Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A Rókus Kórház története

Adatok és szemelvények a Szent Rókus Közkórház és fiókjai alapításának és fejlődésének történetéből

Szerző

Kiadó: Medicina Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 234 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Megjelent 600 példányban. Fekete-fehér fotókkal illusztrált.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Fut, pereg, tovaszáll az idő. Vég nélküli folyásában az elmúlt évek avara számos, bennünket közelről érdeklő eseményt betakar, s így a sejtelmes régmúlt képei elhalványulnak és feledésbe merülnek.... Tovább

Előszó

Fut, pereg, tovaszáll az idő. Vég nélküli folyásában az elmúlt évek avara számos, bennünket közelről érdeklő eseményt betakar, s így a sejtelmes régmúlt képei elhalványulnak és feledésbe merülnek. Ilyen avar eltakarítására vállalkozom, amidőn az öreg Rókus Kórház alapításának és továbbfejlődésének régi képét, főbb mozzanatait igyekezem a régmúlt mind sűrűbben szőtt hálójából kibogozni és a hazai orvosi kultúránk ezen fontos tényezőjének működését és szerepét nagy vonásokban ismertetni.
A kórház alapítására és történetére vonatkozó adatokat már évek óta gyűjtöttem. Munkámban nagy nehézségekkel kellett megküzdenem, mert a legértékesebb adatforrásom, a Rókus Kórház régi irattára a II. világháborúban, fővárosunk 1944-45. évi ostroma alatt nagyrészt elpusztult. Mindezek ellenére igyekeztem a levéltárakból és könyvtárakból összegyűjtött adatok felhasználásával a fontos mozzanatokat és eseményeket - 1958. december hó 31-ével bezárólag - lehetőleg az évszámok sorrendjében a Rókus Kórház történetébe foglalni. Nagy segítség volt Lyachovics Dénes, nyug. fővárosi számv. főtanácsosnak a levéltárakban és könyvtárakban végzett kutatásai alapján, a Rókus Kórház alapítására és kezdeti történetére vonatkozó litografált másolatban közölt értékes adatgyűjteménye. Vissza

Tartalom

Előszó9
A Rókus Kórház történet a reformkorszakig11
Kezdetleges kórházi állapotok a Rókus Kórház alapítása előtt11
Pesten és Budán működő kórházak13
A Rókus Kórház alapítására vonatkozó adatok18
A kórház építése, szervezeti és működési szabályzata22
Haffner Mihály kórházigazgató és városi főorvos betegforgalmi adatai és jelentései29
Bene Ferenc és Bossányi András igazgatók működése33
A kórház története a szabadságharcig37
A kórház működése Windisch Lipót igazgatása idején37
A kórház az 1831. évi kolerajárvány idején42
A Rókus kórházi személyzet létszáma és járandósága 1834-ben43
A Rókus Kórház Kerepesi úti szárnyépületének építése45
Windisch igazgató jelentése az 1839-40-ben végzett műtétekről és betegforgalomról47
Törekvések az orvosegyetem és a Rókus Kórház összekapcsolására a gyakorlati orvosképzés érdekében52
A Rókus Kórház működése a szabadságharcot megelőző időben54
A kórház működése a Kiegyezésig58
A Rókusi Kórházi orvosok az 1848/49. évi szabadságharcban58
Arányi Lajos kórboncnok működése61
Tormay Károly kimutatása a kórtermek, az ágyak és a személyzet számáról, továbbá a 10 évi betegforgalomról62
Semmelweis Ignác Fülöp működése65
Az 1854-55. évek kolerajárványa69
A Szent Rókus Kórház közkórházzá nyilványítása70
Rövid áttekintés az egészségügyi helyzetről a szabadságharc leverése után71
A Rókus Kórház helyzete, 1862-ben elkészült a Rókus Kórház Flór utcai szárnya73
Újból életbe lép a rendőruralom, Flór Ferencet állásából eltávolítják77
Hagymáz-, kolera- és himlőjárványok79
A kórház fejlődése a kiegyezéstől 1876-ig82
1864-ben a szembetegek számára fiókosztály nyílt meg82
Gondoskodás az elmebetegekről83
1866-ban kezdte meg működését az orr-gégészeti rendelő84
Az anyakórház és három fiókkórházának osztályai 1868-ban84
A hasonszenvi gyógymód bevezetése a Rókus Kórházban86
Orvosképzés a Rókus Kórházban87
A fertőző betegek elhelyezésére 1869-ben megnyílt az Üllői úti barakkfiókkórház88
Boncterem létesítése89
1871-72. évi himlő- és 1872-73. évi kolerajárvány89
Flór Ferenc halála90
A kórház fejlődése 1876-tól a századfordulóig91
A közegészségügy rendezéséről szóló 1876. évi XVI. t. c.91
Kórházak és gyógyintézetek Budapesten Gebhardt adatai szerint 1878-ban92
Gebhardt Lajos igazgató működésének ismertetése95
A Régi Dologházi fiókkórház megnyitása97
A kórház személyzete 1878-ban99
Elmebeteg-megfigyelő fiókosztály. Az elmebeteg kórházi elhelyezésének tarthatatlan helyzete100
Új Dologházi fiókkórház és a Rókus anyakórházhoz tartozó fiókkórházak101
Kapcsolat a Rókus Kórház és az orvosegyetem között102
A Rókus Kórház további fejlesztése103
Kimutatás az 1882. évben a Duna balparti kórházakban működő osztályokról és főorvosokról - Az 1874-1882.-i időszak betegforgalma105
Az Üllői úti Új Kórház108
Orr-gége- és fülészeti osztályok szervezése109
A kórház működése a századfordulótól az I. világháborúig112
Müller Kálmán a Duna-balparti kórházak igazgatójának működése112
Fogászati kezelés a Rókus Kórházban - Változások a főorvosi karban113
Kimutatás a Rókus Kórház és fiókjaiban 1883-tól 1888-ig működő fő- és rendelőorvosokról116
A Duna-balparti kórházak fejlődése. Megnyílik a Szent László Kórház 121
A Közkórházi Orvostársulat megalakulása121
A Kórház igazgatása a századforduló idején125
1899-ben működésbe lép a Rókus Kórház röntgenlaboratóriuma126
Kimutatás az 1900. évben működött fő- és rendelőorvosokról127
A másodorvosok sztrájkja. A Rókus Kórházban kifogásolt hiányosságok. A Telepy utcai elemi iskolát 1910-ben kórházi célokra veszik igénybe131
A Rókus Kórház fejlődése Ángyán Béla igazgatása idején135
Központi laboratórium felállítása135
Kimutatás az 1913. évben a Rókus Kórház és az Új Dologházi fiókkórház főorvosairól137
A Bakáts téri szülészeti és nőgyógyászati osztály megnyitása137
Az I. Világháború és a Magyar Tanácsköztársaság140
A Rókus Kórház működése az I. világháború idején140
A Gyöngyösi úti szülészeti osztály megnyitása141
Újjászervezték a fővárosi közkórházak igazgatását142
A fővárosi közkórházak gazdagsági kezelésének új rendszre145
Megszervezik a Fővárosi Közkórházak Központi Ágynyilvántartóját146
A kórház működése az I. világháború után és a Magyar Tanácsköztársaság idején147
Az I. világháború befejezésével a kórházi betegek ellátásának súlyos válsága 147
Tanácsköztársaság és annak egészségügyi politikája149
A Rókus Kórház működése a Tanácsköztársaság leverése után a felszabadulásig152
A proletárdiktatúra utáni "fehér terror"152
Változások a fővárosi karban154
Adjunktusi állások szervezése. Az urológiai klinika 1920-ban a Rókus Kórház urológiai sebészeti osztályán nyert elhelyezést155
Az ápolónőképzés kezdetlegessége és fejlődése160
A közkórházi orvosok fizetési osztályokba való besorolása161
A kórház működése a felszabadulásig162
A központi igazgatói állásra Gerlóczy Zsigmondot nevezték ki. Főorvos-titkári állások szervezése. Újból napirendre került az új Rókus Kórház építési programja162
A Madarász utcai Csecsemő- és Gyermekkórház megnyitása165
Összehasonlító táblázatos kimutatás az 1913. és 1929. években a Rókus Kórház és fiókjaiban működő orvosokról167
Gerlóczy Zsigmond közp. igazgató nyugalomba vonult. A Rókus Kórházi röntgenlaboratóriumi főorvosok működésének ismertetése170
A szülő és vetélő nők zavartalan kórházi elhelyezése céljából megnyílt a a "Gizella" szülőotthon171
A X. ker. Maglódi úti Szeretetotthont közkórházi célokra vették igénybe 173
A Rókus Kórház és fiókjai osztályainak új elnevezése és a szervezett ágyak száma. Szervezett orvosi létszám 1933-ban175
Borszéky Károly utóda a központi igazgatói állásban Ritoók Zsigmond, az igazgató főorvosi állásban Wolff Károly178
Fogászati és szájsebészeti osztály létesítése. Fogorvosi nyugdíjazások és kinevezések180
Eötvös Loránd Rádium és Röntgen Intézet létesítése183
Az első kórházi véradóközpont hazánkban184
A Rókus Kórházi sebészeti osztályok átcsoportosítása. A Rókus kórbonctani osztály főorvosi munkaköréneki ellátása186
A II. világháború alatti takarékossági rendszabályok. Osztályok átszervezése a Kun utcai Fiókkórházban187
A fajgyűlölő politika a kórházakban192
A felszabadulást megelőző időszak a Rókus Kórházban193
A kórház működése a felszabadulástól 1950-ig195
A Rókus Kórház a felszabadulás után195
Forradalmi jellegű változások a betegek ellátásában és az egészségvédelemben. Az igazgatási teendők ellátása a felszabadulást követő években 198
A Rókus Kórház és fiókjai szervezetében beállott változások201
A kórház mint megyei vezető kórház202
A Kórházak Működési Szabályzata. A Rókus Kórházat megyei jellegű kórházzá szervezték át202
A Rókus Kórház Tudományos Köre. Kliniko-pathológiai konferenciák. Orvosi Könyvtár204
A Pestmegyei Tanács Onkológiai Gondozója205
Pestmegyei Szülész Főorvosi Hivatal205
A Pestmegyei Tanács Tbc-gondozó Intézete206
A Pest megyei Tanács Egészséggondozó Intézete207
Pest megyei Közegészségügyi-Járványügyi Állomás209
Pest megyei Tanács Idegbeteggondozó Inétzete210
Pest megyei Tanács Semmelweis Kórháza210
Gyermekosztály létesítése211
Orvostanhallgatók, orvosok és egészségügyi középkáderek képzése212
Ellenforradalmi események, Poklinikai rendelő. Orr-gége plasztikai osztláy213
Szervezeti változások a kórház gazdasági hivatalában217
1956., 1957., 1958. évekről szóló összehasonlító betegforgalmi statisztikai adatok218
Az orvosi személyzet beosztása 1958. év végén219
Jubiláris ünnepség a Rókus Kórház alapításának 175. évfordulója emlékére219
Befejezés223
Irodalom225
Névmutató229
Tárgymutató234

Dr. Hollán Henrik

Dr. Hollán Henrik műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Hollán Henrik könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Rókus Kórház története A Rókus Kórház története A Rókus Kórház története

A borító belső oldalán bejegyzés látható.

Állapot:
2.290 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!