Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.484

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A század fele

1914-1945

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: AKG Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 382 oldal
Sorozatcím: Társadalomismeret
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 28 cm x 20 cm
ISBN: 963-8328-49-5
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ...................................5
A HÁBORÚ KEZDETE, AZ ELSŐ HADMŰVELETEK.................................6
Merénylet Szarajevóban...................................6
Hadüzenetek sora............................................6
Az általános lelkesültség..................................7
Az első hadműveletek......................................8
Az első év mérlege.........................................11
Európai háborúból világháború.................... 11
AZ ÁLLÓHÁBORÚ ÉVEI.....................................12
Új év, új tervek, új frontok - 1915.................12
Verdun, a Bruszilov-offenzíva és a Somme-folyó - 1916...............................13
Egy újabb hadviselő - Románia az antant oldalán............................................14
Flották és tengerek......................................16
A HÁBORÚ SÚLYA.............................................17
A háború gazdasági következményei...........17
Az első békekísérletek...................................19
A DÖNTÉS IDEJE ..............................................19
Az 1917-es év - valaki jön (az Egyesült Államok), valaki távozik (Oroszország)........19
Hadműveletek nyugaton és délen.................19
Fegyverek és...............................................20
...katonák..................................................21
A teljes győzelem igézete...............................22
OROSZORSZÁG FORRADALMAI 1917-BEN.....24
A cári rendszer és a háború...........................24
A februári forradalom.....................................24
Lenin és a bolsevikok.....................................28
Válságos nyár..................................................28
Az októberi forradalom..................................30
A DÖNTÉS IDEJE II. - 1918................................32
Német támadások sora.............. .....................32
A fordulat........................................................32
A központi hatalmak veresége........ ..............33
A VERESÉGTŐL A BÉKEKÖTÉSIG..................37
AZ ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM......................39
Fordulat Budapesten és vidéken...................39
A hatalom birtokában.....................................40
„A senkiföldjén"..............................................40
A lázas politikai élet.......................................42
A földkérdés...................................................45
A Károlyi-rendszer bukása.............................45
A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG.................................45
Az államrendszer...................................... .46
A gazdaság-, a szociál- és a kultúrpolitika .... 47
A hadsereg......................................................48
A román és cseh támadás...............................49
Magyar ellentámadás: az északi hadjárat......49
A Clemenceau-jegyzék...................................50
A Tanácsköztársaság bukása.........................50
AZ ELLENFORRADALOM GYŐZELME..............51
1919 zavaros ősze...........................................51
A terror színei: vörös és fehér.....................53
Az új világ új választásai.................................55
VERSAILLES........................................................57
A BÉKEKONFERENCIA SZERVEZETE...............57
Trianon.....................................................64
AZ ELLENTMONDÁSOK ÉVTIZEDE: A 20-AS ÉVEK GAZDASÁGA..............................71
PÉNZÜGYI ÉS VALUTÁRIS ZAVAROK..............71
Egy új jelenség, az infláció.............................71
Ellentmondásos monetáris fejlődés...............73
Törékeny monetáris rendszer........................75
GYORS GAZDASÁGI FELLENDÜLÉS.................76
A második ipari forradalom kibontakozása .. 76
Az intenzív fejlődés kezdetei és a koncentráció folytatódása......................78
A taylorizmus és a fordizmus....................80
ARÁNYTALAN NÖVEKEDÉS..............................82
A mezőgazdaság állandósuló válsága...........82
Ágazati eltolódások és a nemzetközi gazdasági erőviszonyok megváltozása..........83
Elégtelen kereslet...........................................84
A NAGYHATALMAK BELSŐ NEHÉZSÉGEI ... 87
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK: A FELLENDÜLÉS BŰVÖLETÉBEN............................87
Az amerikai dicsőség......................................87
Az amerikai félelmek......................................87
...és gyengeségek...........................................88
Amerikai civilizáció és amerikai értékek ...88
Két komikus - Buster Keaton és Charles Chaplin.....................................89
NAGY-BRITANNIA, AZ ÖREGEDŐ OROSZLÁN.................................. 90
A brit hanyatlás...............................................90
Félmegoldások...............................................90
A nagy sztrájk.................................................91
A Brit Birodalom megújulása.........................91
FRANCIAORSZÁG, A GYENGÉLKEDŐ GYŐZTES........................................ 92
A kormányzás bizonytalanságai....................92
A Ruhr-vidék megszállása..............................92
A stabilizáció...................................................92
OLASZORSZÁG: AZ ERŐ(SZAK) DIADALA......94
A csalódott győztes gyenge demokráciája .... 94
„Mussolini, az erős bástya" ............................94
„Süketen és némán".......................................95
A rendszer megszilárdulása...........................96
A korporatív rend kialakítása.........................96
NÉMETORSZÁG. A DEMOKRÁCIA ÚTVESZTŐI.................................... 97
Válságos évek (1919-1923)............................ 97
Két csapás: a francia megszállás és az infláció................................. 98
A fellendülés évei...........................................99
Berlin.......................................................100
Moszkva...................................................102
OROSZORSZÁG ÚJ UTAKON..........................104
Az új rendszer nehézségei: polgárháború és gazdasági válság............... 104
Szovjet-Oroszország a NEP-korszakban (1921-1928)................. 107
AZ ÁZSIAI „NAGYOK" .....................................109
India..............................................................109
Kína............................................................... 111
A japán hódítás............................................. 112
KELET-KÖZÉP-EURÓPA AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ UTÁN...................................115
NEMZETI FORRADALMAK: NAGY BIRODALMAK HELYÉN KIS ORSZÁGOK.......115
Lengyelország: a visszaállított ország és híres katonája........................................... 115
Csehszlovákia: polgári demokrácia és nemzeti elfogultság.................................. 117
Románia: a nehezen emészthető gyarapodás.................................................... 120
Jugoszlávia.................................................... 122
Vallási megosztottság és a vallás különleges szerepe....................................... 123
MAGYAR NEMZETI KISEBBSÉGEK A SZOMSZÉD ÁLLAMOKBAN 1918 UTÁN......124
Az önszerveződés akadályai........................ 124
A kisebbségi egység és az érdekképviselet................................... 126
A kisebbségek sérelmeiből.......................... 127
A kultúráról................................................... 128
Két magatartástípus.................................129
Az szomszéd államok magyar kisebbségtörténetének néhány jellemzője.................. 130
A GAZDASÁG KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN...........................137
Védővámos elzárkózás, önállóság és önellátás........................137
Az importpótló iparosítás............................. 137
Agrárprotekcionizmus az iparosodott országokban................................................. 138
Szétesett kapcsolatok...................................138
A modern technikai-szerkezeti átalakulás hiánya, fokozódó lemaradás.......................139
A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK (1919-1933).......................................................141
EGY NAGY REMÉNYŰ SZERVEZET, A NEMZETEK SZÖVETSÉGE............................142
AZ EREDETI TERVTŐL ELTÉRŐEN.................143
A szerződések ellenségei.............................143
A Népszövetség kudarcai és sikerei............ 143
A török eset................................................... 144
Kína és a Csendes-óceán.............................144
A VESZTESEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE...............146
A genovai konferencia a pénzügyekről...... 146
Szovjet-német közeledés: a rapallói szerződés......................................................146
AZ ÉRZÉKENY PONT:
A FRANCIA-NÉMET VISZONY........................147
Egy súlyos probléma: a jóvátétel................. 147
A megegyezés: a Dawes-terv....................... 147
A közeledés: Locarno............... ..................148
A KOLLEKTÍV BIZTONSÁG FELÉ....................149
Kísérlet a Népszövetség megerősítésére..... 149
Briand más törekvései.................................. 149
A NAGYHATALMAK BEFOLYÁSA KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN...........................149
A franciák...................................................... 149
A németek és a szovjetek............................. 150
Az olaszok..................................................... 150
A FESZÜLTSÉG MEGJELENÉSE (1931-1933) .. 151
Az enyhülés pénzügyi alapjainak pusztulása, a jóvátételek felszámolása........ 151
A Népszövetség válsága............................... 151
MAGYARORSZÁG 1920-1931: A KONSZOLIDÁLT ÉVTIZED........................153
A BELPOLITIKAI KONSZOLIDÁCIÓ...............153
Teleki miniszterelnöksége........................... 153
„A mór megtette..." - a különítmények leszerelése.................................. 154
A hazajáró király........................................... 154
Bethlen István miniszterelnöksége.............. 155
A rendszer ellenzéke.................................... 157
A GAZDASÁGI KONSZOLIDÁCIÓ..................157
Trianon gazdasági következményei............ 157
A szétzilált gazdaság és a pénzügyminiszterek............................. 158
A gazdasági szerkezet módosulása............. 159
Az életszínvonal......................160
A KÜLPOLITIKAI KONSZOLIDÁCIÓ...............160
Nyitott határkérdések Trianon után: Pécs és Sopron.............................. 160
Szűk térben...................................................161
Az olasz kapcsolat........................................161
A KULTÚRPOLITIKA........................................162
Akadémia, egyetemek, ösztöndíjak.............162
A középiskolai reform.................................. 162
A népiskola...................................................163
A „kultúrfölény"............................................163
Cserkészek és leventék..............................164
A RENDSZER SZELLEME..................................165
Az egyházak............................................165
Az irredentizmus.....................................166
A keresztény nemzeti gondolat................167
A NAGY GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG...........175
FELHŐTLEN NAPOK........................................175
Az amerikai gazdagodás és a tőzsde........... 175
A VÁLSÁG „MENETRENDJE"............................175
A „fekete csütörtök" -1929. október 24.......175
A bankok csődje...........................................176
A nemzetközi hitelélet összeomlása............ 176
A beruházások visszafogása, a munkanélküliség és a kereskedelem hanyatlása ........... 177
A GAZDASÁGI VÁLSÁG MAGYARORSZÁGON.......................... 178
A mezőgazdasági válság.............................. 178
Az ipari válság...............................................178
A pénzügyi válság........................................ 178
Válságmagyarázatok...............................179
AZ ÚTKERESÉS IDEJE.....................................181
AZ AMERIKAI ÚT - A NEW DEAL (1933-1941)..................................... 181
Roosevelt kísérlete.......................................181
Az új egyensúly............................................ 182
NÉMETORSZÁG - A HITLERI NEMZETISZOCIALIZMUS............... 185
A megrendült polgári demokrácia............... 185
A totális diktatúra felé.................................. 190
Felhatalmazási törvény- 1933- március 23...............................................191
A társadalom egységesítése.........................193
A faji kérdés bűvöletében.........................195
A propaganda..........................................200
A nemzetiszocialista gazdaság- és szociálpolitika..........................................201
A SZOVJETUNIÓ - A SZTÁLINI SZOCIALIZMUS.................................................203
A gazdaság szocializálása.............................203
A kollektivizálás.......................................205
Az iparosítás............................................206
Sztálin teljhatalma.........................................208
Az új szovjet társadalom...............................210
A mindennapi élet a 30-as években.........211
A sztálini terror.......................................212
Lágerek, koncentrációs táborok...............214
Berlin - Moszkva.....................................218
BALOLDALI KÍSÉRLETEK EURÓPÁBAN.........222
A francia népfront........................................222
A spanyol polgárháború..............................223
KELET-KÖZÉP-EURÓPA A 30-AS ÉVEKBEN ............................................225
A gazdasági válság következményei Kelet-Közép-Európában...............................225
Ausztria.........................................................227
Lengyelország...............................................229
Csehszlovákia...............................................230
Románia........................................................230
Jugoszlávia a királyi puccs után................... 232
A zsidó „nemzeti mozgalom".......................233
A HÁBORÚ FELÉ (1933-1939)........................ 235
Hitler első lépései és a nagyhatalmak reagálása........................... 235
A demokráciák pacifizmusa.........................236
A Szovjetunió zavarban................................237
A diktatúrák egymásra találnak (1936-1937)................................. 237
Az Anschluss................................................239
Csehszlovákia sorsa, avagy az erőszak dramaturgiája................................................239
Lengyelország sorsa.....................................241
MAGYARORSZÁG (1931-1939)......................245
A VÁLSÁG HATÁSA A POLITIKÁBAN.............246
Bethlen lemondása.......................................246
Gömbös - a jobboldali reform kísérlete......247
Új Szellemi Front......................................249
Gazdaság.................................................250
Társadalom...................................................252
Budapest..................................................258
Magyar képzőművészet a két háború között.......................................................26l
ESZMÉK, PROGRAMOK, MOZGALMAK.........263
A konzervatívok: Szekfű koncepciójának átalakulása .............263
A népiek, a népi mozgalom.........................263
A polgáriak: liberálisok és radikálisok........267
A népi-urbánus vita: nemzet, polgárosodás, modernizáció. Érvek és vádak .......268
A népfőiskolák.............................................274
A nyilasmozgalom indulása.........................275
KÉT KORMÁNY SORSA....................................276
A Darányi-kormány, avagy a rutinos közigazgatási szakember fordulata.............276
Imrédy Béla - Szálasi letartóztatásától a csodaszarvasig...........................................278
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ.........................283
VILLÁMHÁBORÚK EURÓPÁBAN (1939-1941).......................................... 285
Német támadás, lengyel tragédia.................285
A szovjet terjeszkedés; a balti államok bekebelezése és a finn háború....................286
A „furcsa háborútól" a német győzelemig... 287
Az angol ellenállás.......................................290
Németek a Balkánon és Észak-Afrikában ... 292
A TELEKI-KORMÁNY: MAGYARORSZÁG FEGYVERES SEMLEGESSÉGE ......294
Kárpátalja birtokbavétele.............................294
A nyugalom érdekében................................295
A menekülő lengyelek.................................295
A második bécsi döntés: „Édes Erdély...".... 295
Jugoszlávia megtámadása............................297
A leendő miniszterelnök és a vezérkari tiszt - Erdély visszacsatolásáról...............298
A visszatérés nehézségei..............................300
GYŐZELMEKBŐL VERESÉGBE (1941-42)......302
Német támadás a Szovjetunió ellen.............303
Az antifasiszta koalíció kialakulása.............305
Japán az Egyesült Államok ellen.................306
Az 1942. évi német támadás a Szovjetunióban ..........................................307
MAGYARORSZÁG A SZOVJETUNIÓ ELLEN... 310
A kassai bombázás és a magyar hadüzenet................................... 310
Az első háborúellenes megmozdulások.....311
A 2. magyar hadsereg a Donnál...................311
SZTÁLINGRÁDTÓL TEHERÁNIG - 1943.........316
Casablanca....................................................316
A sivatagi háború vége.................................316
A kurszki ütközet..........................................317
Az olaszországi partraszállás........................318
Teherán.........................................................318
A „KÁLLAY-KETTŐS".......................................320
Magyar vonakodás.......................................320
Német válasz.................................................320
A zsidóság megsemmisítési kísérlete.........321
Néhány fegyver.......................................325
Antifasiszta ellenállás Európában 1939-1945...............................................324
A SZÖVETSÉGESEK LENDÜLETBEN - 1944... 326
Szovjet eredmény: a németek kiűzése........326
Olaszországban, mint a csiga.......................326
A második front megnyitása Franciaországban..........................................326
A NÉMET MEGSZÁLLÁS MAGYARORSZÁGON.......................................329
Tárgyalás Klessheimben...............................329
A Sztójay-kormány.......................................329
Tárgyalás Klessheimben1944. március 18..............................................330
A magyar zsidóság sorsa..............................331
„A magyar holocaust".............................332
A nagy szovjet támadás 1944 nyarán...........335
A MAGYAR KIUGRÁS KUDARCA....................337
A román kiugrás következményei...............337
Magyar delegáció Moszkvában.
Német előkészületek....................................338
A kiugrás kísérlete - 1944. október 15........338
Szálasi uralma - zöld ingek és díszmagyar...............................................340
A szovjet hadsereg hadműveletei................340
A magyar ellenállás......................................341
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Kormány............................342
Budapest ostroma és az utolsó hadműveletek...............................................342
A megtorlásnak kitéve..............................345
Harc a Csendes-óceánért - 1943-1944........ 346
Jalta, 1945. február 4-11...............................348
A NÉMET ÉS A JAPÁN BUKÁS -1945 ..............349
Németország veresége.................................349
Japán veresége..............................................352
PORTÉK............................................................354
TARTALOMJEGYZÉK......................................379
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A század fele A század fele A század fele A század fele A század fele A század fele A század fele A század fele

A borító, lapélek foltosak. A kötés megtört, néhány lapon aláhúzások találhatóak. A címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
2.780 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba