992.727

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója

Tudományos ülésszak Budapest, 1977. október 26-27.

Előszó

Szerte a világon százmilliók emlékeztek meg a XX. század legjelentősebb történelmi eseményének, a Nagy Októberi Szocialista Forradalomnak 60. évfordulójáról. Az érdeklődés érhető, hiszen maga a... Tovább

Előszó

Szerte a világon százmilliók emlékeztek meg a XX. század legjelentősebb történelmi eseményének, a Nagy Októberi Szocialista Forradalomnak 60. évfordulójáról. Az érdeklődés érhető, hiszen maga a forradalom ténye és győzelme nyomán létrejött szocialista világhatalom az elmúlt hat évtizedben közvetlen és közvetett hatást gyakorolt és gyakorol az azóta végbement történelmi eseményekre, a világ fejlődésére. Vissza

Tartalom

Előszó5
Szentágothai János: Elnöki bevezető7
Nemes Dezső: Megnyitó9
A. M. Prohorov: Üdvözlő beszéd11
I. Szekció
Előadások
Vass Henrik: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom történelmi jelentősége és nemzetközi érvénye17
Bodnár György: A huszadik századi magyar irodalmi fejlődés és a forradalmi folyamat31
Korreferátumok
Kulcsár Kálmán: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a társadalomtudományok fejlődése Magyarországon37
Halay Tibor: A fejlett szocializmus értelmezéséről43
Mucsi Ferenc: Februártól Októberig. A polgári demokratikus forradalom továbbfejlesztése szocialista forradalommá51
Milei György: Október és a leninizmus eszméinek terjedése Magyarországon 1917-191955
Kovács Ferenc: Október és a magyar munkásosztály eszmei-politikai fejlődése65
Szabó Bálint: A proletárdiktatúra elméletének és gyakorlatának egyes kérdéseiről69
Nagy László: A lenini békedekrétum és a békés egymás mellett élés politikája77
Kővágó László: A Nagy Október és a népek önrendelkezése85
Marton Imre: Október és a szocializmusba való átmenet sokfélesége a fejlődő országokban91
Harsányi Iván: Az Októberi Forradalom és a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet feltételei99
Siklós András: Adalékok a Nagy Októberi Szocialista Forradalom magyarországi historiográfiájához109
II. Szekció
Előadás
Sipos Aladár: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a szocialista gazdaság117
Korreferátumok
Nyers Rezső: Gazdaság és politikai kapcsolata a szocialista építésben127
Barla-Szabó Ödön: Lenin nézeteinek fejlődése az átmeneti korszak gazdaságpolitikájáról135
Hetényi István: A szocialista tervgazdasági rendszer tapasztalatai és a gazdaságirányítási rendszer tökéletesítésének további feladatai141
Gyenis János: Lenin szövetkezeti elveinek érvényesülése a szocialista szövetkezeti mozgalomban147
Szabó Kálmán: A szocialista termelési viszonyok fejlesztésének főbb kérdései153
Hoós János: A gazdasági szerkezet továbbfejlesztésének egyes kérdései169
Falusné Szikra Katalin: Munka szerinti elosztás és munkaerőirányítás a szocialista társadalomban175
Kozma Ferenc: A szocialista országok gazdasági együttműködésének világtörténelmi jelentősége179
Nyilas József: Az 1974-1975. évi tőkés világgazdasági válság hatása a tőkésországok közötti erőviszonyokra185
III. Szekció
Előadások
Szabó Imre: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatása a marxista jogelmélet fejlődésére201
Lakos Sándor: Október és a szocialista demokrácia fejlődése209
Korreferátumok
Kirschner Béla: A lenini forradalomelmélet és a Nagy Októberi Forradalom217
Kárpáti Sándor: A népi demokratikus forradalmi út elméletpolitikai jelentőségéről223
Berecz János: A lenini forradalomelmélet aktualitása a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet jelenlegi időszakában229
Bihari Ottó: A szovjet szocialista társadalom politikai rendszerének fejlődése a Szovjetunió alkotmányainak tükrében239
Vészi Béla: A marxista-leninista államelmélet és a szocialista állam fejlődésének szakaszai243
Schmidt Péter: A képviseleti rendszer és a társadalmi aktualitás251
Kiss Arthur: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a szocialista demokrácia fejlesztésének egyes időszerű kérdései257
Buza Márton: A szakszervezetek szerepe a szocialista társadalom építésében267
V. N. Kudrjavcev: A Szovjetunió új alkotmányáról273
Nemes Dezső: Zárszó277
Függelék
Az előadók névsora281
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem