Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.031

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

A nemzetiségi kérdés története Magyarországon I-II.

I.: 1790-1840/II.: 1840-1848

Szerző
Lektor

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 844 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: A kötetek 1000 példányban jelentek meg. 5 térkémelléklettel.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. kötet
Előszó5
A nemzetiségi kérdés jelentkezése (Az 1790-es esztendők)13
A gazdasági társadalmi viszonyok17
A nemzetiségek gazdasági széttagolása
A második jobbágyság rendszerének következményei és a nemzetiségek uralkodó osztálya
A nemzetiségi parasztság helyzete
A nemzetiségi kereskedőpolgárság
Az ipar fejlődése a nemzetiségi területeken
A magyar nyelv kérdése az országgyűlésen34
Magyar-horvát rendi szövetség, a horvát követek az 1790-91-i országgyűlések37
A szerb főpapság "feudális nacionalista" mozgalma. A temesvári szerb kongresszus43
A nemzetiségi mozgalmak Erdélyben50
A supplex Libellus Valachorium
A szász mozgalom és az erdélyi országgyűlés
A magyarországi németek sajátos helyzete és magyar patriotizmusa57
A magyarországi jakobinusok nemzetiségi politikája63
A nemzetiségek nyelvi-kulturális fejlődése68
Első próbálkozások az egységes irodalmi nyelvek megteremtésére
A történetírás, mint a nemzeti öntudat erősítésének eszköze
A polgári jellegű kulturális kapcsolatok kezdetei az egyes nemzetrészek között
A nemzetiségi sajtó, egyesületek, iskolák alapítása, "a nép felvilágosítása"
A nemzetiségek nyelvi és kulturális mozgalmainak kibontakozása, a magyar és a nemzetiségi uralkodó osztályok közötti harc megindulása (a XVIII. század kilencvenes éveitől 1840-ig)81
A nyelv és a kutlóra fejlődése a nemzetiségi mozgalmakban 83
A horvát nyelv és irodalom fejlődsée
A román nyelv és kultúra további előrehaladása
A szerb nyelvharc és a szerb kulturális mozgalom
A kulturális fejlődés a Szászföldön
A szlovák nyelvharc és a szlovák kultúra további fejlődése
A magyarországi ukránok nyelvkulturális törekvései
A magyarországi nemzetiségek és a kelet-európai népek nyelvi-kulturális mozgalmai
Kulturális kapcsolatok az egyes nemzetrészek között112
Kapcsolatok a román nemzetrészek között
Kapcsolatok a magyarországi és a Száván túli szerbek között
A magyarországi ukránok kapcsolata az ország határain túl élő ukránokkal és oroszokkal
Kulturális kapcsolatok a magyarokkal és a nemzetiségek között135
A nyelv művelésének ösztönző példája
Irodalmi, művészeti és tudományos kapcsolatok
Az irodalmi kapcsolatok és a megbékélés gondolata (az eperjesi kör)
Az Egyetemi Nyomda a magyarországi nem magyar népek kulturális fejlődéséért
Magyar-német kulturális kapcsolatok
Széchenyi gazdasági tevékenységének hatása és elismerése a nemzetiségek és a kelet-európai népek körében
A magyar nyelvért folytatott harc és a nemzetiségek; a magyar uralkodó osztály nemzetiségi politikája171
A magyar nyelvújítás és a magyar nyelvért folytatott harc haladó vonásai
A magyarosítás elvi megalapozásást tárgyaló irodalom
A megyék és az országgyűlés törekvései és intézkedései a nemzetiségek elmagyarosítására
A magyarosítás és a nemzeti elnyomás különböző formái Kelet-Európában
A horvát politikai mozgalom203
A horvát nemesség feudális "nemzeti" mozgalma és a horvát-magyar rendi szövetség felbomlásának kezdetei
A feudális és a polgári nemzeti mozgalom egyesülése, az illirizmus
A harmincas évek élesedő magyar-horvát politikai küzdelmei
A nemzetiségek politikai mozgalma Erdélyben222
A román és a szász követelések és nemzetiségi ellentétek a harmincas évek erdélyi országgyűlésein
A Gazeta de Transilvania s köre, a román polgári-nemzeti mozgalom szervezője
A szlovák nyelvi-kulturális mozgalom politikai jellegű mozgalommá való fejlődése. A szláv gondolat, s annak jelentősége229
A nyelvharc megindulása
A szláv kölcsönösség ideológiája
A szláv gondolat különböző formái az egyes szláv népek körében
A szlovák nemzeti mozgalom és a szlovák parasztság
A pozsonyi Jednota, a szlovák mozgalom központja
A szláv kölcsönösség megvalósulása, a szláv nemzetiségek összefogása a magyar uralkodó osztály elnyomó politikájával szemben256
Nyelvi-kulturális kapcsolatok a szláv népek között, és az 1930-31-i lengyel felkelés hatása a szláv népek körében
Nyelvi-kulturális kapcsolatok az oroszok és az ausztriai, illetőleg a magyarországi szlávok között
A szláv nemzeti mozgalmak politikai együttműködése
A magyarországi németek a XIX. század első felében281
Az asszimiláció útján
A német nemzeti öntudat jelentkezése a század első felében
Magyar-német ellentétek sajátos területe: a színészet
Források és irodalom295
II. kötet
A nemzeti ellentétek kiéleződése (1840-1848)
A kapitalista viszonyok kialakulása a nemzetiségi vidékeken15
A gazdasági-társadalmi fejlődés Horvátországban
A szerb, a román és a szász kereskedőpolgárság
Az ipar fejlődése a szerb- és a magyarországi románlakta területeken és Erdélyben
Fejlődés a szlovák- és az ukránlakta megyékben
A gazdasági kapcsolatok megindulása és jelentősége
A parasztség helyzete a nemzetiségi vidékeken
A magyarországi törekvések fokozódás, a magyar nemesség és az osztrák kormány nemzetiségi politikájsa34
Az ellenzék nemzetiségi politikája
Széchenyi fellépése az ellenzékkel szemben, türelmes nézetek a nem magyar népek elmagyarosítására
A radikálisok és a nemzetiségi kérdés
Az aulikusok, a főúri rakció nemzetiségi politikája
Az osztrák udvar és a nem magyar népek
A magyar-horvát viszony nagyarányú kiéleződése73
A horvát nemzeti mozgalom továbbfejlődése az illirizmus irányába
A Horváth Nemzeti Párt balszárnyának a kialakulása és megegyezési kísérletek a magyar és a horvát mozgalmak között
A horvát mozgalom és a lengyel emigráció
A horvát kultúra fejlődése
A szlovákok politikai tevékenységének növekedése113
A magyar-szlovák nyelvharc előjátéka: beadványtervezetek 1840-ben
A magyarosítás fokozása az evangélikus egyházban: a nyelvharc kibontakozása
Az 1842-44. évi szlovák követelések, a nyelvharc további éleződése, majd e formában való megszűnése
A szlovák nyelvharc és a szláv népek
A szlovák nemzeti mozgalom a polgári forradalom előtt
A szlovák nemzeti mozgalom és a lengyel emigráció kapcsolata
A szlovák kultúra a negyvenes években
Nemzetiségi ellentétek Erdélyben163
Politikai küzdelmek az 1841-43. évi erdélyi országgyűlése, s azok továbbgyűrűzése a sajtóban
A Gazeta és a balázsfalviak nemzeti törekvései
A Gazeta politikai orientációja, paraszt- és gazdaságpolitikája
A balszárny kialakulása a román mozgalomban és harca a Lemény-vezette konzervatívok ellen
Az 1846-47-i erdélyi országgyűlés és Erdély nemzetiségei
A nemzetiségek kulturális fejlődése Erdélyben
A magyarországi románok és viszonyuk a magyar és az erdélyi nemzetiségi mozgalmakhoz192
A szerbség sajátos helyzete, a magyar-szerb viszony lassú éleződése194
A negyvenes évek mozgalmai Magyarországon
A szerb egységtörekvések
Ilja Grasanin Nacertanije c. emlékirata
A szerb kultúra fejlődése
A magyarországi ukrán nemzeti törekvések209
Utószó213
Források és irodalom221
Névmutató339
Tárgymutató389
Térképmellékletek

Arató Endre

Arató Endre műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Arató Endre könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A nemzetiségi kérdés története Magyarországon I-II. A nemzetiségi kérdés története Magyarországon I-II. A nemzetiségi kérdés története Magyarországon I-II. A nemzetiségi kérdés története Magyarországon I-II. A nemzetiségi kérdés története Magyarországon I-II. A nemzetiségi kérdés története Magyarországon I-II. A nemzetiségi kérdés története Magyarországon I-II.

A védőborítók kopottak, néhány lap foltos, rajta ceruzás aláhúzások, jelölések találhatók.

Állapot:
12.000 ,-Ft
60 pont kapható
Kosárba