Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.750

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A sejtosztódás szabályozása és befolyásolása

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 430 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-05-2784-7
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Bevezetés13
A sejtosztódás általános törvényszerűségei
Lapis Károly: A sejtrendszerek növekedésének általános jellemzése. A sejtpopulációk kinetikai tanulmányozásának jelentősége a kísérletes és klinikai orvostudományban15
A sejtprofileráció mint életjelenség. Növekedés és sejtprofileráció15
A sejtprofileráció kutatásának történeti háttere, célkitűzései. A sejtpopulációs kinetika kialakulása16
A sejtciklus és fázisai18
A szervezet eltérő proliferációs sajátosságokkal rendelkező sejtpopulációi22
A sejtproliferáció szabályozásának kérdései25
A sejtpopulációs kinetikai ismeretek elméleti és klinikopatológiai jelentősége31
Irodalom37
Lajtha László: Az őssejtek természete és szabályozása47
Általános elvek47
A hemopoietikus rendszer őssejtjei50
Epiteliális őssejtek52
Az őssejtek patológiája54
Irodalom56
Jeney András: A sejtosztódás mechanizmusának és szabályozásának molekuláris alapja59
A sejtosztódás molekuláris szabályozása kutatásának célkitűzései59
A replikáció jellemzése eukariotákban60
A sejtpopuláció különböző proliferációs állapotainak biokémiai sajátosságai73
Szabályzó rendszerek a sejtproliferációban82
Irodalom89
Schaff Zsuzsa, Lapis Károly, Timár József, Benosáth Márta: A nyugvó és proliferáló sejt ultrastruktúrája97
Bevezetés97
A nyugvó sejt ultrastruktúrája98
Az osztódó sejt ultrastruktúrája117
A mitózist megelőző és követő állapot ultramorfológiai jellemzése125
Irodalom134
Sejtosztódás az egyes szövetekben
Gidáli Júlia és Fehér Imre:A hemopoietikus sejtpopulációk osztódásának és differenciálódásának szabályozása145
A hemopoietikus sejtpopulációk ismertetése145
A pluripotens őssejtek osztódásának szabályozása149
A granuloid sor osztódásának és érésének szabályozása152
Az eritroid sor osztódásának és érésének szabályozása154
A trombocita sor osztódásának és érésének szabályozása156
Irodalom158
Kovács László: Bélhámsejtek osztódása és differenciálódása162
Bélhámsejtek proliferációs kinetikai jellemzői162
A sejtproliferációt befolyásoló biológiai tényezők167
A sejtproliferációt befolyásoló kémiai, fizikai tényezők169
Az emésztőtraktus néhány kórfolyamatának proliferációs kinetikai vonatkozásai172
Irodalom172
Kovács LÁszló - Lapis Károly: A májszövet sejtproliferációs kinetikai állapota178
Bevezetés178
Fiatal, növekvő állatok májszövetének sejtkinetikája179
Felnőtt állatok parciális hepatectomiát követő regenerációjának kinetikája180
A parciális hepatectomiát követő regenerációt befolyásoló biológiai, kémiai és fizikai tényezők184
Felnőtt állatok májának proliferációját befolyásoló tényezők188
A májsejt-proliferáció szabályozásának kérdése190
Irodalom191
A sejtosztódás néhány kérdése az orvosi gyakorlatban
Kelemen Endre: A sejtproliferáció néhány klinikai vonatkozása197
Bevezetés197
Embrionális sejtproliferáció198
Őssejtekkel kapcsolatos problémák. Terminális differenciálódás199
Mikrokörnyezet200
Reguláló tényezők202
Sejtkinetikai bevezetés202
Myelp-proliferatív szindromák203
Klonális betegségek204
Preleukaemia204
Az ún. lympho-proliferatív szindrómák. Malignitás205
Terápiás eredmények és meggondolások206
Irodalom206
Sinkovics József: Humán limfociták fiziológiás és patológiás proliferációja208
A limfocita rendszer elemei és normális reakciói208
A limfocita rendszer kóros proliferációja215
Összefoglalás232
Irodalom233
Sejtosztódás és malignitás
Szende Béla: A sejtproliferáció változásai in vitro kémiai karcinogenezis során235
A sejttenyészetek proliferációs aktivitása235
A sejttenyészetek változásai236
Az in vitro onkogenezis két szakasza244
Irodalom244
Jeney András - Lapis Károly: Sejtproliferáció az in vivo karcinogenezisben247
Daganatok keletkezése és a szövetek proliferációs állapota közötti kapcsolat247
Karcinogének hatása a sejtproliferációra249
A génműködés szabályozásának károsodása a karcinogenezis során250
A karcinogének hatásmódjának kérdése252
Irodalom254
Jeney András - Lapis Károly: Kísérletes daganatok sejtkinetikája 256
A daganatnövekedés általános jellemzése256
A daganatnövekedést befolyásoló sejtkinetikai tényezők260
Tumor őssejtek265
A sejtkinetika és a daganatellenes kezelés összefüggésének néhány kérdése266
Irodalom271
Kopper László: Emberi daganatok sejtkinetikája275
A daganatnövekedést befolyásoló és jellemző sejtkinetikai tényezők275
A primer tumor, a metasztázis és a recidiva növekedési üteme284
A terápia hatása az emberi tumorok sejtkinetikájára (sejtkinetikai "manipulációk" a terápiában)286
Irodalom289
A sejtosztódás befolyásolása
Menyhárt János: A sejtproliferáció endogén serkentő és gátló anyagai293
Bevezetés293
A proliferáció endogén serkentő anyagai295
A proliferáció endogén gátló anyagai309
Irodalom316
Szende Béla: A sejtproliferáció exogén stimulálása326
A sejtproliferáció stimulálásának fogalma326
G0 fázisban levő sejtekből álló potenciálisan stimulálható sejtrendszerek stimulálása mitogénekkel327
A mitogén hatás kritériumai327
A mitogének hatásmódja329
A mitogén anyagok330
Egyéb, a sejtproliferációt serkentő exogén faktorok333
A mitogén anyagok hatása a szervezet homeosztázisára337
A stimulációnak kitett sejtrendszerek proliferációs sajátosságainak befolyása a stimuláció mértékére338
A sejtproliferáció exogén stimulációjának gyakorlati jelentősége340
Irodalom341
Fehér Imre - Gidáli Júlia: Ionizáló sugárzás és sejtkinetika348
Bevezetés348
A sejtek egyedi sugársérülése348
A sejtek túlélése és a besugárzási dózis közötti összefüggés350
Szervek és funkcionális egységek sugárérzékenységének sejtkinetikai alapjai351
Sejtmegújulási rendszerek általános sajátságai352
A sejtveszteség kompenzálása folyamatos besugárzás után357
Irodalom359
Epifanova, O. I.: Proliferáló és nyugvó sejtek daganatellenes szerekkel szembeni eltérő érzékenységének lehetséges okai362
Bevezetés362
A nyugvó sejtek normál szövetekben és daganatokban363
Proliferáló és nyugvó sejtek anyagcseréjének sajátosságai366
Proliferáló és nyugvó sejtek kemoterápiás hatásokkal szembeni érzékenysége372
Következtetések378
Irodalom380
Jeney András - Kopper László - Lapis Károly: A sejtproliferáció vegyszeres gátlása389
Bevezetés389
Citosztatikumok hatása és a sejt proliferációs állapotai közötti összefüggések391
Citosztatikumok szubcelluláris támadási pontja395
A citosztatikumok hatásmechanizmusára irányuló kutatások elméleti és gyakorlati vonatkozásai419
Irodalom421
Tárgymutató427
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem