Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A szerves kémia alapjai (dedikált példány)

Egyetemi tankönyv

Szerző
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 604 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 25 cm
ISBN: 963-17-7288-8
Megjegyzés: Az egyik szerző, Kovács Kálmán által dedikált példány. Tankönyvi szám: 42272. Fekete-fehér ábrákkal illusztrált.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A szerves kémia hazai, felsőszintű oktatása jelentős, tapasztalatokban gazdag múltra tekint vissza. A felsőoktatási intézményeinkhez tartozó szerves kémiai tanszékek mindig is az oktatás és kutatás... Tovább

Előszó

A szerves kémia hazai, felsőszintű oktatása jelentős, tapasztalatokban gazdag múltra tekint vissza. A felsőoktatási intézményeinkhez tartozó szerves kémiai tanszékek mindig is az oktatás és kutatás világszerte megbecsült műhelyei voltak, s a végzett szakemberek közül számosan a szerves kémia kiemelkedő művelőivé váltak. A világhírű magyar gyógyszeripar, avagy újabban a szintetikus szerves kémiai ipar kifejlesztése elsősorban azért vált lehetővé, mert jól képzett, a szerves kémiában jártas vegyészek, tanárok és kutatók álltak rendelkezésre, akik alapos tudással indultak el pályájukon és ismereteiket alkotó módon tudták alkalmazni.
A természettudományoknak az utóbbi évtizedekben tapasztalt rohamos fejlődésében jelentős szerepet játszottak a szerves kémia újabb eredményei is. A gyógyszerkémia, a műanyagok kémiája, a biológiailag aktív természetes szénvegyületek - pl. a nukleinsavak, a fehérjék - területén végzett kutatások egyrészt rendkívül módon növelték és növelik a szerves kémia egyébként is bő ismeretanyagát, másrészt az elméleti szerves kémiai vizsgálatok nyomán a korábbi szemléletmód alaposan átalakult. Így az ismeretanyag állandó bővülése, a szerves kémiai szemléletmód újabb és újabb változása és alakulása - hasonlóan más tudományágakéhoz - hozzájárult a tudomány és technika csaknem robbanásszerű fejlődéséhez és szükségszerűen befolyásolja a különböző szintű oktatási tevékenységet is. Vissza

Tartalom

Előszó13
Előszó a negyedik, átdolgozott kiadáshoz14
Szerves kémiai alapismeretek15
A szerves kémia tárgya, kialakulása15
A szénvegyületek szerkezetének alapelvei17
A kémiai kötések elméletei18
A szénvegyületek csoportosítása21
Paraffin- és cikloparafin-szénhidrogének23
A paraffinok nevezéktana23
A cikloparaffinok nevezéktana26
A paraffinok téralkata27
A cikloparaffinok téralkata30
A paraffinok és cikloparaffinok izomériája34
A paraffinok és cikloparafinnok előállítása35
A paraffinok és cikloparaffinok előfordulása35
Paraffinok és cikloparaffinok szintézise egyaránt alkalmas általános módszerek36
Cikloparaffinok szintézisére alkalmas speciális módszerek37
A paraffinok és cikloparaffinok fizikai tulajdonságai38
A paraffinok és cikloparaffinok kémiai tulajdonságai40
A paraffinok és cikloparaffinok reakciókészségének értelmezése42
Fontosabb paraffin- és cikloparaffin-szénhidrogének44
Telítetlen szénhidrogének49
Oelfinek50
Monooelfinek50
A nyílt láncú és a gyűrűs monoolefinek nevezéktana50
Az olefinkötés elektronszerkezete és térkémiája50
A monoolefinek előállítása53
A monoolefinek fizikai tulajdonságai53
A monoolefinek kémiai tulajdonságai54
A monoolefinek reakciókészségének értelmezése56
A fontosabb monoolefinek60
Diolefinek61
Izolált diének61
Kumulált diének61
Konjugált diének62
A konjugált diének előállítása62
A konjugált diének fizikai tulajdonságai63
A konjugált diének kémiai tulajdonságai64
A konjugált rendszerek szerkezete67
A konjugált diének reakciókészségének értelmezése72
Acetilén-szénhidrogének73
Bevezetés, nómenklatúra73
Az acetlién74
Az acetilén fizikai tulajdonságai74
Az acetilén kémiai tulajdonságai74
Az acetilén szerkezete és reakciókészségének értelmezése76
Halogénezett alifás, cikloalifás és olefin-szénhidrogének77
Csoportosítás77
A halogénezett szénhidrogének nevezéktana77
A halogénezett szénhidrogének jelentősége, előfordulása78
Halogénezett szénhidrogének előállítása78
Alkil- és cikloalkil-halogenidek előállítása78
Alkenil-halogenidek előállítása81
Két- és többértékű halogénszármazékok előállítása82
A halogénezett szénhidrogének fizikai tulajdonságai82
A halogénezett szénhidrogének kémiai tulajdonságai83
A halogénezett szénhidrogének fontosabb kémiai átalakulásai87
Fontosabb alkil-, cikloalkil- és alkenil-halogenidek89
Monohalogén-származékok89
Dihalogén-származékok90
Tri- és tetrahalogén-származékok90
Polihalogén-származékok92
Alifás, cikloalifás és olefinalkoholok és alkoholszármazékok93
Csoportosítás93
Az alkoholok nevezéktana94
Optikai Izoméria95
Az optikailag aktív vegyületek ábrázolása99
Az abszolút és a relatív konfiguráció fogalma és jelölésmódja100
Több királis centrumot tartalmazó vegyületek sztereoizomériája103
Királis molekulák képződése a természetben104
Racém elegyek szétválasztása105
Egyértékű alkoholok106
Előfordulás106
Az egyértékű alkoholok előállítása106
Az egyértékű alkoholok fizikai tulajdonságai111
Az egyértékű alkoholok kémiai tulajdonságai113
Fontosabb egyértékű telített, telítetlen és aliciklusos alkoholok116
Telített alkoholok116
Telítetlen alkoholok121
Kétértékű alkoholok122
Geminális diolok122
Vicinális diolok122
A vicinális diolok előállítása122
A vicinális diolok fizikai tulajdonságai125
A vicinális diolok kémiai tulajdonságai125
Fontosabb kétértékű alkoholok127
Többértékű alkoholok129
Szervetlen savak észterei132
A kénsav észterei133
A salétromsav észterei135
A salétromossav észterei135
A foszforsav136
Éterek138
Csoportosítás, nevezéktan138
Az éterek előállítása138
Az éterek fizikai tulajdonságai139
Az éterek kémiai tulajdonságai140
A fontosabb telített, telítetlen és gyűrűs éterek142
Halogénezett éterek145
Alkil-hidroperoxid, dialkil-peroxidok145
Aromás szénhidrogének és egyszerű heteroaromás vegyületek147
Monociklikus aromás szénhidrogének és monociklusos heteoaromás vegyületek148
A benzol szerkezete148
A beznol elektronszerkezete149
A benzolhoz hasonló, hattagú heteroaromás vegyületek elektronszerkezete152
Öttagú heteroaromás vegyületek elektronszerkezete153
Policiklusos vagy sokgyűrűs aromás szénhidrogének és heteroaromás alapvegyületek elektronszerkezete155
Aromás szénhidrogénke és heteroaromás alapvegyületek előfordulása, előállítása158
Aromás szénhidrogének és heteroaromás vegyületek fizikai tulajdonságai159
Az aromás jelleget kifejező kémiai tulajdonságok160
Fontosabb aromás szénhidrogének164
Az aromás vegyületek nevezéktana164
A benzol és benzolhomológok164
Fontosabb heteroaromás alapvegyületek169
Halogénezett, szulfonált, nitrált aromás szénhidrogének és heteroaromás vegyületek169
Halogénezett aromás és heteroaromás vegyületek169
Fontosabb halogénezett aromás szénhidrogének171
Aromás és heteroaromás nitrovegyületek172
Fontosabb aromás nitrovegyületek173
Aromás szulfonsavak174
Fontosabb aril-szulfonsavak174
Aromás és heteroaromás hidroxivegyületek175
Fenolok előállítása, kémiai tulajdonságok175
Fontosabb fenolok178
Fontosabb heterociklusos fenolok180
Aromás és heteroaromás alkoholok183
Szerves nitrogénvegyületek187
Nitronvegyületek188
A nitronvegyületek előállítása188
A nitronvegyületek szerkezete és fizikai tulajdonságai188
A nitronvegyületek kémiai tulajdonságai189
Fontosabb nitrovegyületek191
Nitrozovegyületek és a hidroxil-amin szerves származékai192
Nitrozovegyület192
A hidroxil-amin szerves származékai193
Aminok194
Az aminok rendűsége, értékűsége, nevezéktana194
Az aminok előállítása195
Az aminok fizikai tulajdonságai és térszerkezete199
Az aminok kémiai tulajdonságai201
Fontosabb aminok és aminszármazékok206
Két egymáshoz kapcsolódó nitrogénatomot tartalmazó szénvegyületek214
Azoxivegyületek214
Azovegyületek215
Az azovegyületek előállítása215
Az azovegyületek kémiai tulajdonságai216
A hidrazin szerves származékai216
Alkil- és aril-hidrazinok elállítása216
Az alkil- és aril-hidrazin kémiai tulajdonságai217
Fontosabb hidrazinszármazékok217
Diazovegyületek218
Aromás diazóniumvegyületek219
Aromás diazóniumvegyületek előállítása219
Aromás diazóniumvegyületek kémiai tulajdonságai220
Azoszínezékek221
Kén-, foszfor-, szilícium-, arzén- és fémtartalmú szerves vegyületek225
Szerves kénvegyületek226
Tioalkoholok és tiofenolok226
Fontosabb tiolok227
Tioéterek227
Szerves foszforvegyületek229
Foszfinok229
Foszforilének230
Szerves arzénvegyületek232
Szerves szilíciumvegyületek233
Szilánszármazékok233
Szilikonok233
Szerves fémvegyületek235
Az alumínium szerves vegyületei235
A magnézium szerves vegyületei235
Oxovegyületek239
Az oxovegyületek nevezéktana242
Monooxovegyületek242
A monooxovegyületek előállítása242
Az oxovegyületek fizikai tulajdonságai251
A monooxovegyületek kémiai tulajdonságai251
Oxovegyületek átalakulása aktív metiléncsoportot tartalmazó vegyületekkel (Karbanionok nulkeofil addíciója)260
Nukleofil addíció és az azt követő nukelofil szubsztitúciós átalakulások264
Fontosabb monooxovegyületek269
Dioxovegyületek276
A dioxovegyületek csoportosítás, fizikai állandóik276
Polioxidvegyületek285
Telítetlen oxovegyületek285
A telítetlen oxovegyületek csoportosítása és fizikai tulajdonságai285
Fontosabb alfa, béta-telítetlen aldehidek és ketonok290
Kinonok292
A kinonok előállítása292
A kinonok kémiai tulajdonságai293
Fontosabb kononok295
Hidroxil-oxovegyületek300
Aldehidalkoholok és ketonalkoholok300
Fenolaldehidek és fenolketonok306
Karbonsavak311
Karbonsavak nevezéktana311
Karbonsavak előfordulása312
Karbonsavak előállítása312
Karbonsavak kémiai tulajdonságai315
Monokarbonsavak325
A zsírsavak326
Olefin monokarbonsavak328
Észterjellegű lipidek330
Aril-monokarbonsavak és aralkil-monokarbonsavak333
Heterociklusos monokarbonsavak334
Dikarbonsavak336
Alifás telített dikarbonsavak336
Alifás telítetlen dikarbonsavak339
Aromás dikarbonsavak340
Trikarbonsavak341
Szénhidrogéncsoportba szubsztituált karbonsavak341
Halogénezett karbonsavak341
Hidroxi-karbonsavak342
Oxo-karbonsavak348
Aminokarbonsavak352
Szénsavszármazékok356
Heterociklusos szénvegyületek361
A heterociklusos szénvegyületek csoportosítása és alapvázai361
Öttagú, egy heteroatomos gyűrűk és kondenzált származékaik365
Öttagú, két heteroatomos gyűrűk és kondenzált származékaik391
Hattagú, egy heteroatomos gyűrűk és kondenzált származékaik395
Hattagú, több heteroatmos gyűrűk és származékaik412
Izoprénvázas vegyületek: terpének és karotinoidok423
Terpének424
Monoterpének424
Szeszkviterpének426
Diterépnek430
Triterpének430
Karotinoidok433
Karotinoid-szénhidrogének433
Oxigéntartalmú karotinoidok439
Szénhidrátok441
Egyszerű szénhidrátok vagy monoszacharidok442
A monoszacharidok térszerkezete443
A cukrok konformációja447
A monoszacharidok fontosabb származékai449
Az oxocsoport reakciói, Redukciós és oxidációs reakciók449
A monoszacharidok hidroxilcsoportjainak reakciói452
Cukorészterek452
Cukoréterek454
N-glikozidok, glikozil-aminok456
Fontosabb monoszacharidok456
Oligoszacharidok463
A cellulóz néhány származéka471
Kitin471
Pektinek472
Heparin és hailuronsav472
Ciklodextrinek477
Glikogén479
Dextránok479
Glikolipidek és glikoproteidek480
Amino-karbonsavak, peptidek, fehérjék483
Amino-karbonsavak483
Fehérjeeredetű aminosavak484
Nem fehérjeeredetű aminosavak498
Peptidek501
Peptidek előállítása501
A peptidek szerkezetének vizsgálata509
Fehérjék514
Bevezetés, csoportosítás514
A fehérjék fizikai és kémiai tulajdonságai514
A fehérjék primer, szekunder, tercier és kvaterner sturktúrája515
Fontosabb fehérjék519
Szteroidok vagy szteránvázas vegyületek521
A szteroidok szerkezete522
A szteroidok csoportosítása522
Szterinek vagy szteránvázas alkoholok523
Epesavak529
Szívre ható glikozidok és rokonvegyületek (digitaloid glikozidok, scilla-glikozidok, bufotoxinok és szapogeninek)531
Szteroidhormonok533
Mellékvesekéreg-hormonok vagy kortikoszteriodok539
Alakoidok545
Bevezetés, csoportosítás545
Fenil-alkil-amonok546
A kolhichincsoport alkaloidjai547
Piridinvázas alkaloidok548
Piperidinvázas alkaloidok549
Tropánalkaloidok550
Kinolinvázas alkaloidok554
Izo-konolinvázas alkaloidok555
Kinolizinvázas alkaloidok558
Purinvázas alkaloidok559
Szteránvázas alkaloidok560
Nukleinsavak563
Bevezetés563
Nukleinsavak előfordulása, leválasztása563
A nukleinsavak szerkezetének vizsgálata564
A nukleinsavak lebontása564
Nukleozidok565
Nukleolitok566
A ribonukleinsavak szerkezete567
A dezoxiribunukleinsavak szerkezete570
A nukleinsavak primer struktúrája570
A nukleinsavak szekunder struktúrája571
A dezoxiribonukleinsavak szekunder struktúrája571
A ribonukleinsavak szekunder struktúrája573
Szabad nukleotidok és nukleotid-koenzimek574
Jelmagyarázat578
Tárgy-és névmutató579
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem