Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.640

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A szerves kémia alapjai

Egyetemi tankönyv

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 670 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 25 cm
ISBN: 963-17-1680-5
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. Tankönyvi száma: 42171.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A szerves kémia hazai, felsőszintű oktatása jelentős, tapasztalatokban gazdag múltra tekint vissza. A felsőoktatási intézményeinkhez tartozó szerves kémiai tanszékek mindig is az oktatás és kutatás... Tovább

Előszó

A szerves kémia hazai, felsőszintű oktatása jelentős, tapasztalatokban gazdag múltra tekint vissza. A felsőoktatási intézményeinkhez tartozó szerves kémiai tanszékek mindig is az oktatás és kutatás világszerte megbecsült műhelyei voltak, s a végzett szakemberek közül számosan a szerves kémia kiemelkedő művelőivé váltak. A világhírű magyar gyógyszeripar, avagy újabban a szintetikus szerves kémiai ipar kifejlesztése elsősorban azért vált lehetővé, mert jól képzett, a szerves kémiában jártas vegyészek, tanárok és kutatók álltak rendelkezésre, akik alapos tudással indultak el pályájukon és ismereteiket alkotó módon tudták alkalmazni.
A természettudományoknak az utóbbi évtizedekben tapasztalt rohamos fejlődésében jelentős szerepet játszottak a szerves kémia újabb eredményei is. A gyógyszerkémia, a műanyagok kémiája, a biológiailag aktív természetes szénvegyületek - pl. a nukleinsavak, a fehérjék - területén végzett kutatások egyrészt rendkívüli módon növelték és növelik a szerves kémia egyébként is bő ismeretanyagát, másrészt az elméleti szerves kémiai vizsgálatok nyomán a korábbi szemléletmód alaposan átalakult. így az ismeretanyag állandó bővülése, a szerves kémiai szemléletmód újabb és újabb változása és alakulása - hasonlóan más tudományágakéhoz - hozzájárult a tudomány és technika csaknem robbanásszerű fejlődéséhez és szükségszerűen befolyásolja a különböző szintű oktatási tevékenységet is.
Világjelenségnek tűnik, hogy főképp a felsőszintű oktatási intézményekben növekedett a követelmény mind a megtanulandó anyag mennyisége, mind pedig a képzés színvonala tekintetében. Ehhez járul még az a fontos tényező is, hogy egyre növekszik az oktatásban részesülők száma. Vissza

Tartalom

Előszó13
Szerves kémiai alapismeretek15
A szerves kémia tárgya, kialakulása15
A szénvegyületek szerkezetének alapelvei17
A kémiai kötések elméletei18
A szénvegyületek csoportosítása21
Paraffin- és cikloparafin-szénhidrogének23
A paraffinok nevezéktana23
A cikloparaffinok nevezéktana26
A paraffinok téralkata27
A cikloparaffinok téralkata30
A paraffinok és cikloparaffinok izomériája34
A paraffinok és cikloparafinnok előállítása35
A paraffinok és cikloparaffinok előfordulása35
Paraffinok és cikloparaffinok szintézise egyaránt alkalmas általános módszerek36
Cikloparaffinok szintézisére alkalmas speciális módszerek37
A paraffinok és cikloparaffinok fizikai tulajdonságai38
A paraffinok és cikloparaffinok kémiai tulajdonságai40
A paraffinok és cikloparaffinok reakciókészségének értelmezése42
Fontosabb paraffin- és cikloparaffin-szénhidrogének44
Telítetlen szénhidrogének49
Oelfinek50
Monooelfinek50
A nyílt láncú és a gyűrűs monoolefinek nevezéktana50
Az olefinkötés elektronszerkezete és térkémiája50
A monoolefinek előállítása53
A monoolefinek fizikai tulajdonságai53
A monoolefinek kémiai tulajdonságai54
A monoolefinek reakciókészségének értelmezése56
A fontosabb monoolefinek60
Diolefinek61
Izolált diének61
Kumulált diének61
Konjugált diének62
A konjugált diének előállítása62
A konjugált diének fizikai tulajdonságai63
A konjugált diének kémiai tulajdonságai64
A konjugált rendszerek szerkezete67
A konjugált diének reakciókészségének értelmezése72
Acetilén-szénhidrogének73
Bevezetés, nómenklatúra73
Az acetlién74
Az acetilén fizikai tulajdonságai74
Az acetilén kémiai tulajdonságai74
Az acetilén szerkezete és reakciókészségének értelmezése76
Halogénezett alifás, cikloalifás és olefin-szénhidrogének77
Csoportosítás77
A halogénezett szénhidrogének nevezéktana77
A halogénezett szénhidrogének jelentősége, előfordulása78
Halogénezett szénhidrogének előállítása78
Alkil- és cikloalkil-halogenidek előállítása78
Alkenil-halogenidek előállítása81
Két- és többértékű halogénszármazékok előállítása82
A halogénezett szénhidrogének fizikai tulajdonságai82
A halogénezett szénhidrogének kémiai tulajdonságai83
A halogénezett szénhidrogének fontosabb kémiai átalakulásai87
Fontosabb alkil-, cikloalkil- és alkenil-halogenidek89
Monohalogén-származékok89
Dihalogén-származékok90
Tri- és tetrahalogén-származékok90
Polihalogén-származékok92
Alifás, cikloalifás és olefinalkoholok és alkoholszármazékok93
Csoportosítás93
Az alkoholok nevezéktana94
Optikai Izoméria95
Az optikailag aktív vegyületek szerkezése96
Az optikai forgatóképesség mérése97
Az optikailag aktív vegyületek ábrázolása97
Az abszolút és a relatív konfiguráció fogalma és jelölésmódja100
Több asszimetriás szénatomot tartalmazó szénvegyületek103
Asszimetriás szintézis104
A racemátok szétválasztása105
Egyértékű alkoholok108
Előfordulás108
Az egyértékű alkoholok előállítása108
Az egyértékű alkoholok fizikai tulajdonságai113
Az egyértékű alkoholok kémiai tulajdonságai115
Fontosabb egyértékű telített, telítetlen és aliciklusos alkoholok118
Kétértékű alkoholok124
Geminális diolok124
Vicinális diolok124
A vicinális diolok előállítása124
A vicinális diolok fizikai tulajdonságai127
A vicinális diolok kémiai tulajdonságai127
Fontosabb kétértékű alkoholok129
Többértékű alkoholok131
Szervetlen savak észterei134
A kénsav észterei135
A salétromsav észterei127
A salétromossav észterei137
A foszforsav észterei138
Éterek140
Csoportosítás, nevezéktan140
Az éterek előállítása140
A éterek fizikai tulajdonságai141
Az éterek kémiai tulajdonságai142
A fontosabb telített, telítetlen és gyűrűs éterek144
Halogénezett éterek147
Alkil-hidroperoxidok, dialkil-peroxidok147
Aromás szénhidrogének és szubsztituált származékaik149
Monociklusos aromás szénhidrogének (benzol és homológjai)150
A benzol szerkezetének felderítése150
Monociklusos aromás szénhidrogének nevezéktana153
Monociklusos aromás szénhidrogének előfordulása154
Monociklusos aromás szénhidrogének előállítása155
Monociklusos aromás szénhidrogének fizikai tulajdonságai157
Monociklusos aromás szénhidrogének kémiai tulajdonságai157
Fontosabb monociklusos aromás szénhidrogének161
Policilusos aromás szénhidrogének161
Izolált policiklusos aromás szénhidrogének163
Kondenzált gyűrűs aromás szénhidrogének167
Halogénezett, szulfonált, nitrált aromás szénhidrogének, aromás hidroxinvegyületek177
Halogénezett aromás szénhidrogének177
A halogénezett aromás szénhidrogének előállítása177
A halogénezett aromás szénhidrogének fizikai tulajdonságai180
A halogénezett aromás szénhidrogének kémiai tulajdonságai180
Fontosabb halogénezett aromás szénhidrogének182
Aromás nitrovegyületek184
Aromás nitrovegyületek előállítása184
Az aromás nitrovegyületek fizikai tulajdonságai186
Az aromás nitrovegyületek kémiai tulajdonságai186
Fontosabb aromás nitrovegyületek187
Aromás szulfonsavak188
Az aromás szulfonsavak előállítása188
Az aromás szulfonsavak kémiai tulajdonságai189
Aromás hidroxivegyületek192
Monociklusos fenolok192
A monociklusos fenolok előfordulása192
A monociklusos fenolok előállítása192
A monociklusos fenolok fizikai tulajdonságai193
A monociklusos fenolok kémiai tulajdonságai193
Fontosabb monociklusos fenolok és származékaik197
Dihidroxi-benzolok202
Trihidroxi-benzolok204
Policiklusos fenolok206
Hidroxi-naftalinok (naftolok)206
Hidroxi-antracének207
Aromás alkoholok209
Fontosabb aromás alkoholok209
Az aromás vegyületek többszörös szubsztituálásának mechanizmusa és irányítási szabálya212
Elektroneltolódási jelenségek214
Az elektrofil reagens befolyása a szubsztitúcióra217
Az átmeneti állapot, stabilitása és elektroneloszlása217
Szerves nitrogénvegyületek219
Nitrovegyületek220
A nitrovegyületek előállítása220
A nitrovegyületek szerkezete és fizikai tulajdonságai220
A nitrovegyületek kémiai tulajdonságai221
Fontosabb nitrovegyületek222
Nitrozovegyületek és a hidroxil-amin szerves származékai224
Nitrozovegyületek224
A hidroxil-amin szerves származékai225
Aminok226
Az aminok rendűsége, értékűsége, nevezéktana226
Az aminok előállítása227
Az aminok fizikai tulajdonságai és térszerkezete231
Az aminok kémiai tulajdonságai233
Fontosabb aminok és aminszármazékok238
Két egymáshoz kapcsolódó nitrogénatomot tartalmazó szénvegyületek246
Azoxivegyületek246
Azovegyületek247
Az azovegyületek előállítása247
Az azovegyületek kémiai tulajdonságai348
A hidrazin szerves származékai248
Alkil- és aril-hidrazinok előállítása248
Az akril- és aril-hidrazinok kémiai tulajdonságai249
Fontosabb hidrazinszármazékok249
Diazovegyületek250
Aromás diazóniumvegyületek251
Aromás diazóniumvegyültek előállítása251
Aromás diazóniumvegyületek kémiai tulajdonságai252
Azoszínezékek253
Kén-, foszfor-, szilícium-, arzén- és fém-tartalmú szerves vegyületek257
Szerves kénvegyületek258
Tioalkoholok és tiofenolok258
Tiolok előállítása258
A tiolok tulajdonságai258
Fontosabb tiolok259
Tioéterek259
Tioéterek előállítása259
Tioéterek tulajdonságai359
Fontosabb tioéterek és szulfoxidok260
Szerves foszforvegyületek261
Foszfinok261
A foszfinok előállítása261
A foszfinok tulajdonságai261
Foszforilének262
Szerves arzénvegyületek264
Szerves szilíciumvegyületek265
Szilánszármazékok265
Szilikonok265
Szerves fémvegyületek267
Az alumínium szerves vegyületei267
A magnézium szerves vegyületei267
A Grignard-reagensek reakciókészségének értelmezése268
Szerves cinkvegyületek269
Ólomalkilek269
Alkálifémek szerves vegyületei269
Oxovegyületek271
Az oxovegyületek nevezéktana271
Monooxovegyületek274
A monooxovegyületek előállítása274
Az oxovegyületek fizikai tulajdonságai282
A monooxovegyületek kémiai tulajdonságai283
Nukleofil addíció és azt követő nukleofil szubsztitúciós átalakulások296
Fontosabb monooxovegyületek301
Dioxovegyületek308
A dioxovegyületek csoportosítása, fizikai állandóik308
Polioxovegyületek317
Telítetlen oxovegyületek317
A telítetlen oxovegyületek csoportosítása és fizikai tulajdonságai317
Ketének317
Kinonok324
A kinonok előállítása324
A kinonok kémiai tulajdonságai325
Fontosabb kinonok327
Hidroxi-oxovegyületek332
A hidroxi-oxovegyületek csoportosítása, fizikai állandóik332
Aldehidalkoholok és ketonalkoholok332
Aldehidalkoholok és ketonalkoholok előállítása333
Az aldehidalkoholok ésketonalkoholok kémiai tulajdonságai334
Fontosabb aldehidalkoholok és ketonalkoholok337
Fenolaldehidek és fenolketonok338
A fenolaldehidek és fenolketonok előállítása338
A fenolaldehidek és fenolketonok kémia tulajdonságai341
Fontosabb fenolaldehidek és fenolketonok341
Karbonsavak és kabonsavszármazékok343
Beveztés, csoportosítás343
Karbonsavak nevezéktana344
Karbonsavak előfordulása345
Karbonsavak előállítására alkalmas általános módszerek345
Karbonsav-észterek hidrolízise346
Karbonsavak fizikai tulajdonságai348
Karbonsavak és karbonsavszármazékok kémiai tulajdonságai348
Karbonsav-észterek351
Karbonsav-haloidok355
Karbonsavhibridek355
Karbonsav-amidok és karbonsavnitrilek356
A karbonsav-haloidok, karbonsavhibridek, karbonsav-amidok reakciókészségének értelmezése357
A karboxilhoz kapcsolódó csoport reakciói358
Monokarbonsavak361
Telített alifás monokarbonsavak (zsírsavak)362
Telítetlen alifás monokarbonsavak367
Olefin-karbonsavak367
Hármas kötést tartalmazó monokarbonsavak370
Gliceridek371
Száradó olajok372
Foszfatidok372
Detergensek373
Aliciklusos monokarbonsavak374
Aril-monokarbonsavak375
Aromás oldallánckarbonsavak377
Aralkil-karbonsavak377
Aromás telítetlen karbonsavak379
Dikarbonsavak381
Telített alifás dikarbonsavak382
Malonészterstintézisek384
Telítetlen alifás dikarbonsavak391
Aromás dikarbonsavak393
Trikarbonsavak, polikarbonsavak396
Szénhidrogén csoportjukban helyettesített karbonsavak397
Halogénezett karbonsavak előállítása397
Halogénezett karbonsavak tulajdonságai398
Fontosabb halogénezett karbonsavak398
Nitro-karbonsavak400
Szulfo-karbonsavak401
Hidroxi-karbonsavak402
Alkoholos hidroxilcsoportot tartalmazó karbonsavak402
Alkoholos hidroxilcsoportot tartalmazó karbonsavak előállítása403
Alkoholos hidroxilcsoportot tartalmazó karbonsavak tulajdonságai404
Hidroxi-monokarbonsavak405
Dihidroxi- és polihidroxi-monokarbonsavak408
Hidroxi-karbonsavak, dihidroxi-dikarbonsavak, hidroxi-trikarbonsavak409
Fenolos hidroxicsoportot tartalmazó karbonsavak413
Oxo-karbonsavak419
Szénsavszármazékok429
Szénsav-kloridok429
Szénsav-amidok430
Egyéb szénsav-származékok434
Heterociklusos szénvegyületek437
A heterociklusos szénvegyületek csoportosítása és alapvázai437
Öttagú, egy heteroatomos gyűrűk és kondenzált származékaik441
E heterociklusos aromás jellege441
A furán és származékai442
A furán származékai444
A tiofén és származékai447
A pirrol és származékai451
Az indol és származékai458
Öttagú, két heteroatomos gyűrűk és kondenzált származékaik461
Az izoxanol, oxazol és származékaik461
Az 1,3-tiazol és származékai462
Az 1,2-diazol (pirazol) és származékai465
Az 1,3-diazol (imidazol) és származékai467
Öttagú több heteroatomos gyűrűk és származékaik470
Hattagú, egy heteroatomos gyűrűk és kondenzált származékaik471
A hattagú, egy heteroatomos heterociklusos aromás jellege471
A piránok és származékaik471
A piránok és pironok benzolgyűrűvel kondenzált származékai474
A piridin és származékai480
A dibenzo-piridin, akridin és származékai487
Hattagú, több heteroatomos gyűrűk és származékaik488
A piridazin (1,2-diazin) és származékai489
A pirimidin (1,3-diazin) és származékai489
Vitaminok492
A pirazin (1.4-diazin) és származékai494
A pteridin és származékai495
Triazinok, tetrazinok496
Izoprénvázas vegyületek: terpének és karotinoidok499
Terpének500
Monoterpének500
Monoterpén-szénhidrogének500
Terpénalkoholok501
Terpénaldehidek és terpénketonok502
Szeszkviterpének506
Diterpének506
Triterpének506
Krotinoidok509
Karotinooid-szénhidrogének509
Oxigéntartalmú karotinoidok515
Szénhidrátok517
A szénhidrátok és csoportosításuk517
Monoszacharidok518
A monoszacharidok szerkezete518
A D-glükóz szerkezete és térszerkezete518
A többi monoszacharid szerkezete és térszerkezete521
A monoszacharidok lektolgyűrűs szerkezete524
A monoszacharidok téralkata528
A monoszacharidok kémiai tulajdonságai528
Monoszacharidok szintézise és lebontása536
Fontosabb monoszacharidok538
Oligoszacharidok544
A diszacharidok szerkezete544
A diszacharidok szerkezetének meghatározása545
A diszacharidok szintétise548
Fontosabb di- és triszacharidok548
Poliszacharidok551
Vázanyag-poliszacharidok551
A cellulóz származékai552
Egyéb vázanyag-poliszacharidok553
Tartaléktápanyag poliszacharidok553
Keményítő553
A glikogén554
Amino-karbonsavak, peptidek, fehérjék555
Amino-karbonsavak555
Fehérjeredetű aminosavak556
Bevezetés, csoportosítás556
Aminosavak szétválasztása és meghatározása558
Nem fehérjeeredetű aminosavak570
Peptidek573
Peptidek előállítása573
A peptidek szerkezetének vizsgálata581
Fehérjék586
Beveztés, csoportosítás586
A fehérjék fizikai és kémiai tulajdonságai586
A fehérjék primer, szekunder, tercier és quaterner struktúrája587
Fontosabb fehérjék591
Szteroidok593
Bevezetés, szerkezet, csoportosítás593
Szterinek (szterolok)595
Zooszterolok595
Fitoszterolok597
Mikroszterolok598
Epesavak600
Szteroidhormonok602
Nemi (szexuál) hormonok (ivarhormonok)602
Női ivarhormonok602
Férfi ivarhormonok602
Mellékvesekéreg (kortikoszteroid) hormonok603
Alkaloidok605
Bevezetés, csoportosítás605
Fenil-alkil-aminok606
A kolhichincsoport alkaloidjai607
Piridinvázas alkaloidok608
Piperidinvázas alkaloidok609
Tropánalkaloidok610
Kinolinvázas alkaloidok614
Izo-kinolinvázas alkaloidok615
Kinolizinvázas alkaloidok618
Purinvázas alkaloidok619
Szteránvázas alkaloidok620
Nukleinsavak623
Beveztés623
Nukleinsavak előfordulása, leválasztása623
A nukelinsavak szerkezetének vizsgálata624
Nukleozidok625
Nukleotidok626
A ribonukleinsavak szerkezete627
A dezoxiribonukleinsavak szerkezete630
A nukleinsavak primer struktúrája630
A nukleinsavak szekunder struktúrája630
A dezoxiribonukleinsavak szekunder struktúrája631
A ribonukleinsavak szekunder struktúrája633
Szabad nukleotidok és nukleotid-koenzimek634
Tárgy- és névmutató, jelmagyarázat639
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem