Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.714

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A munkásság és parasztság élete és mozgalmai Szabolcs-Szatmár megyében 1919-1944

Források és dokumentumok

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Szabolcs-Szatmár Megyei Munkásmozgalmi Bizottság
Kiadás helye: Nyíregyháza
Kiadás éve:
Kötés típusa: Műanyag kötés
Oldalszám: 602 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 963-00-0577-8
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A megyei munkásmozgalmi bizottság gondozásában két kiadvány jelent meg eddig. A kötetek elé írt előszó, illetve bevezetés már bemutattta a tisztelt Olvasónak a bizottság azon törekvését, hogy... Tovább

Előszó

A megyei munkásmozgalmi bizottság gondozásában két kiadvány jelent meg eddig. A kötetek elé írt előszó, illetve bevezetés már bemutattta a tisztelt Olvasónak a bizottság azon törekvését, hogy életrajzokat, forrásokat, dokumentumokat, visszaemlékezéseket tartalmazó könveket, majd ezekre támaszkodva tanulmányokat tartalmazó gyűjteményes művet adjon közre, amelyek átfogják a Szabolcs-Szatmár megyében lezajlott munkásmozgalomnak egy évszázadát, a kezdetétől napjainkig.
Ez a kötet is - valamennyi tervbe vett és elvégzett munkával együtt - csupán előmunkálat lehet a megyebeli munkásmozgalmat összegező monográfia megírásához. A munkálatok elvégzését, egyben a történeti áttekintést egyaránt nehezíti azt, hogy - különösen 1919-1944 közötti időből - sem a megyét, sem Nyíregyháza várost illetően nem születtek nagyobb lélegzetű feldolgozások, a megjelent művek kevés segítséget nyújtanak a tájékozódáshoz. Ez a bevezetés nem kíván ezzek a hiánynak a pótlására vállalkozni, csupán a közölt dokumentumok és források marxista szemléletű megközelítéséhez szeretne némi szerkesztői útmutatást adni. Vissza

Tartalom

Bevezetés3
Megtorló intézkedések a forradalmak megyebeli résztvevői ellen 1919-1921
1919. május 22. A Nyíregyházáról internált polgári egyének kérelme a brassói fogolytábor parancsnoksághoz15
1919. május 23. Szbolcs vármegye alispánjának jelentése az ellenforradalom vasfegyelméről és szigoráról (részlet)19
1919. július 15. A tisztviselők politikai magatartásának megvizsgálására kiküldött bizottság Nyíregyháza város képviselőtestületének adott jelentése (részlet)19
1919. augusztus 25. Az MSZDP vezetőségének felhívása tagjaihoz: A pártszervezetek és szakszervezetek folytatják működésüket23
1919. szeptember 20. Az alispán átirata a nyíregyházi rendőrkapitányhoz a Tanácsköztársaság idején vezetőszerepet vállalt személyek ügyében23
1919. november 14. A Nyírvidék tudósítása Katz Jenő ellen folyó törvényszéki tárgyalásról (részletek)25
1919. november 29. A Nyírvidék ismerteti a kivételes intézkedésekről alkotott törvényes rendelkezés kiegészítését (részletek)27
1919. december 11. A Nyírvidék tódosítása Szamuely György ellen folyó törvényszéki tárgyalásról (részletek)27
1919. december 11. A Nyírvidék tudósítása Vajda Emil peréről, és az ítéletről (részletek)28
1920. január 5. A polgármester utasítja a nyíregyházi rendőrkapitányt a helybeli fogolytáborból megszökött vöröskatonák felkutatására30
1920. január 21. A főjegyző felhívása Nyírbátor lakosaihoz a gabona beszolgáltatására30
1920. január 23. A Nyírvidék tudósítása a kommunista érzelmű emberek összejöveteléről (részletek)31
1920. február 1-1922. március 1. A Nyírvidék tódosításai a kommunisták, direktóriumi tagok ellen folyó törvényszéki tárgalásokról (részletek)31
1920. március 15. Belügyminiszteri rendelet a közigazgatósági hatóságokhoz. Közli, hogy a debreceni, nyíregyházi és békéscsabai fogolytáborokat a román megszálló csapatok átadták Horthy csapatainak. A rendelet utasításokat ad a fogolytáborban lefolytatandó igazolási eljárásokra.39
1920. március 19. Hirdetmény a rögtönbíráskodás (statárium) elrendeléséről39
1920. április 17. A dadai felső járás főszolgabírójának jelentése az alispánhoz40
1920. június 30. A) A gávai csendőrőrs feljelentést tesz a királyi ügyészséghez Margittay János és 19 társa ellen (részletek)41
1920. július 24. B) A nyíregyházi ügyészség vádindítványa a II. direktórium tagjai ellen44
1920. július 12. Alispáni jelentés az Amerikába irányuló kivándorlás újbóli megindulásáról46
1920. július 15. A Kommunisták Magyarországi Pártjának ideiglenes szervezeti szabályzata47
1920. július 26. A főispán levele az alispánhoz a kommunista megmozdulások erélyes megakadályozására48
1920. július 27. A nyíregyházi kir. törvényszék ítélete Dr. Tompos Endre tb. főszolgabírónak a Tanácsköztársaság idején vállalt vezető szerepével kapcsolatban50
1920. augusztus 19. A "Proletár" tudósítása a fellázadt nyíregyházi helyőrség katonáinak kivégzéséről54
1920. október 23. A nyíregyházi kir. törvényszék ítélete a Szabolcs vármegyei I. és II. direktórium tagjai, valamint a munkásmozgalom más résztvevői ellen (részletek)55
1920. november 12. Somogyi István orvos elleni ítélet, amiért részt vett a proletárdiktatúrában87
1920. Népességszámlálás Magyarországon88
1920. Szabolcs vármegyében földműveléssel foglalkozó keresők megoszlása %-ban88
1920. A földműveléssel foglalkozó lakosság megoszlása a földbirtok terjedelme szerint (A fm. fogl. önálló keresők %-ában)89
1920. Az iparban foglalkoztatottak, az összes kereső népesség %-ában90
1920. Ipari vállalatok nagyság szerint (db és %)90
1920. Városok és 5000 léleknél népesebb községek bányászat, ipar, forgalom területén foglalkoztatott népessége91
1920. Kereskedelemmel foglalkozó kereső népesség lélekszáma92
1920. A népesség vallás szerinti megoszlása92
1920. Írni és olvasni tudók aránya az összes népesség százalékában93
1921. február 8. A Belügyminisztérium közbiztonsági főosztálya felszólítja az alispánokat a szociáldemokrata párt tagtoborzásának megfigyelésére93
1921. február 14. Az alispáni hivtalt útlevélkérés miatt tömegesen keresik fel93
1921. február 15. A Nyírvidék tudósítása a Gutenberg-kör alakuló gyűléséről94
1921. február 28. A nyíregyházi építőmunkás szakcsoport levele a MÉMOSZ titkárságához a csoport újjáalakításáról95
1921. március 5. A) A katonai parancsnokság átirata az alispánhoz kommunista röpirat terjesztéséről96
1921. április 11. B) A nemzetinek nevezett hadsereget és a kormányzót leleplező röpirat96
1921. április 6. Szabolcs- és Szatmár megyei közgyűlési határozatok a teljes vasárnapi munkaszünet törvénybeiktatása érdekében (kivonat)97
1921. április 7. A Nyírvidék közli a nyíregyházi ipartestület állásfoglalását a munkabér és a munkaidő nagyságáról98
1921. május 13. Szatmár vármegye közigazgatási bizottsága fegyelmi választmányának ítélete Bálint Béla tanító ügyében99
1921. május 15. A Nyírvidék közli a nyíregyházi élelmezési munkások kérését100
1921. június 10. A tiszavidéki evangelikus egyházmegyei törvényszék ítélete Michnai László tanító fegyelmi ügyében100
1921. július 1. Tanonc-szerződés101
1921. július 2. Az alispán adatokat kér a Tanácsköztársaság történetének tervezett megírásához102
1921. augusztus 7. A Nyírvidék tódosítása a szükséglakás-építésről103
1921. augusztus 21. A nyírbátori főszolgabíró jelentése az alispánhoz kommunista röpirat terjesztéséről104
1921. augusztus 30. Tanácsköztársaság idején keletkezett gazdasági károkról Nyíregyházán (kérdőív)104
1921. szeptember 4. A Nyírvidék tudósítása a nyíregyházi bujtosi téglagyár, az Árok utca és a vasúti felüljáró lakóiról (részletek)107
1921. szeptember 16. Szabolcsvármegye alispánjának jelentései Szabolcs-vármegye közönségéhez a kivándorlásról és földreformról (részletek)
A) Kivándorlás108
1922. szeptember 26. B) A Nagyatády-féle földreform110
1921. szeptember 3. A nyíregyházi rendőrkapitányság az alispánnak tesz jelentést kommunista röpcédulák terjesztéséről (részlet112
1921. október 6. A nyírvidék tudósítása Somogyi Sándor letartóztatásáról113
1921. október 16. A Nyírvidék tudósítása Hamcsák János és Závodszky András vád alá helyezéséről113
Illegális és legális lépések a munkások és parasztok szervezeteiben az átmeneti konszolidáció és fellendülés időszakában 1922-1928
1922. február 1. Tiszakóród és Tiszacsécse község tisztviselőkarának a kommunizmus és román megszállás alatt tanúsított magatartásáról (jkv-i kivonat)117
1922. február 9. Az alispán a miniszterelnöknek az útlevélforgalomról tesz jelentést117
1922. február 10. Mezőgazdasági kérdések118
1922. február 23. Magyarországi Építőmunkások Országos Szövetsége bejelenti a nyíregyházi alispáni hivatalnak a nyírbátori csoport működésének újrakezdését119
1922. március 2. Járási főszolgabírók jelentései az alispánnak gyűlések tartásáról120
1922. április 1. A dadai felső járás főszolgabírójának jelentése a főispánnak a "Magyar Ugar" c. lapban közölt cíikk megjelenését követő hangulatról121
1922. április 7. A Nyírvidék közli a Margittay János ellen hozott ítéletet és annak végrendeletét122
1922. április 24. A nyíregyházi borbély- és fodrászsegédek szakcsoportja vasárnapra egésznapi munkaszünet biztosítását kéri123
1922. április 29. A nyíregyházi csendőrparancsnokság megküldi a főispánnak a márapócsi "Hangya" szövetkezetben talált röpiratot124
1922. május 13. A belügyminiszter rendelete a gyülekezési jog időleges korlátozásáról126
1922. június 29. A Nyírvidék tudósítása a nyíregyházi bérmozgalmakról (részletek)127
1922. szeptember 5. A nyírvidék közleménye az ínségakció megszervezéséről Nyíregyházán (részletek)129
1922. szeptember 20. A Nyírvidék tudósítása a nyíregyházi piacot ellátó termelők sztrájkjáról (részletek)130
1922. október 5. A Szatmár megyei közigazgatási bizottság fegyelmi választmányának ítélete Giday Sándor kispaládi tanító ellen132
1922. október 9. A nyíregyházi Kereskedő Ifjak Egyletének kérelme a városi tanácshoz a teljes vasárnapi munkaszünetnek rendetelileg való életbeléptetése iránt132
1922. november 26. A Nyírvidék közleménye a nyíregyházi munkások cipőakciójáról (részletek)134
1922. december 14. Szabolcs vármegye közigazgatási bizottsága fegyelmi választmányának véghatározata Dr. Garay Kálmán pénzügyi tanácsos ellen135
1922. A nyíregyházi építőmunkások kollektív szerződésének tervezete135
1923. január 18. Nyíregyháza polgármesterének jelentése a város képviselőtestületének rendes közgyűlésére a város egészségügyéről (részletek)136
1923. február 7. Szatmár és Bereg tudósítása a mátészalkai mészárosok sztrájkjáról137
1923. március 8. A Nyírvidék tudósítása a gyermekgondozásról (részletek)138
1923. március 24. A Nyírvidék közleménye a kommunista szervezkedéssel vádolt Szabó Sándor ügyében139
1923. március 25. A Nyírvidék tudósítása a nyíregyházi szegényház helyzetéről140
1923. március 25. A Nyírvidék tudósítása a nyíregyházi sztrájk és bérharcról (részletek)140
1923. április 7. A Nyírvidék tudósítása szegénységenyhítő egészségügyi akcióról142
1923. április 13. A Szatmár és Bereg közli, hogy sztrájkolnak a pékek (részletek)142
1923. április 22. A Nyírvidék tudósítása a nyíregyházi bérmozgalmakról (részletek)143
1923. május 6. A Nyírvidék tudósítása Szabolcs vármegye mezőgazdasági munkásviszonyairól (részletek)144
1923. május 15. A nyírvidék tudósítása a szabolcsi orvosok bérköveteléséről145
1923. június 24. Aratási szerződés146
1923. július 6. A Nyírvidék cikke a nyíregyházi Munkásdalkör bemutatkozó előadásáról (részletek)147
1923. július 27. Az alispán felhívja a főszolgabíró, községi előljáróságok figyelmét a kanadai kivándorlás lehetőségeire (részletek)148
1923. október 13. Három hét óta sztrájkolnak a nyíregyházi sütőmunkások148
1923. Nyíregyházi Iparos Ifjúság Önképző Egyesülete149
1924. január 22. Hírek a kanadai kivándorlásra csábításról150
1924. február 20. A Nyírvidék tudósítása a nyíregyházi sztrájkokról151
1924. február 27. A nyíregyházi Munkásdalkör alakuló közgyűlése152
1924. április 3. A Nyírvidék közli, hogy a bőripari munkások sportegyesületbe tömörültek (részletek)153
1924. április 6. A Nyíregyházi Bőripari Sportegyesület alapszabálya (részlet)154
1924. április 13. A Nyírvidék tudósítása a keresztényszocialisták szervezkedéséről Nyíregyházán154
1924. április 23. A Nyírvidék részleteket közöl az államrendőrség nyíregyházi kapitányságának jelentéséből (részlet)155
1924. május 27. A Nyírvidék tudósítása a Szociáldemokrata Párt nyíregyházi tájékoztató jellegű népgyűléséről156
1924. június 17. a Nyírvidék közli a szociáldemokrata párt nyíregyházi alakuló gyűlésén megválasztott tisztikar névsorát157
1924. június 24. A városi rendőrkapitány az alispán figyelmét a szociáldemokrata párt vezetőségébe beválasztott kommunistákra hívja fel157
1924. augusztus 7. A Nyírvidék részleteket közöl Nyíregyháza város ínségakciójáról158
1924. október 23. A Nyírvidék tudósítása nyíregyházi kommunista szervezkedésről160
1924. december 1. Iparostanonciskolai bizonyítvány160
1924. december 11. A nyíregyházi Keresztény Szocialista Párt munkásotthont létesített161
1924. A falusi őstermelő lakosság szervezetekbe való tömörítése közérdekbe ütköző, és nem megengedhető164
1925. január 25. Jegyzőkönyv a nyíregyházi építőmunkás szakcsoport taggyűléséről164
1925. január 25. A Magyarországi Építőipari Munkások Országos Szövetségének nyíregyházi helyi csoportja közli a polgármesterrel tisztségviselőinek címét166
1925. január 31. A Nyírvidék közli, hogy Nyíregyházán napról-napra nő a munkanélküliség167
1925. március 16. Tarpa község jegyzője jelenti a főszolgabírónak március 15-én tartott iskolai ünnepélyen történt rendellenességet167
1925. március 17. Az alispán leirata a főszolgabírónak az irodalmi termékek engedély nélküli árusításával kapcsolatban (részlet)168
1925. március 27. Rakamazi lakosok a főszolgabírótól népgyűlés tartására kértek engedélyt168
1925. május 6. Az alispán megtiltja a MÉMOSZ röpiratának utcai terjesztését169
1925. június 21. A nyíregyházi Munkás Testedző Egyesület alakuló közgyűlése (részletek)169
1925. június 28. A Szatmár és Bereg tudósítása a Szatmár megyei gazdasági cselédek kitüntetéséről172
1925. augusztus 11. A Nyírvidék tudósítása a szociáldemokrata párt nyíregyházi népgyűléséről (részlet)173
1925. november 28. Nyírvidék tudósítása a kivándorlásra csábító elleni ítéletről (részletek)173
1925. december 23. A nyíregyházi "kőműves kisiparosok" az építőipar gyakorlásáról szóló törvényjavaslat városi kőművesek munkavállalását korlátozó részeinek megváltoztatását kérik a kerületi és kereskedelmi kamarától174
1925. Közigazgatási tájékoztató lapok összesítése 22 kisközségből175
Hely és dátum nélkül. "Földművelők figyázzatok! Lássunk már egyszer tisztán" című röplap, amely a földmunkások és kisgazdák országos szövetségébe való belépésre hív fel176
1926. január 9. A polgármester jelentése az alispánnak a Nyíregyháza területén működő egyesületekről179
1926. február 9. A Nyírvidék közlése a munkanélküliségről és a városi tanács segélyezési tervéről (részletek)184
1926. február 13. A Nyírvidék cikke a nyíregyházi munkásság új kulturális mozgalmáról185
1926. február 26. Az illegális és legális módszerek összekapcsolása a nyíregyházi munkásmozgalomban186
1926. február... A nyíregyházi kiskőműves és ács iparosok intéző bizottságának felhívása Magyarország kiskőműves és ács iparosaihoz187
1926. március 21. A Nyírvidék tudósítása a Nyíregyháza határában fekvő földek bérbeadásáról189
1926. május 5. A nyíregyházi Munkás Dalárda anyagi segélyt kér a polgármestertől190
1926. május 27. A nyírbaktai járás főszolgabírójának jelentése a földművelésügyi miniszternek a legkisebb napszámbérekről191
1926. június 12. A) A nyíregyházi rendőrkaptiányság vezetőjének jelentése az alispánnak a nyíregyházi Munkás Dalkör működésének ellenőrzéséről193
1926. december 30. B) Az alispán átirata a polgármesterhez a nyíregyházi Munkás Dalkör miatt201
1927. március 1. C) A Nyíregyházi Munkás Dalkör fellebbezése a polgármesterhez201
1928. június 18. D) Az alispán átirata a nyíregyházi rendőrség kapitányához202
E) A Magyarországi Munkásdalegyletek szövetségének alapszabályai (részletek)202
1928. szeptember 21. F) A belügyminiszter leirata az alispánhoz203
1926. június 14. A belügyminisztérium tájékoztató körirata az MSZMP vidéki szervezeteiről203
1926. június 20. Tiszavasvári Toma János a földművelésügyi minisztertől a földosztás igazságtalanságainak orvoslását kéri204
1926. június 28. A vármegyei gazdasági főfelügyelő jelentése a napszámbérek megállapításáról206
1926. szeptember 5. A Nyírvidék tudósítása a szegénységről (részletek)206
1926. szeptember 16. A nyírvidék tudósítása a kommunista röplapok terjesztéséről (részletek)208
1926. szeptember 19. A Szatmár és Bereg tudósítása a hodászi kommunista röpiratokról209
1926. szeptember 23. A Nyírvidék tudósítása az "Erdélyi Cipőüzem" munkásainak sztrájkjáról210
1926. október 30. A mátészalkai járás főszolgabírója jelenti az alispánnak a gazdasági cselédek tömeges felmondását211
1926. november 5. A) Az alispán véghatározatában elutasítja a Magyarországi Építőmunkások Országos Szövetsége kisvárdai helyi csoportjának megalakulását212
1930. május 12. B) A belügyminisztérium közbiztonsági osztályának véghatározata212
1926. A Belügyminisztérium megyék szerint névjegyzékbe foglalta a Szociáldemokrata Párt vidéki vezetőit213
1926. Alispáni jelentés a kanadai kivándorlásról, a kivándorlás csökkentésének lehetőségeiről213
1927. február 19. Alispáni intézkedések a kanadai kivándorlás korlátozásáról214
1927. február 19. A nyíregyházi egyesületek jelentései a polgármesternek könyvtáraik működéséről215
1927. március 17. A nyíregyházi Munkás-otthon Szövetkezet a városi tanácstól munkásotthon megteremtésére anyagi támogatást kér216
Dátum nélkül. A) A kommunista propaganda ellensúlyozására a belügyminiszter a minisztertanácsnak javasolja, hogy minden faluban szervezzenek be besúgókat218
1927. május 20. B) A belügyminisztérium körrendelete a főispánokhoz a vidéki besúgóhálózat szervezéséről219
1927. július 5. A Nyírvidék tudósítása a nyírmártonfalvai aratósztrájról221
1927. július 13. A belügyminiszter másolatban megküldi az alispánoknak és a belügyi szervek vezetőinek a berlini kommunista központ munkatársainak elfogott leveleit a parasztság körében végzett propagandáról222
1927. szeptember 24. Az alispán véghatározata a Szociáldemokrata Párt népgyűlésének meghirdetéséről szóló falragasz kifüggesztésére, röpcédula terjesztésére223
1927. szeptember 29. A Nyírvidék tudósítása a Szociáldemokrata Párt nyíregyházi gyűléséről224
1927. december 22. Kállay Miklós szabolcsi főispán nem javasolta a belügyminiszternek Szamuely Lajosné részére a távbeszélő állomás engedélyezését225
1928. január 22. A Nyírvidék tudósítása a tuberkulózis terjedésének okairól (részlet)225
1928. február 01. Az alispán a nyírbaktai főszolgabírót felszólítja az esetleges németországi munkavállalásról szóló hírek elleni fellépésre226
1928. február 08. Az ófehértóiak panasza a földművelésügyi miniszterhez a földreform hatósági eljárása ellen227
1928. február 12. Jegyzőkönyv a nyíregyházi építőmunkás szakcsoport 25 éves jubileumi közgyűléséről228
1928. június 15. A magyarországi Bőripari Munkások Szövetsége230
1928. április 25. A tiszalöki MÉMOSZ csoport fellebbezése a megye alispánjához a járási főszolgabíró betiltó végzése ellen232
1928. május 9. A MÉMOSZ titkárságának levele Török Jánoshoz, a nyíregyházi építőmunkások csoportvezetőjhez a környékbeli építőmunkások szervezéséről233
1928. június 10. Részletek a nyomdászegyesület nyíregyházi helyi csoportjának 25 éves jubileumi díszközgyűlésén készült jegyzőkönyvből234
1928. július 24. A Nyírvidék tudósítása a nyíregyházi ácsmunkások panaszáról (részletek)237
1928. augusztus... A szamossályi parasztok kérik a földművelésügyi minisztert a földhözjutottak tartozásainak végrehajtását függessze fel238
1928. szeptember 12. A Nyírvidék tudósítása a nyíregyházi munkáság műsoros délutánjáról (részletek)239
1928. szeptember 29. A Nyírvidék ismerteti a szegények támogatására biztosított költségvetési előirányzatot241
1928. november 17. Az alispán engedélyezi a Szociáldemokrata Párt ingyenes ismeretterjesztő előadásának megrendezését241
1928. október 28. Iparos dalkör alakult Kisvárdán241
1928. december 23. A Nyírvidék tudósítása a szegények karácsony előtti helyzetéről242
Küzdelem a nagy szegénységgel, a gazdasági válság következményeivel, az úri közigazgatás praktikáival 1929-1933
1929. január 18. A Nyírvidék tudósítása a nyíregyházi ínségesek helyzetéről (részletek)247
1929. február 16. A csengeri járás főszolgabírójának bizalmas levele a kommunista tanok terjesztőiről az összes jegyzőknek és csendőrőrsöknek intézkedés végett248
1929. március 7. Az ínségakció eredményeit ismerteti a Felsőszabolcs249
1929. május 5. A Nyírvidék tudósítása a mezőgazdasági munkások foglalkoztatásáról (részletek)250
1929. május 13. A nyíregyházi rendőrkapitányság a munkaalkalomra váró munkások várakozási helyét áthelyei251
1929. szeptember 25. Az alispán rendelete a főszolgabíróknak és a polgármesternek szocialista sajtótermékek elkobzására és megsemmisítésére251
1929. szeptember 26. A Nyírvidék tudósítása szerint Argentínában keresnek kenyeret a fagykár sújtotta szabolcsi földmunkások252
1929. szeptember 27. A Nyírvidék tudósítása a nyíregyházi gazdaszövetség választmányi gyűléséről253
1929. szeptember 27. A Nyírvidék tudósítása a nyíregyházi törvényhatósági választások előkészületeiről (részletek)253
1929. október 3. A ligetaljai járás főszolgabírója a főispánt arra kéri, hogy állami támogatással segítsen a járása területéről Argentínába kivándoroltak hazatérében255
1929. október 25. A csengeri járás főszolgabírójának bizalmas levele az összes jegyző és csendőrőrshöz a KMP röpiratainak terjesztéséről255
1929. november 23. A belügyminisztériumi helyettes államtitkár levele a főispánhoz az ibrányi szekta tevékenységéről256
1929. november 29. A Nyírvidék tudósítása a nyíregyházi közjótékonysági bizottság első intézkedéséről (részlet)256
1930. január 14. A Nyírvidék ismerteti Szakasits Árpád beszédét257
1930. január 24. A Nyírvidék tudósítása a nyíregyházi munkanélküliek helyzetéről (részletek)258
1930. február 14. A Nyírvidék közleménye a szociáldemokrata párt gyűlésének betiltásáról260
1930. március 12. A Nyírvidék közli a nyíregyházi laktanyaépítésnél dolgozó szobafestőmunkások sztrájkját261
1930. május... A KMP II. kongresszusán elfogadott szervezeti szabályzat (részletek)262
1930. május 9. A Nyíregyházi Munkás Dalkör kéri a polgármestert, hogy adjon támogatást az országos dalversenyen való részvétel költségeire265
1930. május 19. Jelentés a tiszalöki építőmunkás szakcsoport megalakulásáról265
1930. június 20. A nyíregyházi sütőipari munkások kérelme a polgármesterhez a tanoncok napi pihenőidejének biztosítása érdekében266
1930. augusztus 13. A nyíregyházi építőmunkás szakcsoport vezetőinek levele a MÉMOSZ titkárságához a Franciaországba kivándorolni szándékozó nyíregyházi építőmunkásokról267
1930. szeptember 2. A Nyírvidék tudósítása a szeptember 1-i tüntetés nyíregyházi lefolyásáról267
1930. szeptember 7. A Nyírvidék tudósítása Földes Pál őrizetbevételéről268
1930. október 4. A) Szabolcs-Szatmár megye alispánjának a tiszalöki MÉMOSZ szervezetet betiltó határozata 269
1931. február 9. B) A főispán levele a belügyminiszterhez az építőmunkások tiszalöki csoportja megalakulása tárgyában0270
1930. október 9. A Nyírvidék közli a demecseri munkanélküliek és kisgazdák munkaalkalmat kérő levelét (részletek)271
1930. október 11. A nyíregyházi rendőrkapitányság véghatározata a kerületi építőmunkás értekezlet iránti kérelem elutasításáról271
1930. október 21. Török János a nyíregyházi építőmunkás szakcsoport elnökének jelentése a MÉMOSZ titkárságához a nyíregyházi és tiszalöki építőmunkás mozgalomról272
1930. november 30. A Nyírvidék közli a nyíregyházi nyomdászok munkaalkalmat kérő memorandumát273
1930. december 3. A Nyírvidék közli, hogy a Szociáldemokrta Párt nyíregyházi szervezete kéri a közmunkák megindítását274
1930. Az Argentínába kivándorolt Szabolcs megyeiek a főispánhoz fordulnak segítségért274
1930. Trianoni békeszerződésben meghatározott terület275
1930. Népszámlálás (Szabolcs és Ung k. e. e. vármegyék)276
1930. Keresők megoszlása (Szabolcs és Ung k. e. e. vm.)276
1930. A földműveléssel foglalkozó lakosság megoszlása a földbirtok gerjedelme szerint (földműves foglalkozású önálló kereső %-ában)277
1930. Iparban foglalkoztatottak, az összes kereső népesség %-ában278
1930. Ipari vállalatok nagyság szerint (a segédszemélyzet száma alapján)278
1930. Szabolcs-Szatmár megye ipari üzemeinek megoszlása az alkalmazottak létszáma szerint 1930. január 1-én279
1930. Városok és 555 léleknél népesebb községek bányászat, ipar, forgalom trületén foglalkoztatott népessége280
1930. Kereskedelmi vállalatok megoszlása nagyság szerint a segédszemélyzet száma alapján (Szabolcs és Ung k. e. e. vármegye)281
1930. A népesség vallás szerinti megoszlása281
1930. Szabolcs és Ung k. e. e. vm. népességének anyanyelve szerinti megoszlása (visszavetített 1920. évi viszonyítási alappal)282
1930. Írni, olvasni tudók aránya az összes népesség százalékában282
1931. január 11. Szatmár-Bereg tudósítása a Nemzeti Radikális Párt tarpai zászlóbontásáról (részlet)282
1931. február 9. A nyíregyházi sütőipari munkások panasza a sütőműhelyek ellenőrzésével kapcsolatban283
1931 március 14. A Nyírvidék tudósítása a munkanélküliek számáról és a mezőgazdasági munkások elhelyezkedéséről (részletek)284
1931. március 22. A Szociáldemokrata Párt megalakulása Ibrányban285
1931. április 8. A Független-Kisgazda-Földmunkás Párt felhívása a gazdatársadalomhoz a képviselőválasztással kapcsolatban289
1931. április 14. A nyíregyházi Munkás Testgyakorló Kör elnöke, tekintettel a nagy munkanélküliségre, az egyesület részére gyorssegély iránt folyamodik a polgármesterhez289
1931. április 20. A büdszentmihályi, ibrányi és nagyhalászi szociáldemokrata mozgalom290
1931. április 18. Záhonyban kommunista szervezkedést észleltek, de a nyomozás során kiderül, hogy csak képviselőválasztási korteskedés folyt295
1931 május 15. A nyíregyházi sütőipari munkások küzdelme munkaidőcsökkentésért297
1931. június 12. A polgármester átirata a kihágási ügyosztályhoz a szociáldemokrata párt engedély nélküli röpiratának terjesztéséről299
1931. június 12. A polgármester átirata a kihágási ügyosztályhoz a kisgazdapárt által engedély nélkül terjesztett választási röpirat terjesztéséről300
1931. június 28. Szatmár-Bereg tudósítása Bajcsy-Zsilinszky és a kormánypárti jelölt választási küzdelméről (részletek)302
1931. augusztus 29. A csendőrség jelentése a főispánnak a rakamazi szociáldemokraták politikai szervezkedéséről303
1931. szeptember 6. A Szatmár és Bereg híradásai az ínségenyhítő mozgalmakról304
1931. szeptember 22. A Nyírvidék tudósítása a büdszentmihályi tüntetésről307
1931. szeptember 25. Szabolcs megye alispánjának jelentése a belügyminiszterhez a munkáselbocsátások következményeiről307
1931. november 2. A dadai alsó járás főszolgabírójának bizalmas jelentése a főispánnak a szociáldemokrata párt szervezkedéséről Büdszentmihály községben308
1931. november 2. A dadai felső járás főszolgabírójának jelentése a főispánnak a szociáldemokrata párt szervezkedéséről Ibrány községben309
1931. november 13. A szatmári alispán jelentése a közigazgatási bizottságnak a válság okozta rossz szociális helyzetről (részlet)309
1931. december 7. A vásárosnaményi járás főszolgabírója felhívja a jegyzőket a Károlyi Mihály kiadványának betiltására310
1931. december 10. A Felsőszabolcs cikke az ínségenyhítésről310
1931. december 16. A vásárosnaményi járás főszolgabírójának véghatározata a cselédek bérének kifizetésére (részlet)311
1931. december 22. A csendőrség jelenti a főispánnak a szociáldemokrata párt kenézlői és tiszaberceli szervezkedését312
1931. A nyíregyházi építőmunkás szakszervezeti csoport indítványai a MÉMOSZ 1931. évi kongresszusára312
1932. január 10. A Szatmár és Bereg tudósítása a Szatmár megyei szükségmunkások foglalkoztatásáról313
1932. január 14. A tavaszi közmunkák indítását kéri a Felsőszabolcs (részletek)314
1932. január 21. A főispán és az alispán utasítja a polgármestert és a főszolgabírókat az aratási szerződésekkel kapcsolatban314
1932. január 22. A dadai alsó járás főszolgabírójának levele a főispánhoz a szociáldemokrata párt szervezkedéséről316
1932. január 27. Nyírvidék tudósítása a munkanélküliek számáról (részletek317
1932. január 28. A) Viroszt András sütőmunkásnak a sütőmesterek ellen emelt panaszáról a polgármesteri hivatalban felvett jegyzőkönyv318
1932. január 29. B) A sütőipari munkások panaszával kapcsolatban a polgármester intézkedése a sütőműhelyek ellenőrzésére319
1932. január 28. A nyíregyházi szociáldemokrata szakszervezetek kérelme a főispánhoz320
1932. január 30. A sóstógyógyfürdői szociáldemokrata párt szervezkedéséről321
1932. január 31. A Nyírvidék tudósítása a Soltész Mihály elleni merényletről324
1932. február 1. A csendőrség átirata a főispánnak a tiszadobi szociáldemokrata szervezkedésről324
1932. február 5. A magyarországi Szociáldemokrata Párt agrárporgramjának magyarázata (részletek)325
1932. február 5. A csendőrség szovjetbarát mozgalomról értesíti a főispánt327
1932. február 6. A demecseri csendőrőrs főszolgabírónak küldött jelentése a besztereci szociáldemokraták sajtóterjesztéséről327
1932. február 10. A csendőrség átirata a főispánhoz, melyben a szociáldemokraták elleni rendszabályokat javasol328
1932. február 11. A Nyírvidék tudósítása a Kommunista kiáltvány sokszorosításáról329
1932. február 29. A csendőrség tájékoztatja a főispánt a kállósemjéni szociáldemokrata szervezkedésről330
1932. március 5. A vajai ref. lelkész a földművelésügyi miniszter segítségét kéri a községben lévő "igazságtalan és nyomorúságot szülő állapot" megváltoztatására332
1932. március 11. A dadai alsó járás főszolgabírójának helyzetjelentése a belügyminiszternek a Büdszentmihály községben erősödő elégedetlenségről332
1932. március 23. A csendőrség a bökönyi szociáldemokrata szervezkedésről tájékoztatja a főispánt334
Csendőrségi tájékoztatás a főispánhoz az újfehértói és környékbeli szociáldemokrata szervezkedésről335
1932. március 30. Rakamazi szervezkedés336
1932. április 3. A Szatmár és Bereg tudósítása nagydobosi kommunisták letartózttásáról338
1932. április 6. A csendőrség levele a főispánnak, melyben a nyírbogdányi szociáldemokrata pártszervezet meglaakulását bejelenti338
1932. április 7. A nyírturai csendőr sortűz339
1932. április 9. A csendőrség tájékoztatója a főispánnak a napkori szociáldemokrata szervezkedésről344
1932. április 11. A nyírbogdányi járási főszolgabíró jelentése a főispánnak a nyírturai szociáldemokrata mozgalomról345
1932. április 13. A főszolgabíró bizalmas levele a főispánhoz a nyírbogdányi szociáldemokraták felvonulásra készülődéséről345
1932. április 14. A csendőrség levele a főispánnak a tiszadobi szociáldemokrata szervezkedés megfigyeltetéséről346
1932. április 25. A nyíregyházi rendőrkapitányság vezetőjnek jelentése a Belügyminisztérium közbiztonsági osztályához a május 1-i ünnepségek előkészületeiről346
1932. április 30. Nyíregyháza rendőrkapitánya megtiltotta a május 1-i csoportosulást és tömeges sétálást, közli a Nyírvidék347
1932. június 4. Jegyzőkönyv az "Iparostanonciskolai" tanítók és tanárok országos egyesülete XIV.-ik nyíregyházi körének alakuló közgyűléséről347
1932. június 16. A csendőrség fegyveres felkelés gyanújáról értesíti a főispánt350
1932. június 17. A nyíregyházi polgármester jelentése a főispánnak az ínségakció lebonyolításáról351
1932. június 21. Bajcsy-Zsilinszky Endre levele a szabolcsi főispánhoz pártja működésének akadályozatásáról353
1932. június 24. A nyírbogdányi járás főszolgabírója jelenti a főispánnak az ínségakció végrehajtását354
1932. július 12. A Nagyatádi-féle földreform során megváltott ingatlanok földhözjutottak által fizetendő értéke (kimutatás)355
1932. július 16. A Nyírvidék tudósítása a munkanélküli földmunkásokról (részletek)356
1932. szeptember 24. A dadai alsó járás főszolgabírója a büdszentmihályi szociáldemokrata pártszervezet betiltását kéri a főispántól357
1932. november 14. Adókivetés, adóbehajtás358
1932. november 16. A Nyírvidék tudósítása mezőgazdasági munkások kitüntetéséről (részletek)360
1932. november 30. Meghívó az MSZDP Nyíregyházán tartandó vármegyei értekezletére361
1932. december 19. A vásárosnaményi járás főszolgabírója javaslatot tesz a földművelésügyi miniszternek mezőgazdasági munkaadók megjutalmazására362
1933. január 10. A Nemzeti Radikális Párt gergelyi szervezetének megalakulását bejelenti a vásárosnaményi járás főszolgabírójának362
1933. február 9. A Felsőszabolcs adatokat közöl a mezőgazdasági és ipari árak emelkedéséről363
1933. február 17. A polgári MSZDP szervezet elnökének jelentése a községi választásról (részletek)363
1933. március 2. A tiszalöki szociáldemokrata pártszervezet364
1933. március 9. A nyíregyházi rendőrkapitány jelentése a belügyminiszternek az erősödő szociáldemokrata ellenzék működéséről és a Társadalmi Szemle terjesztéséről (részletek)366
1933. április 8. Ínségmunkák Méhtelek és Zajta környékén367
1933. április 9. A Szatmár megyei gazdasági felügyelő jelentése az alispánnak a mezőgazdasági munkások nehéz életkörülményeiről (részletek)368
1933. április 26. A "Népszava" cikke a csendőrterrorról369
1933. május 6. Rácz Ferencet Nyíregyházán letartóztatta a csendőrség370
1933. május 24. Tiltakozás a csendőrség brutalitása ellen371
1933. június 25. Az apagyi aratási szerződések371
1933. június... A nagyhalászi szociáldemokrata pártszervezet panasza a párttitkársághoz a hatóságok által kiszabott súlyos büntetések miatt373
1933. július 1. A rendőrség politikai osztályának feljegyzése a belügyminiszternek Lazarovits József megfigyeléséről374
1933. november 10. A csendőrség nyomozó osztályparancsnoksága jelenti a belügyminiszternek a Kommunista Párt KB elhatározását a tiszántúli parasztság közötti agitációról (részlet)375
1933. Alispáni jelentés a Közigazgatási Bizottsághoz a földreform állásáról (részletek)375
A külső - és az erősödő belső fasizmus szorításában a megye felszabadulásáig (1934-1944. október)
1934-1940.
1934. január 19. Szabolcsi Hírlap tudósítása a városházán járt nyíregyházi építőmunkások monstreküldöttségéről379
1934. március 22. Szabolcsi Hírlap tudósításai sztrájkba lépett nyíregyházi építőmunkásokról (részletek)380
1934. június 26. Járási tesnevelési és népgondozó kirendeltségek vezetői kérik a leventék felelősségre vonását381
1934. július 4. A nyírbaktai járás főszolgabírójának jelentése a földművelésügyi miniszternek a legkisebgb napszámbérekről382
1934. július 29. Jegyzőkönyvi kivonat a nyíregyházi építőmunkások nagygyűléséről (részletek)383
1934. július 30. A ligetaljai járás főszolgabírója jelenti a főispánnak a kisgazdapárt Nyírábrány, Nyíradony és Nyírmihálydi községekben tartott népgyűlések lefolyását384
1934. július... A "Föld és Szabadság" a legkisebb mezőgazdasági napszámbérekről (részletek385
1934. augusztus 20. A nyíregyházi építőmunkás szakcsoport elnökének jelentése a MÉMOSZ titkárságához a helyi építőmunkás mozgalomról386
1934. augusztus 23. A Felsőszabolcs tudósítása egy nyírbaktai kommunista letartóztatásáról387
1934. szeptember 9. Natkó Gyula joghallgató ellen Vencsellő községben a Független Kisgazda-Földmunkás és Agrárpárt népgyűlésén elmondott beszéde miatt indítottak pert (részletek)387
1934. augusztus 31. A honvédelmi miniszter a kisvárdai Olenyik Györgyről kér tájékoztatást (részletek)388
1934. október 1. A budapesti Kossuth Lajos téri ellenforradalmi emlékműre a "vértanúk" nevének felvésése389
1934. december 14. Szatmár megye alispánja tájékoztatja a közigazgatási bizottságot a megye ínségsújtotta népéről390
1935. január 12. Nyírvidék-Szabolcsi Hírlap tudósítása munkanélküliek tüntetéséről (részletek)391
1935. január 21. A kállósemjéni mezőgazdasági munkások kollektív kérelme a főispánhoz anyagi helyzetük javításáért392
1935. január... A debreceni csendőrkerület nyíregyházi osztálya tájékoztatja a szabolcsi alispánt az újfehértói hangulatról393
1935. február 28. A) A belügyminiszter elrendelte a politikai gyűlések és felvonulások betiltását393
1935. május 17. B) A vásárosnaményi járás főszolgabírójának kimuatásban foglalt összesítő jegyzéke a pártok, szervezetek, egyesületek gyűléseik megtartására vonatkozó engedélyekről, illetve elutasításokról394
1935. április 11. C) Az alispán a közigazgatási bizottságnak számol be az 1935. évi országgyűlési választásokról396
1935. február 28. Szabolcs-Szatmár megye földterületének és földbirtokosainak megoszlása birtokcsoportok szerint397
1935. február 28. Szabolcs és Ung, valamint Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. vármegyék területének megoszlása a földbirtokok száma és a földbirtokok birtoknagyságcsoportjai szerint az 1935. évben398
1935. február 28. Szabolcs és Ung, valamint Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. vármegyék területének megoszlása a földbirtokok száma és a földbirtokok birtoknagyságcsoportjai szerint az 1935. évben399
1935. február 28. Az 1920. évi XXXVI. és az 1924. évi VII. t. c. alapján végrehajtott földbirtokrendezés fő eredményei Szabolcs és Ung, valamint Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. vármegyékben400
1935. február 28. Szabolcs és Ung, valamint Szatmár, Ugocsa és Bereg k. e. e. vármegyék földbirtokainak haszonbérbe adott területe az 1935. évben401
1935. február 28. A) Kimutatás az 500. kat. holdas és ennél nagyobb közép- és nagybirtokok tulajdonosairól, birtokaik helyéről és területéről402
1935. február 28. B) Kimutatás az 500 kat. holdas és ennél nagyobb közép- és nagybérletek tulajdonosairól a földbérlet nagyságáról, helyéről és területéről415
1935. március 7. A nyírbátori járás főszolgabírójának jelentése a főispánnak a nyírbátori állapotokról (részletek)418
1935. április 30. A csendőrség nyíregyházi osztályparancsnoka értesíti a főispánt a Demecser községbeli politikai mozgalomról419
1935. május 10. A Szatmár vármegyei közigazgatási bizottság ülése a marxista eszmék terjedésének megelőzését javasolja (kivonat)419
1935. július 16. A fehérgyarmati járás főszolgabírója marxista eszmék terjesztéséről tájékozatja az alispánt (részlet)420
1935. július 24. A nyíregyházi munkás-otthon szövetkezet levele az otthon gazdaásgi helyzetéről a MÉMOSZ titkárságának421
1935. szeptember 3. A Nyírvidék Szabolcsi Hírlap tudósítása a nyíregyházi magyarszabó segédek sztrájkjáról421
1935. szeptember 23. A mátészalkai Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat igazgató főmérnökének jelentése az alispánnak a tervezett ínségmunkákról422
1935. szeptember 26. A Nyírvidék tudósítása az asztalossegédek sztrájkjáról423
1935. szeptember 27. A Nyírvidék Szabolcsi Hírlap az ínségakcióról tudósít (részlet)423
1935. október 4. A mátészalkai gazdasági felügyelőség jelentése a szatmári alispánnak az ínségmunkások életfeltételeiről (részletek)424
1935. október 26. A Nyírvidék Szabolcsi Hírlap közli, hogy megszűnt a cipész és bőripari munkások sztrájkja424
1935. október 28. A fehérgyarmati főszolgabíró adatokat kér a körjegyzőktől a gazdasági és politikai viszonyokról425
1935. november 19. B) A jánki körjegyző bizalmas jelentése a gazdasági és szociális viszonyokról426
1935. november 22. Rhédey Lajosné a szegényügyi bizottság elnöke kéri a szabolcsi alispánt az ínséges lakosság gyermekeinek felruházására428
1935. A szavazatok száma egy nyírségi választási kerületben428
1936. január 27. Bajcsy-Zsilinszky Endre levele a tarpai Jenei Sándornak, a pártja szervezőjnek429
1936. február 20. Négy szabolcsi járás megdöbbentő nyomora tettre kell, hogy hívja a jóérzésű közönséget (részletek)431
1936. március 5. Sajben András kérelmet nyújt be a főispánnak a Nyíregyháza és környéke földmunkásai helyzetének javítása érdekében432
1936. március 7. Nagy Elek nyíregyházi városi műszaki tanácsos a polgármesternek jelenti a városi ínségmunkák végrehajtását433
1936. június 24. A Nyírvidék Szabolcsi Hírlap sztrájkokról tudósít436
1936. május 22. A nyírbaktai járás főszolgabírójának jelentése a földművelésügyi miniszternek az 1936. évben fizetendő legkisebb napszámbérekről440
1936. július 14. A vásárosnaményi főszolgabíró Tákos község bírója útján intézkedik a ki nem fizetett napszámbérekről441
1936. október 9. Nyírvidék Szabolcsi Hírlap tudósítása (részlet)442
1936. október 14. A kisvárdai főszolgabíró határozata, hogy a MÉMOSZ kisvárdai helyi csoportja nem tarthat taggyűlést442
1936. október 27. A vásárosnaményi járás főszolgabírója Vitéz Esztr házicseléd bérének ki nem fizetése miatt hozott határozatot442
1936. november 9. Fendrich Ármin vámosatyai gazdaságában alkalmazott cselédek bérlevelei444
1936. december 24. A főszolgabíró a kisvárdai községi előljáróságtól adatokat kér a MÉMOSZ kisvárdai csoportjáról449
1936. Kanadából származó újságot foglalt le a rendőrség, melyben az egyes hír anyagát Gáva közsébből küldték449
1937. január 22. A Nírvidék Szabolcsi Hírlap tudósítása az 1936. évi júliusi építőmunkás sztrájk bírósági befejezéséről450
1937. január 24. Jegyzőkönyv a nyíregyházi építőmunkás szakcsoport évi rendes taggyűléséről451
1937. február 11. A nyíregyházi rendőrkapitány jelentése az MSZDP helyi csoportjának tevékenységéről a belügyminiszternek452
1937. február 23. A vásárosnaményi járás főszolgabírója utasítja a csendőrőrsöt a mulasztó leventeköteles ifjak példamutató módon való előállítására452
1937. március 16. A Keresztényszocialista Segédmunkások Országos Szövetsége kisvárdai helyi csoportjának megalakulása453
1937. április 27. A Nyírvidék Szabolcsi Hírlap híre kommunista röplapok megjelenéséről454
1937. június 13. A KMP Központi Bizottságának gyászjelentése Zalka Máté hősi haláláról455
1937. augusztus 10. A Nyírvidék Szabolcsi Hírlap közli, hogy a szakszervezeti szocialista kőművesek sztrájkolnak456
1937. szeptember 5. A Nyírvidék Szabolcsi Hírlap cikke az ínségesek segélyezéséről457
1937. szeptember 11. A nyíregyházi pézügyigazgató az adóhivtalokat és községi előljárókat a földhözjuttatottak tartozása törlesztésének módjáról tájékoztatja457
1937. november 6. A földbirtokrendezés pénzügyi lebonyolítására alakult szövetkezet földreformmal juttatott földek tulajdonjogát tudakolja a községi előljáróságoktól459
1937. november 14. A) A Nyírvidék Szabolcsi Hírlap tudósítása Pásztor József bírósági elítéléséről459
1937. nvoember 20. B) A rendőrség bejelenti a belügyminiszternek izgatásért elítélt Pásztor Józsefet460
1937. december 4. A nyíregyházi rendőrség jelenti a belügyminiszternek a rendőri felügyelet alá vételt460
1937. december 11. A nyíregyházi pénzügyigazgató utasítja a jegyzőket a földbirtok telekkönyvezésével kapcsolatos eljárásra461
1937. Szociográfiai kutatások a nyílt szavazásról, részletek Lipták László könyvéből462
1938. január 15. A Magyar Nemzetiszocialista Párt politikai gyűlés megtartására kér engedélyt470
1938. február 12. Kivonat kivándorlást kérelmező jegyzőkönyvből471
1938. április 1. A) Az Országos Földbirtokrendező Bíróság egyesbírája a megváltási árkiszámításról kiadott határozata és a földhöz jutottak változáskimuatásai (részletek)471
1938. június 19. B) Tuzsér és Tiszabezdéd földbirtokrendezése472
1938. február 12. C) A földmegváltást szenvedő hercegi, grófi földek változási kimutatásai474
1938. április 5. A rendőrség vidéki főkapitányának jelentése a belügyminiszternek a nyíregyházi építőmunkások sztrájkjáról474
1938. április 21. Főszolgabírói véghatározat arról, hogy Újfehértó községben nem engedélyezi az építőmunkások szövetsége helyi csoportjának alakuló ülését475
1938. május 16. A Magyar Nemzeti Szocialista Párt vezetőjének megjelenése Tarpa községben474
1938. május 17. Makay Dezső körjegyző jelentést tesz a főszolgabírónak a nyilaskeresztes párt eddigi szervezkedéséről, s a lakosság hangulatáról, a csendőrség eredménytelen nyomozásáról476
1938. június 1. Csendőrségi jelentések a belügyminiszternek kormányzósértésért477
1938. június 11. A nyíregyházi rendőrkapitány jelentése a belügyminiszternek a nyíregyházi építőmunkások sztrájkjáról478
1938. június 28. A Független Kisgazda-Földmunkás és a Polgári Párt "röpirata" a 26.-ik életévet betöltöttek választói névjegyzékbe való felvételéről (részletek)478
1938. július 1. Helyszínelés egy cselédlakás állapotáról479
1938. július 6. A kisvárdai községi előljáróság a Magyr Királyi Országos Öntözési Hivtaltól munkalehetőség biztosítását kérte480
1938. július 8. A Független Kisgazda-Földmunkás Párt felvilágosító nyomttványok terjesztésével kapcsolatos bejelentése a fehérgyarmati járási főszolgabírónak481
1938. július 31. A kisvárdai bőripari munkások vezetősége bejelentette, hogy a bőripari munkások szakmai tagértekezletet tartanak481
1938. augusztus 25. A vásárosnaményi járás főszolgabírója jelenti az alispánnak a sokgyermekes szegénysorsú és saját otthonnal nem bíró gazdasági munkáscsaládok számát482
1938. október 14. Friedmann Hermann és 5 katonatársának internálásáról értesítik a vásárosnaményi járás főszolgabíróját482
1938. december 31. Izgatásért elítélik Szabó Gézát Szabolcs megyében tett kijelentéseiért (részletek)483
Kimutatás a Nyíregyháza területén lakó politikailag megbízhatatlan egyénekről485
1939. január 2. A csendőrség jelenti a belügyminiszternek, hogy társadalomellenes kijelentések hangzottak el Kisarban487
1939. január 17. Kántor Ferenc dombrádi cseléd kérelme Horthynéhoz487
1939. február 6. Hirdetmény a rögtönbíráskodás (statárium) elrendeléséről (plakát)488
1939. március 2. Hacsa József beregsurányi lakos rendőri felügyelet alá helyezése490
1939. április 13. Németországba kivándorlásra csábítókat ítéltek el491
1939. április 16. A Nyírvidék Szabolcsi Hírlap az építőmunkások munkanélküliségéről491
1939. április 29. Béremelést kérnek a napszámosok Nyíregyházán492
1939. június 10. A nyírvidék Szabolcsi Hírlap tudósítása az 1919. évi szatmárcsekei csendőrgyilkosság bűnperéről495
1939. augusztus 11. Szatmár megye közigazgatási bizottságának jelentése a mezőgazdasági munkások körében tapasztalt elégedetlenségről (részletek)498
1939. augusztus... A szabolcsi alispán rendeletére Herczeg Sándorról készített környezettanulmány498
1939. Mezőgazdasági munkás- és cselédviszonyok499
1939. Németországi mezőgazdasági idénymunkára szerződtettek le szabolcsiakat (részlet)500
1940. február 22. Simon Endre a tarpai agitátor501
1940. április 17. A Tankerületi Főigazgatóság (Debrecen) főigazgatója a nyíregyházi "Baross Gábor" községi fiú és leány szakirányú iparostanonciskolát államsegély elnyeréséről értesíti504
1940. április 26. A búji földmunkások a miniszterelnöktől munkaalkalmat kérnek504
1940. július 18. A) A járási főszolgabírónak tett bejelentés Szakács József tiszaszalkai lakos magatartásáról (jegyzőkönyvi kivonat)505
1940. november 10. B) A vásárosnaményi főszolgabíró határozata Szakács József tiszaszalkai lakos rendőri felügyelet alá helyezéséről (részlet)506
1940. január 10. C) A postamester megküldi a főszolgabírónak a rendőri felügyelet alá helyezett Szakács József postaküldeményeit felülvizsgálásra506
1940. augusztus 26. A csarodai körjegyző kéri a vásárosnaményi főszolgabírót, hogy a ruszinok lakta területről Márokpapira szerződtetett gazdasági cselédcsalád visszaköltöztetését rendelje el507
1940. szeptember 17. Mezőgazdasági cseléd panasza a főszolgabírónak elbocsátása miatt (kivonat)507
1940. november 21. A kisvárdai bíró jelenti a főszolgabírónak az alispáni körlevélre az ínségmunkára jogosultakat509
1940. Kiskereskedelmi árak pengőben511
1941-1944. október
1941. január 8. Az árellenőrzés országos kormánybiztosa által megállapított legmagasabb kiskereskedői fogyasztói árak515
1941. február 14. A kisvárdai előljáróság hirdetménye dobszó útján516
1941. március 1. A belügyminiszter megbízásából készített, miniszterelnöknek címzett jelentés Kovai Lőrinc író, nagykállói tanár megbízásának megszüntetéséről517
1941. március 27. A barabási mezőgazdasági munkások a megélhetésük ügyében518
1941. április 30. A Nyírvidék Szabolcsi Hírlap tudósítása a nyíregyházi építőmunkások munkabeszüntetéséről519
1941. június 28. A Nyírvidék Szabolcsi Hírlap letartóztatásokról ad hírt519
1941. augusztus 19. A vásárosnaményi csendőrőrs jelentése a főszolgabírónak Tisza Erzsébet megbízhatatlanságáról520
1941. december 18. Az országgyűlés felsőházában Péchy Manó bot-kurtavas visszahozását követeli520
1942. január 21. Barabási földmunkások munkalehetőséget kérnek a földművelésügyi minisztertől521
1942. február 3. Hézser Lajos gelénesi lelkész Kiss János gelénesi gazdasági cseléd elleni panaszáról522
1942. augusztus 31. Szálasi Ferenc nyilasvezér Tarpán523
1942. november 11. Thuróczy Bertalan barabási lakos nemzetgyalázás vétsége (kivonat)524
Az ötven kataszteri holdnál nagyobb földbirtokok száma és területe525
1943. február 16. Munkaszerződések a mezőgazdasági munka végzésének biztosítására526
1943. április 9. Izgatás a Tisza-szabályozási földmunkáknál526
1943. szeptember... A) A békepáart röplapjában leleplezi a magyar mezőgazdaságot kifosztó hitleristákat528
1944. március 8. B) A szabolcsi alispán jelentése a közigazgatási bizottságnak a Jurcsek-féle állatbeszolgáltatás nehézségeiről529
1943. Jeles László nyíregyházi lakos eltiltása a külföldi rádióállomások vételére alkalmass rádió-vevőkészülék használatától530
1943. Részletek Zajác János nyíregyházi lakos ellen emelt ügyészségi vádiratból531
1944. január 20. A Magyar Királyi Belügyminisztérium rendelete a röplapok terjesztésének betiltásáról532
1944. február 1. A Szabolcs vármegyei gazdasági munkaügyi felügyelő évi jelentése az országos munkaközvetítő hivatalnak533
1944. április 28. Gazdasági felügyelők jelentése a vármegyei gazdasági felügyelőségnek a munkákról, cselédhiányról, szociális helyzetről (részletek)535
1944. március 8. A tarpai jegyzőség jelentése a főszolgabírónak Tarpa nagyközség villamosításáról (részletek)538
1944. március 30. Bereg megye alispánja elrendelte a járási főszolgabíróknak és megyei városok polgármestereinek a Független Kisgazdaspárt feloszlatását539
1944. március 30. Bereg vármegye alispánja elrendelte a járási főszolgabíróknak és megyei városok polgármestereinek a Szociáldemokata Párt feloszlatását539
1944. április 4. A nyíregyházi rendőrkapitány jelenti a Szabolcs megyei főkapitánynak a kommunista gyanús személyek letartóztatását (részlet)540
1944. április 5. A vásárosnaményi csendőrőrs javaslata a főszolgabírónak Friedlender Sándor vásárosnaményi lakosinternálsáráa541
1944. április 8. Feloszlatták a nyíregyházi szociáldemokrata pártot - közli a Nyírvidék Szabolcsi Hírlap541
1944. április 21. A kassai csendőr nyomozóosztály jelentése a nyíregyházi partizánszervezkedésről (részlet)542
1944. július 7. Panasz a gulácsi földbirtokos aratómunkásai ellen542
1944. augusztus 29. A tiszaszalkai körjegyző jelentése és felvett jegyzőkönyve a cséplési munkához kirendelt munkások elégedetlenségéről (részlet)543
1944. szeptember 9. A nyíregyházi rendőrkapitányság jelenti Nyíregyháza 1944. szeptember 6-i légibombázásának lefolyását és a bombázás pusztításait a belügyminisztérium VII. közbiztonsági osztályának543
1944. október 22. Ellenállás Vásárosnamény és környékén546
1944. Főispán, polgármester jelenti, hogy a német megszállók az alant felsorolt ingó és ingtlanokat rabolták el, rongálták meg, égették el547
Mutatók549
Személynévmutató551
Helynévmutató564
Tárgymutató568
Testületi névmutató579
A kötet munkatársai és közreműködői által gyűjtött és feldolgozott dokumentumok sorszámai581
Rövidítések jegyzéke582
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem