1.034.238

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A rendszerváltozás a Magyar Szemlében

Válogatás 1992-2002

Előszó

A Magyar Szemle új folyamának tizedik éve 2002 novemberében telt be. Tíz év ma különösen hosszú idő egy folyóirat életében. A kilencvenes évek sajtó-viszontagságai között a fennmaradás is érdem... Tovább

Előszó

A Magyar Szemle új folyamának tizedik éve 2002 novemberében telt be. Tíz év ma különösen hosszú idő egy folyóirat életében. A kilencvenes évek sajtó-viszontagságai között a fennmaradás is érdem lett, hiszen tucatjával tűntek el régi és új folyóiratok, hetilapok - köztük igen jók is. A sajtószabadság hatalmas kínálatot hozott - de nem hozott pénzt a lapok működésére. Változtak - silányultak, szakosodtak - az olvasási igények. Az olvasóközönség felaprózódott a sok lehetőség között, és sokakat hódított el a könyvtől a televízió és az internet is. Nagy gond az is, hogy az értelmiségi elit, amely a rendszerváltozás fő motorja volt, a folyóiratok - vagyis a szabad szellemi műhelyek - fenntartására mindmáig nem alkotott stratégiát és megfelelő támogatási rendszert. Furcsa mulasztás ez, mert a modern korban mindig, mindenütt a folyóiratok voltak a jövőről való gondolkodás legfőbb fórumai. Mindig bennük élt a nyitottság, a kreativitás bősége, bennük bukkantak fel a „véletlen" váratlan, nagy ötletei. Szerte a világon, amelyik közösség törődik a jövőjével, gondozza és fenntartja folyóiratait.
A tízéves fennállás ünnepe azonban nem arra való, hogy a magyar lapkiadás mostoha helyzetéről hosszasan elmélkedjünk. Legfeljebb azért, hogy elmondjuk: a Magyar Szemle ilyen körülmények közt, ilyen versenyben is megállta a helyét. Van tehát okunk ünnepelni. Az évfordulóról aligha emlékezhetünk meg méltóbban, mint számvetéssel és új tervekkel. A tervekről majd dönt az idő. Számvetésnek pedig - úgy gondoltuk - a legalkalmasabb egy antológia lesz, egy gyűjtemény tíz év legjobb Magyar Szemle-írásaiból. Vissza

Tartalom

Mádl Ferenc: Ajánlás 5
Kodolányi Gyula: Előszó 9
Pongrácz Tiborné:
A mai magyar család demográfus szemmel nézve 13
Nyíri Tamás: Magyar gond és remény 26
Duray Miklós: A társnemzeti viszony
kialakításának szükségessége 34
Mányoki Endre: Nemesség és autonómia 45
Hieronymi Ottó: A szociális piacgazdaság
és a magyar átalakulás 51
Kahler Frigyes: Gondolatok az igazságtételről 70
Szőcs Géza: A vasfüggönytől keletre 85
Bába Iván: Az én rendszerváltásom 93
Pokol Béla: A magyar politika hatótényezői
a '90-es években 112
Vitányi Iván: Állandóság és változás 123
Martonyi János:
A rendszerváltás külgazdasági és politikai dilemmái 131
Schmidt Mária: A magyar társadalom
a diktatúrák alatt 140
Németh Zsolt-Lőrincz Csaba-Rockenbauer Zoltán:
A meghasonlás külpolitikája 155
Buda Béla: a magyar és a konfliktus 164
Cseh-Szombathy László: A konfliktuskezelés 168
néhány jellegzetessége Magyarországon
Pataki Ferenc: „Hallgat a mély..." 172
Debreczeni József: Magyar pártok
- magyar pártrendszer 180
Für Lajos: Történelem és szerep 196
Andorka Rudolf: A politikai rendszerváltás
és a társadalom modernizációja 200
Tölgyessy Péter: Ellenőrzött hatalom
1 cselekvőképes állam 210
Orbán Viktor: Antall József, a polgári Magyarország
miniszterelnöke 218
Szávai János: Antall József, a külpolitikus 228
Kádár Béla: Sorsanalízis: Magyarország és
az Európai Unió 251
Borbándi Gyula: Hogyan tovább, nyugati magyarok? 269
Jeleníts István: Erkölcs és iskola 278
Bod Péter Ákos: Erkölcs és gazdaság 287
Mádl Ferenc: Bős-Nagymaros tegnap és ma 298
Czakó Gábor: A mákszem csúcsa 325
Jeszenszky Géza: A „visegrádi gondolat"
és az Euro-atlanti integráció 330
Egedy Gergely: Konzervativizmus
és nemzettudat
Herczegh Géza: Kelet-Közép-Európa
mint történelmi régió
Domokos Mátyás: Gens una sumus? 377
Rabár Ferenc: A jóléti állam 385
Pethő Bertalan: Magyarország
az információs társadalomban 396
Gróh Gáspár: Sajtó-rendszer-váltás 407
Hegedűs Tamás: Humántőke és versenyképesség 417
Kopp Mária: A magyar társadalom
egészségi állapota 423
Ács Margit: Levél Anne Applebaumhoz 430
Miklóssy Endre: Budapest, Budapest 444
Granasztói György: Erkölcs és politika
európai csatlakozásunk küszöbén 465
Kodolányi Gyula: Művészet és globalizáció 479
Elek István: Magyarnak lenni, ma 495
Hoppál Mihály: A hagyományalapú társadalomról 499
Vukovich György: Népesedési gondok 505
Kulin Ferenc: Szabad György: Kossuth irányadása 521
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A rendszerváltozás a Magyar Szemlében A rendszerváltozás a Magyar Szemlében

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
3.740 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba
konyv