Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A MTESZ Hajdú-Bihar megyei környezetvédelmi bizottság negyed évszázada

1973-1998

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: MTESZ Hajdú-Bihar Megyei Környezetvédelmi Bizottság
Kiadás helye: Debrecen
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 479 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar   Angol   Francia   Orosz  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-8203-86-2
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az emberi civilizáció második ezredév végi anyagi, technikai fejlettsége az egész földgolyóra kiterjedően veszélyezteti a környezet egyensúlyát, s így magát az emberi civilizációt. Sokan beszélünk... Tovább

Előszó

Az emberi civilizáció második ezredév végi anyagi, technikai fejlettsége az egész földgolyóra kiterjedően veszélyezteti a környezet egyensúlyát, s így magát az emberi civilizációt. Sokan beszélünk róla, és igaz. Az emberiség morális fejlődése lemaradt, nem győzte követni a tudománynak és a technikának a huszadik században exponenciálisan felgyorsult fejlődését. A veszélyeztetettség valóban globálissá vált, konkrétan, felelősséggel tenni ellene mégis mindig helyben lehet.
Közvetlen környezetünk aktív óvása vagy elhanyagolása mindenekelőtt saját hozzátartozóinkkal, velük közös sorsú, itt élő embertársainkkal szemben való felelősségünk. Mozaikszerűen épül fel azonban ezekből a helyi felelősségekből a Földnek mint emberi környezetnek a sorsa.
Hajdú-Bihar megyének, Debrecen városának műszaki és természettudományi értelmisége évtizedek óta példát mutat a környezet egyensúlyáért érzett felelősség kinyilvánításában. A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének megyei Környezetvédelmi Bizottsága immár negyed évszázada eredménnyel fogja össze, szervezi ezt a felelős cselekvést, maga mellé állítva a humán értelmiséget, a megye, a város egész polgárságát.
Nem csupán egy alakuló ülés 25. évfordulójáról emlékezik meg a szervezet: az a reprezentatív kötet, amelyet kezünkben tartunk, immár a negyedik, és negyedmagával az elvégzett munka konkrét eredményéről számol be, illetve megbízható adatok közzétételével fogalmazza a jövő társadalmi felelősségét.
Jó szívvel ajánlom ezt az ünnepi tanulmánykötet Debrecen és Hajdú-Bihar megye minden szülőhelyét szerető és félőt polgárnak. Vissza

Fülszöveg

A MTESZ Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének Környezetvédelmi bizottsága 1973. júliusi elnökségi ülésén határozta el, hogy a negyed évszázada megalakult Környezetvédelmi Bizottság működéséről jubileumi könyvet jelentet meg. E kiadványban rögzíti azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az eltelt 25 év alatt tett. Bemutatja a természeti és művi környezetvédelemben a megye és Debrecen város helyzetét, és törekszik megjelölni azokat a célokat, irányokat, amelyek felé szükségszerűen kell haladni. Felhívja a vezetők és a lakosság figyelmét a sorvadó természeti, élővilág kiemelt védelmére, feltárja azt, hogy ha továbbra is így pusztítják önzésből vagy hatalmi vágyból az életet fenntartó környezete, akkor az élővilág közte az emberek pusztulását okozzák.
A kiadvány készítésében résztvevő több, mint harminc szerző tudós, akadémikus, egyetemi tanár, mérnök, kutató és gyakorló kiválóságok egyértelműen írták le tanulmányaikban, hogy az élővilág védelmében a levegő tisztaságának helyreállítása, az... Tovább

Fülszöveg

A MTESZ Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének Környezetvédelmi bizottsága 1973. júliusi elnökségi ülésén határozta el, hogy a negyed évszázada megalakult Környezetvédelmi Bizottság működéséről jubileumi könyvet jelentet meg. E kiadványban rögzíti azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az eltelt 25 év alatt tett. Bemutatja a természeti és művi környezetvédelemben a megye és Debrecen város helyzetét, és törekszik megjelölni azokat a célokat, irányokat, amelyek felé szükségszerűen kell haladni. Felhívja a vezetők és a lakosság figyelmét a sorvadó természeti, élővilág kiemelt védelmére, feltárja azt, hogy ha továbbra is így pusztítják önzésből vagy hatalmi vágyból az életet fenntartó környezete, akkor az élővilág közte az emberek pusztulását okozzák.
A kiadvány készítésében résztvevő több, mint harminc szerző tudós, akadémikus, egyetemi tanár, mérnök, kutató és gyakorló kiválóságok egyértelműen írták le tanulmányaikban, hogy az élővilág védelmében a levegő tisztaságának helyreállítása, az egyre súlyosabb helyzetet előidéző sugárzási ok megszüntetése halasztást nem tár.
A szerzők ezen megbocsáthatatlan veszélyek további pusztításának megakadályozására, nagymértékű csökkentésére hívják fel tanulmányaikban a figyelmet. Teszik ezt önzetlenül, elhivatottságból, magukért, családjukért, az emberiségért, az élővilág, a művi hazai örökség megmentéséért. Vissza

Tartalom

Előszó5
Emlékezés a negyed évszázadra13
A természeti környezet, az élővilág védelmére29
Levegőtisztaság védelme31
Bíró Zsigmond
Hajdú-Bihar megye városainak légszennyezettsége. A megelőzés feladatai31
Összefoglaló49
Irodalom49
Zaj- és rezgésterhelés elleni védelem51
Kiripolszky István
Környezeti zajártalom Hajdú-Bihar megyében51
Történelmi áttekintés51
A zaj mértékegysége, alapfogalmak51
A zaj hatása az emberi szervezetre52
A zajvizsgálatok tapasztalatai53
Közlekedési zajvizsgálatok eredményei és javaslatok53
Közúti közlekedési zaj vizsgálatának tapasztalatai53
A járműpark cserélődése56
Forgalomszervezés59
Útvonal-tervezés59
Épületakusztikai módszerek60
Vasúti közlekedési zajvizsgálatok tapasztalatai60
Repülési zajvizsgálatok tapasztalatai61
Üzemek környezeti zajvizsgálatának eredményei62
Szórakozóhelyek környezeti zajterhelése62
Összefoglaló64
Irodalomjegyzék64
Vizeink tisztaságának védelme65
Beleznai Tibor - Bara Sándor - Buti Gergely - Kóthay László
Hajdú-Bihar megye vízgazdálkodásának helyzete és jövője65
Bevezetés65
A vízkészletekkel való gazdálkodás, vízkészleteink védelme65
Vízbeszerzési lehetőségek a megyek területén65
Felszíni vizek66
Felszín alatti vizek66
Hévizek67
Vízkészleteink védelme69
Védelemre szoruló vízbázisok69
Vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás69
Vízellátás69
Csatornázás, szennyvíztisztítás75
Árvízvédelem79
Ártéri öblözetek79
Árvízvédelmi művek, feladatok80
Folyószabályozás82
A Berettyó szabályozása82
A folyó jeges árvizei, további feladatok82
Belvizek elleni védelem, vízrendezés83
A térségi belvízi jellemzése83
Belvízvédelmi művek84
Vízrendezési fejlesztések85
Mezőgazdasági vízszolgáltatás86
A megyei helyzet értékelése86
Területi adatok, lehetőségek87
Állami kezelésű vízszolgáltató művek állapota87
Vízminőségvédelem87
Vízszennyezések előfordulása87
Sérülékeny vízbázisok védelme90
Az eddigi vizsgálatok tapasztalatai és a jövőre vonatkoztatható tennivalók93
Távlati vízbázisok93
Vizeink használatának és hasznosításának további lehetőségei93
Ipari vízgazdálkodás93
Öntözés94
Vízparti rekreáció94
Vízerő-hasznosítás94
Vízszállítás95
Összefoglaló95
Török Anna
Szennyvíz és szennyvíziszap elhelyezése, a jövő feladatai Debrecenben96
Összefoglaló100
Wittner Ilona
Szennyvíz és szennyvíziszap elhelyezése, a jövő feladatai Hajdú-Bihar megyében101
Összefoglaló105
Varga Csaba
Azbesztrosok az ivóvízben: gondolatok egy hajdú-bihari vizsgálat tükrében107
Bevezetés107
Ivóvíz-eredetű azbesztexpozíció108
Az orális azbesztexpozíció következményei: állatkísérletek és epidemiológiai adatok110
Azbesztrostok jelenlétének vizsgálata a debreceni ivóvízben111
Következtetések112
Összefoglalás114
A Föld talajának védelme115
Podmaniczky Gábor
A talajvédelem aktuális kérdései, talajaink állapota Hajdú-Bihar megyében115
A talajvédelem aktuális kérdései115
Talajaink állapota Hajdú-Bihar megyében117
Víz- és szélerózió117
Talajsavanyodás118
Sófelhalmozódás, szikesedés118
Fizikai degradáció118
Talajszerkezet leromlása, tömörödés, cserepesedés, felszín eliszaposodása118
Biológiai degradáció119
Kedvezőtlen mikorbiológia folyamatok, szervesanyag-készlet változása119
A talaj vízháztartása és nedvességforgalma119
Talajszennyezés119
Talajhasználat120
Összegzés120
Összefoglaló121
Dienes Gyula - Helmeczi Balázs
Inszekticidek alkalmazása a kémiai növényvédelem kezdetétől napjainkig122
Első generációs inszekticidek123
Külsőleg ható szerek123
Gyomormérgek125
Kontakt és emésztőszerven át ható szerek125
Második generációs inszekticidek126
Harmadik generációs inszekticidek127
Szerves foszforsav-észterek127
Karbamát típusú inszekticidek128
Negyedik generációs inszekticidek129
Ötödik generációs szerek130
Kitinszintézisre ható szerek130
Metamorfózisra ható szerek131
Összefoglaló
Helmeczi Balázs - Dienes Gyula132
A Biogazdálkodás talajélettani és környezetvédelmi összefüggései133
Az alternatívák keresésének szükségesség és lehetőségei (hogyan tovább)134
A biogazdálkodás főbb irányzatai és eredményei137
"A növekedés határai" és az elternatív mozgalmak jövőképe138
A biogazdálkodás környezetvédlemi hatásai139
A biotermelés hatása a talaj mikorbiológiai folyamataira141
A saját vizsgálatok célja, módszerei és eredményei147
Összefoglaló147
Irodalom148
A hulladék mennyiségének és káros hatásainak csökkentése149
Kórós Csaba - Varga László
A kommunális hulladék elhelyezésnek és hasznosításának helyzete, a jövő feladatai Debrecen megyei jogú városban149
Összefoglaló157
Lakatos László
A hulladékgazdálkodás helyzete Hajdú-Bihar megyében158
Összefoglaló165
Lakatos László
A hulladékgazdálkodás helyzete Hajdú-Bihar megyében166
Összefoglalás169
Természetvédelem171
Gyarmathy István - Lisztes László - Fintha István - Molnár Attila
Hajdú-Bihar megye természetvédelme az elmúlt évtizedekben és napjainkban171
Bevezető171
A természetvédelmi koncepciójának változsáa, a modern természetvédelem alapelvei172
Megyénk országos jelentőségű védett természeti területi175
A Hortobágy Nemzeti Park175
A Hortobágy élőhelyei és élővilága178
Az ártéri erdők, holtágak elővilága18
A mocsarak és tavak világa178
"Ahol az ég a földet éri"180
A Hajdúsági Tájvédlemi Körzet181
A Bihari-sík Tájvédelmi Körzet183
A Debreceni Nagyardő Természetvédelmi Terület184
A Hajdúbagosi Földikutya-rezervátum Természetvédelmi Terület186
A Bihari-legelő Természetvédelmi Terület186
A Hencidai Csere-erdő Természetvédelmi Terület187
Helyi jelentőségű védett természeti területek189
Egyéb védett területek191
Ex-lege védett és természeti területek191
Tájvédelem, egyedi tájértékek191
Ökológiai hálózat, környezetileg érzékeny területek192
Összefoglaló193
Sipos Géza194
Az erőgazdálkodás helyzete és feladatai Hajdú-Bihar megyében194
Gazdálkodásának különleges jellemzői194
Az erdőgazdálkodás környezete,jelenlegi helyzete195
Megyénkben négy erdőgazdasági táj területén folyik évtizedek óta rendszeres erdőgazdálkodás200
Feladatok az erdőgazdálkodásban201
Az erdőtelepítési program203
Természetvédlem, közjóléti erdőgazdálkodás204
Összefoglaló
Tóth János Attila205
Hajdú-Bihar megye településeinek és Debrecen zöldterületeinek ökológiai és ökonómiai értéke, a fejlesztés iránya és feladatai205
Településeink zöldterületi rendszerének kialakulása207
Az egy főre jutó zöldterület nagysága208
A lombköbméter mint a zöldterület ökológiai és ökonómiai értékének alapegysége209
A zöldfelület ökológiai értéke209
A zöldfelület ökológiai értékének első eleme: az oxigéntermelés210
A zöldfelület ökológiai értékének második elem: a szén-dioxid-elnyelés210
A zöldfelület ökológiai értékének harmadik eleme: a pormegkötés, a légszennyezés csökkentése212
A zöldfelület ökológiai értékének negyedik elem: a vízpárologtatás, a mikroklíma javítása212
A zöldfelület ökológiai értékének ötödik eleme: a rekreációs hatás213
A zöldfelület ökonómiai értéke214
A fejlesztés iránya és feladata216
Összefoglaló217
Irodalom
Botos Géza - Barna József - Balogh Béla219
A fő közlekedési út menti fásítás helyzete és a fejlesztés iránya, feladata Hajdú-Bihar megye és Debrecen város területén227
Összefoglaló
Balogh Béla - Szemerédy Miklós228
A debreceni erdők története, jelene és jövője228
Az erdő jelentősége228
A város erdőbirtokai228
Az erdő a történelem viharaiban is menedéke nyújt229
A város harca a kamarával230
Az erdő a városi lakosság kultúrparkja231
Simonyi óbester az erdő és a fák védelemzője231
A fakompetencia232
Török Gábor erdőmester az első parkerdő-fejlesztési terv készítője232
Trianon után Debrecen az egyik határon belül maradó erdőnagybirtokos233
A városi erdők is megsínlyik az első világháborút233
Az Erdőspuszták helyett a város máramarosi erdőbirtokot szeretne233
Álalmerdéseti kezelés234
Megindul az Erdőpusta közjóléti fejlesztése235
A debreceni erdők iárnyítása Nyíregyházára kerül235
A FEFAG csődje felszámolással fenyeget236
DMJV Közgyűlés határozata a Hajdúsági erdőgazdaági Rt.-ről236
A Hajdúsági Erdészeti Rt. létrehozása tovább nem odázható237
Összefoglaló238
Környezetvédelmi ismeret, az élet védelme239
Süli-Zakar István
A társadalmi környezet és szennyeződése239
Bevezető239
Az emberi társadalom és környezte239
A társadalmi környezet és szennyeződése241
Összefoglaló243
Irodalom244
Erdő Gyula
A környezet károsító hatásai az egészségre és a tennivalóink245
Összefogaló248
Karvaly Elemér
A környezetvédelem oktatás bevezetése249
Az oktatott tananyag tartalma249
Az oktatás feltételeinek kialakítása249
Az oktatás fejlesztésének kérdései250
Összefoglalás251
Thyll Szilárd251
Környezetvédelmi szakemberek képzése a Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán251
Összefoglalás256
Az épített környezet kulturális örökség védelme257
Angyal László András előadásai és értékelései
A Nemzetközi Műemléki Tudományos Ülésszak megállapításai tükrében
Tusnád 1995-1988
Az épített környezet védelmének négy évtizede Hajdú-Bihar megyében és Debrecen megyei jogú városában259
Műemlékvédelem Kelet-Közép-Európában263
Műemléksorsok Romániában és Szlovákiában263
Egyetemes értékvédelem264
Képzés, irányítás265
Változatok a megmentésre265
Biharnagykereki vára - várkastélya266
Kastélysors Kelet-Közép-Európában269
A tudományos ülés szervezési rendjének tapasztalatai269
Kastélysorosk: történelmük, helyzetük, jövőjük269
A kastélyok az építészet jelentős értékei270
Ajánlás a kastélyok megmentésére és védelmére272
A védendő értékek meghatározása tárgyában272
A kastélyok megmentését célzó tevékenység eredményessége érdekében273
A szükséges anyagi alapok megteremtése érdekében273
A széles körű társadalmi ismertés és támogatottság érdekében274
A kastélyok helyreállításához szükséges megfeleő szaktudás biztosítása érdekében274
A kastélyok megmentése és restaurálása hosszú távra aszóló feladat, amelynek érdekében275
Az 5. Tusnádi Nemzetközi tudományos Ülésén bejelentett, elmaradt előadások szerzői és az előadások címei275
Az 5. Tusnádi Nemzetközi Tudományos Ülés helyszínén jelentkezők nevei és előadásuk címei276
Műemlékek rehabilitásának elméleti és gyakorlati kérdései, az 5. nemzetközi tudományos ülésszak Tusnádon 1996. március 17-23.277
"Kastélysors Kelet-közép-Európában" c. téma277
A szakrális építészeti örökség emlékei Hajdú-Bihar megyében277
Hajdú-Bihar megye középkori templomai280
A román ortodox egyházművészet emlékei280
A Debreceni Református Kollégium és a Református Nagytemplom288
Debreceni Református Kollégium289
Debreceni Református Nagytemplom289
Összefoglaló290
Irodalom296
A szakrális építészeti örökség védelmében296
Tudományos ülés ismeretanyagából297
Összefoglaló298
Ajánlás az egyházi építészeti örökség védelmére301
A védendő értékek meghatározása tárgyában302
Az egyházi építészeti örökség védelmét célzó tevékenység eredményesége érdekében302
A szükséges jogi és anyagi alapok megteremtése érdekében303
A széles körű társadalmi ismeretség és támogatottság érdekében304
Az egyházi építészeti örökség szakszerű helyreállítása érdekében304
Záradék305
A nagyalföldi települések történeti szerepe, Álmosd, Hajdúböszörmény, Debrecen történeti települések kialakulása, helyzete és jövőképe
Alföldi történeti települések306
Történeti települések és védelme306
Bihari Álmosd történeti település307
Hajdúböszörmény történeti település a hajdúság székhelye307
Debrecen történeti település, Kelet-Magyarország szellemi központja309
Irodalom313
Történeti városok védelme317
A tusnádi Műemléki Konferencián tartott előadások tükrében318
A városvédelem történeti, építészeti és jogi tartalma318
Az ülésszakon elhangzott előadásokon ismertett történeti városok318
Erdély jelentősebb történeti városai321
Összefoglaló324
A védendő értékek hatékony beazonosítása érdekében328
A történeti városok védelmét célzló tevékenységek szakszerűsége és eredményessége érdekében329
A szükséges anyagi és jogi alapok megteremtése érdekében329
A széles körű társadalmi ismertésg és támogatottság érdekében331
Záradék331
Irodalom332
Az 5. Tusnádi Nemzetköz Tudományos Ülésen bejelentett, elmaradt előadások szervezői és az előadások címei333
Pásztorépítmények a Hortobágyon333
Bevezető335
Hortobáyi puszta335
A hortobágyi táj építményei335
Pásztorépítmények336
Pásztorok életmódja336
A puszta vendégfogadói344
Új község született345
Hortobágyi Nemzeti Park346
Összefoglaló346
Irodalom347
A Nagyalföld, kiemelten a hajdúsági és bihari tájegység népi építészettörténetének vázaltos áttekintése347
A település kialakulásvázlata349
A nagyalföldi, főleg a hajdúsági-bihari tájegység népi lakóházai történeti építőanyagaik szerint349
Népi lakóház portájának építményei349
Népi lakóház350
Népi építészeti hagyományok egyetemessé tétele350
Összefoglaló354
Irodalom355
Népi építészeti örökség356
Népi építészeti értékelése357
Tartalom, forma környezete357
Közép-kelet és Kelet-Európa országaiank népi építészete358
Múzeumok küldetése359
Záró plenáris ülés, értékelők361
Összefoglaló362
Illyefalva363
Kissink364
Felek365
Énlaka366
Torockó367
Irodalom368
VIII. Nemzetközi Tudományos Ülésszak Tusnád, 1999. 03. 21-27. 370
A környezetvédelmi bizottság jelentősebb okmánytára377
Környezetvédelmi Bizottság alapszabálya379
A MTESZ Hajdú-Bihar Megyei Környezetvédelmi Bizottság Alapszabálya, Debrecen379
Általános rendelkezések379
A megyei környezetvédelmi bizottság célkitűzései380
A megyei környezetvédlemi bizottság bizottság szervezete380
A bizottság gazdalkodása381
A tagság megszűnése381
A bizottság tevékenységi köre382
Tisztségviselők383
A működés általános szabályai383
Együttműködő szervezetek384
Záró rendelkezések385
MTESZ Hajdú-Bihar Megyei Környezetvédelmi Bizottság Alapszabályának 1. sz. melléklete386
A MTESZ Környezetvédelmi Bizottság tagjainak névjegyzéke386
MTESZ Hajdú-Bihar Megyei Környezetvédelmi Bizottság Alapszabályának 2. sz. melléklete387
A MTESZ Hajdú-Bihar Megyei Környezetvédelmi Bizottság tiszteletbeli tagjainak névjegyzéke387
MTESZ Hajdú-Bihar Megyei Környezetvédlemi Bizottság Alapszabályának 3. sz. melléklete387
A MTESZ Környezetvédelmi Bizottság állandó vendégeinek címjegyzéke387
Értékelések, ajánlások, javaslatok389
Angyal László - Jakab Tamás - Papp Ferenc389
Hajdú-Bihar megye vízgazdálkodása, környezet- és árvízvédelme (1970-1975)389
A megye vízgazdálkodása389
Vízellátás393
Szennyvízcsatornázás394
A fürdő ellátottság394
Vízrendezés395
Állami vízrendezési munkák395
Tanácsi (belterületi) vízrendezés396
Társulati vízrendezés396
Öntözés396
Hajdúhátsági többcélű vízgazdálkodási rendszer397
Környezetvédelem397
Levegőtisztaság-védelem, rezgés- és zajártalom397
Élővizek szennyezettsége398
Talajvédelem, kemizáció helyzete a megyében398
Urbanizációs ártalmak, kül- és belterületi fásítás, parkosítás399
Árvízvédelmi tervek végrehajtása400
Feladatok401
Ajánlás402
A kihelyezett kormányülés részére Hajdú-Bihar megye és Debrecen Megyei Jogú Város környzet- és műemlékvédelem támogatására402
Bevezető402
A környezet, természet védelme403
A levegőtisztaság védelme és zaj-rezgés ártalmak403
Talaj és növényzet védelme404
Vizek védelme405
Környezet-, természetvédelem az oktatásban405
Műemlék- és értékvédelem406
Műemlékvédelem406
Idegenforgalom406
A bizottság jelentősebb döntései408
Ajánlás408
A település környezetének védelme és szépítése408
A MTESZ Hajdú-Bihar Megyei Szervezete Környezetvédelmi Bizottságának MEKÖBI 32/1996. 11.28. sz. döntése410
A Hortobágyi Nemzeti Park világörökségi felvételének ajánlása411
Vélemények a MTESZ Hajdú-Bihar Megyei Szervezet Környezetvédelmi Bizottsága (MEKÖBI) 32/1996. 11.28. sz. döntéséről)412
Térségi vízellátás biztosítása414
Vízellátásra javaslat414
Ajánlásunk414
A MTESZ Hajdú-Bihar Megyei Környezetvédelmi Bizottság XXIII. teljes ülésének MEKÖBI 10/3/1996. (V.15.) döntései414
A talajvíz szintjének kedvezőbbé tételére, az öntözés feltételeinek bővítésére a Nagyerdő és az Erdőspuszta élővilágának védelme érdekében415
MEKÖBI 35/2/1995. sz. (XII.13.) döntése417
A város szebbé tétele419
Ajánlás421
A műemlékek és környezetünk védelmére MAB 56/1998. (XI.18.) sz. döntése421
Angyal László András423
Társadalmi összefogással környezetünk védelméért!425
Környezeti ártalmak425
A levegő szennyezettsége elleni küzdelem426
Az élő vizek szennyezése eleni küzdelem427
A zajártalom elleni küzdelem428
A talaj- és növényfertőzés elleni küzdelem429
Megyei összefogás környezetünk védelméért
Angyal László András430
Környezetvédelem és környezetfejlesztés Hajdú-Bihar megyében430
Eredmények, gondok, feladatok431
A levegő tisztaságának védelme432
Az élővizek szennyezése432
A zajártalom kérdései433
Talaj szennyezése433
Az urbanizációs ártalmak elleni védekezés434
Természetvédelmi tevékenység434
Hajdú-Bihar megye helyi értékei435
Környezetvédelem kiemelt feladatai435
Természetvédelem kiemelt feladtai435
Környezet-természetvédelem társadalompolitikai feladatai436
A környezetvédelemi Bizottság kiadványai437
Angyal László András bibliográfiája (1955-1988)445
Szerzők463
Névmutató465
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A MTESZ Hajdú-Bihar megyei környezetvédelmi bizottság negyed évszázada A MTESZ Hajdú-Bihar megyei környezetvédelmi bizottság negyed évszázada
Állapot:
2.740 Ft
1.370 ,-Ft 50
11 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!
Állapotfotók
A MTESZ Hajdú-Bihar megyei környezetvédelmi bizottság negyed évszázada A MTESZ Hajdú-Bihar megyei környezetvédelmi bizottság negyed évszázada A MTESZ Hajdú-Bihar megyei környezetvédelmi bizottság negyed évszázada A MTESZ Hajdú-Bihar megyei környezetvédelmi bizottság negyed évszázada A MTESZ Hajdú-Bihar megyei környezetvédelmi bizottság negyed évszázada

A lapélek foltosak.

Állapot:
2.740 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!