Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A szenvedelmes kertész rácsudálkozásai

Dokumentumok a magyar kertkultúra évezredes történetéhez

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 553 oldal
Sorozatcím: Magyar Hírmondó
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 16 cm x 12 cm
ISBN: 963-271-577-2
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Hérodotosz: A szkíták szomszédai (ford. Harmatta János)5
Ibn Ruszta: Az etelközi népekről (ford. Kuun Géza)7
Ibn Fadlán: A volgai bolgárok (ford. Kuun Géza)9
Isztakhri: A kazárok (ford. Kuun Géza)10
Gardízí: A Volga melléki népekről (ford. Kuun Géza)11
Anonymus: Gesta Hungarorum (ford. Pais Dezső)16
András, egykori veszprémi prépost adománylevele (ford. Polán Hildebrand)17
A tihanyi apátság alapítólevele (ford. Surányi Dezső)19
László királynak... összeíró és megerősítő oklevél (ford. Polán Hildebrand)22
Szent László király nevében készült összeíró levél (ford. Surányi Dezső)24
II. Béla... intézkedik (ford. Polán Hildebrand)25
A Fajsz család nyilatkozata... (ford. Polán Hildebrand)27
II. András király összeíró és megerősítő levele (ford. Surányi Dezső)28
Göncöl splatói érsek és Oros pannonhalmi apát birtokcserében állapodnak meg (ford. Polán Hildebrand)30
László bácsi ispán és országbíró... (ford. Polán Hildebrand)31
Albeus nyitrai főesperes... (ford. Polán Hildebrand)32
Jeromos tihanyi apát... (ford. Polán Hildebrand)34
Ladomér esztergomi érsek bizonyságlevele (ford. Polán Hildebrand)35
A veszprémi káptalan igazolja... (ford. Polán Hildebrand)36
László opóliai herceg és nádor megállapítja... (ford. Polán Hildebrand)37
Zsigmond király a leleszi konventhez (ford. Mályusz Elemér)39
A Krako nevű birtok-adomány... (ford. Mályusz Elemér)40
1393. október 20-án kelt adásvételi szerződés (ford. Mályusz Elemér)41
A veszprémi káptalan levele a nádorhoz (ford. Mályusz Elemér)42
Egy XV. századi szőlőültetési tilalom (ford. Mályusz Elemér)43
A leleszi konvent bizonyságlevele (ford. Mályusz Elemér)44
A zalai konvent Zsigmond királyhoz (ford. Mályusz Elemér)45
Zsigmond király levele egykori lovászmesteréhez (ford. Mályus Elemér)46
Korh-i János szolgabíró jelentése (ford. Mályusz Elemér)47
Zsigmond király a Tolna megyeiekhez (ford. Mályusz Elemér)48
A veszprémi káptalan jelentése... (ford. Polán Hildebrand)49
A szentmártoni konvent... szőlőt adományoz (ford. Polán Hildebrand)50
Örkény János és a pannonhalmi apátság (ford. Polán Hildebrand)51
Érdújhelyi Menyhért: A kolostorok és káptalanok befolyása Magyarország mezőgazdasági fejlődésére a mohácsi vész előtt52
Wenzel Gusztáv: Magyarország mezőgazdaságának története
Szent István királytól az Anou-korig (1000-1301)80
Az Anjou-kortól 1514-ig91
A Schlägli magyar szójegyzék98
A besztercei szószedet103
Murmelius szójegyzéke108
Calepinus latin-magyar szótára 1585-ből111
Szikszai Fabriczius Balázs: Nomenclatura115
Melius Juhász Péter Herbariuma119
Apáczai Csere János: Magyar Encyclopaedia126
Csapó József: Uj Füves és Virágos Magyar Kert140
Veszelszki Antal: A' növevény-plánták'...145
Diószegi Sámuel - Fazekas Mihály: Magyar fűvész könyv152
Dernschwam János: Utazás Konstantinápolyba (ford. Tardy Lajos)164
Evlia Cselebi: A magyar városok kertjeiről (ford. Karácson Imre)170
Részletek Bornemissza Anna: Gazdasági Naplói-ból179
Mikes Kelemen: Levelek a száműzetésből... 77. levél183
Takáts Sándor: Első tulipánjaink185
Takáts Sándor: Kertészkedés a török világban195
Takáts Sándor: Dinnyeszüret a hódoltság korában214
A Kolozsvári Kalendárium 1631-re szóló versei220
Lippai János: Calendarium223
Wilhelm Müller: A Posoni kert leírása (ford. Rapaics Rajmund)247
Bél Mátyás: Noticiá-jából (ford. Rapaics Rajmund)252
Lippai János: Virágos-kert253
Lippai János: Veteményeskert264
Lippai János: Gyümölcsös kert274
Wenzel Gusztáv: Magyarország mezőgazdaságának története 1514-től Mária Terézia uralkodásáig (1740)302
Prónay Pál: A' szöllöknek plántálásáról...309
Szirmay Antal: A' Tokaji, vagyis hegyallyai szöllöknek...323
Berzsenyi Dániel: A magyarországi mezei szorgalom némely akadályairúl338
Pethe Ferenc: Méh-tenyésztés341
Nagyváthy János: Magyar practicus tényésztető359
Szontágh Gusztáv: A szenvedelmes dinnyész368
Tóthfalusi Miklós: A magyar gazda mint kertész Gyümölcsbarát - Konyhakertész - Virágkedvelő395
Entz Ferenc: Kertészeti füzetek422
Baásházy János: A pincegazdászatról, borkereskedésről448
Bereczki Máté: Gyümölcsészeti vázlatok479
Jókai Mór: A peronoszpóra elleni védekezésről500
Dr. Jókai Mór: Lisztharmat502
Utószó507
Forrásjegyzék532
Jegyzetek536
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A szenvedelmes kertész rácsudálkozásai A szenvedelmes kertész rácsudálkozásai

A lapélek foltosak.

Állapot:
2.240 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba