1.027.280

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A német irodalom kincsesháza

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Athenaeum Kiadása
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 346 oldal
Sorozatcím: Az Európai Irodalom Kincsesháza
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta Athenaeum, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az antológiák körülbelül egyidősek az irodalommal. Az emberi szellem határos s ha tájékozódni akar a végtelen változatosságú világban, kénytelen kiválogatni, értékelni, a maga szempontjai szerint... Tovább

Előszó

Az antológiák körülbelül egyidősek az irodalommal. Az emberi szellem határos s ha tájékozódni akar a végtelen változatosságú világban, kénytelen kiválogatni, értékelni, a maga szempontjai szerint rendezni a jelenségeket; az irodalom alkotásait is. Az értékelés és rendezés szempontjai sokszor századokig változatlanok, máskor szinte évtizedenkint változnak. A könyvtár, az iskola, a céh, a szellemi hagyományt őrző s továbbörökítő intézmények mind az állandóságot, a megszokottat, az idő próbáját megállott értékeket védik; azt foglalják a szokásrend által igazolt gyűjteményeikbe, amit a mindenkori irodalmilag művelt embernek tudnia kell. De az ízlés, a múlttal s a jövővel szemben táplált igény egyre más alakot ölt, új nemzedékek új vágyai, jelentős vezéregyéniségek szeszélye vagy akarata, a friss ingerekre vágyó emberi természet örök nyugtalansága kérdésessé, ki nem elégítővé teszi a meglévőt, új értékrendet állít fel s új áttekintést keres. A jelen így vizsgáztatja újra meg újra ámultát s így vizsgázik maga is a jövendő nemzedékek előtt. Hogy mit válogatunk össze, egyformán függ a rendelkezésre álló anyagtól s a magunk ízlésétől.
Rend és oldódás, hagyomány és újítás, birtokló nyugalom s felfedező kalandvágy erőjátékában alakul mindenütt a szellemi, művészi, irodalmi hagyomány sorsa. Ez ellentétes erők feszültsége azonban talán sehol sem olyan nagy, mint a német műveltség területén. Német jellegről még egyáltalán nem beszélhetünk, mert egyelőre alakulóban van; valamikor egyszer még meg kell születnie, hogy mindenki láthassa s hogy becsülettel állhasson meg önmaga előtt. Nietzsche e szavait szívesen emlegetik azok, akik a német szellem legmélyebb s legjellegzetesebb vonását a nyugtalan, kielégülést nem lelő, a tiszta formák összhangját nem ismerő elvágyódásban, az örökös újrakezdésben vélik felismerni. A német a vándorlás népe: ez a gyakran idézett hasonlat, ha felületes is, jól utal a német művelődés egy lényeges tulajdonságára. Kevés népe van a földnek, amely előtt annyiszor vált kérdésessé létének értelme, múltjának értékrendje, jövőjének célja, mint a világnézeti küzdelem, az önmagával való meghasonlás s a kínzó lelkiismeretvizsgálat e klasszikus népe előtt. Az említetthez hasonló, szellemes és hatásos párhuzamok persze csak a maguk határain belül érnek valamit, hasonlóan azokhoz a szabályokhoz, amelyeket a kivételek sokasága erősít... Vissza

Tartalom

Előszó1
Bevezetés7
Edda Völuspa - Gulyás Pál9
Hrabanus Maurus Magnentius
Pünkösdi himnusz - Babits Mihály18
Notker Balbulus
Karácsonyi szekvencia - Babits Mihály18
A merseburgi ráolvasások - Gulyás Pál19
A lorschi méháldás - Gulyás Pál20
A Hildebrand-dal - Gulyás Pál23
Heliand - Gulyás Pál23
A Nibelung-ének - Gulyás Pál24
Szent Galleni Ekkehard
A Szent Gallen-i táborozás - Madzsar Imre33
Bevezetés37
A Kürenbergi
Szép sólymocskát - Szabó Lőrinc39
Dietmar von Aist
Alszol még - Balogh Károly39
Reinmar von Hagenau
Szerelem mozgolódik bennem - Szabó Lőrinc40
Wolfram von Eschenbach
A Parzival bevezetése - Képes Géza40
Hajnali dal - Képes Géza43
Hartmann von Aue
A Szegény Henrikből - Telekes Béla44
Gottfried von Strassburg
A Tristanból - Weöres Sándor49
Walther von der Vogelwide
A hársfaágak - Babits Mihály54
Jaj, hova tüntek - Szabó Lőrinc55
Világ-asszony - Szabó Lőrinc56
Mária és a lovag - Rónay György57
Johannes Hadlaub
Karját fogtam - Képes Géza58
Bevezetés
Mechtild von Magdeburg
A bűnös imádsága - Rónay György61
Eckhart mester
Erős, mint a halál a szeretet - Rónay György62
Johann Tauler
Adventi éneke - Rónay György63
Heinrich Suso
Miként írta szívére Jézus szerelmetes nevét - Vajda Endre64
Mária dicsőségéről - Nagyszombati kódex65
Albrecht Dürer
Önéletírásából - Szauder József66
Martin Luther
Erős vár a mi Istenünk - A luteránus énekeskönyvből67
Jakob Böhme
A pirkadó hajnal - Vajda Endre68
Bölcs mondás - Rónay György69
Simon Dach
Az ember - Vajda Endre70
Paul Gerhardt
Nyári ének - Vajda Endre70
Angelus Silesius
Az Arkangyali Vándor-ból - Szabó Lőrinc72
Abraham a Santa Clara
Az ember. A világ - Lovass Gyula73
Regiomontanus
Mátyás királyhoz - Szauder József74
Ulrich von Hutten
Én vállalkozni mertem - Weöres Sándor76
Ismeretlen költők a XVI-XVII. századból
Már mint kísértet - Szabó Lőrinc77
Nálad van minden - Lányi Viktor77
Se alva, se ébren - Lányi Viktor78
Ha szíved nékem adnád - Lányi Viktor78
Jámbor Péter - Lányi Viktor79
Ismeretlen költő
Intő szózat a török ellen - Képes Géza80
A Fortunátus mese
Szt. Patrik Purgatóriumában (XVII. századi ismeretlen fordító)82
Jakob Regnart
Ha ki akar látni - Balassi Bálint85
Theobald Hock
A német poétaság módjáról - Vajda Endre86
Martin Opitz von Boberfeld
1625 január elsejére - Képes Géza87
Paul Fleming
Eső után - Képes Géza87
Ne csüggedj! - Képes Géza88
Andreas Gryphius
A haza könnyei, anno 1636 - Képes Géza88
A mulandóságról - Szabó Lőrinc89
Este - Képes Géza89
Jakob Christoffel von Grimmelshausen
Kockázó katonák - Vajda Endre90
Dánus országbeli részeges paraszt Ripsel - Farkas Antal93
Szavojai Jenő herceg
Tudósítás a zentai csatáról - Eckert László96
Gottfried Benjamin Hancke
A magyar bor dicsérete - Képes Géza99
Johann Christian Günther
Isten - Szabó Lőrinc99
Este - Szabó Lőrinc100
Bevezetés101
Nagy Frigyes
A német irodalomról - Margócsy József103
Ewald Christian von Kleist
A Tavasz-ból - Csokonai Vitéz Mihály106
Salomon Gessner
Az ének és lant-verés feltalálása - Kazinczy Ferenc109
Friedrich Gottlieb Klopstock
Sarjadó erőm - Képes Géza111
Emlékezés - Szabó Lőrinc112
Korai sírok - Képes Géza112
Ludwig Heinrich Christoph Hölty
Végrendelet - Weöres Sándor113
Christoph Martin Wieland
A szamár árnyéka - Keresztury Dezső113
Matthias Claudius
Pórnak esti dala - Petőfi Sándor116
Gottfried August Bürger
Leonóra - Juhász géza117
Goethénél lett látogatásom után - Gulyás Pál121
Johann Peter Hebel
A cseresznyefa - Imecs Béla121
Johann Joachim Winckelmann
A római Belvedere Herkules-torzója - Mátray László122
Gotthold Ephraim Lessing
A Hamburgi Dramaturgiából - Koczogh András125
A hazug - Horváth Henrik127
Komák között Horváth Henrik127
Johann Gottfried von Herder
Homér és Osszián - Mátray László127
Immanuel Kant
Az örök békéről - Babits Mihály130
Johann Gottlieb Fichte
Beszéd a német néphez - Király László133
Bevezetés137
Johann Wolfgang Goethe
Werther halála - Szabó Lőrinc139
Prometheus - Szabó Lőrinc142
Rád gondolok - Szabó Lőrinc143
Őszi érzés - Szabó Lőrinc143
Iphigenia Taurisban - Babits Mihály144
Faust húsvéti sétája - Szabó Lőrinc145
Ballada az elűzött és visszatért grófról - Arany János146
Az Isten és a bajadér - Tóth Árpád148
A vándor esti éneke - Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Tóth Árpád151
Strassburgban - Thurzó Gábor151
Ezer alakba rejtőzhetsz - Szabó Lőrinc156
Az emberiség határa - Szabó Lőrinc156
Az emberiség határa - Szabó Lőrinc156
Ő volt, szeme, szája, ő - Szabó Lőrinc157
Wertherhez - Szabó Lőrinc158
Néhány szó ifjabb költőinkhez - Mátray László158
Friedrich von Schiller
A német múzsa - Gulyás Pál161
A népköltő és az idea - Gulyás Pál161
Az eszmény és az élet - Gulyás Pál164
Az idegen lány - Képes Géza168
Polykrates gyűrűje - Vargha Gyula168
A naiv és szentimentális költő - Gulyás Pál171
Wallenstein halála - Fodor József173
A rütli-eskü - Harsányi Zsolt177
Nénia - Gulyás Pál181
Franz Grillparzer
Sappho - Képes Géza181
Népünnep a régi Bécsben - Mikes Margit185
Beethoven sírja fölött - Szauder József186
Bevezetés189
Jean Paul
Holdfényes álom - Vajda Endre191
Friedrich Hölderlin
Az étherhez - Gulyás Pál194
Reggel - Szabó Lőrinc195
A németekhez - Rónay György196
A párkákhoz - Szabó Lőrinc197
Az élet fele - Keresztury Dezső198
Novalis
A kék virág - Thurzó Gábor198
Himnuszok az éjhez - Képes Géza200
Friedrich Von Schlegel
Glossza - Rónay György202
Ludwig Tieck
A Runenberg - Majthényi György203
E. T. A. Hoffmann
Gluck lovag - Keresztury Dezső206
Heinrich von Kleist
Kohlhaas elindul - Mikes Lajos213
Penthesileia - Vajda Endre217
Ludwig Achim von Arnim
Rozmaring - Rónay György221
A szép kis dalt ki találta ki? - Rónay György221
A Grimm testvérek
A három fonóasszony - Keresztury Mária222
Clemens Brentano
Mese Vickófickóról - Vajda Endre224
Egy jajongó szív bölcsődala - Rónay György226
Ludwig Uhland
Csaplárosné lánya - Lányi Viktor227
Josef von Eichendorff
Az éj - Illyés Gyula228
A boldog vándor - Rónay György228
Gyermekem halálára - Imecs Béla229
Heinrich Heine
Hazatérés - Petőfi Sándor229
Kitty - Babits Mihály229
Salamon - Szabó Lőrinc230
Harald Halfagar király - Gulyás Pál230
London - Máthé György231
Arthur Schopenhauer
Az igazság kereséséről - Szigeti József233
Nikolaus Lenau
Tavasz - Szabó Lőrinc236
Gyászos ég - Szabó Lőrinc237
Magányosság - Gulyás Pál237
A nádi dalokból - Babits Mihály238
Ernst Moritz Arndt
A német hazája - Gulyás Pál238
Moritz Hartmann
Toborzás - Vajda Endre239
Bevezetés241
Annette von Droste Hülshoff
Az apa meghal - Szabó Lőrinc243
Álmatlan éj - Kosztolányi Dezső245
Eduard Mörike
Egy lámpára - Szabó Lőrinc247
Az én folyóm - Rónay György248
Postakocsi - Szabó Lőrinc248
Leopold von Ranke
Fráter György halála - Koch Vilmos249
Adalbert Stifter
Füvek és bogarak - Szabó Lőrinc252
Otto von Bismarck
Levelek feleségéhez - Vajda Endre254
Otto Ludwig
Ég és föld között - Thurzó Gábor256
Theodor Storm
Posthuma - Thurzó Gábor259
Ne menj be - Szabó Lőrinc261
Gottfried Keller
A bajvívó Szűz - Lovass Gyula262
Conrad Ferdinand Meyer
Keringő sirályok - Szabó Lőrinc269
A római kút - Sárközy György270
A szent - Majthényi György270
Theodor Mommsen
Karthago pusztulása - Révay József276
Theodor Fontane
Búcsú - Képes Géza280
Bevezetés285
Christian Friedrich Hebbel
Gyges és gyűrűje - Imecs Béla287
Egy szendergő gyermekre - Sárközy György292
Richard Wagner
Az Istenek alkonya - Lányi Viktor293
Friedrich Nietzsche
Apollo és Dionysos - Fülep Lajos300
Az ittas ének - Keresztury Dezső303
Elhagyatva - Képes Géza303
Karl Spitteler
A mocsár madarai - Kállay Miklós304
Detlev von Liliencron
Bál után - Kosztolányi Dezső305
Ki tudja hol - Jékely Zoltán305
Egy pályaudvaron - Szabó Lőrinc306
Richard Dehmel
Fenyegető kiáltás - Szabó Lőrinc307
Nyomasztó légkör - Szabó Lőrinc308
Hegyi zsoltár - Szabó Lőrinc308
A hárfa - Oláh Gábor309
Stefan George
Tájkép - Szabó Lőrinc311
Mezőisten szomorúsága - Szabó Lőrinc312
Szüret után - Áprily Lajos312
A szőnyeg - Kállay Miklós313
Kinyilatkoztatás - Képes Géza314
A költő a zűrzavar korában - Szabó Lőrinc314
Rainer Maria Rilke
Ének Rilke Kristóf kornétás szerelméről és haláláról - Kállay Miklós316
Ősz - Képes Géza323
Az első duinói elégia - Gulyás Pál323
Hugo von Hoffmannsthal
Koratavasz - Kosztolányi Dezső326
A régi Bécs - Kosztolányi Dezső326
Eszmecsere Goethe Tassojáról - Vajda Endre327
Bevezetés331
Paul Ernst
Dalok a lövészárokban - Thurzó Gábor333
Walter Flex
Az ifjú vezető - Vajda Endre336
Gorch Fock
A fűtő - Képes Géza338
Heinrich Lersch
A fájdalmas Szűzanya Máriához - Kállay Miklós338
Levél egy elesett barát nővéréhez - Koczogh András339
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv