1.038.344

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A régi Athén II. (töredék)

Szerző
Fordító
Lektor

Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 363 oldal
Sorozatcím: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Töredék kötet. Új folyam, 1911-1913. cyclus. Az 1912-dik évi illetmény harmadik kötete. Számos képpel és tervrajzzal illusztrálva. Egy kihajtható melléklettel. Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdája nyomása, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet:
A Parthenon

Már ismertettük azokat a körülményeket, a melyek között a Parthenon épült. Mielőtt azonban az épületnek részletesebb tanulmányozásához fogunk, a mely magában egyesíti... Tovább

Előszó

Részlet:
A Parthenon

Már ismertettük azokat a körülményeket, a melyek között a Parthenon épült. Mielőtt azonban az épületnek részletesebb tanulmányozásához fogunk, a mely magában egyesíti mindannak javát, a mi kiválót s jellemzőt a görög építőművészet és szobrászat alkotott, röviden végig kell tekintenünk azon viszontagságain, melyek szerkezetén és díszítésén nyomokat hagytak.
A Parthenonnak, a mint fennebb láttuk, lényegében késznek kellett lennie 488-ban Kr. e., legalább is annyira késznek, hogy a cellájában levő Athena Parthenos arany- és elefántcsontszobra fel volt szentelhető. A következő századokban, jóllehet néhányszor baleset vagy fosztogatás érinthette tartalmát, az épület maga, úgy látszik, sértetlen maradt. A legkomolyabb veszély, a melyről említés történik, az a tűzvész volt, a mely kevéssel 404 után az opisthodomosban pusztított. E tűzeset miatt börtönre vetették Athenának és a többi istennek kincstárnokait, a kiknek nyilvános számadásai valószínűleg a lángokban vesztek el. A leírásból nem világlik ki, hogy magán az épületen esett-e kár. Plutarchos megjegyzi, hogy az ő idejében a Parthenon olyan pompás állapotban volt, mintha csak nemrégen építették volna. Vissza

Tartalom

VII. Fejezet.
A Parthenon 1
VIII. Fejezet.
Az Erechtheion és a Nike-templom 97
IX. Fejezet.
A város az ötödik és negyedik században 127
X. Fejezet.
A Theseion, az Asklepieion és a színház 154
XI. Fejezet.
A Kerameikos 202
XII. Fejezet.
Athén a hellenisztikus és a római korban 230
XIII. Fejezet.
Pausanias Athénben 262
a) Jegyzet: Pausanias útjáról 284
b) Jegyzet: Athén leírása Pausanias I. könyvéből;
fordította dr. Geréb József 289
XIV. Fejezet.
A Piraeus 323
a) Jegyzet: A Piraeus három kikötője 342
KÉPEK JEGYZÉKE.
1. A Parthenon északnyugat felöl (Fénykép után) 3
2. A keresztény templommá alakított Parthenon alaprajza. Boetticher (Die Akropolis)
után 5
3. A Parthenon a török időkben, Stuart rajza szerint (Boetticher után) 6
4. A Parthenon belseje nyug., felé tekintve (Fénykép után) 7
5. A Parthenon alaprajza. Luckenbach (Die Akropolis) után 11
6. A lépcsőzetes alap íveltsége a Parthenon északi oldalán (Fénykép után) 17
7. A Parthenon egyik ledőlt oszlopának feje (Fénykép után) 19
8. Oszlopdob érintkező felülete (Fénykép után) 21
9. A Parthenon egyik sarkának reconstructiója: Niemann szerint (Springer-Michaelis, Handb. der Kunstgesch. 1.) 25
10. A Parthenon gerendázatának délkeleti sarka, egy metopéval (Fénykép után) 27
11. A déli oldal 28. metopéja: Kentaur és lapitha (Fénykép után) 29
12. A déli oldal 27. metopéja: Kentaur és lapitha (Fénykép után) 32
13. A déli oldal 9. metopéja: Kentaur és lapitha (Fénykép után) 33
14. A déli oldal 30. metopéja (Fénykép után) 35
15. A déli oldal 31. metopéja: Kentaur és lapitha (Fénykép után) 37
16. A Parthenon nyugati oromzata az ú. n. Carrey-féle rajz szerint. Winter (Kunstgeschichte in Bildern I.) után 38
17. A Parthenon keleti oromzata az ú. n. Carrey-féle rajz szerint. Winter id. műve után 39
18. A kercsi váza képe. D'Ooge (The Acropolis) után 41
19. Kekrops és leánya: a nyugati oromzatból (Fénykép után) 47
20. Athena születése a madridi puteal reliefképén 51
21. A keleti oromzat vázlatos reconstructiója 52
22. Az ú. n. Horák és Iris a keleti oromzatból (Fénykép után) 55
23. Heverő férfiú a keleti oromzatból (Fénykép után) 60
24. Az ú. n. Ilissos a nyugati oromzatból (Fénykép után) 61
25. Ruhás nők csoportja a keleti oromzatból. Collignon (Hist. de la Sculpture grecque)
után 63
26. Az ú. n. Weber-Laborde-féle fej (Fénykép után) 65
27. Ló feje a keleti oromzatból (Fénykép után) 66
28. Bokrosodó ló a nyugati oldal frízéből (Fénykép után) 68
29. Idős férfiak csoportja az északi frízből (Fénykép után) 69
30. Korsóvivö ifjak az északi oldal frízéből (Fénykép után) 70
31. Áldozati állatok részlete az északi oldal frízéből (Fénykép után) 71
32. Hajadonok a keleti frízből (Fénykép után) 72
33. Istenségek és a középcsoport részlete a keleti frízből (Fénykép után) 73
34. Ülő istenek csoportja a keleti oldal frízéből (Fénykép után) 73
35. A középcsoport részlete és istenségek a keleti frízből (Fénykép után) 74
36. Ülő istenek a keleti oldal frízéből (Fénykép után) 75
37. Lovasok az északi oldal frízéből (Fénykép után) 81
38. Kocsi a déli oldal frízéből (Fénykép után) 83
39. A Lenormant-féle szobrocska 87
40. Athena Parthenos rekonstruált képe. Luckenbach (Die Akropolis) után 89
41. Athena Parthenos,aVarvakeioTi-féle szobrocska szerint (Fénykép után) 91
42. Az ú. n. Strangford-féle paizs (Fénykép után) 93
43. Az Erechtheion délkelet felöl (Fénykép után) 98
44. Az Erechtheion alaprajza Stevens szerint. Fowler-Wheeler (Handbook of Greek Archaeology) után 100
45. Az Erechtheion hosszmetszete Jahn-Michaelis (Arx Athenarum) szerint 103
46. Az Erechtheion nyugat felöl, Stevens reconstructiója szerint. Fowler-Wheeler id. müve után 104
47. Az Erechtheion a török időkben, Stuart rajza szerint. Boetticher (Die Akropolis)
után 105
48. Az Erechtheion teljes terve Dörpfeld szerint. (Athen. Mitt. 1904) 107
49. Oszlopfő az északi csarnokból (Fénykép után) 114
50. Oszlopláb az északi csarnokból (Fénykép után) 114
51. Faragott dísz az Erechtheion faláról (Fénykép után) 115
52. Az Erechtheion Karyatida-csarnoka (Fénykép után) 116
53. Athena-Nike templomának reconstruált képe. Jahn-Michaelis (Arx Athenarum)
után 119
54. A Nike-bástya és a Propylaiák a török időkben, Stuart rajza szerint. Boetticher (Die Akropolis) után 120
55. Részlet a Nike-templom déli frízéből: görögök és perzsák harcza (Luckenbach id. műve után) 121
56. Részlet a Nike-bástya korlátjáról: bikák tehénnel (Fénykép után) 123
57. Sarukötő Nike a Nike-bástya korlátjáról (Fénykép után) 125
58. Az athéni Stadion modern helyreállításában (Fénykép után) 145
59. Lysikrates choragikus emléke (Fénykép után) 147
60. Thrasyllos choragikus emléke a török időkből való rajz szerint (Boetticher id. müve után) 149
61. Az ú. n. Theseion északnyugat felől, a háttérben az Akropolis (Fénykép után) 155
62. Az ú. n. Theseion délnyugat felől (Fénykép után) 158
63. A Theseion nyugati homlokzata, belső frízével 160
64. Metope a Theseionról: Theseus és Kerkyon 161
65. Metope a Theseionról: Theseus és a bika 162
66. Az Asklepieion kerülete kelet felöl (Fénykép után) 172
67. A Dionysos-színház; a háttérben a Museion domb, tetején a Pbilopappos-emlék (Fénykép után) 179
68. A Dionysos-színház és kerület alaprajza (Winier id. műve után) 183
69. Athéni érem, a szinliáz, a nézőtere fölötti barlangok és az Akropolis képével 185
70. A színház üléssorainak elrendezése (Boetticher id. műve után) 187
71. A Dionysos-színház színpadi épületének alapfalai (1), 2. Dörpfeld, 3. Puchstein reconstructiója 190
72. A Dionysos-színház eredeti színpadi épülete, Dörpfeld (Das griechische Theater) reconstructiója szerint 195
73. Reliefek a Dionysos-színházból: tánczoló leányok (Fénykép után) 199
74. A későbbi színpad homlokfalának fríze (Fénykép után) 201
75. Az athéni temető egyik része (Fénykép után) 204
76. Családi csoportsír az athéni temetőben. Brueckner Der Friedhof am Eridanos) után 207
77. Hegesónak, Proxenos leányának síremléke (Fénykép után) 211
78. Síremlék: fiatal ember macskájával (Fénykép után) 213
79. Dexileos síremléke (Fénykép után) 216
80. Korallionnak, Agathon feleségének siremléke (Fénykép után) 217
81. Fiatalember siremléke (Fénykép után) 219
82. Katona síremléke 221
83. Heros-lakoma ábrázolása sírkövön 223
84. Lekythos-kép: látogatás a sírnál. Benndorf (Vasenbilder) után 227
85. Az Attalos-stoa maradványai (Fénykép után) 237
86. Az Olympieion délkelet felöl; a háttérben az Akropolis (Fénykép után) 238
87. A szelek tornya (Fénykép után) 241
88. A római piacz kapuzata (Fénykép után) 247
89. Philopappos emléke (Fénykép után) 249
90. Hadrianus könyvtárának alaprajza, Dörpfeld szerint 251
91. Hadrianus könyvtárának nyugati fala (Fénykép után) 252
92. Herodes Attikos Odeionja kívülről, délnyugat felől (Fénykép után) 253
93. Heródes Attikos Odeionjának belseje (Fénykép után) 255
94. Munychia (Paslialimani) kikötője (Fénykép után) 325
95. A Piraeus kikötője, a Munychia dombról tekintve, a háttér hegyei Salamis szigetét jelzik (Fénykép után) 326
96. A munychiai hajóházak alaprajza, Dörpfeld szerint 332
MELLÉKLETEK:
Az Akropolis tervrajza.
Athén helyrajza.

Gardner A. Ernest

Gardner A. Ernest műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Gardner A. Ernest könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A régi Athén II. (töredék) A régi Athén II. (töredék) A régi Athén II. (töredék) A régi Athén II. (töredék) A régi Athén II. (töredék) A régi Athén II. (töredék) A régi Athén II. (töredék) A régi Athén II. (töredék) A régi Athén II. (töredék) A régi Athén II. (töredék)

A gerinc vászonnal pótolt, a lapélek és néhány lap foltos. A lapélek foltosak, egyenetlenek.

Állapot:
4.360 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba
konyv