Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.128

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

A Nemzetbiztonsági Szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében - CD-vel (aláírt példány)

Doktori (PhD) értekezés

Szerző

Kiadó: Szerzői magánkiadás
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 158 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 978-963-08-0027-3
Megjegyzés: Várhalmi A. Miklós szerző által aláírt példány. CD-melléklettel és egy 25 oldalas angol nyelvű összefoglalóval.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A szerzőről: Várhalmi A. Miklós 1943-ban, Baján született és 1967-ben villamosmérnökként diplomázott. Alkalmazottként, vállalkozóként és szakértőként szerzett több évtizedes gyakorlatot és tapasztalatot a távközlés, az informatika és a vagyonvédelem területén. Közéleti és politikai érdeklődése, tevékenysége több évtizedes múltra tekint vissza. A gazdasági- és nemzetbiztonsági szakmapolitikával kb. a rendszerváltás óta foglalkozik mélyebben, szakpolitikusi jelleggel. A Magyar Hadtudományi Társaságnál minősített és regisztrált nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai szakértő. A nemzetbiztonsági területeken évtizedes barátai, iskolatársai, ismerősei dolgoztak és dolgoznak, akikkel jó emberi valamint szakmai kapcsolatot tart fenn. A szerző a PhD minősítésének a megszerzéséért folytatta tanulmányait és tudományos munkáját a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen.
A könyvről: Ez a könyv a szerző doktori értekezését adja közre, abból a célból, hogy szabadon, közvetlenül, nyitottan, bevonóan... Tovább

Fülszöveg

A szerzőről: Várhalmi A. Miklós 1943-ban, Baján született és 1967-ben villamosmérnökként diplomázott. Alkalmazottként, vállalkozóként és szakértőként szerzett több évtizedes gyakorlatot és tapasztalatot a távközlés, az informatika és a vagyonvédelem területén. Közéleti és politikai érdeklődése, tevékenysége több évtizedes múltra tekint vissza. A gazdasági- és nemzetbiztonsági szakmapolitikával kb. a rendszerváltás óta foglalkozik mélyebben, szakpolitikusi jelleggel. A Magyar Hadtudományi Társaságnál minősített és regisztrált nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai szakértő. A nemzetbiztonsági területeken évtizedes barátai, iskolatársai, ismerősei dolgoztak és dolgoznak, akikkel jó emberi valamint szakmai kapcsolatot tart fenn. A szerző a PhD minősítésének a megszerzéséért folytatta tanulmányait és tudományos munkáját a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen.
A könyvről: Ez a könyv a szerző doktori értekezését adja közre, abból a célból, hogy szabadon, közvetlenül, nyitottan, bevonóan tájékoztasson, együttműködően elgondolkodtasson politikust, szakmapolitikust, szakembert és a téma iránt érdeklődő embereket is * Megfelelő társadalmi támogatottság nélkül nem lehet eredményes a nemzetbiztonságunk sem * A nemzetbiztonsági - titkosszolgálati tevékenység egyidős az emberiség történetével és annak részeként fejlődik továbbra is * A magyar titkosszolgálatok nem titkosak csak a konkrét ügyeik * A magyar titkosszolgálatok értünk, a biztonságunkért vannak és nem ellenünk (kivéve, ha valaki rossz útra tér) * A magyar titkosszolgálatok szerepe és jelentősége meghatározó lett a Magyar Köztársaság biztonsági rendszerében, mellyel nemzeti jövőnk egyik legfontosabb biztosítékaivá váltak.
A szerző és műve egyértelmű elkötelezettje a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok felértékelődése miatt a szolgálatok értékeinek magasabb szinten és sokoldalúbban történő hasznosításában, szemben a hagyományos, a megszokott, az új biztonsági kihívásokhoz kevésbé alkalmazkodó szemlélettel, szándékokkal, politikai magatartással-felfogással és reflexekkel * Nem csak a múlt bemutatása és elemzése az alapvető cél, hanem a jelen és jövő magyar nemzetbiztonsági stratégiájához való hozzájárulás * Fontos, hogy az adófizetők pénzén és védelme érdekében igen korszerű politikai szemlélettel, szándékkal kezeljék a magyar nemzetbiztonsági szolgálatokat, hatékonyságuk maximalizálása érdekében, mely a komplex nemzetteljesítményben érezhetően valamint kimutathatóan is megjelenik. Vissza

Tartalom

Bevezetés 9
A tudományos probléma megfogalmazása, a témakör aktualitása 9
Kutatási célkitűzések 10
Hipotézisek 11
A kutatás során alkalmazott módszertani paradigmák 12
A témakör feldolgozásának szakirodalmi bázisa 13
A disszertáció szerkezeti felépítésének szempontjai 13
A nemzetbiztonsági szolgálatok helye és szerepe a Magyar Köztársaság alkotmányos, illetve védelemigazgatási rendszerében 15
A nemzetbiztonsági szolgálatok kormányzati irányításának és parlamenti ellenőrzésének főbb tapasztalatai az elmúlt két évtizedben 15
A magyar nemzetbiztonsági struktúra kialakulása 15
A nemzetbiztonsági szolgálatok kormányzati irányítása 17
A nemzetbiztonsági szolgálatok parlamenti ellenőrzése 19
A hazai nemzetbiztonsági igazgatás illeszkedése a magyar államigazgatás rendszeréhez: a nemzetbiztonsági szolgálatok együttműködésének aktuális kérdései a honvédelmi és rendvédelmi, kiemelten a nemzetbiztonsági szempontból releváns más állami szervekkel 21
Jelentősebb intézményi reformkísérletek a nemzetbiztonsági igazgatás területén a rendszerváltást követően 26
Az elvégzett vizsgálat és az erre alapuló részkövetkeztetések 27
A biztonság fogalmának és tartalmának megváltozása, illetve ennek kihatása a nemzetbiztonsági szolgálatok előtt álló kihívásokra a XXI. században 29
A biztonság és a nemzetbiztonság fogalmának hagyományos értelmezése és új dimenziói 29
A biztonság fogalmának változása a XXI. századra 29
A nemzetbiztonság fogalmának hazai megjelenése, tartalmi elemeinek változása 31
A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok feladatkörében súlyponti szerepet játszó biztonsági kihívások változása az elmúlt két évtizedben 33
A kétpólusú világrend felbomlását követő időszak globális politikai, katonai, gazdasági és ökológiai kihívások hazai vonatkozásai 34
Terrorizmus 34
Tömegpusztító fegyverek elterjedése 35
Instabil régiók, működésképtelen államok 36
Illegális migráció 37
Gazdaság- és energiabiztonság 37
A magyar nemzetbiztonsági érdekeket érintő külföldi titkosszolgálati tevékenység 38
Az információs társadalom kihívásai 39
Globális természeti, civilizációs és egészségügyi veszélyforrások 39
A hazánkat érintő regionális biztonsági kihívások 40
Közép-Európa 40
Délkelet-Európa 41
A FÁK-országok 41
A mediterrán térség, a Közel- és a Közép-Kelet 42
A Magyar Köztársaság társadalmi és gazdasági viszonyaiból fakadó biztonsági kihívások 43
A magyar gazdasági és pénzügyi biztonságot veszélyeztető hazai tényezők 43
Szervezett bűnözés 44
Politikai szélsőségek 44
Az elvégzett vizsgálat és az erre alapuló részkövetkeztetések 45
A folyamatosan változó biztonsági és társadalmi környezet hatásai a nemzetbiztonsági szolgálatokra 48
A hírszerzés-felderítés és az elhárítás fogalmának, célrendszerének változása az elmúlt két évtizedben 48
A A hírszerzés-felderítés és az elhárítás fogalma 48
Titkosszolgálati tevékenység a kétpólusú világrend összeomlása után 52
A magyar nemzetbiztonsági szolgálatokkal szemben támasztott új kormányzati és szakmai elvárások, valamint az ezekre adott módszertani válaszok a rendszerváltás után 54
A nemzetbiztonsági szolgálatok működésének hatékonyságát befolyásoló belpolitikai, társadalmi és gazdasági tényezők 56
Az elvégzett vizsgálat és az erre alapuló részkövetkeztetések 60
Válasz a XXI. század biztonsági kihívásaira: a nemzetbiztonsági tevékenység stratégiai szintű tervezése 63
A Magyar Köztársaság biztonságpolitikáját meghatározó stratégiai szintű nemzetközi dokumentumok - a nemzetbiztonsági szolgálataink tevékenységét közvetlenül érintő - elemeinek értékelése 63
A NATO Stratégiai Koncepciója: a várható fő irányok kapcsolódása a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok feladatrendszeréhez 63
Az Európai Unió Biztonsági Stratégiája: a közös biztonság- és védelempolitika súlyponti kérdéseinek nemzetbiztonsági tevékenységet meghatározó vonatkozásai 66
Az EU első hosszú távú, 2025-ig szóló előrejelzésében megfogalmazott megállapítások illeszkedése a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok feladatrendszeréhez 69
Az USA 2025-ig szóló globális és komplex biztonságpolitikai előrejelzésének érintkezési pontjai a magyar nemzetbiztonsági érdekek érvényesítéséhez 72
A Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikai alapelveiről szóló országgyűlési határozatában, valamint az abból fakadó Nemzeti Biztonsági Stratégiában szereplő célrendszer időszerű elemeinek nemzetbiztonsági vonatkozásai, aktualizálásának lehetséges irányai 74
A Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikai alapelveiről szóló országgyűlési határozatában szereplő, a nemzetbiztonsági szolgálatok feladatrendszerével összefüggő súlyponti elemek értékelése, illetve megfeleltetése a XXI. századi kihívásoknak 74
A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájában szereplő, a nemzetbiztonsági tevékenység iránya szempontjából releváns feladatok értékelése, aktualizálásuk lehetséges irányai 76
A XXI. században megalkotott hazai ágazati stratégiák súlyponti elemeinek kapcsolódása a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységéhez 80
A Magyar Köztársaság Külkapcsolati Stratégiájának aktuális nemzetbiztonsági vonatkozásai 80
A Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiájában foglalt célkitűzések illeszkedése a polgári és a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok feladatrendszeréhez 83
A Nemzeti Biztonsági Stratégiából fakadó további ágazati biztonsági dokumentumok megalkotásának nemzetbiztonsági vonatkozású kérdései 86
A rendészeti tevékenység nemzetbiztonsági vonatkozású stratégiai területei, irányai 87
Az illegális migráció elleni fellépés nemzetbiztonsági vonatkozású stratégiai területei, irányai 88
A katasztrófavédelmi tevékenység nemzetbiztonsági vonatkozású stratégiai területei, irányai 89
A terrorizmus elleni fellépés lehetséges nemzetbiztonsági vonatkozású stratégiai területei, irányai 90
A Magyar Köztársaság gazdasági és pénzügyi stabilitását célzó stratégia feladatok nemzetbiztonsági vonatkozásai 92
Hazánk környezeti biztonságát veszélyeztető törekvések elleni fellépés nemzetbiztonsági vonatkozású stratégiai területei, irányai 93
A hazai informatikai biztonságot, információvédelmet célzó stratégiai feladatok nemzetbiztonsági vonatkozásai 94
A Nemzeti Biztonsági Stratégiából fakadó nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) stratégia hiánya, megalkotásának lehetséges szempontjai 95
A Nemzeti Biztonsági Stratégiából fakadó nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) stratégia előzményei, megalkotásának szakmai, társadalmi és gazdasági fontossága 95
A Nemzeti Biztonsági Stratégiából fakadó nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) stratégia megalkotásának lehetséges szempontjai 97
Az elvégzett vizsgálat és az erre alapuló részkövetkeztetések 99
Befejezés 103
Összegzett következtetések 103
Az új tudományos eredmények 108
Ajánlások, további kutatást igénylő kérdések 112
Ajánlások 112
További kutatást igénylő kérdések 113
A kutatási eredmények gyakorlati felhasználhatósága 114
Összegzés 118
Summary 119
Hivatkozott és felhasznált irodalom 120
Az értekezés témakörében készített szerzői publikációk, illetve megjelenések 127
Könyv, jegyzet, tankönyv (4 db) (hazai megjelenésű kötet illetve CD) 127
Lektorált, tudományos, mértékadó folyóiratban cikk (4 db) 127
Nem lektorált, rövidebb folyóirat - újság - internetes cikkek (12 db) 129
Szakújságírók újságcikkeiben közreműködő biztonságpolitikai szakértő illetve interjú alany Várhalmi Miklós (12 alkalom) 129
Hazai tudományos konferencián való részvétel (5 alkalom) 130
Tanulmányok (20 db) 132
Saját szerkesztésű és kezelésű internetes honlapok (3 db) 132
Televízió interjúk, riportok (5 db) 132
Melléklet
Determinant significance of the national services in the 21st century security system of the Republic of Hungary - Author's summary

Várhalmi A. Miklós

Várhalmi A. Miklós műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Várhalmi A. Miklós könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Nemzetbiztonsági Szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében - CD-vel (aláírt példány) A Nemzetbiztonsági Szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében - CD-vel (aláírt példány) A Nemzetbiztonsági Szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében - CD-vel (aláírt példány) A Nemzetbiztonsági Szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében - CD-vel (aláírt példány)

Az előzéklapon a szerző, Várhalmi A. Miklós aláírása látható. CD-melléklettel.

Állapot:
8.280 ,-Ft
41 pont kapható
Kosárba