Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A népi ülnök kézikönyve (dedikált példány)

Közzéteszi az Igazságügyminisztérium

Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Varrott papírkötés
Oldalszám: 207 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 17 cm x 12 cm
ISBN:
Megjegyzés: Az egyik szerkesztő, Dr. Csiki Ottó által dedikált példány.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Tizennégy esztendő telt el azóta, hogy hazánkban először foglalták el helyüket a dolgozó nép képviselői a bírói emelvényen és a jogban járatlan, az állami életből addig kirekesztett munkások és... Tovább

Előszó

Tizennégy esztendő telt el azóta, hogy hazánkban először foglalták el helyüket a dolgozó nép képviselői a bírói emelvényen és a jogban járatlan, az állami életből addig kirekesztett munkások és parasztok először hoztak ítéletet a nép nevében.
Szocialista bíróságaink, a népi ülnöki intézmény és személy szerint maguk a nép küldöttei is sokat fejlődtek, erősödtek azóta. Ülnökeink mélyen átérzik tisztségük komolyságát, az igazságszolgáltatásban betöltött szerepük politikai és társadalmi súlyát, a dolgozó nép megbecsülését. Tapasztalataikkal, szakismereteikkel, józan életfelfogásukkal hozzájárulnak a büntető és polgári peres ügyek igazságos eldöntéséhez, a szocialista törvényesség megszilárdításához.
Vissza

Tartalom

Előszó9
Igazságszolgáltatás11
Bíróság a tőkés társadalomban11
Szocialista bíráskodás15
Az ülnökbíráskodás lényege és jelentősége18
A népi ülnökök választása21
A népi ülnökök visszahívása24
A népi ülnök működési ideje a bíróságon25
A működési idő meghatározása26
Első nap a bíróságon28
Hivatali titoktartás30
Elfogultság: kizárás az eljárásból31
A népi ülnökök illetményei és díjazása33
A bírósági szervezet37
A bíróságok37
A járásbíróság39
A megyei bíróság40
A Legfelsőbb Bíróság40
Hatáskör és illetékesség41
Az Igazságügyminisztérium42
A társadalmi bíróságok43
A bírósági ügyvitel45
A bírósági dolgozók49
A bíróság elnöke50
A bírák51
A bírósági fogalmazó51
Az elnöki előadó52
Az ügyvitelt ellátó dolgozók52
A közjegyző53
A telekkönyvvezető53
A bírósági végrehajtó54
A felek54
Az ügyvédek55
Az ügyészség56
A bíróságok működésének legfontosabb alapelvei58
A bíróságok feladata58
A jogszabályok59
A szocialista törvényesség63
Társas bíráskodás64
A bírói függetlenség64
A hivatalból való eljárás elve66
A rendelkezési elv68
A törvény előtti egyenlőség68
Az anyanyelv használatának joga69
Az ártatlanság vélelme70
A védelem joga70
A nyilvánosság71
A szóbeliség73
A közvetlenség73
A bizonyítékok szabad mérlegelése74
A fellebbezés joga75
A népi ülnökök feladatai76
A népi ülnökök feladatáról, jogairól és kötelességeiről általában78
A népi ülnökök feladata a tárgyalás előtt78
Jogok és kötelességek a tárgyaláson78
Jogok és kötelességek a tanácskozáson80
Felkészülés az ülnöki feladatok jó ellátására83
A népi ülnökök feladatai bírósági működésük után86
Büntetőjogi alapismeretek89
A büntető eljárás90
A tárgyalás előkészítése91
A tárgyalás előkészítése közvádas ügyekben91
A tárgyalás kitűzése közvádas ügyekben93
A tárgyalás előkészítése magánvádas ügyekben93
Milyen határozatok hozhatók a magánvádas ügyek előkészítése (a kibékítés) során?94
A tárgyalás kitűzése magánvádas ügyekben96
A bírósági tárgyalás96
A tárgyalás főbb mozzanatai97
A tanúk és a szakértők kihallgatása98
Vádbeszéd - Védőbeszéd100
A tanácskozás101
Az ítélet kihirdetése103
Perorvoslatok az ítélet ellen104
Jegyzőkönyvek105
Az anyagi büntetőjog107
A bűncselekmény fogalma107
A bűnösség108
Tettesek - részesek108
Előkészület, kísérlet, befejezett bűntett109
A büntetés kiszabása110
A büntetési nemek (Fő- és mellékbüntetések)111
A halálbüntetés112
A szabadságvesztés112
A javító-nevelő munka113
A pénzbüntetés114
A közügyektől eltiltás114
A foglalkozástól eltiltás115
A kitiltás115
Kiutasítás116
A vagyonelkobzás116
Az intézkedések116
A figyelmeztetés117
A kényszergyógykezelés117
A kényszerelvonó-kezelés117
A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések118
Ki tekintendő fiatalkorúnak és melyek a nevelő intézkedések?119
A bírói megrovás 119
A próbárabocsátás119
A javítóintézeti nevelés120
A fiatalkorúval szemben alkalmazható büntetések120
A szabadságvesztés és annak végrehajtása121
A pártfogó felügyelet121
A gyógyító intézkedések122
A fiatalkorú mentesítése a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól122
Főbb bűncselekménytípusok123
Társadalmi tulajdont károsító bűntett feljelentésének elmulasztása128
A személyi tulajdont károsító bűntettek büntetése128
Kisebb súlyú bűntettek129
Tevékeny megbánás130
Polgári jogi alapismeretek131
A polgári perek tárgyalása132
Hogyan indul a polgári per?132
A perbeli képviselet134
A keresetlevél135
A polgári peres eljárás alapelvei136
A perköltség és a költségmentesség139
A polgári peres ügy előkészítése140
Intézkedések a tárgyalás előtt. A fizetési meghagyás141
A tárgyalás143
A szünetelés. Megszüntetés144
Tárgyalási jegyzőkönyv145
A tárgyalás (folytatás)145
Az egyezség146
A tárgyalás (folytatás)147
A bizonyítási eljárás148
Az ítélethozatal150
Fellebbezés. Rendkívüli perorvoslatok152
A polgári jog fogalma155
A Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyve157
A Ptk. alapelvei157
Tulajdoni és birtokperek160
A szerződésekből származó perek167
Adásvételi szerződés171
Termelési és terményértékesítési szerződés172
Lakásbérlet174
Kölcsön177
Tartási és életjáradéki szerződések178
Kártérítési perek179
Munkaügyi perek182
A házasság és a házassági bontóperek187
Apaság megállapítása és apaság vélelmének megdöntése iránti perek190
Gyermek tartása és elhelyezése iránt indított perek193
A tsz-ek és tagjaik közötti perek196
Tárgymutató199
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A népi ülnök kézikönyve (dedikált példány) A népi ülnök kézikönyve (dedikált példány) A népi ülnök kézikönyve (dedikált példány) A népi ülnök kézikönyve (dedikált példány) A népi ülnök kézikönyve (dedikált példány) A népi ülnök kézikönyve (dedikált példány)

A lapélek és a borító enyhén foltosak.

Az előlapon az egyik szerkesztő, Dr. Csiki Ottó névre szóló dedikációja látható.

Állapot:
4.140 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!