Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.036

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

A népi Magyarország negyedszázada

Nemzetközi tudományos ülésszak Magyarország felszabadulásának 25. évfordulóján/Budapest, 1970. március 16-17.

Tartalom

Előszó9
Plenáris ülés
Nemes Dezső: Elnöki megnyitó15
Zsilák András: A magyar társadalom negyedszázados fejlődésének fő vonásai 1945-197019
A magyar társadalom negyedszázados fejlődésének főbb elvei és politikai kérdései
Kárpáti Sándor: A népi demokratikus forradalom nemzetközi feltételei51
Ságvári Ágnes: Nemzetközi politika - belpolitika. 1945-195361
Korom Mihály: Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány létrejöttének nemzetközi és belső körülményeihez63
A. I. Puskas: A népi demokratikus forradalom magyarországi előtörténetének néhány kérdése73
Jozef Jabloniczky: A szlovák nemzeti felkelés és Magyarország kapitulációs kísérlete83
Fehér István: Népi demokratikus fejlődésünk megindulásának sajátos körülményei a Dél-Dunántúlon87
Balogh Sándor: A koalíción belüli ellentétek kiéleződése Magyarországon 1945-ben93
Habuda Miklós: A szakszervezetek a hatalomért vívott harcban105
Rákosi Sándor: A kommunista párt taglétszámának és összetételének alakulása a szocialista társadalom alapjainak lerakása idején. 1948-1962115
Harsányi Iván: A kétfrontos harc néhány tapasztalata az 1956-os magyarországi ellenforradalom utáni konszoliáció idején129
Csatári Dániel: Internacionalizmus és hazafiság egysége az MSZMP politikájában141
L. N. Nyezsinszkij: A szocializmus építésének általános törvényszerűségeiről és nemzeti sajátosságairól Magyarországon153
Janusz Golebiowski: A szocializmus építésének általános törvényszerűségei és sajátos vonásai Lengyelországban167
Norbert Kolomejczyk: A párt vezető szerepének egyes kérdései a szocializmus építésében Lengyelországban173
D. A. Kerimov: A proletárdiktatúra, a szocialista demokrácia és a szovjet állam fejlődése179
P. V. Volobujev: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a népi demokratikus forradalmak (Közös és sajátos vonások)185
Gheorghe Tutui:
Ionel Nicolae: Átalakulások Románia társadalmi felépítésében195
Horst Lipski: A leninizmus alkalmazásának tapasztalatai a Német Szocialista Egységpártban211
Horst Bednarek: Korunk alapproblémái és a leninizmus215
Florimond Bonte: A szocialista forradalom békés győzelmének lehetőségei Franciaországban219
A magyar társadalom negyedszázados fejlődésének főbb gazdasági, társadalmi kérdései
Szakács Sándor: A népi demokrácia gazdaságpolitikája Magyarországon. 1945-1948225
Rácz Béla: A termelés munkásellenőrzésének néhány kérdése az európai népi demokratikus országokban. 1944-1948245
M. Iszuszov: Bulgária gazdaságának strukturális változásai. 1944-1947267
Birta István: A szocialista iparosítás eredményei és problémái az első ötéves terv időszakában273
Wilfriede Otto: A proletárdiktatúra gazdasági aspektusai az NDK-ban, a szocializmus anyagi-műszaki bázisának felépítése során289
Berend T. Iván: Külkereskedelem szocialista integráció és a magyar gazdaság növekedése293
Berend T. Iván: A magyar népgazdaság fejlődése és a szocialista integráció307
Sas György: Gazdaságpolitikánk néhány kérdéséről a szocialista építés során311
Sas György: Az MSZMP gazdaságpolitikájának néhány kérdése319
Constantin Moisuc: A népgazdaság komplex fejlesztése és a nemzetközi együttműködés a szocialista építésben325
Orbán Sándor: A parasztság osztálytagozódásának alakulása a felszabadulás után335
Vlastislaw Lacina: Csehszlovákia agrárpolitikája 1945 és 1948 között347
Henryk Slabek: Az agrárreform alapelvei a szocialista országokban. 1944-1948351
Fazekas Béla: Mezőgazdaságunk fejlődése a szocializmus építésének időszakában357
Gulyás Emil: A magyar mezőgazdaság fejlődése nemzetközi összehasonlításában mezőgazdaságunk szocialista átszervezése óta367
M. Trifonova Bozskova: A lenini szövetkezeti terv alkalmazása és alkotó továbbfejlesztése Bulgáriában383
Ivan Lucov: A mezőgazdasági termelés koncentrációja és specializációja a Bolgár Népköztársaságban389
Julius Slovak: A csehszlovák mezőgazdaság fejlődése a mezőgazdaság szocialista átépítésének időszakában395
Simon Péter: A szocialista nemzeti egység értelmezéséhez403
Plenáris ülés
Szabó Bálint: Beszámoló az I. szekció munkájáról413
Ránki György: Beszámoló a II. szekció munkájáról421
Nemes Dezső: Elnöki zárszó427
A felszólalók névsora429
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A népi Magyarország negyedszázada A népi Magyarország negyedszázada

A védőborító kissé szakadozott.

Állapot:
2.780 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba