Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.791

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A régi magyar költészet remekei

A legrégibb időktől Kisfaludy Károlyig

Szerző

Kiadó: Beer E. és Társa (ezelőtt "Kosmos" Műintézet)
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott, színezett kiadói egész vászonkötés
Oldalszám: 398 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Az általános és iskolai irodalmi műveltség előmozdítása czéljából szerkesztette a régi magyar irodalom történetével ellátta Endrei Zalán.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A magyar nép dalos nemzet volt mindég. Az ősi szittya földről dalolva vonult ki; bucsú dalt zenget az elhagyott földnek és énekbe foglalta azt a reménységét, hogy az örökséget, melyhez Attila révén... Tovább

Előszó

A magyar nép dalos nemzet volt mindég. Az ősi szittya földről dalolva vonult ki; bucsú dalt zenget az elhagyott földnek és énekbe foglalta azt a reménységét, hogy az örökséget, melyhez Attila révén joga volt, feltalálja és elfoglalhatja. A diadalmas vándorút után kezében karddal, ajakán dallal birtokába vette a hazát.
A magyarnak mestersége a harcz volt, mulatsága a dal, a zene, a tánc. A fegyver forgatása és a dal művelése népünknek legerősebb faji tulajdonságai köz tartozott.
A mit fegyvere szerzett: kincset, földet, hazát, az megmaradt és megvan s így természetes az, hogy a magyar fegyver dicsőségét minden magyar ismeri. Már az elemi iskolákban megtanulja, ki volt: Attila, Árpád, Szt. István, Szt. László, Hunyadi, Mátyás király Rákóczy és a többi. Vissza

Tartalom

Előszó3
Első irodalomtörténeti korszak (pogánykor)
Második irodalomtörténeti korszak
A keresztény középkor
Halotti beszéd5
A köngisbergi töredék7
Szent Bernát hymnusából7
Ének Pannonia megvételéről8
Szabács viadala10
Ének a szent jobbkézhez13
Köszöntő13
Jöjj szent lélek14
A pesti gyerekek éneke 145814
Emlékdal Mátyás halálára14
Alexandriai Katalin legendájából16
Vásárhelyi András éneke Szűz Máriához17
Apati Ferencz feddő éneke18
Virág ének18
Versbe szedett naptár18
Harmadik irodalomtörténeti korszak
A reformáció kora
Erdősi (Sylvester) János: Az új testamentum ajánlása19
Szegedi Kiss István: A magyarok siralmas éneke a Tatárrablásról20
Szkhárosi Horváth Ádám: Az átok20
Turi György: Harczi ének26
Nagybánkai Mátyás: Könyörgés27
Névtelenről:
Asszonyok intézése28
Nyilas István és Zsámboki Anna házas éneke30
Görgei Albert: Szemelvény Árgirus királyfiról32
Székely István: Reggeli ének33
Szendrei névtelen:33
Szilágyi Mihály és Hajmási László históriája36
Ilosvai Selymes Péter: Tholdi Miklós, női nevek magyarázata47
Batizi András: Az halálról való emlékezés47
Heltai Gáspár: Hogy a halál nem fél48
Keresztény panaszolkodás és intés50
Divinyi Mehmed:
Madzsar Türki51
Tinodi Sebestyén:
Török Bálint megfogatása Buda veszéséről51
Hadnagyoknak tanulság58
Kapitán György bajviadala61
Az udvarbirákról és kulcsárokról66
Báró Balassi Bálint:
Ének a Végekről68
Hogy Juliára talála így köszöne néki69
Esdekés Juliához70
Bucsúének kedveséhez71
Az oczeán mellett72
Kit egy szép lány nevével szerzett73
Ezt akkor szerzette hogy az ő felesige idegensige miatt régi szeretőin kezdett szivében megindulni73
Könyörgések74
A magyar nemzetnek romlott állapotjáról75
Ferendum et sperandum76
Az ő szerelelmének örök és maradandó voltáról78
Cantió78
Zarándoknak, vagy bujdosónak való ének79
Temesvári István:
Históriás ének a kenyérmezői diadalról80
Ismeretlentől:
Kátai Mihály sírfelirata88
Negyedik irodalomtörténeti korszak (A katholikus visszahatás és a nemzeti harczok kora)
Szenczi Molnár Albert:
Vágyódás Isten után89
Katholikus egyházi költészet
Szent István királyhoz89
Boldogságos szűz Máriához90
Az öreg Graduálból91
Köröspataki János:
A Lupuj vajdáról szóló énekből91
Rimai János:
Megnyugtatás az idő viszálykodásai között92
Egy katona éneke94
Bíztatás94
Beniczki Péter:
A kivánatos kikeletnek gyönyörűségéről95
Zabolátlan nyelv96
A szerencsének állhatatlanságáról97
Gróf Zrínyi Miklós:
A szigetvári veszedelemből98
Arianna sírásából101
Gróf Balassa Bálint:
Kedveséhez102
Báró Listius László:
Erdődi Péter lovasai103
Gyöngyösi István:
A Márassal társalkodó Murányi Vénus-ból103
Palinodia107
Zrínyi Ilona szépsége112
Gróf Kokáry István:
Az rab vasat penget112
Pekry Lőrinczné Petrőczy Kata Szidónia:
Siralmas volt113
Sebes árvizeknek113
Szánjatok kősziklák114
Mint sebes szelek114
Idegen nemzet van rajtunk115
A korszak népies költészete Kuruczdalok
Bátorító ének115
Kuruczdal Székelyországban117
Kurucz tábori dal118
Csinom Palkó119
A Rákóczy nóta121
Tatárrabságban levő erdélyiek dala122
Ne higyj magyar a németnek122
Bezerédi nótája123
Esztergom megvételeről124
Balogh Ádám nótája126
Egy bujdosó szegény legény128
Sírva irt levelem129
Patyolatos kurucz131
Bujdosó ének131
Rákóczy Ferencz bucsudala132
A kölesdi harczról132
Reménység az embert133
Jászság Kunság134
Kerekes Izsák134
Oláh Geczi románcza135
A világhoz szabott ének137
Hungária szól138
Bethlen Gábor szól139
Régi magyar vitéz korról emlékezet140
Fegyvert s bátor szivet144
Könyem csordul145
A ki a kapufél átul146
Jaj nekem szegénynek147
Nem régente vala147
Siralmas volt nékem148
Az alföldi csikos148
Felköszöntés149
Virágénekek
Amott kerekedik151
Állj előmbe rózsám151
Cantio di Amore151
Nincsen az ég alatt153
Mely keserves155
Keseröség miatt155
Megégett Ráczország156
Kedvencet ujitó157
Bolondság volt157
Ifjuság mint solyommadár158
Jó napot szivem virágom159
Gyenge rózsám159
Áll előttem160
Oh átkozott kis Cupidó160
Drága személyedért161
Titkosan szeretlek162
Mulatta Vénus163
Várj meg madaram163
Ah kedves filemilécske164
Ám ugy legyen165
Menyekzőben165
Ötödik irodalomtörténeti korszak (A nemzetietlen kor)
Rádai Pál:
Az embernek a maga megtagadásáról166
B. Amade László:
XXXIX. ének166
Katona ének167
A házasság által elvesztett szabadságnak megsiratása168
Faludi Ferencz:
Forgandó szerencse171
Utravaló171
Philis172
A szerencse172
Hatodik irodalomtörténeti korszak (A megújhodás kora)
Bessenyi Gy.:
Az embernek próbájából173
Barcsay Ábrahámnak174
Agis tragédiájából175
Báró Orczy Lőrincz:
Hivságok megvetéséről176
Világi tekintetek megvetéséről176
A szegény parasztnéphez beszéd177
A magyar hazának182
A bugaczi csárdának tiszteletére184
Gróf Ráday Gedeon:
Árpád kezdete186
Mezei dal ősztájon186
Az feletébb szokásba jött orczafestés ellen187
Barcsay Ábrahám:
A magyar tudományok főgyülekezetéhez188
Ujólag való ébresztés a versirásra189
A télnek közelgetése190
Bessenye Györgyhez191
Anvos Pál:
Fohászkodás192
Sóhajtás192
A végső óra192
Az érzékeny gondolatokhoz192
Kalapos király193
Egy boldogtalannak panaszai a halovány holdnál199
Gróf Teleki József:
Aranka Györgyhöz200
Az atyafiui barátság oszlopából200
Péczely József:
A király és a kapás201
Cserfa, nádszál202
Baróti Szabó Dávid:
Egy ledőlt diófához203
Vakszerelem204
Az elveszett paradicsom II. énekeiből204
Egynémely urfiról206
Révai Miklós:
A szökevény Cupido207
Anakreonból207
Lucca szépsége208
A lélek halhatatlansága208
Rajnics József:
Bucsuvétel209
Trázohoz209
Sanuazár verse Velenczéről209
Virág Benedek:
A musához209
A táborból megtért hazafiakhoz210
Az örömhöz211
A bölcsről211
Örömének 1800-ra212
Egy kis vigasztalás212
Emlékeztető 889-re212
Paloczi Horváth Ádám:
Vidulás213
Édes bánat213
Sári rózsám214
Hummiásból 140-144 vers214
Gvadányi József:
A most folyó (1790) orsz. gyül. satire eritice való leírásából215
A peleskei nótáriusból215
Fazekas Mihály:
Nyári esti dal217
Ludas Matyi217
Verseghy Ferencz:
Klárikámhoz227
Lilla227
Az igazi bölcs228
Bucsuzás228
Bacsányi János:
Serkentő ének229
Gyötrődés229
Tűnődés230
A francziaországi változatokra231
A bujdosók232
Vigasztalás232
Szentjobi Szabó László:
Az együgyü paraszt233
Az én szeretőm234
A poéta234
A sirhalom234
Dayka Gábor:
Titkos bú235
Esdeklés235
A virtus becse235
Kesergés236
Az esztendő első napján237
A rettenetes éj237
Baróti Szabó Dávidhoz238
Penelopé Ulisseshez238
Csokonai Vitéz Mihály:
A reményhez241
Szegény Zsuzsi241
Megkövetés242
Szemrehányás242
A szélhez243
A magánossághoz246
Első szerelemérzés247
Édes keserűség248
A rózsabimbóhoz249
Zsugori uram249
A lélek halhatatlanságáról250
A mostani háboruban vitézkedő magyarokhoz260
Barátságos bucsuvétel262
Magyar gavallér263
A tél264
Rózsim sirja felett266
Béka egér harcz267
Rövid nap s hosszú éj279
Parasztdal280
Keserédes282
Álomhoz282
A tavasz282
A tihanyi ekhóhoz283
Kisfaludy Sándor:
A kesergő szerelemből284
Boldog szerelemből285
Tátika286
Somló286
Csobáncz287
Dobozi Mihály és hitvese291
Magyar nemzeti ének295
Rózihoz295
Szépség295
Kazinczy Ferenc:
A szabad Erdély296
A sajka296
Mimyhez297
Az esthajnalhoz297
Berzsenyihez298
Ajánlás303
Az olvasóhoz304
A nagy titok304
Írói érdem304
Lukai304
Himfi304
Vajda-Hunyad305
Bor melett305
A nyelvrontók305
Az erdő305
A német fiú306
A tanítvány306
Kiss János:
Hajós ének307
A hazához307
Atyai bucsuzás308
Elégia ősz utóján310
Sopron tájékához311
Szemere Pál:
Vida Lászlóné312
A titkos vidék314
Emlékezet315
Éjjeli dal315
Emlékkönyvbe315
Gyermek a patak mellett316
Echó316
Szentmiklóssy Alajos:
A titok kinyilatkoztatása317
Ámor lakja317
Az öröm318
A szerény319
A sorson nyerhető diadal319
A képmutató319
A pillangó és a cserebogár319
Döbrentei Gábor:
Huszár dalok319
A phantásiához320
A havas violája323
Hazai ügy a nemzeti nyelvre nézve324
Regula a természet325
Gróf Teleky Ferencz:
Csatadal325
Orvosomhoz326
Imádság328
Éjjeli álmodozásom328
Huszárdal328
Szász József:
Egy kis madárhoz329
Toth László:
Rondeau329
Helmeczy Mihály:
Pataknál üt egy ifju330
Kovasoczy Mihály:
Az én csillagom330
Berzsenyi Dániel:
Fohászkodás331
A magyarokhoz331
A felkölt nemességhez333
Wesselényi hamvaihoz334
A melanchólia335
Közelítő tél335
A temető336
A musához337
Magyarország338
A magyarokhoz339
A Balaton339
A muzsához340
A tizennyolcadik század341
Bucsuzás Kemenes Aljától342
Az esthajnalhoz343
A halál343
Megelégedés344
Levéltöredék barátnémhoz344
Életphilosofia345
A csermelyhez346
Az én osztályrészem346
Napoleonra347
Ujfalvi Krisztina:
Komor idők347
Ez az élet347
Malvina:
Juliskám halálára348
Meghalt leány349
A beteg Malvina349
Az én lakhelyem350
Vitkovics Mihály:
Bácskai népdal351
Nem hasznom énnékem351
Sok a kritikus kevés az iró352
Születésem helyéhez352
Selyembogár sírjára352
Éváról352
Zöld a mező353
Nálam volt ma353
Aradi nóta353
Egész éjjel353
Emberség354
Intés354
Bölcsesség354
Bécs és Moszkva354
A szerelem vak354
Ember354
A költőnek maga készítette sírverse354
Az V. és VI. irodalomtörténeti korszak népies költészete
Felnyitom már bus szivemnek355
A szerencse tündérkerekén355
A szabadság mely nagy jóság356
Nem nyughatom356
Vidámságot szivemnek357
Nevez bár most életednek357
Ifju legény levén358
Boldogtalan sorsa siralmas életemnek360
Cserebogár360
Generális insurrectió360
Nemes Jászság Híres Kunság362
1751-ben363
Anna híres Tokaji363
Bornak dicséreti363
Kádár Kata364
Kelemen kőmíves365
Fogarasi István366
Boriska368
Molnár Anna369
Három árva370
A királyfi370
A molnár inasa371
Függelék
Jegyzetek373
A magyar irodalom története az ősidőktől Kisfaludy Károlyig377
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem