Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.780

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A nemzetközi gazdasági forgalom és személyi viszonyok jogi szabályozása

Nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga

Szerző
Lektor

Kiadó: Magánkiadás
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 250 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-450-530-9
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A nemzetközi elemet tartalmazó jogviszonyok szabályozásáról általában1
A "nemzetközi magánjog"-i tényállás1
A nemzetközi (külföldi) elem, mint a szabályozás differencia specifikája3
A nemzetközi magánjog tényállások létrejöttének előfeltételei3
A "klasszikus" megoldás: nemzetközi magánjog, mint kollíziós jog5
A klasszikus megoldás kereteinek felbomlása6
A gazdasági forgalom tömegméretűvé válása6
Új formák megjelenése és elterjedése a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban7
Az anyagi jogi szabályozás előtérbe kerülése8
A közjogi elemek súlyának megnövekedése a szabályozásban8
A nemzetközi jogi "keretek" megváltozása9
Nemzetközi magánjog és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, mint önálló, komplex jogterület10
A tananyag rendszere és kapcsolódása más jogi tantárgyakhoz12
A nemzetközi elemet tartalmazó jogviszonyok specifikus szabályozása: a nemzetközi magánjog (kollíziósjog)15
A nemzetközi magánjog fogalma és rendszere15
A nemzetközi magánjog pontosabban meghatározása15
A nemzetközi magánjog helye a jogrendszerben19
A nemzetközi magánjog általánosan elfogadott rendszere20
A magyar Kódex alkalmazási köre és hatálya21
A kollíziós szabály: a nemzetközi magánjog alapintézménye22
A kollíziós szabály elmélete22
A főbb kollíziós szabályok és alkalmazásuk általános kérdései25
A külföldi jog alkalmazásának feltételei és korlátai26
A vissza- és továbbtanulás (renvoi) problémája27
A minősítés kérdése29
A külföldi jog a fórum alkalmazásában32
A viszonosság kérdése a külföldi jog alkalmazásában33
A külföldi jog alkalmazásának kizárása a közrend védelmében34
A csalárd kapcsolás esete36
A nemzetközi magánjog és tudományának rövid története37
A nemzetközi magánjog forrásai41
Nemzetközi magánjogi szabályok a magyar jogrendszerben41
A főbb külföldi jogok nemzetközi magánjogának forrásai41
A nemzetközi gazdasági forgalom jogi kereteinek és feltételeinek meghatározása46
A külgazdasági és a külkereskedelmi tevékenység fogalmának, körének meghatározása47
A külkereskedelmi tevékenység folytatásának hazai szabályai49
Az export-import engedélyezési rendszer49
A hazai piac védelmére szolgáló eszközök51
A külkereskedelmi igazgatás rendje55
A devizagazdálkodás szabályozása55
A külkereskedelmi tevékenység folytatásához szükséges nemzetközi feltételek megteremtése és biztosítása57
Az államok gazdasági együttműködésére vonatkozó nemzetközi jogi alapelvek57
A gazdasági kapcsolatok fejlesztésében jelentős szerepet játszó nemzetközi szervezetek58
A kereskedelmi kapcsolatokat és a gazdasági együttműködés egyéb területeit szabályozó nemzetközi szerződések66
A nemzetközi gazdasági kapcsolatok alanyai73
Az állam mint a nemzetközi gazdasági kapcsolatok alanya73
Jogi személyek a nemzetközi magánjogban75
Kereskedelmi társaságok: a nemzetközi gazdasági kapcsolatok tipikus alanyai77
A közkereseti társaság79
A betéti társaság80
A korlátolt felelősségű társaság80
A részvénytársaság81
Nemzetközi gazdasági társulások83
Nemzetközi magánjogi vállalatok84
Nemzetközi közjogi vállalatok84
A tulajdonjog és más, anyagi értéket képviselő jogok, mint a nemzetközi gazdasági kapcsolatok tárgya86
A tulajdonjog szerepe a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban87
A tulajdonjog és más dologi jogok kollíziós-jogi szabályozása87
Külföldi beruházások és a tulajdon védelme90
Értékpapírok a nemzetközi kereskedelemben91
Az értékpapírokra vonatkozó kollíziós szabályok93
Az áru feletti rendelkezési jogot megtestesítő értékpapírok94
A pénzkövetelést megtestesítő értékpapírok95
A szellemi alkotások hasznosítását biztosító jogosítványok (ún. anyagi értéket képviselő jogok)97
A Szellemi Tulajdon Világszervezete és az általa igazgatott nemzetközi egyezmények97
A szellemi alkotások oltalmazására vonatkozó egyéb nemzetközi egyezmények100
A külgazdasági szerződések néhány általános kérdése102
A külgazdasági szerződésekre vonatkozó fontosabb jog források102
Alapvető jogforrás: az egyes nemzeti jogrendszerek polgári jogi (magánjogi, kereskedelmi jogi) szabályai103
Jogegységesítési törekvések a nemzetközi gazdasági kapcsolatok területén113
Tömegszerződések, általános szerződési feltételek118
A szokások és szokványok szerepe a nemzetközi kereskedelemben120
A szerződésre irányadó jog meghatározása121
A felek jogviszonyára kötelezően alkalmazandó jog122
A felek jogválasztása123
A szerződésre irányadó jog kollíziósjogi meghatározása125
A "szerződés joga" a magyar nemzetközi magánjogban128
A polgári jog - kártérítési - felelősség kérdései135
A nemzetközi gazdasági kapcsolatokban érvényesülő felelősségi szabályok főbb jellemzői135
A kártérítési felelősség kollíziósjogi szabályozása135
A jogalap nélküli gazdagodás137
A nemzetközi adásvétel138
A nemzetközi adásvétel fogalma, sajátosságai138
A nemzetközi adásvételre irányadó jog meghatározása140
Az adávételi szerződésekre vonatkozó Bécsi Konvenció142
A Konvenció hatálya és alkalmazásának általános kérdései144
A szerződés megkötésének szabályai149
Az adásvételre vonatkozó általános rendelkezések153
Az eladó kötelezettségei és azok megszegésének következményei154
A vevő kötelezettségei és azok megszegésének következményei161
A kockázat átszállása164
Kártérítés - mentesülés - elállás166
Az elévülési időről szóló New York-i Konvenció170
A KGST Általános Szállítási Feltételek (ÁSzF)171
Az ÁSzF alkalmazása172
Az ÁSzF felelősségi rendszere173
Az INCOTERMS 1990180
A külgazdasági forgalom egyéb szerződései183
Vállalkozási típusú szerződések183
Sajátos vállalkozási típusú szerződések és az ezekre irányadó jogszabályok183
A megbízási típusú szerződések188
A képviseleti (ügynöki) megállapodás188
A bizományi és a bizományi raktárra vonatkozó szerződés188
A vevőszolgálati szerződés193
A külgazdasági kapcsolatok egyes új fomái192
A (nemzetközi) kooperációs szerződés192
Licencia ügyletek192
Külföldi vállalatalapítás, vállalati érdekeltség megszerzése194
A leasing-ügylet197
Az áru továbbításával kapcsolatos egyes szerződések199
A nemzetközi árufuvarozási szerződések199
A nemzetközi szállítmányozási szerződés204
A közraktári szerződés205
Biztosítási szerződések207
A bank- és fizetési ügyletek208
A legfontosabb fizetési ügyletek a nemzetközi forgalomban209
A bankok kölcsön- és hitelszerződései211
A bankgarancia-szerződés212
A factoring ügylet213
A nemzetközi vonatkozású személyi viszonyok szabályozása214
A személyállapot és a személyhez fűződő jogok214
A személyes jog meghatározása és terjedelme a magyar nemzetközi magánjogban216
A külföldiek jogállásának szabályozása219
Nemzetközi öröklési jog221
A hagyaték jogára vonatkozó szabályok kialakulása221
A hagyaték jogának szabályozása a magyar nemzetközi magánjogban222
Nemzetközi családi jogi viszonyok223
A nemzetközi családi jog forrásai224
A házasság renjének szabályozása226
A rokonságra vonatkozó szabályok229
A gyámság és gondnokság szabályozása230
Nemzetközi magánjog231
A munkajogi viszonyok kollíziósjogi szabályozása232
A magyar jognak a nemzetközi munkajogi viszonyokban érvényesülő szabályai234
A munkajogi kérdések nemzetközi szabályozása235
Nemzetközi polgári eljárásjog236
A nemzetközi vonatkozású jogviták rendezésének néhány általános kérdése236
A joghatóság fogalma és főbb szabályai236
Az eljáró fórum megválasztása (alávetés)240
Az eljárási jog kollíziós szabályai242
A nemzetközi választottbírósági eljárás244
A választottbíráskodás alapvető kérdései244
A választottbíráskodás szabályozása a magyar jogban és egyes külföldi jogrendszerekben247
A külföldi határozatok elismerése és végrehajtása248
A magyar Kódex szabályai249
A külföldi választottbírósági határozatok végrehajtása250

Dr. Bánrévy Gábor

Dr. Bánrévy Gábor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Bánrévy Gábor könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A nemzetközi gazdasági forgalom és személyi viszonyok jogi szabályozása A nemzetközi gazdasági forgalom és személyi viszonyok jogi szabályozása

Néhány lapon ceruzás aláhúzás, jelölés található.

Állapot:
1.840 Ft
920 ,-Ft 50
8 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A nemzetközi gazdasági forgalom és személyi viszonyok jogi szabályozása A nemzetközi gazdasági forgalom és személyi viszonyok jogi szabályozása A nemzetközi gazdasági forgalom és személyi viszonyok jogi szabályozása

A borító enyhén kopott, a lapélek foltosak.

Állapot:
1.840 ,-Ft
17 pont kapható
Kosárba