Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.151

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A rendszerváltás folyamata az 1848-49-i forradalom és szabadságharc első hónapjaiban

Válogatott dokumentumok

Szerkesztő

Kiadó: Magyar Levéltárosok Egyesülete
Kiadás helye: Budapest-Szeged
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 550 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 963-00-7327-7
Megjegyzés: Fekete-fehér és színes reprodukciókkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A Magyar Levéltárosok Egyesületének választmánya még 1997-ben határozta el, hogy az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc 150. évfordulója tiszteletére olyan forráskiadványt ad ki, melyhez az... Tovább

Előszó

A Magyar Levéltárosok Egyesületének választmánya még 1997-ben határozta el, hogy az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc 150. évfordulója tiszteletére olyan forráskiadványt ad ki, melyhez az összes önkormányzati levéltár és az Országos Levéltár is saját kutatásai során talált, zömmel publikálatlan dokumentumokkal járul hozzá. A munka során részt vállalt még a Ráday Gyűjtemény is. Több mint harminc kolléganő és kolléga végzett áldozatos és sok időt kívánó feltáró munkát. Kiderült ugyanis, hogy több megyének még egyáltalán nincs, vagy régi és jórészt elavult monográfiája, ill. forrásgyűjteménye van csupán történelmünk e szívet-lelket melegítő, a magyarságtudatot alapozó és erősítő időszakáról, amikor is az európai politika és közélet első vonalában élt és küzdött nemzetünk, több tucat nemzetközi klasszispolitikus vezetésével, remeklésével. A kötet szerkesztését Jároli József vállalta magára, aki 1995-ben publikált vaskos dokumentumkötetet 1848/49 Békés megyei történetéből. A kötet munkatársai a szerkesztői útmutató szerint, megcímezve, jegyzetelve küldtek be mintegy 800 dokumentumot, amelyből a szerkesztő 306-ot választott ki közlésre; ezek mintegy 70%-ban korábban nem közölt dokumentumok. A szövegközlések módszertani egységesítése, a többszöri - mellőzhetetlen - összeolvasás, egyes munkatársak némi késlekedése (ami sokszereplős munkáknál elkerülhetetlen), majd számítógépes programgondok, ill. nyomdatechnikai problémák vezettek oda, hogy az ünnepi kötet, mellyel a magyar levéltárosok tisztelegnek 1848/49 emléke előtt, csak most, 2001 - ben jelenik meg. Magyarázat még az is, hogy az eredetileg tervezett terjedelmet mintegy 50%-kal túllépték a munkatársak, mivel a szerkesztő, látván a publikálatlan és remek források sorát, érthető lágyszívűséggel szelektált. A kötet (az eredeti elképzeléseknek megfelelve) a forradalom és szabadságharc időszakából a feudalizmusból a kapitalizmusba történő rendszerváltás sorsdöntő, jogalkotásban, forradalmi eseményekben legintenzívebb hónapjai történéseit örökíti meg. A forradalom előzményei közt - indításként - közli az Ellenzéki Nyilatkozat Deák-féle végleges szövegét, majd az utolsó rendi országgyűlés néhány kiemelkedő momentuma következik köztük az 1848 március 3-i felirat. Március 15. ismert eseményeinek felidézése után a nagy nap országos fogadtatásának számos dokumentumát olvashatjuk, de közben átolvashatjuk a Helytartótanács 1848. március 15-30. közti üléseinek máig publikálatlan jegyzőkönyveit is. Láthatjuk, hogy a városok, megyék sorra csatlakoznak a forradalomhoz és küldik üdvözlő irataikat Pestre, Pozsonyba. Sorra születnek a pesti 12 ponthoz hasonló, helyi törekvéseket is felkaroló petíciók, röplapok. Megkezdődnek a rend fenntartására irányuló helyi szerveződések. Külön fejezet foglalkozik a Batthyány-kormány kinevezésével, első intézkedéseivel és országos visszhangjával. Olvashatunk országgyűlési követjelentéseket, miniszterelnöki körleveleket, intézkedéseket a minisztériumok felállításáról, iratokat, leveleket az áprilisi törvényekről és fogadtatásukról. Ezután az első népképviseleti országgyűlés összehívását, a választásokat, majd az országgyűlés menetének fő pontjait dokumentálja kötetünk. Szó esik a magyar-horvát tragikus konfliktusról, az itt-ott bekövetkezett zsidóellenes zavargásokról, majd a forradalom lelkesítő eseményeit beárnyékoló, egyre terebélyesedő parasztmozgalmakról, főként a zsellérek és a majorsági földek helyzetéről, a jobbágyfelszabadítást kísérő konfliktusokról. Sokoldalúan dokumentálja a kötet a nemzetőrség szervezését, működését számos településen, majd a közigazgatást és bíráskodást átszervező munkákról ad körképet. Vissza

Tartalom

Tartalom........................................................ 5
Előszó (Erdmann Gyula)....................................... .. 31
Bevezető.............................................................33
A feudális Magyarországból - polgári Magyarország (Jároli József)........................35
DOKUMENTUMOK
A pesti forradalom előzményei
1 • Az Ellenzéki Nyilatkozat Deák Ferenc által összefoglalt végleges szövege
Pest, 1847. jún. 7.............................................. 63
2 • Batthyány Lajos körlevele a vármegyei ellenzéki körök tagjaihoz
Pest, 1847. november 21........................................ 67
3 • Kossuth Lajos beszéde a kerületi ülésen
Pozsony; 1847. december 2....................................... 69
4 • Eötvös József levele Kossuth Lajoshoz a városok országgyűlési képviseletéről
Pest, 1847. december 2........................................... 79
5 • Wesselényi Miklós levele Kossuth Lajoshoz
Zsibó, 1847. december 9......................................... 81
6 • Az országos ellenzék központi bizottmányának körlevele a megyei ellenzékiekhez
Pozsony, 1848. február 20....................................... 83
7 • Felirati javaslat
Pozsony, 1848. március 3. ..................................... 84
8 • Jegyzőkönyv az Ellenzéki Kör választmányának gyűléséről
Pest, 1848. március 4......................................... 87
9 • Félelem az európai forradalmak magyarországi hatásától
Pozsony, 1848. március 5..............................................88
10 • Székesfehérvár szabad királyi város követutasítása az alkotmányos átalakulás és a fiumei vasút építése ügyének támogatásáról
Székesfehérvár, 1848. március 7................................... 89
11 Üdvözlő beszéd Kossuth Lajoshoz
Pozsony, 1848. március 13....................................... 91
12 • A március 3-i felirati javaslat fogadtatása Vas megyében
Szombathely, 1848. március 13.................................... 93
13 • Somogy vármegye közgyűlésének határozata a március 3-i követi jelentéssel és Kossuth felirati javaslatával kapcsolatban
Kaposvár, 1848. március 14..................................... 93
14 • Bük Zsigmond és Szem ere Bertalan követek levele Borsod megyéhez, amelyben a bécsi helyzetről és a megváltozott politikai állapotokról tudósítanak
Pozsony, 1848. március 14........................................95
1848. március 15-e és az azt követő napok eseményei
15 • A 12 pont
Pest, 1848. március 15........................................... 97
16 • Pest város hirdetménye a 12 pontról és az országgyűlés elé terjesztéséről
Pest, 1848. március 15........................................... 97
17 • Irányi Dániel visszaemlékezése a pesti forradalomról
1848. március 15............................................... 99
18 • A Magyar Királyi Helytartótanács üléseinek jegyzőkönyve
Buda-Pest, 1848. március 15-30................................... 100
19 • Engel Sándor, az országgyűlési tudósítások cenzora felmentését kéri a nádortól
Pozsony, 1848. március 15........................................ 112
20 • Almásy Móric jelentése István nádorhoz a pesti eseményekről
Buda, 1848, március 16......................................... 113
21 • Gróf Zichy Ödön, Fejér vármegye adminisztrátora a pesti forradalom várható hatásáról értesíti Zlinszky Istvánt, Fejér vármegye első alispánját
Pest, 1848. március 16. ......................................115
22 • Pest-Pilis-Solt vármegye 1848. március 16-án tartott kisgyűlési jegyzőkönyvének kivonata
Pest, 1848. március 16...........................................117
23 • „Kis tűzből szokott lenni a nagy tűz."
Szakonyi Lajos főszolgabíró jelentése Veszprém vármegye alispánjához a bécsi
és pozsonyi események Pápa városi hatásáról
Pápa, 1848. március 16........................................119
24 • Gróf Zichy Ferenc leirata a budai tanácshoz a cenzúra megszűnéséről, a
sajtó útján elkövetett vétségek kivizsgálására alakult ideiglenes bizottság létrehozásáról
Buda, 1848. március 16... ....................................... 120
25 • A Helytartótanács 92. sz. rendelete az előzetes cenzúra megszüntetéséről
Buda, 1848. március 17.......................................... 121
26 • Bük Zsigmond és Szemere Bertalan követek levele Borsod vármegyéhez,
amelyben értesítik küldőiket a felirati küldöttség által elért eredményekről
Pozsony, 1848. március 17.................................122
27 • Kecskemét város közgyűlése és a városi tanács közös ülése kinyilvánítja a
pesti 12 pont elfogadását, küldöttséget meneszt a megyei közgyűlésre és az
országgyűlésre Pestre, továbbá helyi rendelkezéseket hoz
Kecskemét, 1848. március 17..................................123
28 • Vas megye üdvözli a pozsonyi országgyűlés március 15-i nyilatkozatát
Szombathely, 1848. március 17....................................124
29 • Vas megye állandó választmányt alakított a csend és a rend fenntartására
Szombathely, 1848. március 17....................................126
30 • Szombathely 16 pontban összefoglalt követelései a pesti forradalom előtt
Szombathely, 1848. március 17....................................127
31 • Ifj. Vidos Lajos levele Vidos József képviselőhöz, az országgyűlésről érkezett
hírekről
Sopron, 1848. március 18.........................................128
32 • Kecskemét vezetői közhirdetményben fejezik ki a pesti 12 pont feletti örömüket, és felhívják a város lakosságát a törvényes rend betartására
Kecskemét, 1848. március 18.................................129
33 • Almássy Móric kincstári alelnök, Pest-Buda királyi biztosa jelentése István
nádorhoz
Buda, 1848. március 18. este 1/2 9 óra.............................. 131
34 • A pesti események híreinek fogadtatása Szegeden
Szeged, 1848. március 18......................................... 132
35 • A szarvasi főszolgabíró jelentése a pesti március 15-i események első híreiről
Szarvas, 1848. március 18......................................... 133
36 • Podmaniczky Frigyes visszaemlékezése a pesti forradalomra
Pozsony, 1848. március 18.............................................135
37 • Pécs szabad királyi város közgyűlésének intézkedései a március 15-i pesti
forradalom hírére
Pécs, 1848. március 18........................................... 135
38 • Vidovich Ágoston pápakovácsi plébános feljegyzései a forradalom hírének
fogadtatásáról a plébánia história domusában
Pápakovácsi, 1848. március második fele............................ 136
39 • Baranya vármegye közgyűlésének határozata országgyűlési követeinek a
bécsi forradalomról szóló tudósítására
Pécs, 1848. március 19........................................... 137
40 * Debrecen város közgyűlési határozatai a bécsi és a pesti forradalom utáni
teendőkről
Debrecen. 1848. március 19. .............................. 139
41 • Debrecen város felhívása a 12 pont elfogadásáról és a helyben összeállított
követelésekről
Debrecen, 1848. március 19...................................... 143
42 • Nagykőrös város lakóinak levele a Pest megyei közgyűléshez a város kívánságairól
Nagykőrös, 1849. március 19..................................... 144
43 • Pécs szabad királyi város közgyűlése országosan ismert és helyi haladó
személyiségeket választ díszpolgárává
Pécs, 1848. március 19... ......................................... 145
44 • Madarász László követi jelentése Somogy vármegyének
Pest, 1848. március 19........................................... 147
45 • Cseresnyés István főszolgabíró jelentése Veszprém vármegye alispánjához
a Veszprémben lezajlott éjszakai tüntetésről
Veszprém, 1848. március 19...................................149
46 • Gömöry Frigyes: Mit kíván a magyar nemzeti
Kecskemét, 1848. március 20..................................... 150
47/a • Nagykanizsa félhívása az országgyűléshez
47/b • A város 12 pontos követelése
Nagykanizsa, 1848. március 20...................................155
48 • A márciusi pesti események híreinek fogadtatása Szentesen
Szentes, 1848. március 21.......................................157
49 • A szegvári káplán népszerűsítő magyarázata a márciusi ifjak 12 pontjához
Szegvár, 1848. március 22........................................ 159
50 • Wesselényi Miklós levele Kossuth Lajoshoz, a forradalom eredményeit veszélyeztető problémákról
Zsibó, 1848. március 23.......................................... 160
51 • A Fejér megyei Sármelléki járás főszolgabírájának jelentése a pesti forradalom eseményeinek hatásáról
Mór, 1848. március 24.........................................161
52 • Blaskovics Gyula Heves és külső-Szolnok vármegyék alispánjának jelentése a Helytartótanácsnak az első forradalmi megmozdulásokról
Eger, 1848. március 24...........................................163
53 • Halasi Kázmér ismerteti a szolnoki polgárokkal a pesti márciusi eseményeket
Szolnok, 1848. március 24.......................................164
54 • A Hajdúkerület felhívása a pesti forradalom eredményeiről és a teendőkről
Hajdúböszörmény, 1848. március 25.................................165
55 • A Hajdúkerület nyilatkozata az országosan egybegyűlt karokhoz és rendekhez
Hajdúböszörmény; 1848. március 25............................... 166
56 • Pápa városban kerületi választmány alakul
Pápa, 1848. március 26.......................................... 168
57 9 Pest-Pilis-Solt vármegye Közbátorságára Ügyelő Választmányának jegyzőkönyve a jogegyenlőségről és a zsidók nemzetőrségbe lépéséről
Pest, 1848. március 26........................................... 169
58 • Részlet a hódmezővásárhelyi tanács jegyzőkönyvéből
Hódmezővásárhely 1848. március 26.............................. 171
59 • Kunszentmiklós javaslatára a kiskunhalasi városi közgyűlés pártolja a pesti 12 pont elfogadását, a nemzetőrség felállítását, valamint Szluha Imre nádori főkapitány hivatalátóli elmozdítását
Kiskunhalas, 1848. március 26.................................... 172
60 • Izsák mezőváros választmányának jegyzőkönyve a márciusi eseményekről, a helyben szükséges teendőkről
Izsák, 1848. március 26.-április 3.................................. 173
61 • Helyzetjelentés a miniszterelnöknek Tolna vármegyéről
Szekszárd, 1848. március 27...................................... 176
62 • Az 1848-as forradalom visszhangja Szatmár megyében. Gabányi Sándor
levele kölesei Kende Zsigmondnak
Nagykároly, 1848. március 29..................................... 177
63 • A pesti forradalom hírének ünneplése Hódmezővásárhelyen, amely rendbontással zárult
Hódmezővásárhely, 1848. március 29............................... 178
64 • A Gyulai Kör felhívása Békés megye helységeihez
Gyula, 1848. március 30......................................... 179
65 • Pest megye határozata a Dunán veszteglő, fegyverrel megrakott hajó, a
kincstári pénzszállítás, a lengyelek szabadsága és a nemzetőrség alakítása
ügyében
Pest, 1848. március 30........................................... 180
66 • Helyzetjelentés Tolna vármegyéből a rend fenntartásáról, a nemzetőrség
szervezéséről
Szekszárd, 1848. március 30...................................... 182
67 • Podmaniczky Frigyes emlékei a március végi Pestről
1848. március.................................................. 183
68 • Vas vármegye első alispánja felirata a MIOIB-hoz a megye általános politikai és rendészeti helyzetéről, valamint a bankjegyek beváltásával kapcsolatos kérdésekről
Szombathely 1848. április 3...................................... 183
69 • „Reform kívánatok a soproni evangélikus főiskola körében "
Sopron, 1848. április 5........................................... 184
70 • Jászapáti tanácsgyűlése elfogadja a 12 pontot, és azt pontonként felolvasva
megmagyarázza
Jászapáti, 1848. április 8.......................................... 186
71 • Baja város közgyűlési határozata a polgári átalakulással kapcsolatos kívánságairól
Baja, 1848. április 9............................................. 188
72 • Blaskovics Gyula másodalispán jelentése a Heves és Külső Szolnok megyében 1848. március 15. és április 10. között történtekről
Eger; 1848. április 10............................................ 190
73 • Pest-Pilis-Solt vármegye Közbátorságra Ügyelő Választmányának jegyzőkönyve a karsai főtanodai ifjúság leveléről
Pest, 1848. április 14............................................. 195
74 • Krúdy Gyula szécsénykovácsi lakos kihágása
1848. április................................................... 196
75 • Szentkirályi Móric alispán levele Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlésének
[1848. április-május]............................................ 196
76 • Részlet Bruckner Gottfried gazdapolgár családi krónikájából
Sopron, 1848.................................................. 197
A Batthyány-kormány kinevezése, első intézkedései és azok visszhangja
77 • István nádor Batthyányhoz: Kinevezi miniszterelnökké
Bécs, 1848. március 17..........................................199
78 • Kossuth Lajos és Szentkirályi Móric követi jelentése Pest-Pilis-Solt vármegyének, Batthyány miniszterelnöki kinevezéséről
Pozsony, 1848. március 17........................................199
79 • Batthyány Lajos miniszterelnök körlevele a törvényhatóságokhoz
Pozsony, 1848. március 17........................................201
80 • A pesti tanács tárgyalja a minisztériumról megjelent törvényjavaslatot,
valamint a tisztviselők nyugdíjazásának feltételeit
Pest, 1848. március 24.......................................202
81 • Lónyay Gábor és gr. Andrássy Gyula követi jelentése a minisztertanács
megalakulásáról
Pozsony, 1848. március 24.................................202
82 • Podmaniczky Frigyes megjegyzései az új minisztérium megalakulása körüli bonyodalmakról
Pozsony, 1848. március 26........................................ 203
83 • Nógrád megye intézkedései Batthyány Lajos miniszterelnök március 22-i
körlevelére
Balassagyarmat, 1848. március 29.................................. 204
84 • Szemere Bertalan levele Horváth Lajoshoz, amelyben érdeklődik, hogy a
miniszteri - elnöki - titoknoki állást hajlandó lenne-e elfogadni?
Pest, 1848. március 30........................................... 205
85 • Az udvar elfogadja a kormányról szóló törvény végleges szövegét
Bécs, 1848. március 31.......................................... 205
86 • Irinyi József: A pragmatica sanctio!
Pest, 1848. március 31........................................... 206
87 • A pápai kerületi választmány támogatásáról biztosítja a nádort és a minisztereket
Pápa, 1848. április 1............................................. 207
88 • A Gyulai Kör indítványa a népképviselet, az országgyűlés feloszlatása és az
önálló had- és pénzügyminisztérium megteremtésére
Gyula, 1848. április 1............................................ 208
89 • A szegedi népgyűlés üdvözlő felirata Klauzál Gábornak
Szeged, 1848. április 4........................................... 211
90 • V. Ferdinánd levele István főherceg nádorhoz a miniszterek kinevezéséről
Bécs, 1848. április 7............................................. 212
91 • A Batthyány-kormány első fennmaradt minisztertanácsi ülési jegyzőkönyve
Pozsony, 1848. április 12......................................... 212
92 • Minisztertanácsi jegyzőkönyv a minisztérium személyzetéről, a fizetésekről
Budapest, 1848. április 17........................................ 214
93 • Podmaniczky Frigyes naplójegyzete a minisztérium pesti működésének
megkezdéséről
1848. április 25................................................ 216
94 • A Békés megyei ideiglenes bizottmány felirata a minisztériumhoz, az olasz
hazafiak ellen harcoló katonák hazahozataláért
Gyula, 1848. április 27........................................... 216
95 • Kossuth pénzügyminiszter a minisztérium ügyköreiről
Pest, 1848. április 28............................................. 218
96 • Leirat a hadügyminisztérium ügyköréről
Budapest 1848L május 1......................................... 218
97 • Fejér megye első alispánjának kötelezettségeit szabályozó miniszterelnöki
rendelet tárgyalása
Székesfehérvár, 1848. május 6.....................................220
98 • Budai polgárok hűségnyilatkozata a minisztériumhoz
Budapest, 1848. május 13........................................ 221
99/a • Szabolcs vármegye Magyarországra hívja a királyt
Nagykálló, 1848. május 22........................................ 222
99/b • Kállay Ödön főszolgabíró jelentése a Batthyány Lajos miniszterelnöknél
tett kiküldetése eredményéről
Nagykálló, 1848. június 5......................................... 222
100 • Szabolcs vármegye kormányzó bizottságának tiltakozása a kormányt a
Marczius Tizenötödike című lap részéről ért támadás ellen
Nagykálló, 1848. május 22........................................ 223
101 • Bihar vármegye bizottmánya elítéli a kormányt ért sajtótámadásokat
Váradolaszi, 1848. május 22....................................... 224
102 • Sopron vármegye Állandó Bizottmánya felirata a minisztériumhoz a sajtótámadások ellen
Sopron11848. május 26.......................................... 226
103 • Hódmezővásárhely bizalmáról biztosítja a felelős magyar minisztérium
tagjait
Hódmezővásárhely; 1848. június 20................................ 226
Az 1848-as törvények
104/a • Bük Zsigmond és Szemere Bertalan követek a legfontosabb törvényjavaslatok elfogadásáról értesítik Borsod vármegyét
Pozsony, 1848. március 19........................................ 228
104/b • Ferdinánd király levele István nádorhoz, melyben teljhatalommal ruházza fel, s egyben hozzájárul a külön magyar kormány felállításához
Bécs, 1848. március 17.......................................... 229
105 • Pest vármegye nyomtatott röpirata a három legfontosabb törvénycikk
elfogadásáról
Pest, 1848. március 20...........................................230
106 • Batthyány Lajos miniszterelnök 2. számú körlevele a törvényhatóságokhoz az új törvények elfogadásáról
Pozsony, 1848. március 23.......................................231
107 • A majorsági földek után fizetniök kell a jobbágyoknak
Debrecen, 1848. március 27................................232
108 • Baranya vármegye közgyűlésének határozata Batthyány Lajos gróf miniszterelnök körleveleire
Pécs, 1848. március28.....................................233
109 • Csongrád megye Közcsendi Bizottmányának első intézkedései a rend
megőrzéséről, a szentesítésre kerülő törvénycikkek értelmezéséről, a nemzetőrség szervezéséről
Szegvár, 1848. március 31........................................ 235
110* Kossuth Lajos levele Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlésének: követi jelentésük benyújtásánál nem lehet jelen
Buda, 1848. április 29.......................................... 238
111 • Az 1848-as törvények kihirdetése és a választási kerületek kijelölése a
Jász-Kun Kerületben
Jászberény, 1848. május 1........................................ 238
112 • Fejér vármegye bizottmányának határozata az áprilisi törvények magyarázatáról
Székesfehérvár, 1848. május 2..................................... 239
113 • Az 1847/48. évi országgyűlés törvénycikkeit értelmező Sopron megyei
választmány ajánlásai
" Sopron, 1848. május 3........................................... 240
114 • Kállay Menyhért és Bónis Sámuel (Szabolcs vármegye országgyűlési követei) jelentése az utolsó rendi országgyűlésről
Nagykálló, 1848. május 4......................................... 242
115/a • Az áprilisi törvényekkel kapcsolatos - a Békés megyében e célra alakult
választmány által összegyűjtött - községi kérdések
Gyula, 1848. május 6............................................ 246
115/b • A Békés megyei állandó bizottmány felirata a igazságügy-miniszterhez
a törvények értelmezésével kapcsolatos községi kérdésekről
Gyula, 1848. május 6............................................ 250
115/c • Deák Ferenc igazságügyi miniszter válasza az áprilisi törvényekkel kapcsolatos Békés megyei kérdésekre
Budapest, 1848. július 2.......................................... 252
116 • Az áprilisi törvények kihirdetésére összehívott Zala megyei népközgyűlés
jegyzőkönyve
Zalaegerszeg, 1848. május 8...................................... 253
117 • Szeles Lajos ügyvéd a dunapataji városi közgyűlésen több, az áprilisi törvényekkel kapcsolatos fontos indítványt tesz
Dunapataj, 1848. május 16....................................... 254
118 • A Somogy megyei közigazgatási bizottmány az alispán javaslatára intézkedik az 1848-as törvénykönyv megjelentetett példányainak elosztásáról
Kaposvár; 1848, május 29........................................ 256
Az első népképviseleti országgyűlési választások
119* Pécs szabad királyi város küldöttsége jelentése: az országgyűlés elfogadta
a város követküldési jogát
Pécs, 1848. április 8............................................. 257
120 • A Csongrád megyei Középponti Bizottmány tájékoztatója az országgyűlési követek választásával kapcsolatos tudnivalókról
Hódmezővásárhely, 1848. május 9................................. 258
121/a-c • A Tolna megyei országgyűlési követválasztás kerületi beosztásának iratai
1848. május 9................................................. 260
122 • Batthyány és minisztertársai hirdetménye a király Innsbruckba utazásáról és az országgyűlés összehívásáról
Budapest, 1848. május 19........................................ 263
123 • Kecskemét város főbírája és aljegyzője hirdetményben teszi közhírré az
országgyűlés kezdetének időpontját és a követválasztási eljárást
Kecskemét, 1848. május 26....................................... 264
124 • Táncsics cikke a Munkások Újságában Békés megyei követi jelöléséről
Pest, 1848. május 28............................................ 267
125 • Somogy megye közigazgatási bizottmánya az országgyűlés határnapját
kijelölő nádori leirattal kapcsolatos teendőkről intézkedik
Kaposvár, 1848. május 29........................................ 268
126 • Az 1848. május 28-i drávacsepelyi, Táncsics Mihályt országgyűlési képviselőnek jelölő népgyűlést követően Munkácsi Albert, szaporcai lelkész beszédének kivizsgálására kiküldött választmány jelentése
Pécs, 1848. május 30............................................ 268
127 • Madarász József követválasztási programja
1848. május (?)................................................ 270
128 • Ifjabb Csuzy Pál letenyei képviselőjelölt választási felhívása
Becsehely, 1848. június 14. előtt..................................271
129 • Az országgyűlési képviselők választásának előkészítése a Jász-Kun Kerületben
Jászberény, 1848. június 5........................................273
130 • A megyei középponti választmány hatáskörének kiterjesztése Hódmezővásárhelyre
Hódmezővásárhely, 1848. június 16.............................274
131 • Hódmezővásárhely középponti választmányának a választóbiztosok munkájáról tett előterjesztése
1848. június 16...............................................276
132/a • Jászberény Kossuth Lajost országgyűlési követté választja
Jászberény, 1848. június 22....................................... 278
132/b • Kossuth Lajos nem vállalja a jászberényi országgyűlési követséget
Budapest, 1848. június 23........................................ 278
133 • Baja város követválasztási jegyzőkönyve
Baja, 1848. június 23............................................ 279
134 • Kossuth Lajos köszönetet mond Kecskemét első kerülete választóinak
azért, hogy a város országgyűlési követévé választotta, ám a képviselői megbízást nem fogadja el
Budapest, 1848. június 23........................................ 281
135 • Orosháza község ajánlásai országgyűlési követének
Orosháza, 1848. június 25........................................ 283
136 • Országgyűlési követ megválasztása Hódmezővásárhelyen
Hódmezővásárhely, 1848. június 25................................ 284
137 • Kiskunfélegyháza város képviselő-testülete országgyűlési követté választja Szabó Sándort, és ismerteti a város országgyűléshez továbbítandó kívánságait
Kiskunfélegyháza, 1848. június 28.................................. 285
138 • Tudósítás a Veszprém megye hat választókerületében lezajlott országgyűlési követválasztásról
Veszprém, 1848. június végén..................................... 286
139 • Szemere Bertalan belügyminiszter rendelete az országgyűlés megnyitási
rendjéről
Budapest, 1848. július 2.......................................... 287
140 • Az országgyűlés 1848. július 5-én tartott első rendes ülésének jegyzőkönyve
Pest, 1848. július 5............................................. 288
141 • Petőfi Sándor levele Bacsó János fülöpszállási segédlelkészhez
Pest, 1848. július 16............................................. 291
142 • A Székesfehérvár szabad királyi város országgyűlési képviselőjévé választott gr. Batthyány István lemond nemzetőrségi őrnagyi rangjáról
Székesfehérvár, 1848. július 25.................................... 293
143 • Nagy Imre, volt városi helyettes tanácsnok röpirata az első népképviseleti
országgyűlés pécsi választásának érvénytelenségével kapcsolatosan
Pécs. 1848. július 28............................................. 294
144 • Minisztertanácsi jegyzőkönyv a katonaság hazarendeléséről
Budapest, 1848. augusztus 14..................................... 296
A magyar-horvát konfliktus
145 • A horvát nemzetnek a zágrábi gyűlésen megfogalmazott 30 pontos kívánsága
Pest, 1848. március 31........................................... 297
146 • Záborszky Alajos, Kaposvár és Szigetvár tanácsainak rendezésére kiküldött kormánybiztos levele gróf Batthyány Lajos miniszterelnökhöz az illyr mozgolódásról
Szigetvár, 1848. június 2.......................................... 299
147 • Deák Ferenc törvényjavaslata a horvátokkal való kiegyezés tárgyában
Pest, 1848. augusztus 27......................................... 300
A zsidóellenes zavargások
148 • Pécs városának felhívása a zsidóüldözések beszüntetésére
Pécs, 1848. március 27.......................................... 303
149 • Bogyay József főszolgabíró jelentése Csillagh Lajos Zala megyei másodalispánhoz a keszthelyiek zsidóellenes hangulatáról
Keszthely, 1848. március 29...................................... 303
150 • Szegedy István levele Szegedy Antalhoz az 1848. április 4-ei szombathelyi
zsidóellenes megmozdulásokról
Hely és dátum nélkül [1848. április 5.].............................. 305
151 • Szombathely város rendkívüli közgyűlésének határozata a városban lezajlott zsidóellenes zavargásokkal kapcsolatban
Szombathely, 1848. április 5...................................... 308
152 • A németújvári járás szolgabírája Vas vármegye alispánjához a járás
általános helyzetéről - benne a zsidóellenes hangulatról
Németújvár, 1848. április 5......................................308
153 • A körmendi járás szolgabírája jelentése Vas vármegye első alispánjához a
Rábahidvégen előző nap lezajlott zsidóellenes megmozdulásról
Rábahidvég, 1848. április 7....................................... 309
154 • A körmendi járás főszolgabírája Vas vármegye első alispánjához járása
általános helyzetéről - benne a Rábahidvégen megnyilvánult zsidóellenes
megmozdulásról
Körmend, 1848. április 8.........................................310
155 • A székesfehérvári népgyűlés határozatai az antiszemita zavargások megszüntetéséről
Székesfehérvár, 1848. április 9...................................311
156 • A MIOIB rendelete Csány László és Széli József kormánybiztosoknak a
Szombathelyen és környékén kitört zsidóellenes megmozdulások megakadályozására
Pest, 1848. április 10.................................312
157 • Antiszemita bujtogatás híre Pápán
Pápa, 1848. április 13............................................ 313
158 • Szombathely város rendkívüli közgyűlésén Széli József és Csány László
kormánybiztosok intézkednek a zsidóüldözések megakadályozása érdekében
Szombathely 1848. április 24..................................... 313
159/a • Neuhauser Izsák és Boszkovitz Lázár bősárkányi árendás zsidók panaszlevele Tóth Bálint Sopron megyei alispánhoz
Bősárkány 1848. április 25....................................... 314
159/b • A Tóth Bálint alispán által az ügyben vizsgálatra küldött Chapó Sándor
szolgabírónak az irat hátoldalára rávezetett jelentése
Bősárkány 1848. április 26....................................... 315
160 • Löw Lipót pápai főrabbi jelentése a főszolgabírónak a város zsidósága közt
tett intézkedéseiről
Pápa, 1848. május 4............................................. 315
161 • A pécsi nemzetőrség nyilatkozata arról, hogy zsidókat nem fogadnak be
maguk közé
Pécs, 1848. június 23............................................ 316
162 • A balassagyarmati zsidók és keresztény lakosok levele a megyei „Fő választmányihoz
Balassagyarmat; 1848. július 25.................................... 317
A parasztmozgalmak
163 A Nógrád megyei Csitár községben történtek kivizsgálásáról szóló jelentés
Balassagyarmat, 1848. március 29.................................. 319
164 • Végh István szolgabíró jelentése Promontorból (Pest m.) a szőlődézsma
ügyében
Promontor, 1848. március 31...................................... 319
165 • A vásárhelyi házas zsellérek mozgolódása a közlegelő felosztásának elhúzódása miatt
Hódmezővásárhely, 1848. április 2................................. 320
166 • István nádor kegyelemben részesíti a lázadásért elítélt békési jobbágyokat
Pozsony, 1848. április 2.......................................... 321
167 • Lunkányi János jószágigazgató levele Csillag Lajos zalai alispánhoz az úrbéri törvényjavaslat elsietett kihirdetéséről
Pölöske, 1848. április 6........................................... 322
168 • Békés vármegyei alispán jelentése: az uradalmi majorsági földek visszafoglalásától alig lehet a megye népét visszatartani
Gyula. 1848, április 7........................................... 323
169 • Szombathely város tanácsülésének határozata a városban a hús drágasága és rossz minősége, valamint a húsmérték hiánya miatt kialakult feszült
helyzet felszámolására
Szombathely; 1848. április 7...................................... 321
170 • Isaák László alszolgabíró jelentése a gyöngyöstarjáni jobbágylázongásról
Gyöngyöstarján, 1848. április 7.................................... 325
17 l/a • Nagy Lajos ibronyi református lelkész lázatási ügye. Az ibronyi adózó
polgárok követelése
Kelet nélkül [Ibrony, 1848. április 9. előtt]............................ 326
171/b • Szabolcs vármegye Vizsgáló Küldöttségének jelentése
Ramocsaháza, 1848. április 7...................................... 328
171/c • Nagy Lajos ibronyi református lelkész kérelme az Alkotmányi Választmányhoz
Nagykálló, 1848. április 9......................................... 329
172 • Az ányási kertészek megtagadják a földesúri robot teljesítését
Szegvár, 1848. április 10.......................................... 330
173 • A békési nép vezetői a házatlan zselléreknek legelőt akarnak juttatni
Békés, 1848. április 12........................................... 331
174 • Gyika fenő főszolgabíró jelentése Csillagh Lajos zalai alispánhoz a parasztság bujtogatásáról és a kihágásokról
Bellatinc, 1848. április 13......................................... 332
175 • Agusztich Sándor, a tótsági járás főszolgabírája Vas vármegye első alispánjához járásának általános politikai helyzetéről - benne a különböző településeken lezajlott parasztmegmozdulásokról
1Yopóc, 1848. április 14.......................................... 333
176 • A szegvári lakosok panasza a közös legelők használatával kapcsolatban
Szegvár, 1848. április 16.......................................... 335
177 • Parasztmozgalom Bicskén és Csabdipusztán. A Székesfehérvárott állomásozó katonaság elvezénylését követően felmerülő problémák
Székesfehérvár, 1848. április 18.................................... 336
178/a • Chapó József, a rábaközi felső járás szolgabírája a hg. Esterházy Pál kapuvári uradalmához tartozó Osli község jobbágyságának legelőfoglalását jelenti Tóth Bálint Sopron vármegyei alispánnak
Kapuvár, 1848. április 19......................................... 331
178/b • Tóth Bálint Sopron vármegye alispánja feljegyzése az osli legelőfoglalók
ügyében tett intézkedésről
(Sopron), 1848. április 20......................................... 337
179 • Az örökváltság ügyében Pesten és Pozsonyban járt békéscsabai küldöttség
jelentése a képviselő-testület előtt
Békéscsaba, 1848. április 20....................................... 338
180 • Gr. Károlyi György, Orosháza volt földesura elutasítja a legelőelkülönözés
megváltoztatását
Pest, 1848. április 20............................................ 339
181 • Alispáni jelentés Békés megye helyzetéről a belügyminiszternek
Gyula{ 1848. április (24.)......................................... 340
182/a • A kállói kántor panasza: földjét a jobbágyok nem hajlandók megművelni
Kálló, 1848. április 26............................................ 341
182/b • A felső-tiszovnyiki plébánosnak hívei megtagadják az egyházi szolgáltatást
Felső-Tiszovnyik, 1848. május 4.................................... 341
183 • Nádasdy Lipót gróf Vas vármegye első alispánjához a Petanc (Petancji)
községben történt urasági legelőfoglalásokról
Pest, 1848. április 28............................................. 342
184 • Szabolcs vármegye Vizsgáló Küldöttségének jelentése a tiszadobiak legelőfoglalásáról
Dada, 1848. április 29........................................... 343
185 • A nézsaiak panaszolják, hogy legelőjüket elvették
Nézsa, 1848. április 30........................................... 344
186 • Szilassy István főszolgabíró jelentése Pest-Pilis-Solt megye közgyűlésének
Péteri lakosai földügyéről és az Életképekben megjelent erről szóló hírről
Gyömrő, 1848. április 30......................................... 345
187 • Adony mezőváros lakóinak mozgalma
Székesfehérvár, 1848. május 3..................................... 346
188 • A perkátai lakosok mozgalma
Székesfehérvár, 1848. május 5..................................... 347
189 • Nagy Sándor szolgabíró jelentése az adonyi, a rácalmási, a dunapentelei,
a hercegfalvi és a perkátai eseményekről
Székesfehérvár, 1848. május 6..................................... 347
190 • Batthyány Lajos volt jobbágyainak legelővitája az uradalommal
Szombathely, 1848. május 11..................................... 348
191 • Békéscsaba város az örökváltság fizetését a törvényhozás újabb intézkedéséig beszünteti
Békéscsaba, 1848. május 13.......................................349
192 • A szentesi kocsmajog haszonbérlőinek tiltakozása a kurtakocsmák ellen
Szentes, 1848. május 25.......................................... 350
193 • Széli József, Vas vármegye első alispánja és kormánybiztos felirata Szemere
Bertalan hadügyminiszterhez az illetékességi körébe tartozó megyék és szabad királyi városok helyzetéről
Szombathely, 1848. május 12..................................... 351
194 • A Szabolcs vármegyei fenyítőtörvényszék ítélete nemes Ari Mihály máriapócsi lakos és társai nemzetőrség elleni és földosztás melletti izgatása ügyében
Máriapócs, 1848. május 26-27.................................... 352
195 • A dömösiek panasza intézményföldjük elvétele miatt
1848 nyara................................................... 355
196 • Szirmay Ödön felhívása a hegyaljai bortermelőkhöz
Erdőbénye, 1848. június 13....................................... 356
197 • Az erdőtelki kántor és harangozó panaszos levele Almásy Sándor főszolgabírónak
Erdőtelek, 1848. június 14........................................ 357
198 • Özvegy Kállay Ignácné földbirtokos panasza a Szabolcs megyei Oros község lakói ellen, mivel azok nem fizetik a szőlődézsmát
Kelet nélkül [Oros, 1848. június 19. előtt]........................... 358
198 • Özvegy Kállay Ignácné földesúr panasza a Szabolcs vármegyei Oros község bérlői ellen, akik a majorsági földek használatáért nem teljesítik a szerződésben előírtakat
Kelet nélkül [Oros, 1848. június 19. előtt]........................... 359
200 • A jékei földbirtokosok panasza Szabolcs vármegyéhez a nem úrbéres népesség munkamegtagadása miatt
Jéke, 1848. június 19............................................ 360
201 • Gróf Dessewffy Kálmán földesúr panasza Szabolcs vármegye bizottmányi
gyűléséhez a bélteki, gelsei és semjéni szerződéses embereinek munkamegtagadása miatt
Kelet nélkül [Vencsellő, 1848. június 19. előtt]........................ 361
202 • Herceg Esterházy Pál földesúr panasza Szabolcs vármegye bizottmányi
gyűléséhez a kisvársai, dombrádi, veresmarti és ajaki nem úrbéres embereinek engedetlensége miatt
Kelet nélkül (1848. június 19. előtt)................................ 362
203 • A divényi uradalom juhait Terényben kitiltják a községi legelőkről
1848 nyara................................................ 363
204 • A Szabolcs vármegyei Bercel község lakóinak panasza Kossuth Lajoshoz,
az Országos Honvédelmi Bizottmány elnökéhez, úrbéres földjeik elvétele miatt
Bercel, 1849. február 22.......................................... 364
205 • Zemplén vármegye átirata Szabolcs vármegyéhez Táncsics Mihály lapjának betiltása érdekében
Sátoraljaújhely; 1848. szeptember 4................................ 365
A nemzetőrség szervezése
206 • Miskolci polgárok levele Borsod vármegyéhez, melyben a nemzetőrség
felállításának támogatását kérik
Miskolc, 1848. március 20. ....................................... 368
207 • A pécsi líceum tanulói teljes létszámban jelentkeztek a városi nemzetőrségbe
Pécs, 1848. március 20........................................... 369
208 • Nógrád megye központi választmánya a nemzetőrség szervezéséről dönt
1848. március 24............................................... 369
209 • Balassagyarmaton polgárőrséget állítanak fel
Balassagyarmat, 1848. március 25.................................. 371
210 • Izsák mezőváros választmányának határozata a nemzetőrség felállításáról
Izsák, 1848. március 26.......................................... 371
211 • A kecskeméti nemzetőrség választmányi elnökének jelentése a másodalispánnak a nemzetőrség megalakulásáról
Kecskemét, 1848. március 27..................................... 372
212 • A pápai izraelita község 156 ezüstforinttal járul hozzá a nemzetőrség
pénztárának gyarapításához
Pápa, 1848. március 28.......................................... 374
213 • Vas vármegye első alispánja felirata a MIOIB-hoz a megye általános helyzetéről és az ideiglenes nemzetőrség szervezéséről
Szombathely, 1848. március 31.................................... 375
214 • Pilis mezővárosban ellenszenvvel fogadták a nemzetőrség szervezését
Pilis, 1848. április 1............................................. 375
215 • Petheő Ferenc atkári esküdt és csendbiztos jelentése Blaskovics Gyula
alispánnak a Ghilányi István helybeli kocsmárost ért rablótámadásról
Csány, 1848. április 1............................................ 376
216 • Pest-Pilis-Solt vármegye Közbátorságra Ügyelő Választmányának jegyzőkönyve a nemzetőrség szervezéséről, a nemzeti szín, címer alkalmazásáról
a laktanyákon, a királyi címerben, esküdtszék alakítására vonatkozó törvényjavaslatról
Pest. 1848. április 2........................................... 377
217 * Csillagh Lajos zalai alispán jelentése a Miniszteri Országos Ideiglenes
Bizottmányhoz a nemzetőrség szervezéséről és a megye hangulatáról
Zalaegerszeg, 1848f április 4...................................... 373
218 • Nemzeti őrsereg felállítására vonatkozó miniszteri országos ideiglenes
bizottmányi felhívás Zemplén megyéhez
Pest, 1848. április 7.............................................. 380
219 • Horváth Piusz tanár szózata a veszprémi nemzetőrség zászlószentelésén
Veszprém, 1848. április 9......................................... 380
220 • A Csongrád Városi Közcsendi Választmány jelentése az áprilisi törvények
tervezetének fogadtatásáról és a nemzetőrség megalakulásáról
Csongrád, 1848. április 9......................................... 382
221 • Bizottmányi határozat a nemzetőrség szervezéséről és a kertészközségekben továbbélő robot eltiltásáról
Hódmezővásárhely, 1848. április 10................................ 382
222 • Szabolcs Vármegye Központi Választmányának jegyzőkönyve egyes települések lakosainak a nemzetőrség szervezése iránti ellenszenvéről és ellenállásáról
Nagykálló, 1848. április 10........................................ 384
223 • Halász Boldizsár jelentése a nemzetőrség alakításáról Pest-Pilis-Solt vármegye területén
Gyón, 1848. április 11........................................... 385
224 • A kecskeméti Közcsendre Felügyelő Választmány az egyszerű nemzetőrök felvilágosítására a Táncsics Mihály által szerkesztett „Munkások Újsága " című lap beszerzését, felolvasások tartását, a nemzetőrök számára karszalag viselését rendeli el%
Kecskemét, 1848. április 11....................................... 385
225 • Eger város tanácsának felterjesztése a megyei választmányhoz: a városban levő fegyvereket és lőport ne vigyék el a sorkatonaság távozása után
Eger, 1848. április 12............................................ 386
226 • Homonna mezőváros levele az alispánhoz a nemzetőrségről
Homorma, 1848. április 19......................................... 387
227 • A németgyulai nemzetőrök szolgálati szabályai
Németgyula, 1848. április........................................
228 • A magyargyulai nemzetőrség felállításának szabályai
Gyula, 1848. április............................................. 399
229 • Nemzeti címer megfestéséről s híradás annak kifizetéséről
Eger, 1848. május 4............................................. 390
230 • A városi tanács elrendeli a Deák Ferenc igazságügy-miniszter által küldőn
fegyverek előírás szerinti kiosztását, az új lőfegyverek töltésének betanítását
Kecskemét, 1848. május 7........................................ 390
231 • Deák Ferenc levele Heves megye alispánjának a nemzetőrség ún. vadászszázadával kapcsolatban
Pest, 1848. május 10............................................ 391
232 • A debreceni nemzetőr csapat szabályzata
Debrecen, 1848. május 12........................................ 392
233/a • Szemere Bertalan belügyminiszter rendelete Pest városához: a rendfenntartására a katonaságot is igénybe veheti
Budapest, 1848. május 13........................................ 393
233/b • A budai tanács a nemzetőrség részére fegyvereket kér a miniszterelnöktől
Buda, 1848. május 14............................................ 394
233/c • Rottenbiller Lipót pesti alpolgármester bemutatja a tanácsnak a polgárőrség eskümintáját
Buda, 1848. május 18............................................ 395
234 • Diószeghy Thádé nógrádi kisnemes nemzetőrnek jelentkezik
1848. május................................................... 395
235 • Tertyánszky Zsigmond Nógrád megyében élő tartalékos százados nemzetőrnek jelentkezik
1848......................................................... 396
236 • A Nógrád Megyei Választmány határozata az „Önkéntes sereg" felállításával kapcsolatban
Balassagyarmat, 1848. május 24................................... 396
237 • Szombathely város közgyűlésének határozata kezdeményezi a papok és
az izraeliták kihagyását a nemzetőrség lajstromából
Szombathely, 1848. május 27..................................... 399
238 • Pest-Pilis-Solt megye Választmányának levele a miniszterelnökhöz
Pest, 1848. május 30............................................ 399
239 • Az Országos Nemzeti Őrsereg Tanácsától, Baldacci Manó miniszterelnökségi tanácsos aláírásával kelt rendelet a gyöngyösi nemzetőrségről
Pest, 1848. június 1............................................. 400
240 • Baldacci miniszterelnökségi tanácsos rendelete a katonai összeírásokról,
és az erre tett városi tanácsi intézkedés
Gyöngyös, 1848. július 4......................................... 401
241 • Reither József budavári plébános felkéri a város vezetőit az úrnapi körmeneten való részvételre
Buda, 1848. június 8..........................................401
242 • Zenta mezőváros bírájának és tanácsának segélykérő levele Hódmezővásárhely elöljáróihoz
Zenta, 1848. június 8............................................ 402
243 • Mészáros Lázár hadügyminiszter értesítése a Szabolcs és Bihar vármegyei nemzetőrség részére kiutalt felszerelés átvétele ügyében
Budapest, 1848. június 11...................................403
244 • Kálmán Sándor lelkesítő felhívása nemzetőrség szervezésére
Jászberény, 1848. június 13....................................... 404
245 • A nemzeti őrsereg felkelését szervező Somogy vármegyei választmány
első ülésének jegyzőkönyve
Kaposvár, 1848. június 13........................................ 405
246 • A székesfehérvári nemzetőrök eskütétele és az országgyűlési követválasztás
Székesfehérvár, 1848. június 13.................................... 406
247 • A napkori rk. lelkész levele Szabolcs vármegye alispánjához a nemzetőrség szervezésének elmaradásáról
Nagykálló, 1848. június 15......................................... 407
248/a • A miniszterelnök levele Pest-Pilis-Solt vármegye alispánjának gróf Károlyi István felajánlásáról
Pest, 1848. június 16............................................ 408
248/b • A megye válasza
Pest, 1848. június 27............................................. 409
249 • A Szabolcs vármegyei nemzetőrség ideiglenes szabályzata
Nagykálló, 1848. június 21........................................ 409
250 • Hódmezővásárhely „zavargások" esetére segítségéről biztosítja Nagykikinda
városát
Hódmezővásárhely, 1848. június 25................................411
251 • Jelentés Eger város tanácsának a nemzetőrség felszerelésével kapcsolatos
intézkedésekről
Eger, 1848. június 20............................................ 412
252 • Csányi János főbíró jelentése a hadügyminiszternek a kecskeméti nemzetőrség szervezésének munkálatairól
Kecskemét, 1848. június 23.......................................413
253 • Vidovics Ágoston pápakovácsi plébános feljegyzése a nemzetőrség gyülekezéséről
Pápakovácsi, 1848. július eleje...................................414
254 • Egy alezredes kérelme Gyöngyös város tanácsához a kórházi helyek bővítését illetően
Gyöngyös, 1848. július 2...................................415
255 * Mészáros Lázár hadügyminiszter rendeletére a Jászkunság 2500 fős nemzetőr sereget állít ki
Jászberény; 1848. július 5......................................... 426
256 • Hanisz Imre százados tájékoztatása a városi hatóságnak a nemzeti őrseregben való szolgálattól vonakodókról
Gyöngyös, 1848. július 10........................................ 417
257 • Mészáros Lázár hadügyminiszter rendeletére Blaskovics Gyula első alispán kihirdeti a vármegyei bizottmányi ülésen hozott határozatot a nemzetőrök összeírására és a Délvidékre vonultatásukra
Budapest, 1848. június 13.-Eger, június 15........................... 418
258 A Nógrád megyei Szirák nemzetőrei kérik felfegyverzésüket, mert a tót
lakosság lázadozik
Szirák, 1848. június 18........................................... 419
259 • A Bihar megyei nemzetőrök útba indításával kapcsolatos bizottmányi
határozat
Váradolaszi, 1848. július 17....................................... 420
260/a • Pájinkás Gábor családfenntartó ittas mámorában felesküdött az önkéntesek közé
Buda, 1848. július 8............................................. 422
260/b • Tereske község igazoló irata
Tereske, 1848. július 11.......................................... 422
260/c • Az Országos Nemzetőrségi Tanács leirata Nógrád megyéhez
Pest, 1848. július 18............................................. 422
261 • Berecz Ferenc helyettes alispán közzéteszi az Országos Nemzetőrségi Tanács leiratát a földesúri érdekek védelmében
Eger, 1848. július 25............................................. 423
Az egyházak 1848-ban
262 • Polgár Mihály Duna melléki református superintendens és gróf Teleki Sámuel főgondnok körlevele az egyházközségekhez
Pest, 1848. március 20........................................... 425
263 * A tiszántúli református egyházkerület követelései a vallásügy rendezésére
Debrecen; 1848. március 22...................................... 427
264 • Áttekintés az ország ciszterci rendű apátságainak helyzetéről
1848(-1852).................................................. 428
265 • Scitovszky János pécsi püspök körlevele a katolikus autonómia ügyében
Pécs, 1848. május 3............................................. 430
266 • Kiss János kertai evangélikus lelkész szentbeszéde az 1848. évi húsvét
utáni második vasárnapon
Kerta, 1848. május 7*........................................... 433
267/a • Gróf Batthyány Kázmér levele Polgár Mihály Duna melléki református
superintendenshez
Pécs, 1848. május 30............................................ 434
267/b • Polgár Mihály Duna melléki superintendens körlevele a felsőbaranyai
egyházmegye lelkészeihez
1848......................................................... 436
268 • Lonovics József csanádi megyéspüspök a vallás- és közoktatási miniszternek a Bécsben működő papnevelő intézetek Magyarországra telepítéséről
Kopáncs, 1848. június 27......................................... 437
A közigazgatás és a bíráskodás átszervezése
269 • A Központi Választmány határozatainak szétküldése érdekében lovas futárokat állítanak be Nógrád megyében
Balassagyarmat, 1848. március 25.................................. 439
270 • A megyei központi bizottmány és a községi bizottmányok megalakulását
kimondó Békés megyei népközgyűlési határozat
Gyula, 1848. március 27......................................... 439
271 • A Jász-Kun Kerület kérelme Szluha Imre főkapitány követi állásától való
megfosztása, valamint Kenéz Mihály visszahívása ügyében
Jászberény, 1848. április 4........................................ 440
272 • Politikai okból elítélt orvos rehabilitálása a Jász-Kun Kerületben
Jászberény, 1848. április 4........................................ 441
273 • A népképviselet megvalósítása Csanád megye közgyűlésén
Makó, 1848. április 5............................................ 442
274 • Detrich Miklós Debrecen királyi biztosa a hivataláról leköszön
Debrecen, 1848. április 10........................................ 443
275 • Vas vármegye közgyűlésének határozata az adminisztrátori rendszer megszüntetése nyomán kialakult helyzetben
Szombathely, 1848. április 14..................................... 444
276 • A szegedi önkormányzati választásokon szavazati joggal bírók összeírásának elrendelése
Szeged, 1848. április 25.......................................... 444
277 • Debrecen város határozata az igazságszolgáltatás és a közigazgatás szétválasztásáról
Debrecen, 1848. április 26........................................445
278 • Szemere Bertalan belügyminiszter körrendelete, amellyel megszünteti a
városi jegyzőkönyvek felterjesztésének gyakorlatát
Budapest, 1848. április 29....................................445
279/a • A lakosság népgyűlésen kinyilvánított elégedetlensége hatásúra a kiskunfélegyházi tanács leköszön és egyben új választás kitűzését kén
Kiskunfélegyháza, 2848. április 29.................................. 446
279/b • A kiskunfélegyházi városi tanács jelentése a nádori alkapitánynak a
városban tapasztalható izgatásokról, emiatt hivataláról leköszön és új választások kitűzését kéri
Kiskunfélegyháza, 1848. április 29.................................. 447
280 • Id. Pázmándy Dénes főispáni székfoglaló beszéde
Székesfehérvár, 1848. május 1..................................... 448
281 • A bonyhádi képviselők panasza: a parasztság képviselői nem kaptak helyet a megyei választmányban
Bonyhád, 1848. május 1.......................................... 449
282 • Az első megyebizottmány megalakulása Somogy vármegyében
Kaposvár, 1848. május 1......................................... 450
283 • Kárász Benjámin Csongrád megyei főispán székfoglaló beszéde
Szegvár, 1848. május 2........................................... 452
284 • Baranya megye bizottmányának határozata tanácskozási rendjéről
Pécs, 1848. május 4............................................. 454
285 • Veszprém megye új szabályokat léptet életbe az uradalmak törvénykezési
jogának megszűntével
Veszprém, 1848. május 4......................................... 455
286 • Baranya vármegye bizottmánya az úriszékek megszűnése miatt a megyei
törvényszékek átszervezését rendelte el
Pécs, 1848. május 5............................................. 456
287 • Székesfehérvár szabad királyi város tisztújításának jegyzőkönyve
Székesfehérvár, 1848. május 11-17................................. 457
288 • Kecskemét város tisztújítására vonatkozó rendszabály
Kecskemét, 1848. május 15....................................... 460
289/a • A tisztújítás előkészületei Debrecenben. A tisztújításhoz a kijelölő választmányt a „helyi közönség válassza"
Debrecen, 1848. május 16......:................................. 465
289/b • A kijelölő választmány megalakításának előkészítése
Debrecen, 1848. május 18........................................ 466
289/c • A szavazatszedő küldöttség jelentése a kijelölő választmány választási
eredményéről
Debrecen, 1848. május 18........................................ 469
289/d • A tisztújítás választási rendjének kialakítása
Debrecen, 1848. május 18........................................ 469
289fe • A szavazatszedő küldöttség kinevezése
Debrecen, 1848. május 18........................................ 470
290 • Szentmártony József és Gondis(l) István Borhy Antalnak, Györgyös város
főbírájának címzett levele az esküdtszéki tagoknak alkalmas egyének összeírásáról
(Gyöngyös) 1848. május 19.......................................471
29 l/a • Szemere Bertalan belügyminiszter értesítése: gróf Degenfeld Imrét Szabolcs vármegye főispánjává nevezték ki
Budapest, 1848. május 20........................................ 472
291/b • Szemere Bertalan belügyminiszter körlevele a legfontosabb teendőkről,
Szabolcs vármegye főispánjának címezve
Budapest, 1848. május 20........................................ 473
291/c • Főispáni és főkapitányi esküminta
Budapest, 1848. április 20........................................ 474
292 • Szabolcs vármegye Kormányzó Bizottmánya napidíjas ülnökök helyett
állandó törvényszéket kér a belügyminisztertől
Nagykálló, 1848. május 22....................................... 474
293 • A hajdúböszörményi tisztújítás jegyzőkönyve
Hajdúböszörmény, 1848. május 22-26.............................. 475
294 • Szeged hadiadó hátraléka és a behajtásra tett intézkedések
Szeged, 1848. május 23.......................................... 478
295 • Kürthy János főpénztárnok, táblabíró búcsúlevele a Hajdúkerülettől
Hajdúböszörmény, 1848. május 27. ................................ 479
296 • A Piac utcai külvárosi lakosság Debrecen város vezetőitől sorsának javítását kéri
Debrecen, 1848. május 28........................................ 480
297 • A megyei közigazgatási bizottmány a megyeszékhely és Pest között
naponkénti postajárat bevezetését kéri a kereskedelmi minisztertől
Kaposvár, 1848. május 29........................................ 481
298 • A megyei közigazgatási bizottmány a csurgói választókerület lakosainak
folyamodványára első bírósági törvényszék felállítása ügyében intézkedik
Kaposvár, 1848. május 29........................................ 482
299 • A megyei közigazgatási bizottmány a belügyminiszternek Szigetvár és
Kaposvár első bírósági jogköre elnyerése érdekében hozott intézkedését támogatja
Kaposvár, 1848. május 29.....................................482
300 • A rendezett tanács megalakításának szükségességét kimondó határozat
Hódmezővásárhely, 1848. június 1............................
301 • Két olvasói levél Pápa város első polgári önkormányzatának és első országgyűlési képviselőjének megválasztásáról
Pápa, 1848. június 17., 27........................................ 483
302 • Tudósítás a jászberényi kerületi közgyűlésen történt tisztújításról; belügyminiszteri rendelet a nemzetőrség kiállításáról; a nádori bíróság megszüntetéséről; rendelkezés Muharai András volt nádori táblabíró felfolyamodásáról
Kiskunfélegyháza, 1848. június 27.................................. 484
303 • Az apci elöljáróság kérelme a Zagyva folyó szabályozásával kapcsolatban
Apc, 1848. július 30............................................. 486
304 • Veszprém város tanácsa a polgári és a nemesi közönség egyesüléséről határoz
Veszprém, 1848. december 23..................................... 488
A céhek
305 • Klauzál Gábor földművelés- ipar- és kereskedelmi miniszter rendelete a
céhlegények mozgalmának megfékezésére
Budapest, 1848. május 9......................................... 491
306 • A csornai csizmadiák folyamodása Simon Nepomuk Jánoshoz, Sopron
vármegye első alispánjához, a Klauzál Gábor által kiadott céhügyi rendelet,
és annak Chapó Sándor szolgabíró általi értelmezése miatt
(Csorna) 1848. július 6. előtt...................................... 492
A kötet összeállításában közreműködtek............................... 494
A kötetben közölt képek jegyzéke..................................... 495
A képjegyzékben szereplő művek bibliográfiai adatai...................... 497
Személynévmutató (Grósz Mihály)................................... 498
Helységnévmutató (Grósz Mihály).................................... 513
Képmelléklet....................................................521
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A rendszerváltás folyamata az 1848-49-i forradalom és szabadságharc első hónapjaiban A rendszerváltás folyamata az 1848-49-i forradalom és szabadságharc első hónapjaiban A rendszerváltás folyamata az 1848-49-i forradalom és szabadságharc első hónapjaiban

Könyvtári könyv volt. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot: Közepes
4.280 Ft
3.420 ,-Ft 20
17 pont kapható
Kosárba