1.043.420

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei

1972/Első és második rész egyben

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Tanulmányok a társadalomtudományok köréből
Első rész
Marxizmus-leninizmus, történelem
Kováts Zoltán: A magyar népesség fejlődés a honfoglalástól 1870-ig (II.)3
Rózsa Klára - Nagy Antal: A Szegedi Tanárképző Főiskolán oktató nők helyzetének, élet- és munkakörülményeinek néhány jellemzője27
Nyelv és irodalom
Benkő László: Az értelmezés az írói szótárban41
Hegedűs András: Móra Ferenc az "Egyetemi Kör"-ben61
Inczefi Géza: A földrajzi nevek eliziójáról77
Palásti László: Adatok Szeged francia nyelvű bibliográfiájához91
Rozgonyi Miklósné: Szólásszótár Csokonai költői nyelvéből103
Török Gábor: A lírai kicsinyítés stilisztikája123
Vaszilcsenko Sz. M.: Képzős növénynevek a mai orosz irodalmi nyelvben135
Pedagógia és lélektan
Bereczki Sándor: A gyakorlati kiképzés fejlődése a Tanárképző Főiskolán149
Geréb György: Eljárásmód az éberségi szint vizsgálatára ált. isk. tanulóknál167
Geréb György: Alkoholfogyasztó körzethez tartozó ált. isk. tanulók néhány mentális funkciójának vizsgálata181
Keszthelyi György: A tudományos és iskolai műelemzés problémái189
K. Laczkó Irén - Kisvárdai Károly: A mondatfonetikai eszközök és az orosz intonációs modellek tanítása201
Nánási Miklós: A főiskolai vizsgáztatás problémái217
Szörényi József: A főiskolai és egyetemi kollégiumi élet értékelése a hallgatói megnyilatkozások tükrében239
Zentai Károly: A szegedi főiskolai és egyetemi hallgatók albérleti körülményeinek szociálpszichológiai és pedagógiai vizsgálata253
Művészet
Boda Krisztina - Szendrei János: Az ornamentumok és az algebrai csoportok273
Vinkler László: Aktuális képzőművészeti problémák a differenciáció és integráció aspektusában289
Második rész
Kiss István: A vízfeltörések szélsőségesen módosult algatömegprodukciós formái a Békés-csanádi löszhát szikes területein3
Kiss István: Szikes tavak, mocsarak és a szikfok néhány sókedvelő növényének algatársulásokkal fellépő szintbeli anomáliája33
Megyeri János: Zooplanktonvizsgálatok a Tisza mellékfolyóin63
Megyeri János: Tájékoztató a magyarországi szikes vizek kutatásáról (1962-1972)75
Tánczos József: Vizsgálatok a Helix pomatia bélcsatorna falában elhelyezkedő idegsejteken81
Klebniczki József: Csongrád megye népességalakulásának vázlata91
Moholi Károly: A településhálózat és iparfejlesztés gazdaságföldrajzi sajátosságai Csongrád megyében99
Moholi Károly: Gazdaságföldrajzi elvek érvényesítése Bács-Kiskun megye településhálózatának fejlesztésében107
Kóbor Jenő - Sohár Pál: Vizsgálatok az izo-kinolin sorban. Az 1-(etoxikarbonil-metilén)-6, 7-dimetoxi-1, 2, 3, 4-tetrahidro-izo-kinolin akril-nitril adduktjának vizsgálata125
Kóbor Jenő-Nagy Pál: Adatok a 2-szubsztituált-6, 7-dimetoxi-3, 4-dihidro-izo-kinolinok pszeudocianidjainak kémiájához143
Nagy Pál: N-(p-nitro-benziliden)-hidroxi-anilinek benzoid-kinoid tautomeriájának spektroszkópiai vizsgálata151
Sipos Sándor és Siposné Kedves Éva: Huminsavak szerkezetének vizsgálata, II.157
Szendrei János: Transzlációk a gyűrűkonstrukciókban165
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem