Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.224

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A statisztikai és az államigazgatási információrendszerek kapcsolata

Az V. statisztikai informatikai vándorgyűlés anyagai

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A Magyar Közgazdasági Társaság Statisztikai Szakosztályának Statisztikai Informatikai Szekciója 1982. június 10-11-én tartotta V. Vándorgyűlését Esztergomban. A Vándorgyűlés „A statisztikai és az... Tovább

Előszó

A Magyar Közgazdasági Társaság Statisztikai Szakosztályának Statisztikai Informatikai Szekciója 1982. június 10-11-én tartotta V. Vándorgyűlését Esztergomban. A Vándorgyűlés „A statisztikai és az államigazgatási információrendszer kapcsolata" témakörrel foglalkozott.
Az első nap plenáris ülése Pesti Lajos, a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettese, a Statisztikai Informatikai Szekció elnöke megnyitójával kezdődött.
Ebben áttekintette az 1979-ben tartott IV. szegedi vándorgyűlés óta végzett munkát, mely a Szekció vezetősége által kitűzött három fő irányban, a népgazdasági információrendszer összehangolása, a meta-információrendszerek és a statisztikai informatika témakörében folyt. A Szekció, mint társadalmi fórum az állami statisztikai rendszer integrációjának előmozdítására szolgáló informatikai eszközökkel és módszerekkel foglalkozik. Helyesen határolódott el a számítástechnika szűkebben vett szakmai és a statisztika módszertani kérdéseitől, ugyanakkor képes volt hidat építeni a statiszitkusok és a számítástechnikusok között. Elősegítette, hogy a számítástechnika a statisztikusok számára mindennapi környezetük részévé váljék, hatékony munkaeszközük legyen.
A Szekció elnöke szólt a következő időszak feladatairól, melyhez a Szekciónak sajátos eszközeivel, mozgósító és felvilágosító munkájával kell hozzájárulnia. Elmondotta, hogy a népgazdaság fejlődésének intenzív szakaszára való átállás a gazdasági és társadalmi folyamatok elemzéséhez és irányításához szükséges információk biztosításában is új szemléletet követel. A gazdasági és társadalmi folyamatokat a statisztikának kölcsönhatásukban kell megragadnia, a tendenciákra, a fejlődést előmozdító és gátló tényezőkre irányítva a vezetés figyelmét. A statisztikai rendszer minőségi követelményeknek megfelelő továbbépítésében, a statisztikai rendszer integrációjának megvalósításában az informatikai eszközök nélkülözhetetlenek. A különböző forrásból származó, több időszakra vonatkozó adatok együttes, matematikai módszerekkel is történő elemzése elképzelhetetlen számítógépek, korszerű meta-információrendszer és adatbázisok nélkül. Vissza

Tartalom

Előszó ...................................... . 9
Háklár László: Az államigazgatási Informatikai Fejlesztési Társaság szerepe a népgazdasági információrendszer fejlesztésében és koordinálásában............................... 11
Tóth Imre: A népgazdasági tervezés információellátó rendszere.................. 21
Dr. Ormai László: A statisztikai információrendszer fejlesztésének stratégiája .............31
Hajdú Imre: A gazdálkodó szervezetek azonosítási rendszerének
fejlesztési lehetőségei és korlátai ..................... 41
Dr. Prodán Miklós: A társadalmi, az érdekképviseleti szervezetek
az egyesületek stb. nyilvántartása.........45
Nagy Emil: A kis gazdálkodó szervezetek nyilvántartása ....... 49
Apátfalvi Lajosné: A gazdálkodó szervezetek nyilvántartási rendszere, kapcsolata a pénzügyi információrendszerrel........ 55
Kalina Lászlóné: A gazdálkodó szervezetek nyilvántartási rendszere és kapcsolata a statisztikai információrendszerrel...... 61
Császári Sándor: Az Államigazgatási Informatikus Fejlesztési Társaság keretében kialakítandó egységes nyilvántartás megvalósításának lehetőségei és problémái.........................65
Baracza Lajosné - Kulcsár Péter: A statisztikai adatdokumentációs
rendszer megvalósításának tapasztalatai................ 69
Dr. Budavári Elemér-Dr. Pompéri Béla: A meta-információrendszerek szerepe a népgazdasági szintű információrendszerek koordinálásában............................... 79
Rónainé Györgyi Márta: Az állami statisztika fogalmi rendszere .. 91
Friss Péter: A statisztikai fogalmi rendszer néhány jellemzője ... 99
Gócza Mária: Statisztikai osztályozási rendszerek és nómenklatúrák egységes dokumentációs rendszere............... 107
Dr. Horváth Beáta: Statisztikai táblák forrásadatainak fogalmi
rendszerbe foglalása és annak jellemzői................ 109
Dr. Kónya Balázs: A tezaurusz-szerkesztés néhány alapvető kérdése .............. 113
Dr. Mezey Gyula: A tanácsi információrendszer helyzetfelmérése
és dokumentációs rendszere....................... 119
Tornai János: A Tanácsi Pénzügyi Információrendszer hálózata.,, 129
Dr. Blázsik Raimund: Az államigazgatási adatfeldolgozási rendszerek kialakításának és működésének problémái a tanácsoknál... 143
Koltai Mária: A tanácsok éves és ötéves terveinek számítógépes feldolgozása............... 149
Dr. Szelezsán János: Az államigazgatási alapnyilvántartások számítástechnikai problémái........................... 155
Farkas Lajos: Az államigazgatási információs rendszer területi
hálózata fejlesztésének informatikai kérdései, az állami népességnyilvántartás szempontjából ..................... 159
Gömbös Ervin-Weisz Istvánné:A mai magyar adatvédelmi rendszer közigazgatási vonatkozásai..................... 165
Dr. Benczúr András: Az Állami Népességnyilvántartás jelenlegi
rendszerének áttekintése, rendszerfejlesztési koncepciók .... 173
Dr. Széphalmi Géza: Az ÁNH jelenlegi számítógépes rendszere 183
Katona Tamás: Az ágazati kapcsolatok informatikai rendszere ... 187
Pap Imre: A népszámlálás adatfeldolgozási tapasztalatai és a népszámlálási adatbázis koncepciója .................... 191
Stauber József: A számítógépen alapuló ügyészségi információs
rendszer továbbfejlesztése ........................ 197
Zlinszky István: Az Egységes Munkaügyi Alapnyilvántartás és helye az ÁBMH információs rendszerében ....................205
Patyi Károlyné: Földmérési, térképészeti adatbázis, és a geodéziai
koordinátákon alapuló egységes országos azonosító rendszer 209
Nagy Ervin: Operatív adattár szervezése az ÉVM-ben......... 217
Netkovszky Kálmán: Államigazgatási adatfeldolgozási rendszer
az ÉVM-ben .................................. 223
Jadamzsavijn Zeneemeder: Államigazgatási információs rendszerek létrehozása Mongóliában....................... 229
Molnár László - Dr. Széphalmi Géza: Tapasztalatok és eredmények a KSH EÜM együttműködésben elvégzett országos népegészségügyi felmérésben......................... 233
Dr. Kovács Péterné: Az állami és az igazgatási statisztikai információrendszer összekapcsolásáról ..................... 243
Dr. Pauka Tibor: „Tapasztalatok és eredmények a KSH EÜM
együttműködésében elvégzett országos népegészségügyi felmérésben" c. előadáshoz........................... 247
Dr. Srajber Benedek: Programrendszer országos felmérések multifaktoriális vizsgálatára.......................... 253
Trajtler Gábor: A külkereskedelmi áruforgalom statisztikai információrendszere ........ 267
Dr. Szabó László: Egy tervezésorientált tényinformáció-ellátó rendszer koncepciója............................ 275
Major Zoltán: A vállalati mérlegbeszámoló adatok feldolgozásának hasznosítása a népgazdasági tervezés tényinformáció-ellátásában..................................... 285
Czövek Zsuzsanna: A népgazdaság felhalmozási kiadásainak korszerű tervezési rendszere és követelménye a pénzügyi információs rendszerrel szemben ......................... 293
Koncz Gabriella - Póti Imréné: A pénzügyi információrendszer
és az államigazgatási információrendszer közti kapcsolat kiépítésének problémái........................... 307
Dr. Németi László: Tervezés, tervinforraáció és érdekeltség az élelmiszer-termelésben............................. 311
Dr. Szűcs István: Az élelmiszer-termelés éves tervezésének számítástechnikai megalapozása........................ 329
Villányi Róbert: A Pénzügyi Számítástechnikai Intézet szerepe az
adatcserékben ................................. 331
Kiss Zoltán: Az Államigazgatási Informatikai Fejlesztési Társaságon belüli mágnesszalagos adatcsererendszer továbbfejlesztése ..................333
Asztalos Domonkos - Ifj. Krekó Béla: AMETIST: egy metainformációs rendszer koncepciója....................... 337
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem