Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A polgári társadalmak születése és működése

Szerkesztő

Kiadó: Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 194 oldal
Sorozatcím: Társadalomismeret
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN: 963-8328-09-6
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrált.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Ez a tankönyv olyan olvasmányokat tartlamaz, melyek eredetileg nem iskolai tanítás céljára íródtak. Neves külföldi és hazai társadalomtudósok munkáiból válogatuuk őket. Úgy gondoljuk, megéri a... Tovább

Előszó

Ez a tankönyv olyan olvasmányokat tartlamaz, melyek eredetileg nem iskolai tanítás céljára íródtak. Neves külföldi és hazai társadalomtudósok munkáiból válogatuuk őket. Úgy gondoljuk, megéri a fáradságot a megismerésük, hiszen ma is létező intézmények, máig élő szokások és hagyományok lényegéhez kerültök közelebb általuk. A tankönyv olvasása más feladatot jelent, mint az eddigi társadalomismeret tankönyveké. A szövegeket nem megtanulni kell, s az eddigi tankönyvek olvasmányaihoz sem hasonlóak. nem színesen fogalmazott érdekességeket tartalmaznak. Ezek az írások nem könnyű, de annál hasznosabb olvasmányok. elsősorban a megértésük jelent feladatot. Másodsorban a bennük lévő gondolatok végiggondolása és saját szavitokal való megfogalmazás kíván figyelmet és türelmet. A legtöbb olvasmány olyasmiről szól, amiről saját tapasztalataitok, meglévő ismereteitek segítségével önálló véleményt is tudtok formálni. Hogy ezt megtegyétek igen fontos. Segíteni igyekeztünk azzal, hogy esetenként egyetlen kérdésre többféle válaszadási kísérletet is közlünk. Ezeket tudjátok egymással hasonlítani, érveiket mérlegelni, egyiket vagy másikat elfogadni, vagy mindeegyikkel vitatkozni.
Célunk nem az volt főként, hogy újabb megtanulandó ismereteket közvetítsünk. Sokkal inkább azt szeretnénk, ha tapaszalnátok, hogy lehet közelebb jutni a körülöttünk lévő társadalom bonyolult viszonyaihoz. Ha módszereket, érveket, megközelítési szempontokat, fogalmakat gyűjtenétek az olvasmányokból. Szeretnénk azt is, hogy szokkájtok a nem tankönyvszerű, szakemerek tollából származó szövegeket, amikkel újságokban, folyóiratokban is találkoztok.
Kívánjuk, hogy a tankönyv forgatásához szükséges erőfeszítéseteket a valamit megértés, felismerés, rácsodálkozás, továbbgondolás kellemes szellemi élményei jutalmazzák. Vissza

Tartalom

Bevezetés1
A kapitalista gazdaság3
A kapitalista gazdasági viszonyok létrejötte3
Marx és Engels elmélete3
Első szakasz4
Második szakasz5
Harmadik szakasz6
Fogalmak7
Max Weber a kapitalizmus születéséről8
A kapitalizmus "szelleme"8
A kapitalizmus "szellemének" kifejlődése10
Fernarnd Braudel elmélete Európa előretöréséről12
A világ népességének változásai13
Népességváltozás és éghajlati változások13
A mindennapi kenyér14
A húsevők Európája19
A Nyugat nagy tette: a nyílt tengeri hajózás20
A városok21
Fogalmak22
Az ipari forradalom szerepe23
David S. Landes a technikai fejlődés és a gazdaság kapcsolatáról23
Az angol textilipar helyzetéről23
Az első találmányok24
Az ipari forradalom feltételei25
A gépesítés hatása26
A vasgyártás és a gőzgép28
A kapitalista gazdaság legfontosabb intézményei29
A vállalati formák29
Az értékpapírok30
A bankok keletkezése és a letéti üzlet32
A bankok eredeti üzletköre32
A hosszú lejáratú hitel és a bankok33
A vásárok34
A tőzsde34
A tőzsdei ügyletek36
Fogalmak38
A polgári társadalom életviszonyai39
Az ipari város39
Az ipari város születése39
Az új városok környezete41
Városrendező elv a haszonszerzés43
A gőzgép hatása a városokra44
Energiaszükséglet biztosítói - a szénmezők44
Az ipari város jellegzetességei46
A gyár46
A vasút46
A nyomornegyed47
A lakások49
Pillanatkép a kokszvárosról50
Fogalmak52
Pest-Buda növekedése52
A gyarapodó, terjeszkedő város52
Pest-Buda társadalma54
Polgári lakáskultúra a nagyvárosi Budapesten57
Budapest városképe57
Házak a Nagykörúton és a Sugár-úton58
Háztulajdonosok és bérlők58
Funkcionális tagolódás59
Szociális tagolódás59
Néhány jellemző ház leírása60
Egy bérpalota60
Egy nagypolgár villája60
A budapesti városépítés sajátosságai61
A polgárok lakásai61
A lakások mérete61
A polgári lakás típusai62
A személyzet62
A burzsoá ethosz63
A lakás berendezése64
A hálószoba64
Az ebédlő65
A szalon66
A polgári lakás otthontalansága66
Polgárosodás és civilizáció67
Hová ömöljön a szennyvíz?67
Veszélyben az ivóvíz!68
A polgári család intimitása69
A munkahely és az otthon szétválása69
A család mint "mentsvár"69
A valóság sokszínűsége70
Az öröklés polgári módjai71
Kereső és eltartott családtagok71
Házasság, szerelem, párválasztás72
Szülők és gyermekek viszonya73
A polgárlakás, az otthon74
Női szerepek a családban75
A viktoriánus család75
A feleség75
A családi hierharchia76
A viktoriánus divat - mint tükör77
Az öltözködés funkciói77
A férfi öltözködése77
A feleség öltözködése78
A nők kettős szerepének átalakulása78
Női bérmunka78
Egy női életút79
A gyári munkásnők80
A feleség a munkáscsaládban82
A kor gondolkodása a nőkről83
Női életcélok84
A nők nevelése84
Lázadó és beletörődő nők85
Egy másik női életút86
Eszmény és valóság87
Önálló nők87
A nőmozgalom 88
Egyenrangú polgárnak lenni89
A magyar parasztság polgárosodása89
Polgárosodó rétegek89
A parasztpolgár életmódja90
A parasztság polgári jellegű intézményei91
Paraszti olvasnivalók93
A polgári társadalmak politikai viszonyai95
A kormányzás új elvei95
A polgári államformák97
A parlamenti államforma97
Az Egyesült Királyság alkotmányos törvényei (részletek)97
A prezidenciális köztársaság100
Az USA elnöke101
A Kongresszus és az elnök közötti viszony102
A törvényhozó hatalom102
A végrehajtó hatalom102
Alkotmányos monarchia103
Az államformák változatai104
Franciaország köztársasági berendezkedése104
A Német alkotmányos monarchia105
A Birodalmi törvényhozás105
A Birodalom hadügye és haditengerészete105
A Szövetségi Tanács105
Az elnöki tiszt106
A Birodalmi Gyűlés106
További államformák Európában106
Az abszolút monarchia106
Svájci forma106
Politikai szabadságok és jogok107
A politikai szabadságjogok terjedése107
A politikai szabadságok107
Az általános választójog107
Politikai pártok és érdekegyesületek107
Tömegpártok megjelenése107
Az érdekképviseleti szervezetek108
A társadalmi nyilvánosság109
A polgári nyilvánosság lényege109
A polgári államforma meghaladásának kisérlete110
A párizsi kommün111
A párizsi események, ahogy azt a magyar újságolvasó láthatta111
Nyilatkozat a francia néphez114
K. Marx a kommünről114
A helyi politika szervezetei, az önkormányzatok114
Az önkormányzatok hatásköre114
Helyi önkormányzat és országos érdek115
A helyi terhek viselése116
Helyi önkormányzatok a dualizmus időszakában117
A politizálás színterei117
Neves kaszinók Budapesten117
Egyletek és klubok118
Társaskörök118
Fogalmak120
Eszmék és gondolkodók120
Liberális társadalomfilozófusok121
Montesquieu121
A törvények szelleméről123
Mi a szabadság?123
Locke123
Értekezés a polgári kormányzatról (részletek)123
Benjamin Constant123
Az alkotmányos politika tana (részletek)125
A. Smith125
Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetéről és okairól129
1.részlet129
2.részlet131
Locke: Levél a vallási türelemről131
Mill132
A szabadságról (részletek)133
Kant134
Az emberiség egyetemes történetének eszméje világpolgári szemszögből (részletek)134
Humboldt137
A sajtószabadságról (részletek)137
Eötvös139
A 19. század uralkodó eszméinek befolyása az államra (részletek)139
Kölcsey Ferenc140
Az örökös megváltás tárgyában (részletek)141
A szólásszabadság ügyében 143
A szocialista eszmerendszer143
Morus144
Utópia (részletek)145
A mesterségekről145
Babeuf145
A plebejus kiáltvány145
Fourier148
A négy mozgás és az általános rendeletek elmélete (részletek)148
A Mezőgazdasági (és Családi) Társulásról149
A társadalom új szemlélete150
Első értekezés - A jellem kialakulásáról150
K. Marx-F. Engels: A kommunista kiáltvány (részletek)152
F. Engels: Előszó az 1888-as angol kiadáshoz (részlet)152
A kommunizmus, a társadalom jövője (részlet)155
Marx-Engels: A német ideológia (részletek)155
Alap-felépítmény157
Materialista történetfelfogás159
Marx: A filozófia nyomorúsága159
Marx: A gothai program kritikája159
Engels: Anti-Dühring160
Lenin161
Állam és forradalom (részletek)161
Az anarchizmus161
Errico Malatesta: Anarchia162
Bakunyin162
A tudományos anarchia (részlet)165
Államiság és anarchia (részlet)165
Kropoktin165
A kölcsönös segítség mint természettörvény (részlet)166
Tolsztoj: Korunk rabszolgasága167
Proudhon168
A konkurencia elleni orvosságok168
A konzervativizmus mint gondolkodásmód169
Carlyle171
A francia forradalom (részletek)171
Burke: Megjegyzések a francia forradalomról (részletek)173
De Maistre: A pápáról (részletek)174
Asbóth J.174
A magyar conservatív politika (részletek)176
Hayek178
Miért nem vagyok konzervatív? (részletek)182
Fogalmak182
Összegző gondolatok184
Előzmények185
A liberalizmus gondolatköre186
A szocializmus gondolatköre188
Az anarchizmus gondolatköre188
A konzervativizmus gondolatköre188
Fogalmak189
Felhasznált forrásmunkák190
A kapitalista gazdaság című fejezethez191
A polgári társadalom életviszonyai című fejezethez193
A polgári társadalom politikai viszonyai című fejezethez193
Eszmék és gondolkodók című fejezethez193
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A polgári társadalmak születése és működése A polgári társadalmak születése és működése A polgári társadalmak születése és működése A polgári társadalmak születése és működése A polgári társadalmak születése és működése

A borító foltos. A címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
2.780 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!