Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

964.030

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

A színház világtörténete 1-2.

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.327 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. kötet
Előszó (Hont Ferenc)5
Tájékoztató7
SZÍNJÁTÉK AZ ŐSI KÖZÖSSÉGEKBEN9
A színjáték eredete (Hont Ferenc)11
A mimetikus cselekvés11
Az életszínjáték13
Az ünnepi színjáték17
A dráma keletkezése20
Spirális fejlődés22
A törzsi társadalmak színjátéka (Dömötör Tekla)23
A színjáték előtörténete 23
Színjátéktípusok és alkotóelemek24
Földrajzi változatok29
A RABSZOLGATARTÓ TÁRSADALMAK SZÍNJÁTÉKA37
Az ókori Közel-Kelet színjátéka39
Egyiptom (Dömötör Tekla)39
Mezopotámia (Székely György)42
Az antik görög színjáték (Ritoók Zsigmond)43
A görög színjáték kezdetei43
Az antik görög színház virágkora47
A drámai játékok az athéni ünnepeken47
Drámai előadások50
A drámai alkotás57
A görög mimosz és a bábjáték60
Az antik görög színház hanyatlása61
A hellenizmus színházkultúrája65
A római birodalom színházi élete (Horváth István Károly)69
Népi színjáték az ősi Itáliában 69
Az atellana71
A római dráma kezdetei73
Plautus és a római vígjáték virágkora76
A római dráma második nemzedéke82
Színházépület és -technika83
Mimus és pantomimus. A hanyatlás86
Az első osztálytársadalmak színjátékának jellemző vonásai (Székely György)90
A FEUDALIZMUS KORÁNAK SZÍNJÁTÉKA93
Színjáték a feudaliuzmus kialakulása és virágzása korában (V-XIV. század)97
A rabszolgatartó kor színjátékos hagyományai és továbbfejlődésük (Székely György)97
A mimus-utódok és színjátéktípusok97
Népi szokásrétegek102
A latin dráma szórványos újrajelentkezése105
A középkor vallásos színjátékai (Dömötör Tekla és Székely György)107
Liturgikus és félig liturgikus játékok107
Az előadások általános leírása111
A nemzeti fejlődésben mutatkozó sajátosságok119
A feudális uralkodó osztály teátrális szokásai (Székely György)128
A városi polgárság színjátéktípusai (Székely György)132
Színjáték a kapitalista viszonyok kialakulásának korában (XIV-XVI. század)141
Az itáliai humanizmus és reneszánsz (Horányi Mátyás)141
A világi elemek megerősödése142
A trionfo143
Menyegzői játékok145
Az olasz humanisták színházi kísérletei146
Az új színházi műveltség központja147
Az új műfajok149
Az új színház és színpad153
A commedia dell'arte159
A spanyol reneszánsz színháza (Horányi Mátyás)170
Vallásos és bukolikus színház171
A spanyol dráma kezdetei174
A spanyol reneszánsz színház szervezeti és színpaformái179
A színjáték Angliában a Tudor-reneszánsztól Shakespeare haláláig (Székely György)185
Tovább élő középkori formák186
Az angol humanizmus és reneszánsz színháza189
A hivatásos színház kialakulása191
Shakepeare és kortársai199
A francia reneszánsz színjáték (Staud Géza)205
Színházak és társulatok206
Olasz színészek Franciaországban208
A reneszánsz dráma kialakulása210
Műsorok, előadások és közönség213
A reneszánsz színház német földön (Mátyusz Elemérné)216
A német humanisták színjátékai216
A protestáns iskolai színjátszás219
A mesterdalnokok színjátéka222
A németalföldi reneszánsz színjáték (Cenner Mihály)227
A skandináv reneszánsz színjáték (Cenner Mihály)232
Dánia232
Svédország236
A kelet-európai nemzeti nyelvű reneszánsz színjátszás és dráma (Dömötör Tekla)238
Játékalkalmak, műfajok és színjátszók239
Délszlávok240
Lengyelek242
Csehek, morvák, szlovákok245
Magyarok246
Oroszok248
AZ ELSŐ POLGÁRI FORRADALOMTÓL A FRANCIA FORRADALOMIG XVII. század251
Németalföld (Cenner Mihály)253
A nemzeti polgári színjátékkultúra kialakulása253
Itália (Horányi Mátyás)258
Az opera születése és fő típusai258
Színházépítészet és díszletművészet262
A spanyol "aranykor" színháza (Horányi Mátyás)265
A színházak és szcenika266
Lope de Vega és a spanyol nemzeti dráma269
Calderón barokk "világszínháza"273
A francia klasszicizmus "nagy százada" (Staud Géza)275
Új színházak a XVII. században 276
Szcenika és díszletművészet279
Drámaelméleti irodalom281
Társulatok és színészek284
A Comédie Italienne első korszaka287
A klasszicista műsor290
A balett és az opera kezdetei Franciaországban293
Az angol forradalom és a restauráció színháza (Székely György)297
Út a polgári forradalomhoz297
A Stuart-restauráció korának színjátéka303
A német barokk színház (Mályusz Elemérné)308
Az egyházi rendek színjátékai308
A protestáns iskolai színjátszás nemzeti jellege312
Olasz, angol és holland vándorszínészek Németországban315
A német vándorszínészet kezdetei318
A bécsi udvari barokk színház320
Udvari operák és a korai nem daljáték324
XVIII. század327
Az angol felvilágosodás színháza (Székely György)327
A polgári ízlés térhódítása331
Az angol felvilágosodás kibontakozása334
Az írországi színjátszás kezdetei337
A francia színjátszás a felvilágosodás korában (Staud Géza)338
Színház a francia kastélyokban341
A francia jezsuita iskolai színjátszás344
A Comédie Francaise a forradalom előtt352
Az opera354
A Comédie Italienne második korszaka358
A vásári színjátszás és az opéra comique365
A német nyelvterület színjátszása a XVIII. században (Belitska Hedvig) 366
A német fejedelmi udvarok rokokó színháza369
Gottsched és Karoline Neuber reformtörekvései370
A hamburgi Nemzeti Színház. Lessing és Ekhof373
A mannheimi Nemzeti Színház375
A Sturm und Drang intermezzója, Friedrich Ludwig Schröder377
A bécsi népszínház kialakulása380
Az udvari színház Bécsben, Mária Terézia korában381
A bécsi Burgtheater megalapítása384
A németalföldi színház fejlődése (Cenner Mihály)384
A barokk ízlés térhódítása387
A "természetes" stílus első jelentkezése389
A barokk színház északon (Cenner Mihály)389
Dánia392
Svédország396
Az olasz színház a XVIII. században (Horányi Mátyás)397
Színházépületek398
Goldoni és Gozzi400
A melodráma és az opera (Staud Géza)404
Neoklasszikus törekvések Spanyolországban (Horányi Mátyás)406
A portugál színház a XVIII. században (Staud Géza)409
Barokk színházkultúra a kelet-európai népeknél (Dömötör Tekla)410
Színházépületek. Színpadtechnika és díszletművészet414
Műsortípusok416
A délszláv fejlődés418
Csehek, morvák, szlovákok420
Lengyelország423
Románia424
Görögország424
Magyarország426
Oroszország (Staud Géza)435
A KÖZEL- ÉS TÁVOL-KELETI NÉPEK SZÍNJÁTÉKAI A XIX. SZÁZADIG
Közel-Kelet (Székely György)435
Az örmény színjáték435
Grúzia színjátéka438
Irán színjátéka439
A török birodalom színjátéka442
Távol-Kelet (Miklós Pál)446
India színházművészete446
Eredetproblémák446
A színház alakulása középkor óta448
Hátsó-India és Indonézia színjátékai451
A lámaizmus színháza. Tibet és Mongólia453
Kína színházművészete456
Az ősi színjátéktípusok456
A középkori színjátszás459
A déli dráma465
Az újkori klasszikus "opera"-színház467
A japán színjátszás története469
Énekes-táncos előformák469
A nő-játék470
A bábjáték és a kabuki472
II. kötet
A SZÍNHÁZ A KAPITALIZMUS KORÁBAN
XIX. század495
Franciaország (Staud Géza)497
A színház a forradalom és a császárság idején498
A Comédie Francaise500
A melodráma501
A romantikus dráma504
A romantikus díszletművészet507
A romantika színészei510
Az opera513
Az operett515
A naturalista dráma kialakulása517
Antoine és a Théátre Libre523
A kor nagy színészei525
A német nyelvterület színháztörténete (Belitska Hedvig)529
A német klasszicizmus színháza. Weimar530
A berlini színház Iffland és Brühl vezetése alatt532
A bécsi Burgtheater. Josef Schreyvogel534
A bécsi népi színház536
A romantika színháza539
E. T. A. Hoffmann és a bambergi színház541
Immermann düsseldorfi kísérleti színháza542
Az opera Mozarttól Wagnerig (Staud Géza)543
A bécsi operett (Staud Géza)548
Heinrich Laube és Franz Dingelstedt549
A meiningeniek színháza554
A német naturalizmus. Otto Brahm és a Freie Bühne555
A német színészet Svájcban (Staud Géza)559
Anglia (Székely György)562
Búcsú a klasszcizmustól563
A romantika kibontakozása564
A cirkusz és a bábjáték566
Realista törekvések a viktoriánus Angliában568
A zenés színpad és a bábjáték571
A realista színművészet virágzása573
Nagyszerű közjáték: Az ír színház újjászületése577
Az észak-amerikai színház (Szántó Judit)580
Az észak-amerikai színjátszás kezdetei581
A hősi korszak: 1750-től a századfordulóig584
Terjeszkedő ország - terjeszkedő színház. A századfordulótól a polgárháborúig590
Az üzleti színház virágkora: a polgárháborútól az első világháborúig601
Az olasz színház (Marx József)613
Az első állandó társulatok614
A hazai repertoár616
A polgári színház kezdetei619
A polgári színház repertoárja621
A verista színház622
A dialektális színház626
Az olasz opera nagy százada (Staud Géza)627
A díszletművészet (Staud Géza)632
A spanyol színház (Bikfalvy Péter)636
A romantikus színház637
A realizmus kora643
Portugália (Staud Géza)648
Hollandia (Cenner Mihály)653
Dánia (Cenner Mihály)660
Norvégia (Cenner Mihály)665
Svédország (Cenner Mihály)670
Finnország (Cenner Mihály)677
Oroszország (Somlai Péter)680
Színházak681
A műsor684
A színjátszás692
Az opera és a balett697
Az orosz díszleltművészet első évszázada701
Lengyelország (Radó György)704
Csehország (Szalatnai Rezső)715
Románia (Heszke Béla)724
Délszlávok (Dani Tivadar)732
Horvátország732
Szlovénia736
Szerbia738
Magyarország (Staud Géza)743
AZ IMPERIALIZMUS ÉS A SZOCIALIZMUS KIALAKULÁSÁNAK KORA
XX. század755
Franciaország (Staud Géza)759
Újszínházak760
A bulvárszínházak a századforduló után761
A Comédie Francaise 762
A szecesszió764
Az avantgarde766
A francia színházak átszervezése773
Opera, balett, pantomim777
Belgium (Staud Géza)781
A német nyelvterület színháza786
Max Reinhardt szecessziós "álomszínháza"787
A Burgtheater a századfordulón (Belistska Hedvig)791
A weimari Németország színháza793
A német színház a fasizmus alatt801
A német színház a második világháború után805
A Német Demokratikus Köztársaság színháza806
A Német Szövetségi Köztársaság színháza (Szántó Judit)809
A kabaré Németországban (Staud Géza)811
Az osztrák színház 1918 után (Szántó Judit)813
A svájci színjátszás a XX. században818
A német opera és táncművészet (Staud Géza)820
4. Anglia (Szántó Judit)826
Az első világháború színháza828
Az üzleties színház fénykora828
A művészi színház a két világháború között 832
A második világháborútól az 1956-os fordulatig835
1956 - egy új korszak kezdete839
Az angol dráma és a színház 1956 után840
Az ír színház az első világháború után848
Egyesült Államok (Szántó Judit)850
A művészi színház nagy évtizedei851
A politikai színház évtizede858
A zenés műfajok862
A bábjáték864
A második világháború után865
A musical comedy virágkora870
Kanada (Staud Géza)873
A francia nyelvű színjátszás873
Az angol nyelvű színjátszás875
Ausztrália (Staud Géza)878
Olaszország (Marx József)882
A verista színház felbomlása883
A századforduló nagy színészei885
A futurizmus és a crepuscolarizmus színháza887
Pirandello színháza888
Pirandello nyomában890
A második világháború után (Marx József és Nyerges László)892
Opera és balett (Staud Géza)896
Díszletművészet (Staud Géza)900
Spanyolország (Bikfalvy Péter)904
Latin-Amerika (spanyol nyelvterület) (Staud Géza)913
Argentína915
Bolívia917
Chile918
Kuba (Bikfalvy Péter)918
Mexikó922
Peru924
Uruguay925
Venezuela926
Portugália (Staud Géza)928
Brazília (Staud Géza)932
Hollandia (Staud Géza)936
Dánia (Staud Géza)942
Norvégia (Staud Géza)949
Svédország (Staud Géza)956
Finnország (Staud Géza)967
Az orosz és szovjet színház a XX. században (Staud Géza és Nemes Zsuzsa)971
A Moszkvai Művész Színház972
A szecesszió976
A forradalom színháza981
A szocialista színházi szervezet kialakulása983
A szovjet színház művészi kibontakozása985
Az opera996
A balett999
A bábjáték1003
A szovjet nemzetiségi köztársaságok színművészete1004
Lengyelország (Radó György és Pályi András)1009
Csehszlovákia1020
Csehország (Zádor András)1020
Szlovákia (Balogh Géza)1033
Románia (Heszke Béla)1041
Jugoszlávia (Dani Tivadar és Gerold László)1050
Bulgária (Karig Sára)1057
Görögország (Kovács Tivadar)1063
Törökország (Kovács Tivadar)1071
Albánia (Staud Géza)1080
Magyarország (Staud Géza és Székely György)1083
Arab országok (Staud Géza)1099
Egyesül Arab Köztársaság1099
Algéria1104
Irak1105
Libanon1105
Líbia1106
Marokkó1107
Szíria1107
Tunézia1108
A zsidó színház (Szántó Judit)1109
A jiddis nyelvű színház1109
A héber nyelvű színház1112
A palesztinai színjátszás1115
Az izraeli színház1118
Irán (Staud Géza)1121
A színház Fekete-Afrikában (Páricsi Pál)1123
Szenegál1126
Elefántcsontpart1127
Kamerun1128
Ghana1129
Nigéria1130
Kelet-Afrika országai1133
Dél-Afrika1134
A távol-keleti népek színművészete a XIX-XX. században (Miklós Pál)1137
A modern japán színművészet1138
A modern kínai színművészet1143
A modern indiai színművészet1153
Vietnam színművészete1158
Távol-kelet kisebb színházkultúrái1160
Kitekintés (Székely György)1164
Bibliográifa (Staud Géza)1177
Címmutató (Tóth Magdolna)1197
Névmutató (Szamosi Ivánné)1261
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A színház világtörténete 1-2. A színház világtörténete 1-2. A színház világtörténete 1-2. A színház világtörténete 1-2. A színház világtörténete 1-2.

A védőborítók kissé sérültek, kopottak.

Állapot:
5.280 Ft
2.640 ,-Ft 50
40 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A színház világtörténete 1-2. A színház világtörténete 1-2. A színház világtörténete 1-2. A színház világtörténete 1-2. A színház világtörténete 1-2. A színház világtörténete 1-2.

A védőborítók kissé sérültek, kopottak.

Állapot:
5.280 Ft
3.690 ,-Ft 30
55 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A színház világtörténete 1-2. A színház világtörténete 1-2. A színház világtörténete 1-2. A színház világtörténete 1-2. A színház világtörténete 1-2.

A védőborítók javítottak. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
5.280 ,-Ft
79 pont kapható
Kosárba