1.038.091

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A Múlt Magyar Tudósai VII. sorozat I-V.

Vámbéry Ármin/Rónay Jácint/Fényes Elek/Bartalus István/Bartók Béla

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 913 oldal
Sorozatcím: A Múlt Magyar Tudósai
Kötetszám: 7
Nyelv: Magyar  
Méret: 14 cm x 8 cm
ISBN: 963-05-1040-5
Megjegyzés: A köteteket papír védődobozban adták ki.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

I. kötet
Bartalus István a magyar zenetudomány problémákkal telített, küzdelmes első korszakának tudósa volt. Munkásságának idején, a XIX. század második felében, csanem társak nélkül dolgozott a... Tovább

Előszó

I. kötet
Bartalus István a magyar zenetudomány problémákkal telített, küzdelmes első korszakának tudósa volt. Munkásságának idején, a XIX. század második felében, csanem társak nélkül dolgozott a hazai történetírás megteremtéséért, a magyar zenetudomány európai szintre emeléséért. Sok elvégzetlen munka várt ennek a kornak tudósára. A magyar zene múltjának emlékei még alig-alig váltak ismertekké - gyakran a közelmúlt eseményei és dokumentumai is feledésbe merültek; a régebbi századokról legendák és történetek keringtek, a történelmi korok muzsikájának értékeit ekkor még inkább csak sejtették, mint ismerték. Ugyanakkor számos feladatot kellett megoldani a zenei műveltség terjesztése, a művészi igény felébresztése terén is - a mindennapi zeneélet problémái elől elzárkózó, csak a múlt emlékeibe feledkező tudós aligha létezhetett volna ebben az időszakban.
II. kötet
1807. július 7-én született Csokolyon, Bihar vármegyében. Szülőfaluja síkságon, az Ér két partján fekszik, Debrecentől és Nagyváradtól azonos távolságra. Az első világháború óta Romániához tartozik. Lakossága Fényes születése idején alig érte el az ezer főt, többségében református magyar volt. A határbeli földek, s a faluban álló nemesi kúriák a Fényes nemzetség, illetve a hozzá hasonló középnemesi család birtokában voltak. Ez a nemzetség a XVII. század elején bukkant fel - 1965-ben egyszerre négy Fényes-fivér kapott címeres nemesi levelet. A família egy-egy ága később elszármazott Szatmár és Pest megyébe is. Fényes rokonsága a hagyományosan ellenzéki bihari köznemességhez tartozott. A Béccsel szembenálló, kuruc szellemiség, amihez később Addy is visszanyúlt, meghatározta Fényes Elek eszmélkedését. Hazáról és nemzetről vallott nézeteit a bihari hagyományok alakították.
III. kötet
A Magyar Életrajzi Lexikon második kötetében Rónay Jácintról többek között ezeket olvashatjuk: a darwinizmus első és legismertebb terjesztője volt. De vajon igaz-e ez a megállapítás? A széles olvasóközönségben, nyugodtan állíthatjuk, Rónay Jácint neve fel sem merül a darwinizmussal kapcsolatban. A szűkebb szakmai közvélemény előtt is inkább nevelői tevékenysége ismeretes, az, amit a Kossuth-fiúk mellett, valamint hazatérése után az udvarban folytatott. Rónay Jácint élete és tevékenysége, noha nem állítható, hogy a maga nemében páratlan, annyi azonban bizonyosan, hogy rendkívül figyelemreméltó volt saját korában - mindenképpen megérdemli a külön méltatást.
IV. kötet
Születési évét tekintve maga Vámbéry is bizonytalanságban volt: 1831-et vagy 1832-t, de inkább utóbbit jelölte meg lehetséges időpontként. Származását azonban igen jól ismerte. A család bajorországból, Bamberg városából került Magyarországra a XVIII. században. Nagyapját, aki már magyar földön született, így még Bamberger név alatt vették lajstromba II. József korában. Jómaga hosszú ideig a Wamberger nevet viselte.
Édesapja, aki kevéssel fia születése után meghalt, tudós hajlamú ember volt, s élete értelmét a héber teológia buzgó művelésében látta. Morvaországi származású édesanyja a család szerencséjére több gyakorlati érzékkel volt megáldva. Jóllehet hamarosan újra férjhez ment, a család eltartásának gondja továbbra is az ő vállaira nehezedett.
V. kötet
Napjainkban mind szélesebb körben válik ismertté Bartók Béla tudományos életműve. A halála óta eltelt harminc év alatt több válogatás jelent meg tanulmányaiból itthon is, külföldön is; 1967-ben Szőllősy András közreadta összegyűjtött írásainak első kötetét, amely az addig nyilvánosságra került összes Bartók-cikket felöleli; a még teljesebb angol nyelvű gyűjtemény megjelenése, Benjamin Suchoff gondozásában, küszöbön áll; 1965 és 1968 között Denijs Dille a Bartók életében önálló kötetekként megjelent négy népdalgyűjteményt rendezte sajtó alá hasonmás kiadásban; egyre csökken a még kiadatlan Bartók-munkák száma.
A tudományos életmű teljes felmérésének ideje csak akkor jön el, ha Bartók valamennyi népdalgyűjteménye, tanulmánya és előadása hozzáférhető és áttekinthető lesz majd. A tudós Bartókról azonban már így is sokat tudunk, és a szakirodalomban számos tanulmány elemzi a tudóspálya egy-egy részletét.
A Bartók működését bemutató monográfiák a zeneszerzői pályát követve tekintik át az életművet, ehhez kapcsolják a népzenekutatói tevékenység állomásait. A kettő valóban sok-sok szállal kötődik össze, és Bartók szerteágazó munkásságával együtt szerves egységet alkot. Ha e tudósportré felvázolásakor mégis megpróbáltuk különválasztani a tudományos munkásság fonalát, egyrészt terjedelmi okokból tettük, de azért is, hogy a népzenetudós Bartók életművének egységét, teljességét, fejlődésének folyamatát domborítsuk ki. Nem törekedtünk új adatok feltárására, a már meglevő eredményeket foglaltuk össze. Vissza

Tartalom

I. kötet: Sz. Farkas Márta: Bartalus István
Bevezetés7
Az elindulás és az illúziók kora11
A Zenészeti Lapok munkatársa22
Arany János körében44
Az élet delelőjén66
A Magyar Népdalok Egyetemes Gyűjteménye91
A Magyar tudományos Akadémia levelező tagja117
Az utolsó másfél évtized141
Bibliográfia165
II. kötet: Paládi-Kovács Attila: Fényes Elek
Ifjúság és pályakezdés (1807-1936)7
Alkotó évek, jelentős művek (1836-1849)24
A közélet sodrában (1843-1849)43
Önemésztő munka és szűkösség (1849-1860)79
Mellőzések, reményvesztett öregség (1860-1876)100
Fényes Elek tudományos öröksége118
Földrajz120
Statisztika135
Közgazdaságtan150
Néprajz169
Az ismeretterjesztő191
Bibliográfia209
III. kötet: Pál János: Rónay Jácint
Élete9
Tudományos tevékenysége 1848-ig14
A forradalomban és a szabadságharcban54
A szabadságharc leverése után71
Az emigrációban90
Tudományos munkássága az emigrációban113
Egyéb tevékenysége az emigrációban hazatéréséig149
Tudományos és politikai működése170
Összegzés187
Bibliográfia190
IV. kötet: Hazai György: Vámbéry Ármin
Gyermekkor és pályakezdés7
A fiatalkori utazások23
A sztambuli évek23
A közép-ázsiai utazás42
Úton a világ felé57
A küzdelmes révbe érés68
A tudományos életmű75
Vámbéry turkológiai munkássága75
A korai magyar-török nyelvi és történeti kapcsolatok kérdései Vámbéry munkásságában91
Vámbéry politikai természetű írásai103
A tudós élet hagyatéka117
Bibliográfia127
V. kötet: Lampert Vera: Bartók Béla
A népdal felfedezése10
A nagy gyűjtőutak időszaka36
Elemző munka - tudományos kiadványok83
A Magyar Tudományos Akadémián151
Népzenekutató tevékenység az emigrációban192
Bibliográfia221
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Múlt Magyar Tudósai VII. sorozat I-V. A Múlt Magyar Tudósai VII. sorozat I-V. A Múlt Magyar Tudósai VII. sorozat I-V. A Múlt Magyar Tudósai VII. sorozat I-V. A Múlt Magyar Tudósai VII. sorozat I-V. A Múlt Magyar Tudósai VII. sorozat I-V. A Múlt Magyar Tudósai VII. sorozat I-V. A Múlt Magyar Tudósai VII. sorozat I-V.

A védődoboz kissé foltos, töredezett. Néhány védőborító enyhén foltos, elszíneződött.

Állapot:
2.480 ,-Ft
20 pont kapható
Kosárba
konyv