Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

A termelés koncentrálásának új szervezési irányai (dedikált példány)

Szerző
Lektor

Kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Varrott papírkötés
Oldalszám: 308 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Adorján Bence szerző által dedikált példány. Néhány fekete-fehér ábrával.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A könyv a hazai szakirodalomban az első olyan tudományos igényű munka, amely a termelés koncentrálásának rendkívül széles körű problémáit átfogóan tárgyalja. A szerző a társadalmi - tudományos - technikai haladás tükrében vizsgálja azokat a szervezeti formákat, amelyeken keresztül a termelési koncentráció folyamata érvényesül.
Elemzi e folyamat optimalizálásnak kritériumait, illetve a vezetéssel szemben támasztott követelményeit. A szakirodalom által publikált hazai és külföldi kutatási eredmények és statisztikai adatok alapján igyekszik megválaszolni az optimális vállalat- és üzemnagyság kérdéseit. Végül állást foglal a tekintetben, hogy az egyes ágazatokban a termelési és termelést kiegészítő tevékenységeket technológiai, valamint gazdasági kapcsolataik alapján, milyen típusú termelési, gazdasági szervezetekbe célszerű koncentrálni. E vizsgálódásokban nagy szerepet kapnak a korszerű vállalatvezetési módszerek, a számítógépes termelésirányítás és az automatizálás koncentrációra... Tovább

Fülszöveg

A könyv a hazai szakirodalomban az első olyan tudományos igényű munka, amely a termelés koncentrálásának rendkívül széles körű problémáit átfogóan tárgyalja. A szerző a társadalmi - tudományos - technikai haladás tükrében vizsgálja azokat a szervezeti formákat, amelyeken keresztül a termelési koncentráció folyamata érvényesül.
Elemzi e folyamat optimalizálásnak kritériumait, illetve a vezetéssel szemben támasztott követelményeit. A szakirodalom által publikált hazai és külföldi kutatási eredmények és statisztikai adatok alapján igyekszik megválaszolni az optimális vállalat- és üzemnagyság kérdéseit. Végül állást foglal a tekintetben, hogy az egyes ágazatokban a termelési és termelést kiegészítő tevékenységeket technológiai, valamint gazdasági kapcsolataik alapján, milyen típusú termelési, gazdasági szervezetekbe célszerű koncentrálni. E vizsgálódásokban nagy szerepet kapnak a korszerű vállalatvezetési módszerek, a számítógépes termelésirányítás és az automatizálás koncentrációra gyakorolt hatásának bemutatása. Különösen érdekes a könyv utolsó fejezete, amely felvázolja, hogy a jelenlegi tudományos felfedezések és kutatások alapján a közeljövőben milyen új termékek és technikák bevezetése várható, és ezeknek milyen termelési szervezet felelhet meg.
A könyv rendkívül fontos ismereteket nyújt a termelés irányításával, szervezésével elméletileg és gyakorlatilag foglalkozó szakemberke számára egyaránt. Mivel a társadalmi termelés hatékony szervezése napjainkban a kutatás - fejlesztés - termelés - értékesítés integrálásának ésszerű formáit követeli meg, a könyv érdekes és hasznos olvasmány nemcsak az e területeken dolgozó közgazdászok, hanem mérnökök, kereskedelmi szakemberke részére is. Vissza

Tartalom

Előszó5
A termelés koncentrálási folyamatának történelmi háttere
A termelőtevékenység koncentrálásának folyamata az ókortól a kapitalizmus megjelenéséig11
Az őskor emberének termelése - átmenet az ókorba11
Az ókori tudomány, civilizáció és technika hatása a termelőtevékenység szervezeti formáinak fejlődésére15
Az ókori birodalmak bukásával, a feudalizmusba való átmenettel lelassul a koncentráció17
A feudalizmus kora, a tudomány és a termelés "egyházilag és államilag törvényesített" decentralizációja18
A feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet korszaka új lendületet ad a tudományos és termelőtevékenység koncentrálódásának20
A kapitalizmus kialakulásának és elterjedésének korában a tudományos és a termelőtevékenységben folyamatossá válik a differenciálódás és az integrálódás25
A XX. század első évtizedei nagy társadalmi átalakulásainak és tudományos eredményeinek hatása a termelés további koncentrálására33
A századforduló utáni jellegz etes társadalmi átalakulások33
Az egyre inkább koncentrálódó tudományos tevéskenyésgen alapuló fizikában és biológiában végbemenő forradalom36
Új iparágak születése39
Új természeti erőforrások bekapcsolása a termelésbe41
A tudomány és technika továbbfejlesztése a XX. század második felében, az automatizálás hatása a termelés szervezetére42
A második világháború végével, a gyarmati rendszer felbomlásával kialakuló új társadalmi és gazdasági világkép42
A kutatási-fejlesztési tevékenység ugrásszerű koncentrálódása és ennek hatása a termelésre43
Az ipar tudományos forradalmának főbb jellemzői45
A termelés szervezetében végbemenő változások47
A világszervezetek kialakulásának és a tervezés elterjedésének időszaka48
A termelés koncentrálásának alapvető szervezési kérdései
A vizsgálat körének és mélységének meghatározása53
A koncentrálással kapcsolatos alapproblémák54
Az integráció formái60
Az alapvető integrációs formák - a horizontális és vertikális integráció - néhány jellemzője64
Az előállított termékek (anyagok, alkatrészek, szerelvények stb.) felhasználási iránya által meghatározott integráció65
Az előállított termékek egységár (darabár, súlyár, stb.) jellegének az alkalmazott szervezeti formára gyakorolt hatása66
A forgóeszköz-igényesség hatása66
A kooperáció hatása67
A különféle ráfordítások arányainak hatása az integráció formájára67
Az időtényezők hatása68
Az alkalmazott technológia jellege69
Néhány további szempont69
A horizontális integráció, a szakosítás főbb eredményei70
A termelést kiegészítő tevékenységek integrációja74
Gyártáselőkészítő és befejező tevékenységek75
A gyártáshoz szükséges további szolgáltatások78
Optimális üzem- és vállalatnagyság79
Forgalmi meghatározások, csoportosítási elvek80
Számítási módszerek és belőlük levonható következtetések82
Új tendenciák a gyakorlatban és a vizsgálati módszerekben87
Nemzetközi integráció89
Általános értelmezés89
A nemzetközi kereskedelem és főbb jellemzői90
A nemzetközi, valamint országon belüli munkamegosztás és integráció eltérő vonásai és hatásai102
A szervezés gyakorlati formái és újabb irányzatai
A szervezéstudomány kialakulása107
A szervezéstudomány néhány jellegzetessége107
A szervezéstudomány és a kibernetika néhány összefüggése109
A hagyományos módszerek határa109
A tudományos üzemszervezés kialakulása és tartalma110
Tipikus organizációk és termelés folyamatok - különféle osztályozási rendszerek111
Centralizáció - decentralizáció119
A szervezés és a vezetés optimalizációja123
A szervezés és a vezetés kapcsolata123
A vezetés szervezete123
Az automatizálás hatása a vezetési szervezetre126
Az információrendszerek és a vezetési szervezet kapcsolata129
A szervezettségi optimum meghatározása130
Modern szervezési irányzatok131
A modern szervezési irányzatok jellege131
Számológép-technikára épülő szervezési módszerek és hatásusk a termelés további koncentrálására132
Néhány példa az automatizált termelés-irányítási szervezetek működésére142
A koncentráció szervezésének optimalizációja
A koncentráció szervezeti optimalizációjának kapcsolódása a népgazdasági tervezés - elsősorban a távlati tervezés - feladataihoz159
Az optimalizálási tevékenység főbb fázisai167
A vizsgálat körének, a számítás mélységének és pontosságának meghatározása, kiindulva az adott időszak tényszámaiból167
A vizsgálat alá vont terület jövőbeli lehetőségeinek perspektivikus elemzése a várható műszaki fejlődés és a nemzetközi együttműködés szempontjából170
A vizsgálat fő módszerét meghatározó alapvető célkitűzés rögzítése171
A számítások és egyéb vizsgálatok elvégzése172
Értékelés, döntés, végrehasjtás173
A vizsgálati terület meghatározása174
A termelés és felhasználás összefüggéseinek statikus és dinamikus vizsgálati módszerei174
Az ágazati kapcsolatok modelljéről175
Több év statikus tényadataiból, a termelési-felhasználási összefüggések időbeli változásából (ténytrendek) levonható következtetések176
A különféle vizsgálati módszerek177
Az ágazatok termelési szerkezetének kialakításával összefüggő néhány kapcsolódó probléma; a termelés, az export és az import arányának vizsgálata177
Ágazati vizsgálatok a technológiai alternatívák közötti választásokban178
A termelés horizontális integrációja, a szakosítottság színvonalának mérése
A mérés célja189
A jelenleg használatos mutatószámok181
A szakosítás mérésére javasolt mutatószámrendszer185
Matematikai módszerek alkalmazása a termelés koncentrálásának tervezésében - a gépipari termelés szakosításának hatása a gyártási költségekre - az egynemű termelés növekedésének hatása190
A termelés koncentrálásának főbb trendjei
A koncentráció mérésére vonatkozó statisztikai vizsgálatok célja és módszere197
A koncentrációra vonatkozó statisztikai vizsgálatokkal összefüggő néhány alapprobléma197
A koncentrációval kapcsolatos hazai statisztikai vizsgálatok célja, problémái és korlátai198
A koncentrációval kapcsolatos hazai statisztikai vizsgálatok néhány módszertani kérdése, a vizsgálati egységek és az alkalmazott mutatószámok, valamint az összehasonlíthatóság problémái201
Az ipari koncentráció nemzetközi összehasonlítása206
Az ipari üzemek koncentráltsága néhány iparilag fejlett tőkés és szocialista országban206
A gazdasági szerkezet strukturális változásainak nemzetközi áttekintése a koncentráció kérdésével összefüggésben218
A magyar gépipari termelés tömegszerűségének összehasonlítása néhány fejlett ország gépiparával231
A koncentráció vizsgálatának speciális hazai tapasztalatai241
Iparunk szervezeti felépítése és annak néhány gazdasági összefüggése241
A hazai ipar termelőüzemeinek (ipartelepeinek) koncentrációja245
A koncentrálásra vonatkozó statisztikai vizsgálódásokból levonható következtetések összefoglalása256
Az új természettudományi felfedezések és a távlati műszaki fejlesztés várható kihatásai a termelési szervezetek jövőbeni struktúrájára
Ugrásszerűen fejlődő területek. gigantizáció és miniatürizálás261
Új módszerek a tudományos kutatásban263
Új technológiai-termelési eljárások, új anyagok269
Az "Új" hatása a "Hagyományos"-ra281
Neotechnika - hiperintegráció291
Függelék295

Adorján Bence

Adorján Bence műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Adorján Bence könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A termelés koncentrálásának új szervezési irányai (dedikált példány) A termelés koncentrálásának új szervezési irányai (dedikált példány) A termelés koncentrálásának új szervezési irányai (dedikált példány) A termelés koncentrálásának új szervezési irányai (dedikált példány) A termelés koncentrálásának új szervezési irányai (dedikált példány) A termelés koncentrálásának új szervezési irányai (dedikált példány) A termelés koncentrálásának új szervezési irányai (dedikált példány) A termelés koncentrálásának új szervezési irányai (dedikált példány) A termelés koncentrálásának új szervezési irányai (dedikált példány)

A papírborító kopottas, javított.

A címlapon a szerző, Adorján Bence névre szóló dedikációja látható.

Állapot:
2.740 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!