanöt olyan versét (olykor versrészletét) vagy prózai műből vett szemelvényét, részletét adjuk közre, amely anyanyelvünkről szól, nyelvünk kifejezőerejét, gazdagságát, sajátosságait ecseteli, méltatja.
A kötet fő célja, hogy államiságunk millenniuma alkalmából jelenjen meg egy könyv a magyar nyelv tiszteletére.
Egy másik, sokkal gyakorlatibb célja még a kötetnek, hogy iskolai és iskolán kívüli versmondó és kiejtési versenyek, anyanyelvi vetélkedők, szónokversenyek szervezőinek és résztvevőinek olyan gazdag gyűjteményt nyújthassunk át, amelynek darabjai szinte mind alkalmasak előadásra, a... Tovább

Fülszöveg

A könyv címe a magyar nyelvújítás vezéralakjától, Kazinczy Ferenctől származik. A mi nyelvünk Kazinczy egyik, anyanyelvünkről szóló, szép versének címe.
A magyar nyelv dicsérete, méltatása, középpontba állítása szemelvénygyűjteményünk fő tárgya. Költők és írók mondják el gondolataikat, érzéseiket legfőbb munkaeszközükről, a magyar nyelvről.
Kétszázhatvan magyar költőnek és írónak négyszázhatvanöt olyan versét (olykor versrészletét) vagy prózai műből vett szemelvényét, részletét adjuk közre, amely anyanyelvünkről szól, nyelvünk kifejezőerejét, gazdagságát, sajátosságait ecseteli, méltatja.
A kötet fő célja, hogy államiságunk millenniuma alkalmából jelenjen meg egy könyv a magyar nyelv tiszteletére.
Egy másik, sokkal gyakorlatibb célja még a kötetnek, hogy iskolai és iskolán kívüli versmondó és kiejtési versenyek, anyanyelvi vetélkedők, szónokversenyek szervezőinek és résztvevőinek olyan gazdag gyűjteményt nyújthassunk át, amelynek darabjai szinte mind alkalmasak előadásra, a versenyeken, rendezvényeken való felhasználásra. Vissza

Tartalom

Előszó5
Útbaigazító6
Ábrányi Emil:
Magyar nyelv11
Ady Endre:
Mátyás bolond diákja13
Így van magyarul14
A hivatalos stílus14
Ágai Ágnes:
Szavak papíron15
Anyanyelve: magyar16
Ágh István:
A költő és a nyelv (részlet)17
András Sándor:
Idegenben19
A pálmafák nyelve19
Nem az enyém20
Andrásik Gyula:
Örök hazánk az anyanyelv20
Apáczai Csere János:
Valamennyi tudományt magyarul (részletek)22
Áprily Lajos:
A zarándok23
Tájszólás25
Nem vette magának azt a fáradságot... (részlet)25
Arany János:
Egressy Gábornak26
Kozmopolita költészet28
Intés30
Babits Mihály:
Régi magyar költők30
Örökké ég a felhők mögött (részletek)31
A stílus gazdagsága (részlet)32
A stílus helyessége (részlet)33
Nyelvfejlődés "in pejus" (részlet)34
Bajza József:
Nemzetiség és nyelv (részletek)35
Balázs Béla:
Élethalálharcot vívok a szóval (részlet)36
Az én hazám (részlet)37
Bálint György:
A szavak felkelése (részlet)37
Balla D. Károly:
A szó38
Balla László:
A magyar nyelv39
Bárány Tamás:
Amerikázik (részlet)47
Baranyi Ferenc:
Fohász47
Bárdosi Németh János:
Hatalmas szavak48
Baróti Szabó Dávid:
A magyar ifjúsághoz49
Batsányi János:
A hazai nyelv és tudományosság49
Batta György:
Árvacsalán50
Bebek János:
Hír51
Bedőné Tóth Anna:
Mivé lettél, édes anyanyelvünk?52
Beke György:
Mese a szóról és a kőről56
Benedek Elek:
Ebben egy székely fiú igen megütődik azon, hogy "az ország szíve" nem magyar (részlet)57
Benedek Marcell:
A költő eszköze: az anyanyelv (részlet)58
Bényei József:
Lecke a nyelvről59
Nyelvápolás
Így szebb!60
Anyanyelvünk60
Óda61
Bertha Bulcsú:
Varázsszavak, varázsnevek62
Bertók László:
Jár mint a nyelvben a világ64
A nyelv van benne legalul64
Nyelvében él az író (részlet)65
Szavak66
Berzsenyi Dániel:
A magyarokhoz67
Bessenyei György:
A magunk nyelvén (részletek)69
Birtalan Ferenc:
Ezen a nyelven70
Bisztray Ádám:
Igéim71
Bódás János:
Zsoltáros prédikátor72
Bodor Pál:
Egy pidgin-magyarhoz (részletek)73
Trauma és anyanyelv74
Szavak honfoglalása (részlet)74
Bodosi György:
Jól és szépen beszélni (részlet)76
Bóka László:
A magyar nyelv védelme (részlet)76
Bónis László:
Menekült magyarok litániája77
Bölecz Béla:
Magyarnak lenni79
Böröndi Lajos:
A félelem letapogatása81
Túlélési gyakorlat (részlet)82
Bujdosó Ágnes:
Ha szóra nyitod ajkadat83
Czigány György:
Erős várunk az anyanyelvünk? (részlet)85
Czuczor Gergely:
Haladunk a magyarságban86
Nemzeti nyelv86
Egy magyartalan tanítóra87
Csanád Béla:
Anyanyelv87
Csanádi Imre:
Nyelvművelés88
Hozzáöcsémlett88
Csanády János:
Töredék89
Semmim és mindenem90
Csányi László:
Mit jelent számomra az anyanyelv? (részlet)91
Csiki László:
A megnevezés kockázata92
A nyelv kegyelmi állapota (részletek)93
Csingér József:
Vendég a hazámban94
Csokits János:
Hazafelé96
Francia lecke97
Csokonai Vitéz Mihály:
A magyar nyelv feléledése (részlet)98
Csoóri Sándor:
A teremtő nyelv (részlet)99
Találkozásaim az anyanyelvvel (részlet)100
Anyanyelved a legihletőbb munkatársad (részlet)101
Anyanyelvünkről (részlet)102
Kosztolányi példája (részletek)103
Csorba Győző:
A latin nyelvtan104
Az én szavaim105
Jobb106
Csukás István:
Jeltelen sírok a nyelvben107
Cs. Szabó László:
Mikes Kelemen magyarsága (részlet)109
Angol ősz110
Dalos György:
Szavaink születése110
Debreczeni József:
Anyanyelvem112
Demény Ottó:
Anyanyelv113
Déry Tibor:
A nemzet nyelvében él (részlet)114
Legnagyobb földi kincsem (részlet)115
Nyelvünk vigyázása (részlet)115
Az írónak a nyelv a hazája (részlet)116
Devecseri Gábor:
Romlik, egyszersmind gazdagodik (részlet)118
Dobos László:
Anyanyelvünk helyzete itthon és a világban (részlet)118
Döbrentei Gábor:
Hazai ügy, a nemzeti nyelvre nézve119
Dsida Jenő:
Psalmus Hungaricus121
Dutka Ákos:
Magyar szavunk siratója128
Édes Gergely:
Nemzeti nyelvünkről 1788 (részlet)129
Előd László:
Szóvirágok háborúja131
Eötvös József:
A magyar nyelvről (részletek)131
Fábri Péter:
A csönd és a szó133
Fábry Zoltán:
Vigyázó szemmel134
Faludy György:
Óda a magyar nyelvhez135
Megőriz, túlél, győzedelmeskedik (részletek)138
Fáy Ferenc:
Zsoltár szürkületben139
Fazekas László:
Panasz:141
Anyanyelv141
Meggyőződés141
Siesta142
Fehér Ferenc:
Nyelv és varázs142
Egyetlen szó144
Ferdinandy György:
A magyar író külföldön (részlet)147
Ferenczes István:
Szerelmes vers148
Fodor Ákos:
A gyerekek nyelvalkotása150
Fodor József:
Vers, a nyelvhez151
Romlik-e nyelvünk? (részlet)153
Füst Milán:
A magyarokhoz153
Levél a túlzott nyelvi puritanizmusról154
Gál László:
A szó155
Gál Sándor:
Örökös tartozásban156
Távolodók157
Vallomás az anyanyelvről (részletek)158
Garai Gábor:
Romlik-e nyelvünk (részlet)159
Magyarul160
Töredékek 1974-1978 (részlet)161
Gárdonyi Géza:
A szerző beköszöntője (részletek)161
A javítás is alkotás (részlet)162
Gát István:
Szavak162
Gazdag Erzsi:
Könyörgés a szavakhoz163
Gergely Ágnes:
Romantika164
Gittai István:
A nyelv, amelyen élsz165
Gömöri György:
Bábel166
Naponta nyelvet166
Gömöri Jenő Tamás:
A magyar nyelvhez167
Göncz Árpád:
A nyelvi öntudat hiánya (részlet)169
Gyárfás Endre:
A régiek még tudtak!170
Vigyázó szemünk171
Gyékényesi György:
Midőn a költő nem találja helyét172
Gyulai Pál:
Sok beszéd173
Gyurcsó István:
A költő kérdez174
Népvándorlás kora (részlet)176
Gyurkovics Tibor:
Lényegében a nyelv az egyetlen igazi nemzetfenntartó elem (részlet)177
Hajnal Anna:
Magyar nyelv178
Halász Gyula:
Vallomások a nyelvről (részlet)179
Haraszti Endre:
Kérdés és felelet180
Hárs Ernő:
Szavak183
Az anyanyelvhez184
Határ Győző:
A nyelv tud mindent (részlet)186
Vigyázóknak a vártán (részlet)186
Hegedűs Géza:
A költészetről187
Szonett az anyanyelvről189
Héra Zoltán:
Szavak189
Hungária, önnevén Magyarország (részlet)191
Hidas Antal:
Hazatérés (részlet)192
Vonagló iharfa193
Horváth István:
A nyelv csak élve tündököl194
Magyarózdi toronyalja (részlet)195
Anyanyelvemben őrizlek téged196
Horváth Loránd:
A windsori parkban (részlet)196
Illés Endre:
Méhraj (részlet)198
Romlik-e a nyelvünk? (részlet)199
Illyés Gyula:
Minden szónak külön hitele van (részlet)200
Jól beszélni és írni magyarul (részlet)200
Kenyértörés201
Haza, a magasban203
Nehéz nyelv-e a magyar? (részlet)204
A törzs szavai206
Korszerű írásjeleket! (részlet)208
Koszorú208
Inczédi László:
A magyar nyelv210
Irsa Béla:
A magyar nyelv211
Jancsik Pál:
Összmagyar vers212
Jánosy István:
Óda213
Parabázis214
Ne feledd!216
Jékely Zoltán:
Zengő nevek217
Jobbágy Károly:
Fuldokló anyanyelvem218
Jókai Anna:
Az anyanyelvről - 2000 előtt (részlet)220
Nyelvművészet, nyelvbűvészet (részletek)221
Jókai Mór:
Prológus (részlet)223
József Attila:
Nyelvünk ízei224
Juhász Ferenc:
Mit tehet a költő? (részlet)225
Mondatok a nyelvről, szavakról, költészetről (részlet)225
Az írástudók hűsége (részletek)226
Juhász Gyula:
Anch'io227
A vidéki magyar szinészekhez227
Formát keresni...228
Szavak229
Kabdebó Tamás
26230
Kalász Márton:
(szavak)231
Káldi János:
A versírásról232
Kálnoky László:
Nyelvünk rákfenéiből234
Kányádi Sándor:
Noé bárkája felé234
Játszva magyarul234
Apáczai235
Öreg iskola ünnepére235
Begykő236
Invokáció236
Szürke szonett237
Kántor Lajos:
Gyakorlat teszi a nyelvet (részlet)237
Karinthy Ferenc:
Maszek, vagy egy szó diadalútja238
Karinthy Frigyes:
Szavak (részlet)240
Kármán József:
A nemzet csinosodása (részlet)241
Károlyi Amy:
Szó-pihe242
Hosszú magánhangzók242
Kazinczy Ferenc:
A mi nyelvünk243
Levél Aranka Györgynek (részlet)243
Kemény Géza:
Leejtlek szó244
Képes Géza:
Az eltűnt szó nyomában245
Szavak246
Balázs Jánosnak246
Vers247
Kerék Imre:
Vallomás az anyanyelvhez248
Keresztury Dezső:
Szavaink249
A mellékmondat védelmében (részlet)250
Szavak251
Kibédi Varga Áron:
Bujdosó Alpárnak252
Szó253
Király László:
Anyanyelv253
Halljátok-e a dalt254
A szerelmesek256
Kisfaludy Sándor:
Himfy szerelmei (részlet)257
Kiss Benedek:
Mindennél jobban csodálom anyanyelvemet (részlet)258
Kiss Dénes:
Anyanyelv259
Szavak, szavak259
Nyelvédesanyám260
Teremtő anyanyelv (részlet)262
Isteni remegés263
Ékes anyanyelv264
Kiss Jenő:
Óda az anyanyelvhez265
Kodolányi János:
Visszapillantó tükör (részletek)267
Komjáthy Jenő:
Költő vagyok268
Koncsol László:
Az anyanyelvről (részlet)269
Kónya Lajos:
Anyanyelv270
Szerelmes ének271
Kornis Mihály:
Ki hogy ír272
Kosztolányi Dezső:
Nyelvtudás (részlet)274
Ha más nyelven275
Kis nyelvtan (részlet)275
Ábécé a nyelvről és lélekről (részlet)276
Káté az írásról (részlet)276
Lélek és nyelv (részlet)277
Ige278
Rövid és hosszú mondat (részlet)279
Lenni vagy nem lenni (részlet)280
Költő (részlet)280
Kovács József:
Anyajegyem281
Már nem tudnék281
Kölcsey Ferenc:
A magyar nyelv ügyében (részlet)282
Teljes birtokában lenni a nyelvnek (részlet)283
Kőváry György:
Kilóg a nyelvünk (részlet)284
Krúdy Gyula:
Felhők (részlet)285
Kulcsár Ferenc:
A krónikás csöndjei (részlet)287
Óriás arany-orgona (részletek)287
Édesanya-szók289
Kulcsár Tibor:
Gyökerek289
Ladányi Mihály:
Ízlés és tehetség dolga (részlet)292
Késem, fokosom293
Szótár293
Apartheid294
Szó294
Lányi Sarolta:
Nyelvtanár - idegenben295
Anyanyelv295
László Anna:
Tartózkodó nyelv (részlet)296
László-Bencsik Sándor:
Vallomás az anyanyelvről (részletek)296
Lászlóffy Aladár:
Hógolyó298
Lászlóffy Csaba:
Amit elhallgatunk299
Lázár Tibor:
Anyanyelv300
Lisznyai Damó Kálmán:
A magyar nyelv géniusza (részletek)301
Magyari Lajos:
Szabadság-óda302
Szavak304
Mikor már304
Major-Zala Lajos:
Anyanyelv305
Makay Ida:
Mit jelent nekem ez a nyelv?307
Marafkó László:
Kavicsok308
Márai Sándor:
Nincs más haza, csak az anyanyelv (részlet)308
Versciklus egy - hatvanhárom (részletek)310
Halotti beszéd311
Marsall László:
Szavak fickós fortyogása313
Mátyás Ferenc:
Szavak, szók314
Hódolat316
Nevek országában (részlet)317
Teremtő anyanyelv318
Mécs László:
Szavak történelme320
Világnyelveket tanultam321
Mesterházi Lajos:
Mai irodalmi nyelvünk néhány problémája (részlet)322
Mészöly Dezső:
Shakespeare magyarul (részletek)323
Függőkert325
Mezei András:
Budapest naplementében325
Mikszáth Kálmán:
Orátorok, rétorok és fecsegők (részlet)327
Szemkáprázati képen-kapomány avagy humor az aktákban (részlet)327
Mindenszthy Bertalan:
Pennsylvániai délibáb328
Móra Ferenc:
A legszebb nyelv (részletek)330
Mihály folyamatbatétele (részletek)331
Nyelvtanóra (részletek)333
Móricz Zsigmond:
A nemzet nyelvében él (részlet)335
A nyelv küzd az életért (részlet)336
Nádasdy Ádám:
Rovarirtóval a szavak erdejében (részlet)336
Nagy Gáspár:
Kés(lekedik) a szó338
Nagy László:
Tanulnunk kell magyarul a sírig (részlet)338
Megismerés, nyelv és vers (részlet)339
Nemes György:
Pontosvessző (részlet)340
Tanuljunk meg beszélni (részletek)341
A vessző341
Túró342
Nemes Nagy Ágnes:
A formátlan343
A magyar nyelv dicsérete344
Németh László:
A javító toll nyomában (részlet)345
A magyar nyelv ereje s gyengéi (részlet)345
Nyelv - valóság - stílus346
Nyéki Lajos:
Idegenen347
Harminckét éve (részlet)348
Nyerges András:
A régi magyar nyelv (részlet)349
Oravecz Imre:
Az akarat három nyelve351
Ordódy Katalin:
Erős várunk - anyanyelvünk (részlet)351
Ozsvald Árpád:
Anyanyelv352
Hettita ballada353
Kazinczy353
Örkény István:
Újszülött fiamhoz írott értekezés anyanyelvünk egynémely sajátosságáról (részlet)355
A magyar nyelv és a magyar költészet (részlet)356
Pákolitz István:
Fölvállaltad357
Parancs János:
A nyelv dicsérete359
A dolgok természetes rendje, avagy "Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország"360
Páskándi Géza:
Parkinson-mondat361
Jelző, jelzés362
Péchy Blanka:
Alapítólevél (részlet)362
Beszélni nehéz363
Pécsi Gabriella:
Otthonom a magyar nyelv (részlet)364
Pető Margit:
Színek, szavak365
Anyanyelv366
Petőfi Sándor:
A régi jó Gvadányi367
Mert nem születtem ezer év előtt?368
A magyar politikusokhoz (részlet)369
Petrőczi Éva:
Hangtalan hűségeskű370
Pilinszky János:
Néhány szó a szavakról (részletek)370
Pintér Ferenc:
Akit az Isten büntetni akar371
Puszta Sándor:
Anyanyelv372
Rab Zsuzsa:
Tartóztató kérelem373
Rába György:
A szó hatalma373
Rácz Olivér:
Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc (részletek)374
Radó György:
Árulkodó szavak376
Raffai Sarolta:
Csak a holt nyelv nem változik (részlet)378
Szavak379
Ráth-Végh István:
Név és véletlen (részlet)380
A német kutya és a magyar kutya (részlet)381
Raktó József:
A nemzet érzékszerve és memóriarendszere (részlet)381
Magyarok382
Madárlátta nyelv383
Reményik Sándor:
Köszönt egy ember...383
Az ige384
Ha nem lesz többé iskolánk385
Rózsa Endre:
Így készül a beszéd386
Rudnyánszky Gyula:
A magyar nyelv387
Sajó Sándor:
Nyelvészkedés389
A magyar nyelv (részlet)390
Sánta Ferenc:
A nyelvről - iskolásoknak390
Sárközi György:
Esőcseppek392
Serfőző Simon:
Szavaim393
Eliszaposodik393
Sík Sándor:
Búcsú a szavaktól394
Siklós István:
Már nincsen jelentése a szavaknak a legkomorabb is 396
Simon István:
Beszél a fiam397
Solymos Ida:
Szó-közök398
Somlyó György:
Folyton-folyvást romlik és javul (részlet)399
Sömjén János:
85 éves születésnapomra400
Sulyok Vince:
Hazád és anyanyelved401
Sumonyi Zoltán:
A trójaiaknak402
Sütő András:
Jön az erdő (részletek)403
Anyanyelvi védőoltások (részlet)I404
Elvesztett ékezetek (részlet)405
Anyanyelvünk bölcsője (részlet)405
Sylvester János:
A mi kincsünk - hazai nyelvünk (részlet)406
Az magyar nípnek406
Szabó Dezső:
A magyar nyelv védelme (részlet)407
Széchenyi évfordulója (részlet)408
Szabó Lőrinc:
A sokféle hazáról408
Tücsökzene, Nefelejcs409
A neved410
Szavak kémiája és a kimondott világ (részletek)410
Szabó Magda:
Szavak (részletek)412
Szakonyi Károly:
A nyelv olyan, mint a folyó (részlet)414
Széphalom kötelez! (részlet)414
Szeberényi Lehel:
A magyar nyelv hetére415
Szemlér Ferenc:
Búvópatak416
Szavak417
Szentmihályi Szabó Péter:
Levél a túlvilágra418
Vers419
Szepesi Attila:
Betűöntők dala420
Szervác József:
Jogom a szó421
Szilágyi Domokos:
Ösztönösség és tudatosság (részlet)421
Magyarok422
Szilágyi Ferenc:
Légy a rózsán424
Európa felé424
Coca-charda425
Szilágyi György:
Nyelvi álláspont425
Szirmay Endre:
Anyanyelvem426
Szűcs Imre:
Anyanyelv427
Tabi László:
Nehéz428
Takács Tibor:
Találkozás430
Zsong a tallini óvárosi tér431
Anyanyelv432
A könnyek templomában433
Áhítat433
Gyönyörű, zöngés mássalhangzó434
Ki sirat meg, haza-édesanya?435
Takáts Gyula:
Ki ötezerben élsz436
Tamás Menyhért:
A reggel üzenete437
Tamási Áron:
A szó becsülete (részletek)438
Tandori Dezső:
Tiszta és semleges, mint a víz (részlet)439
Temesi Ferenc:
Féltem a magyar nyelvet (részlet)439
Thinsz Géza:
Svédmagyaros440
Tímár György:
A nyelv önvédelme (részlet)441
Két strófa az anyanyelvről441
Tóth Árpád:
Két régi költő442
Tóth Bálint:
Madárjósok?443
Tóth Éva:
Szótár444
Török Elemér:
Köszönet mindenért néked445
Tűz Tamás:
Hazám446
Urbán János:
Anyanyelvem448
Váci Mihály:
Egy szó449
Kell lenni valahol egy őshazának (részlet)449
Vajk Péter Tamás:
Elfojtott dalok451
Varga József:
Meddig magyar a magyar?452
Vári Attila:
Anyanyelv453
Vári Fábián László:
Illyés Gyula fejfája előtt453
Vas István:
A jó összeesküvés (részlet)454
Magyar nyelv nélkül? (részlet)455
Nem a vers456
Nekem elég457
Titok458
Veres Péter:
Nyelvünk fő tulajdonságai (részletek)459
Vészi Endre:
A teljesség satujában (részlet)460
Szavak461
Hazám az anyanyelvem462
Ó, nyelv, örök hazám463
Örökséghagyó464
Vidor Miklós:
Eszmélet465
Vihar Béla:
A magyarság szülőföldjén466
Találkozás a névvel466
Villányi László:
Szó468
Vitéz György:
Jelbeszéd468
Vörösmarty Mihály:
Virág Benedekhez (részlet)469
Az úri hölgyhöz (részlet)470
István nádornak470
Új szavak (részlet)471
Wass Albert:
A láthatatlan lobogó471
Weöres Sándor:
Mit egy szutykos kölyök (részlet)473
Szó473
Tavasz474
Szavak474
Zalán Tibor:
Valahogy majd csak felnő gyermekünk nyelvünkből is marad valamennyi475
Zilahy Lajos:
Magyar írógép476
A gyakrabban használt források jegyzéke478
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem