Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.640

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A Radnóti... - DVD-vel

Jubileumi emlékkönyv 1959-2009

Előszó

Részlet a könyvből:

"A mi iskolánk
A kerek évforduló jeles ünnep. Nagyszabású eseményekre kerül sor, magasztos beszédek hangoznak el, izgalmas adatok, statisztikák jelennek meg, s mindehhez... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből:

"A mi iskolánk
A kerek évforduló jeles ünnep. Nagyszabású eseményekre kerül sor, magasztos beszédek hangoznak el, izgalmas adatok, statisztikák jelennek meg, s mindehhez képek, filmek adhatják a hátteret. Így van ez a mi iskolánkban, a Radnóti Miklós Gimnázium 50. évfordulóján is. Kellenek az ünnep külsőségei, hogy az ünneplők felülemelkedjenek a hétköznapokon, s valóban ünnepelhessenek. De mit is ünneplünk? Magunkat? Azt, hogy vagyunk és dolgozunk? Bizonyára ezt is érdemes ünnepelni, de az 50. évforduló másra ösztönöz: megidézünk egy fél évszázadot.
50 év nem is nagyon hosszú idő. De eközben "a Radnóti" fogalommá vált szűkebb s tágabb környezetében is. Hírnevet, rangot szerzett magának. Aki itt tanult, dolgozott, méltán büszke erre.
Ám a büszkeség önmagában nem fejezi ki érzéseinket. Ha radnótis diákok, öregdiákok, tanárok találkoznak, valami különös összetartozás-érzés tapasztalható köztük. Nyilvánvalóvá válik a kívülálló számára is, hogy élmények, gondolatok ezernyi láthatatlan szála köti össze őket, s a "radnótis lét" szelleme, lelke azonnal megjelenik.Nehezen fogalmazható meg, miről is van szó, mit is jelent radnótisnak lenni. Talán nem is egészen ugyanazt mindenkinek. Mégis, valahogy mindannyian idetartozónak érezzük magunkat, s a Radnótit magunkénak tartjuk: ez a mi iskolánk. Néhány gondolattal talán sikerül megmagyaráznom e sajátos jelenséget." Vissza

Tartalom

Radnóti Miklós: A la recherche...
Tomcsányi Péter: A MI ISKOLÁNK 9
Lectori salutem! 14
NÉVADÓNK, RADNÓTI MIKLÓS
Névadó ünnepély, 1959 19
Varga Imre Radnóti kisplasztikájának avatása 21
A Radnóti-emlékplakett 26
ISKOLATÖRTÉNETÜNK
AZ ELŐZMÉNYEK
Maucha Imre - Waktor Andrea: Történetírásunk története 32
Maucha Imre: A Pesti Izraelita Hitközség Alapítványi Főgimnáziuma alapításának és fölépítésének története 35
Bognár Zsófia: Ki volt Ocskay László? 42
Maucha Imre: Romok és virágok - 1945-1952 46
Maucha Imre: A tanítóképző 51
RADNÓTI-GYAKORLÓISKOLA
Maucha Imre: Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola története az 1990-es szerkezetváltásig 60
TEGNAP-MA-HOLNAP
Réz Gáborné: Iskolarendszer-váltó hangulat és bizonytalanság az iskola létében 74
Tomcsányi Péter: A fejlesztés nem állhat meg 83
H. Nagy Anna: ELTE - Tanárképzés - Gyakorlóiskola 86
Mezei Károly - Alföldi István: Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Alapítványa 92
Schiller Mariann: RRBK: régi radnótisok baráti köre, avagy az öregdiákok 97
ISKOLANAPOKTÓL A RADNÓTI TUDOMÁNYOS DIÁKNAPIG
Iskolanapok - Radnóti-napok - Tudományos Diáknap 105
Kiss Zsuzsanna: Egy sikertörténet. A Radnóti-napok huszonegy éve 108
Győri János: Radnóti Miklós és kora. A 15. Radnóti Tudományos Diáknap előadásainak gyűjteményes kötete 121
50 ÉV OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁJA
20 éve dolgozom az iskolában - az alsó tagozat 20 éve 127
A magyartanítás évtizedei a Radnótiban 132
A történelmi és társadalomismereti munkaközösség munkájáról 1955 és 2009 között 148
50 éve tanítunk angolt 172
Franciatanításunk 50 éve. A kezdeti nehézségektől a sikerekig 180
A német nyelv tanítása iskolánkban 191
Az orosz-munkaközösség 50 éve 194
Latin nyelv 203
A spanyol nyelv oktatása iskolánkban 211
A számtan-mértantól a "magas matematikáig" 212
Matektábor 222
Interjú Sain Mártonnal 224
Szilánkok a fizika-munkaközösség elmúlt 50 évéből 228
Huszka Ernőné Fábián Ilona - 1907-2001 235
Gondolatok egy emlékiratról 236
Kugler Sándorné Kovács Györgyi köszöntése 238
A kémikusok tevékenysége a Radnóti 50 esztendeje alatt 240
A biológia-munkaközösség 50 éve, avagy az átépítés alatt a tanítás zavartalan 252
Időutazás a földrajz-munkaközösséggel 260
"Zene nélkül nincs teljes ember." Zeneoktatás nélkül nincs jó iskola 266
Rajz - Művészettörténet 276
Sport és testnevelés a Radnótiban 1959-től napjainkig 281
Egy kis "technikatörténet" 287
A suli, a mozi meg a digitális kor. A mozgóképoktatásról 290
Számítógépes laborunk létrehozása és az általa elindított változások 293
A kérdezés, kételkedés, csodálkozás és szabadság tantárgya: a filozófia 299
Az érzékelés és értelmezés útjain. Az esztétikafakultációról 301
Társadalom és kultúra - bevezetés a szociológiába 305
Az osztályfőnöki munka múltja és jelene iskolánkban 307
"Pár lépcső felfelé..." Az iskola könyvtáráról 316
Élet a napköziben 324
A pszichológia mint tantárgy 329
Iskolapszichológia 1986-1989 330
Iskolapszichológia a Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában 1990 után 333
Iskolaorvos voltam a Radnótiban 1992-től 2000-ig 341
Anamnézis - diagnózis - terápia 343
Közöttünk ők. Az iskolai élet mindennapjait segítő munkatársak 346
KICSÖNGETÉS UTÁN...
KÜLFÖLDI KAPCSOLATOK AZ ISKOLA TÖRTÉNETÉBEN
Matskási Istvánné - Széplaki Györgyné - Törzsök Édua: Határon túli diákok támogatása az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában 352
Réz Gáborné: Ungvár, Japán, Bécs. Néhány példa a nemzetközi kapcsolatokra az 1980-as évekből 366
Schiller Mariann: Diákcsere - Izrael 368
Vera Hanekamp: Rozsdafoltok a vasfüggönyön 370
Schiller Mariann: EYP - European Youth Parliament 373
Kiss Zsuzsanna: Az ENSZ Peace Messenger kitüntetését elnyert kiállítás képei a Radnótiban 375
MOZGALMI ÉLET
Galicza Klára: Az MSZP (A hatvanas évektől 1989-ig) 386
Galicza Klára: A KISZ-ről - szubjektíven 390
Schiller Mariann: Rüpse, rá, rüpse rá, rüpse rá-rá-hajrá! 393
MOZGALMAS ÉLET
Boronkai Szabolcs: A diákönkormányzat 396
Táborok
Törzsök Édua: Falukutató táboraink 398
Waktor Andrea: Volt egyszer egy Villa Rustica 414
Kósa Jánosné: Radnótis visegrádi régésztábor, 1986-2002 417
Balázs Katalin: Természetkutató táborok 420
Tomcsányi Péter: Vízi vándortáborok 423
Eich László - Sziklai Gábor: A nomád tábor 429
Gulyás János: Sítáborok 431
Boronkai Szabolcs: 78É 432
Schiller Mariann: Két lábbal a földön 434
Diákszínpad, ünnepek, vetélkedők
Eich László: Diákszínjátszás a Radnótiban 435
Schiller Mariann: Showhajts! 441
Sziklai Gábor - Vég Éva: Ki mit tud? 443
J. Tóth Judit: Erbéká (RBK) 444
Így írunk mi
Török Flóra: Kis radnótis sajtótörténet 446
Schiller Mariann: Annales 458
AZ ELTŰNT IDŐK NYOMÁBAN
A "Diri bácsi" (Köllő Márta - Csatár Katalin - Galicza Klára - Kiss Zsuzsanna - Bársony Vera - Medgyes Péter) 462
Így írtak ők
Majoros József: Istennői színjáték 473
Walkó GYÖRGYNÉ: Seregszemle a Radnótiban, 1976 476
Maucha Imre: "A tűz márciusa" 1976-ban 479
Volt tanáraink vallomásai
Loránth Erzsébet: Életem körvonalai 482
Frittmann Lászlóné: Az alma mater emléke 484
Bölcs István: Radnóti Gimnázium, 1962-1969 488
Brunner Tamásné Máté Judit visszaemlékezései 490
Walkó GYÖRGYNÉ: Emlékképek a Radnótiból 493
Galicza Klára: Negyvenhárom év a Radnótiban 495
Bognár Anikó: Tizenöt év a Radnótiban 498
A padból a katedrára
Farkas Mária: Negyvenhat éve koptatom 500
Törzsök Édua: Nem tudhatom 501
Nyakas Tünde: Befogad és kitaszít e világ 503
Bőhm Zsuzsa: Szeretettel gondolok a diákévekre 505
Kornai Júlia - Schiller Mariann: A padból a katedrára 507
Megyeri Andrea: Széljegyzetek egy korszakhoz 510
Radnótis voltam. Öregdiákok az iskoláról
Rudas János: Emlékezés első iskolámra 514
Trencsényi Borbála: "Igen, ez volt az ifjúság" 515
Trencsényi László: Ezüstkor 1961-1965 518
Farkasné Gellért Julianna: Ének tagozat - Világirodalom-szakkör 522
Horányi Mariann: Diák voltam a Radnótiban 523
Márton László: Amit láttál, amit hallottál 525
Meszerics Tamás: Igazodási kényszer nélkül 529
Papp Gábor Zsigmond: A mi forradalmunk 531
Molnár Cecília: A legnagyobb fontos lényeg az 532
Halmos Máté: Kistanárként a Radnótiban 534
Radnótis vagyok újra (régi radnótisok mint szülők)
Hova máshová?! 536
Békés Pál: Szalagavatók 539
MI, RADNÓTISOK
Az iskola igazgatói és igazgatóhelyettesei 543
Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola tantestületének névsora - 1959-2009 546
Az iskolai közösség mindennapjait segítők névsora 585
Az iskolánkban érettségizett tanulók névsora - 1959-2008 592
A 2008-2009. tanév tanulóinak névsora 630
A szerkesztők elköszönnek 637
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Radnóti... - DVD-vel A Radnóti... - DVD-vel A Radnóti... - DVD-vel A Radnóti... - DVD-vel

A lapélek enyhén foltosak.

DVD-melléklettel.

Állapot:
4.580 ,-Ft
37 pont kapható
Kosárba