Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A mi XX. századunk

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Belvárosi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 391 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-7675-76-0
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A szerző legújabb könyve rólunk szól, meg időbeli otthonunkról, a XX. századról.
Egy különleges század lép elénk, amelyik az emberi történelemben példátlan módon sokszorozza meg a gazdaságot, az életkort, az emberiség számát, a tudományt és kultúrát és szinte mindent, amit az emberiség korábban ismert. Majd hatalmas vajúdás kezdődik, kommunista és fasiszta kísérletek, Amerikában és New Deal és a II. világháború utáni nyugat-európai átalakulás törik szét a régit, hogy végül a szerencsés felén megszülessen a jóléti állam.
A szerző bölcs és titkokat felfedő kalauzolásával járhatjuk be századunk sötét zugait és élhetjük újra fényes pillanatait.
Különleges e könyv Kopátsy életművében, mert egy kivételes századot fog át értőként, de egyben alkotó résztvevőként is s közben önmagának is tükröt tart: ki vagyok én, mit tettem századomban?
Biztosra veheted kedves Olvasó, hogy a Te századodról is sok újat tudsz meg a könyvből, hogy végül nagyot sóhajthass: micsoda korban éltem!

Tartalom

Bevezetés13
A könyv megszületéséről13
Módszerem kialakulásáról14
A tanítómesterekről15
A szerző ars poétikája18
A magyar történelem néhány tanulsága19
A jelenkori történészek hibái21
Intelmek a társadalomtudósok számára21
Köszönet22
A különleges 20. század25
A megsokszorozódások százada25
A népesség túlszaporodása26
Az életkor megkétszereződése27
A jólét tömegessé válása a fejlett országokban29
Az árutermelés megsokszorozódása29
A gazdagság megtöbbszöröződése30
A szellemi vagyon és a tőke megháromszorozódása31
A kultúra és a tudomány megsokszorozódása32
Sokszorosára nőtt az emberek térbeli mobilitása33
A felszabadulások százada34
A fogyasztói társadalom kialakulása34
A nők felszabadulása35
A gyermekek felszabadulása36
Az éhség legyőzése37
A biológiai felszabadulás37
Az állampolgár polgár lesz39
Kis ország polgárának lenni jó39
A nagy fordulatok százada41
Az ország differenciálódása41
A világ tizede még soha nem volt ilyen szegény42
Megfordul az arány katonák és vagyonőrök között42
Fordulat a tömegtermeléssel szembeni igényekben44
Fordulat a személyes szolgáltatások terén46
A problémamegoldó szolgáltatás felvirágzása48
Egy előny hátránnyá válik50
Fordulat a politika és a háború hadszínterein51
A szovjet mumus előnye az USA számára52
Az imperializmus drága és önpusztító lehet54
Gazdasági integráció és kulturális elkülönülés55
Az USA délkeletről északnyugatra fordult56
Fordulat a városiasodásban: urbanizációs fekélyek kialakulása57
A nemzeti államhatárok jelentőségének csökkenée58
A személyi tulajdon győzelme59
A piacra termelés helyett megrendelésre termelés60
A szellemi tőke felértékelődése61
A szellemi tőke szűkösség válása62
A minőségi munkaerő felértékelődése62
Hiány a jó és drága, de felesleg a rossz és olcsó munkaerőben63
A származás és az öröklés jelentőségének csökkenése63
A vallás jelentőségének csökkenése a fejlett világban64
Hűtéstechnikai forradalom65
Hangulati forradalom: a pesszimizmus kora65
A gyarmati rendszer értelmetlenné válása66
Fordulat a komparatív előnyökben67
Fordulat a (fél)perifériák sorsában68
Csapás az olcsó munkaerőre68
Csapás a fejletlen infrastruktúrájú térségekre68
Csapás a fejletlen belső piacú országokra69
A takarékos puritanizmus hátrányossá válása69
A történelmi szerencse forgandó70
Kultúra és szabadidő71
A nagy megújulások százada74
A 20. század elejének nagy kulturális forradalma74
A politikai harc elmélete is megújul75
A 20. század minőségi változásai76
A szabadidő sokrétű kiaknázása76
A szükségletek közvetlen kielégítése77
Világnyelv és nemzeti nyelvek77
A kisebbségek (új) sorsa78
Az állam kétszer is megújul79
A vállalkozói és a társadalmi érdek eltávolodása79
A közgazdaságtan megújulása elmaradt83
A vajúdó 20. század88
A fogyasztói társadalom helyett háborúzás és fasizálódás88
A kommunista-fasiszta út oka a félperifériákon90
A félperifériákat fellendítő vasút91
Forradalmasító folyamatok a félperifériákon91
A kommunizmus92
A kommunizmus érdemei93
A kommunista modernizálás eredményei93
A kommunizmus és a marxizmus történelmi megítélése95
A marxizmus történelmi szerepe95
A kommunizmus mint vallás és prófétája Marx a messiás95
Nyugat-Európa mint az új tanok színtere96
Európa kereszténnyé válása96
A keresztény (majd protestáns) Európa felemelkedése 97
A kommunista ideológia mint a fogyasztói társadalom megalapozója97
A marxizmus a nyugati világban98
Marxizmus az orosz birodalomban99
A marxizmus keresztény gyökerei100
A marxizmus a perifériákon101
A legnagyobb vallás a kommunizmus volt101
A kommunista siker oka102
A kommunista tanok két nagy fogyatékossága103
A konnunizmus építő rombolása103
A török példa104
A kommunizmus haladó kelet-európai szerepe104
A kommunizmus haladó szerepe a Szovjetunióban105
Kína nem ellenpélda105
A kommunista kísérlet eredményessége106
Akiket a nyugati demokráciák adtak oda a sztálinizmusnak107
Oroszország világpolitikai jelentősége109
Oroszország magyar szemmel109
Oroszország és Jalta110
Kinek volt szüksége a Szovjetunióra?111
Verseny Oroszország kegyeiért112
A fasizmus115
A szovjet gyakorlat taszító hatása115
A nemzeti jelleg tagadása116
A magántulajdon irreális mértékű és erőszakos felszámolása116
A fasizmus kialakulási helye116
A fasizmusok veszélyessé válása és bukása117
A fasizmusok történelmi megítélése117
A japán fasizmus117
Az argentin fasizmus118
A fasiszta sikerek okai118
A fasiszta tábor katonai erősségei119
A hatékony fasiszta katonai erő összeroppanásának okai121
Ahol a kommunizmus vagy fasizmus progresszív volt122
Jóléti társadalmak békés kialakulása125
A svájciak mutattak példát126
A skandináv példa127
A tiroli példa127
Az észak-amerikai átalakulás feltételei és okai130
A nagy politika hatalom hiánya alkotóvá tesz131
A 20. században a nemzeti határok értelme megszűnik133
Békés együttélés a népek kohójában134
Az Egyesült Államok szerencséje135
A New Deal világhatalmat teremtett136
A New Deal előtti észak-amerikai társadalom136
A New Deal eredményei137
A makrogazdasági egyensúly nem bízható a piacra138
A New Deal és a sikeres mezőgazdasági reform139
Keynes és a New Deal140
A New Deal megerősödése a II. világháború alatt141
A New Deal befejezéődése és világtörténelmi jelentősége142
A második világháborút megnyerők is átalakultak143
A győztes Anglia beteg lett144
A kísérletek véres megmérkőzése: a II. világháború145
A győztesek, akik minden háborús céljukat elvesztették146
A vesztesek, akik a legtöbbet nyerték149
A két világháború kedvező hatásai151
A haladás zászlóvivői152
A klasszikus imperializmusok bukása és átalakulása153
A század három óriása159
A három óriás: Lenin, Roosevelt és Mao159
A többi jelölt160
Hitler160
Churchill162
Gandhi163
Sztálin164
De Gaulle és Adenauer165
Lenin165
Roosevelt166
Mao168
A történészek tévedése169
Jalta a világpolitikai következményei170
Sorsunk Európában176
A honfoglalás viszonyai Európában176
A török terjeszkedés európai megítélése180
A mi 20. századunk183
Előzmény: az elhibázott kiegyezés183
20. századi első ötven évünk (dióhéjban)187
20. századi második ötven évünk190
A kollektivizálásról190
A mezőgazdasági nagyüzemek192
A mezőgazdasági kisüzemi és szabadidős gazdálkodás193
A nagyüzemek és a falusi infrastruktúra195
Nagyüzemi szigetek az agráriumban195
A mezőgazdaság jelentősége Magyarországon196
A falu várható felértékelődése197
A falu visszaesése a rendszerváltás után197
A kiszámíthatatlan történelem198
A magyarországi szocializmus megítélése201
Éretlenség a hazai demokratikus fejlődésre 1945-ben és 1956-ban203
A szovjet szuronyokra támaszkodó demokratizálódásunk204
A biztos fix melletti vállalkozás falun205
Polgárosodás alulról205
A család és hétvégi házak történelmi jelentősége207
Történelmünk nagy fordulói az elmúlt ötven évben208
A török és a szovjet megszállás történelmi párhuzamai209
Történelmi párhuzam a németalföldi pogárosodássa210
Két gyorsfénykép: Rajk László és Kádár János211
Jelentéktelen jelentős emberek214
A magyar vezetés színvonala a két háború között217
A magyar vezetés szellemi szintje 1945 óta218
A Németh-kormány egy közgazdász szemével222
A népiesek harmadik hulláma225
Magyarország és régiója: gazdasági lemaradás mélyebb okai232
Mindennek a szocializmus volt az oka?233
A Nyugat érdektelensége235
Esélyünk a relatív fejlődésre238
A felzárkózás feltételei241
Merre tovább Közép-Európa?250
A nyugat-európai eszmék keletre való terjedésének hullámai250
Kereszténység251
A reneszánsz253
Protestanizmus254
Felvilágosodás256
A kapitalizálódás kedvelő feltételei258
A marxista és szocialista ideológia forradalmai260
A fogyasztói társadalom vonzása262
A nemzeti értékek újból fontosság válnak263
Európa ébredezik267
Néhány jó tanács magyar politikusoknak269
Magyarországon újból hiánygazdaság van269
Kell-e Marshall segély?272
A félelem rossz tanácsadó273
Legyél bátrabb, mint pénztárcád275
Három választás tanulságai277
Miért nem követjük a csehek példáját?279
A 20. század új világgazdasága283
A jelenkori világgazdaság karaktere283
A jelenlegi komparatív előnyök284
A gyarmati rendszer megszűnésének gazdasági okai284
A félperifériák külkereskedelme284
A félperifériák eladósodása285
A tulajdonviszonyok megváltozása286
A tőkések kisajátítása a mezőgazdaságban287
A tőkés tulajdon térvesztése az iparban287
A hazai lakástulajdon példája288
A nagyvállalati tőkés tulajdon térvesztése289
A termelőerők sokszektorúvá válása289
Fogyasztói társadalom jellemzői290
A tudáson alapuló hatalom290
A romantikus szocialisták és a munkás-önigazgatás291
A munkaadó és a munkavállaló pozíciója megfordul291
A tudás függetlenséget ad292
Értetlenség a minőségi változásokkal szemben293
Az iparosítás tévútjai293
A korszerű felépítmény sajátosságai294
A tudat manipulálása298
Az osztogató hatalom élvezete299
Fedezet nélküli állami pénzteremtés300
A fedezet nélküli pénz költségvetési szerepe300
Az infláció pozitív oldalai301
Az árstabilitás szocialista tévútja301
Az állami bürokrácia szükségessége302
A Nagy Válság oka az államhiány volt303
A felvilágosult abszolutizmusok a félperifériákon303
Ma már egyre kevesebb államra van szükség304
A költségvetés százada304
A pénz már nem áru305
A modern pénz feltalálása a félperifériákon306
Az USA letérése az aranyalapról306
A kapacitás-kihasználás követelménye307
Az adók és a bérjárulékok307
A káros differenciálódás csökkentése újraelosztással308
Az adóztatás és az állami eladósodás ötvözése308
Az állam mégis elhal309
A fogyasztói társadalom hadserege311
Gazdaság és erkölcs314
Humanizálódott a gazdaság317
A szűkös természeti adottságok a sikerországokban318
A drága munkaerő is sikerfeltétel319
A fogyasztás fontossága321
A történelem nagy öncélú foglalkoztatási erőfeszítései322
A fogyasztási irracionalitás323
A munkaerő-kapacitás kihasználtsága325
A modern gazdaság motorja az optimizmus326
Mitől lesz gazdag egy ország327
Miért kell támogatni a mezőgazdaságot?329
A gazdaságpolitikai háromszög336
Az egypólusú hatalom kora lejárt337
Új típusú társadalom340
Figyeljünk jobban Kínára!345
A 21. század felé351
A civilizációs tulajdonságok szerepe351
A nyugat-európai puritán civilizáció példája352
A közép-európai individualista civilizáció példája352
A mediterrán civilizáció példája353
A kelet-európai vagy pravoszláv civilizáció354
A civilizációs és a kulturális örökség felértékelődése355
A puritán népek erős és gyenge oldala355
A puritán és individualista országok közötti munkamegosztás356
Az individualizmus várható felértékelődése357
A többi civilizáció várható relatív lemaradása357
A német puritán-individiuális munkamegosztás358
A mediterrán civilizáció kedvezőtlenné válása358
Civilizációs (észak-déli) munkamegosztás358
Észak-Amerikában359
Jövő a jelenben - sport, zene, szállítás363
Vissza a természetbe368
A sok levéltől még a fákat sem látják368
Utószó: Ki vagyok én?370
A családi háttér és életút370
Iskolai életút372
Világnézetemről373
A II. világháború viharában375
A politikai életút kezdetei376
Szakmai indulás377
Emberség az embertelenségben377
A "Gazdasági Reform" mint "bucharinista főrmedvény"379
Meditáció a forradalmiságról380
1956 viharában380
Meditáció az 56-os forradalomról382
1956 után384
Közgazdászi életút385
A második házasság és Bakony386
"Fő a mellékes" kora387
Németh Miklós tanácsadójaként388
Parasztpárti élmények389
A tervhivatali és pénzügykutatói múlt389
Csalódásom a rendszerváltásban390
Késői kijutás a nagyvilágba390

Kopátsy Sándor

Kopátsy Sándor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kopátsy Sándor könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A mi XX. századunk
Állapot:
2.240 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba