992.727

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

A polgári törvénykönyvből eredő egyes államigazgatási feladatok

Szerző
Lektor

Kiadó: Közalkalmazottak Szakszervezete
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 200 oldal
Sorozatcím: Közalkalmazottak szakkönyvtára
Kötetszám: 7
Nyelv: Magyar  
Méret: 17 cm x 12 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Új feladatokkal megismerkedni, új jogszabályok rendelkezéseit alaposan elsajátítani, és alkalmazásuk módját megtanulni általában nem könnyű dolog. Szocialista jogrendszerünk fokozatos kiépítése... Tovább

Előszó

Új feladatokkal megismerkedni, új jogszabályok rendelkezéseit alaposan elsajátítani, és alkalmazásuk módját megtanulni általában nem könnyű dolog. Szocialista jogrendszerünk fokozatos kiépítése során a jogszabályt alkalmazók gyakran szembetalálják magukat e nehézségekkel. A kézikönyvek és a jogszabályismertetések is hivatottak arra, hogy a jogszabályalkalmazókat átsegítsék a kezdeti akadályokon. Ez a munka is ilyen segítséget kíván nyújtani. A Polgári Törvénykönyv és az; abból eredő igazgatási feladatok ismertetésének fontosságát egyrészt az indokolja, hogy a társadalmi viszonyok alapvető részének átfogó és időt álló jogi szabályozása, másrészt pedig, hogy a Polgári Törvénykönyv a párt és a kormány politikájának megfelelően a tanácsi szervek hatáskörét is bővítette. A Közalkalmazottak Szakszervezete helyesen felismerte ezeket a körülményeket, és üdvözölni kell elhatározását, amellyel e kézikönyv megírását kezdeményezte. A Polgári Törvénykönyv hatálybalépése után az igazgatási feladatok gyakorlati eredményes végrehajtásának megkönnyítése érdekében irányító rendelkezések, illetőleg hivatalos állásfoglalások jelentek meg. A feladatok megismerését a szakmai oktatás is elősegítette. Ennek ellenére a felügyeleti vizsgálatok még negatív megállapításokat is tartalmaznak. Vissza

Tartalom

Előszó 3
Bevezetés 5
I. rész. A Ptk-ról általában 7
A Ptk. jelentősége 9
I. fejezet. Bevezető rendelkezések 13
A Ptk. célja 13
A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése 15
II. fejezet. A személyek 18
Az ember mint jogalany 18
Az állam mint jogalany 21
Jogi személyek 22
a) Az állami vállalat 23
b) Egyéb állami gazdálkodó szervek 24
c) Állami költségvetési szervek 24
d) A szövetkezet 24
e) A társadalmi szervezetek 27
f) Az egyesület 27
A személyek polgári jogi védelme 28
III. fejezet. A tulajdonjog 31
A tulajdonjog formái 32
a) Társadalmi tulajdon 32
b) Magántulajdon 33
c) Személyi tulajdon 34
A tulajdonjog tárgyai 35
A tulajdonjog tartalma 35
a) A birtoklás joga 36
b) A használat és a hasznok szedésének joga 36
c) A rendelkezési jog 38
A tulajdonjog védelme 39
A tulajdonjog megszerzése 40
a) Tulajdonszerzés átruházással 40
b) Tulajdonszerzés hatósági határozattal és árverés útján 41
c) Elbirtoklás 41
d) Termékek, termények és szaporulat elsajátítása 42
e) Növedék 42
f) Gazdátlan javak elsajátítása 43
g) Vadak és halak tulajdonjogának megszerzése 43
h) Találás 44
i) Feldolgozás és egyesítés 44
Közös tulajdon 45
Használati jogok 46
a) Földhasználat juttatás alapján 46
b) Haszonélvezet és használat 46
c) Telki szolgalom 47
Az állami szocialista tulajdonjog 48
IV. fejezet. Kötelmi jog 51
A szerződés 51
a) A szerződés megkötése 53
b) A szerződés tárgya és tartalma 54
c) Semmisség és megtámadhatóság 54
d) A szerződés teljesítése 55
e) A szerződésszegés 55
d) A szerződés megszűnésének egyes esetei 56
Felelősség szerződésen kívül okozott károkért 57
Egyes szerződések 59
V. fejezet. Öröklési jog 62
Törvényes öröklés 63
Végintézkedésen alapuló öröklés 65
Köteles rész 67
Az öröklés jogi hatásai 68
VI. fejezet. Átmeneti rendelkezések 69
II. rész. A Ptk-ból eredő egyes államigazgatási feladatok 71
Az új jogi szabályozás fő jellemzői 75
I. fejezet. Az államigazgatási úton történő birtokvédelem 78
A birtok fogalma 78
A birtok keletkezése 83
A birtok megszűnése 84
A birtokvédelem célja 85
A birtokvédelem eszközei 88
a) Jogos önhatalom 88
b) Védelem államigazgatási úton 89
c) Birtokper 39
II. fejezet. A birtokvédelmi eljárás 91
A birtokvédelmi eljárás megindulása 91
A beadvány illetéke 92
Az illetékesség vizsgálata 92
A VB-titkár helyettesítése 94
Birtokvédelmi ügyben a kirendeltség vezetőjének eljárása 94
A birtoklás jogalapjának vizsgálata 95
A tényállás felderítése és tisztázása 96
Tárgyalás tartása 97
a) írásbeli bizonyítékok 93
b) Idézés S9
c) Tanúk 100
d) Szemle 101
e) Szakértő 101
A tárgyalás rendjének és zavartalanságának biztosítása 104
A tárgyaláson való meg nem jelenés következményei 105
Egyezség létrehozása 106
Az eljárás felfüggesztése 107
A 15 napos elintézési határidő megtartása 108
A birtokvédelmi kérelemről felvett jegyzőkönyvnek
a birtoksértő részére való kézbesítése 109
Birtokvédelmi eljárás, illetőleg más eljárás párhuzamos folytatása 110
Az eljáró hatóság többféle hatósági jogának gyakorlása és a hatósági jogok egymáshoz való viszonya 111
Az eljárásban érdekelt személyek megnevezése 112
Költség előlegezése 113
Költségmentesség engedélyezése
Ügyvédi költség megállapítása 114
A kérelemnek a bírósághoz való áttétele előtt az
ügyfél meghallgatása 115
A kérelem áttétele a bíróságtól 115
Határozat hozatala 117
A határozat kellékei 118
A határozat kiegészítése, kicserélése, kijavítása 119
Panasz, felügyelet és a határozat visszavonása vagy
módosítása az eljárásban 120
a) Panaszjog az eljárásban 121
b) A felügyeleti jog gyakorlása 122
c) A határozat visszavonása vagy módosítása 123
d) Az 1957. évi IV. tv. 49. §-ának alkalmazása 123
Határidő meghosszabbítása 124
A határozat végrehajtása 124
A végrehajtást elrendelő határozat hozatala 126
A bírságot kiszabó határozat elleni fellebbezés elbírálása 127
A végrehajtási kifogás 127
Karhatalom igénylése a határozat végrehajtásához 128
A VB-titkár által elrendelt végrehajtás felfüggesztése 130
A birtoklás kérdésében hozott bírói határozat végrehajtása 131
A lakásügyi jogszabályok egyes rendelkezései és a
birtokvédelmi eljárás 132
Az önhatalmat gyakorló birtokos kártérítési felelőssége 134
A beadvány áttétele a járásbírósághoz 135
A VB-titkár kártérítési felelőssége 136
A bírói ítélet megküldése a VB-titkár részére 137
III. fejezet. A károk, hasznok és költségek megállapítása 139
A kár fogalma 139
A haszon fogalma 141
A költség fogalma 142
A jogalap nélküli birtoklás 143
a) A jóhiszemű birtokos 144
b) A rosszhiszemű birtokos 145
A felelős őrzés szabályai 149
A jogalap nélküli gazdagodás 151
A károk, hasznok, költségek kérdésében hozott határozat végrehajtása 153
IV. fejezet. A tartási és életjáradéki szerződésekkel kapcsolatos feladatok 155
A tartási és életjáradéki szerződésekről általában 155
A szerződések nyilvántartásba vétele 159
A szerződések teljesítésének ellenőrzése 162
A szerződést kötő felek közötti békéltetés 164
Az 1957. évi tv. alkalmazása 167
Az illetékesség vizsgálata 170
A termelőszövetkezeti tag tartási kötelezettsége. 171
V. fejezet. Az új jogi szabályozás jelentősége 174
Iratminták 177

Dr. Varga József

Dr. Varga József műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Varga József könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A polgári törvénykönyvből eredő egyes államigazgatási feladatok A polgári törvénykönyvből eredő egyes államigazgatási feladatok

A gerinc javított.

Állapot:
2.740 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba