1.043.582

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A természet világa I-X.

I.: A csillagos ég/II.: A légkör/III.: A Föld és a tenger/IV.: A Föld és az élet története/I-II.: A kémia és vívmányai/I-II.: A növény és élete/I-II.: Az állat és élete

Szerző

Kiadó: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félbőr
Oldalszám: 4.130 oldal
Sorozatcím: A természet világa
Kötetszám: 1-10
Nyelv: Magyar  
Méret: 27 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Összesen 38 színes, 208 fekete-fehér műmelléklettel és 2076 szövegközti képpel és két kihajtható melléklettel illusztrálva. (Részletesen a fülszövegben van feltüntetve.) Királyi Magyar Egyetemi Nyomda nyomása, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

I. kötet
Kiadási éve: 1938. 5 színes, 29 fekete műmelléklettel, egy kihajtható csillagtérképpel és 300 szövegközti képpel.
II. kötet
Kiadási éve: 1939. 4 színes, 21 fekete műmelléklettel, és 244 szövegközti képpel.
III. kötet
Kiadási éve: 1939. 4 színes, 20 fekete műmelléklettel és 158 szövegközti képpel.
IV. kötet
Kiadási éve: 1939. 5 színes, 18 fekete műmelléklettel és 208 szövegközti képpel.
V. kötet
Kiadási éve: 1940. 2 színes, 18 fekete műmelléklettel és 130 szövegközti képpel.
VI. kötet
Kiadási éve: 1940. 4 színes, 24 fekete műmelléklettel és 104 szövegközti képpel.
VII. kötet
Kiadási éve: 1941. 3 színes, 18 fekete műmelléklettel, 221 szövegközti képpel és 1 kihajtható térképpel.
VIII. kötet
Kiadási éve: 1941. 3 színes, 20 fekete műmelléklettel, és 175 szövegközti képpel.
IX. kötet
Kiadási éve: 1942. 4 színes, 20 fekete műmelléklettel és 225 szövegközti képpel.
X. kötet
Kiadási éve: 1942. 4 színes, 20 fekete műmelléklettel és 311 szövegközti képpel.

Tartalom

A CSILLAGOS ÉG (1938) - 5 színes, 29 fekete műmelléklettel, egy csillagtérképpel és 300 szövegközti képpel
I. kötet
Dr. Tolmár Gyula: A Föld mint égitest1
A Föld alakja és méretei1
A földmérés (geodézia)1
Háromszögelés2
A geoid5
Az inga és törvényei8
A nehézségi gyorsulás rendellenességei9
Az általános nehézségi szabálytalanságok. Az izosztázia12
A Föld tömege és ennek meghatározása13
Cavendish módszere16
A Föld belseje18
A Föld mozgásai19
A Föld forgása19
A Föld mozgás a Nap körül23
Precesszió. A tavaszpont hátrálása25
A nutáció28
A Föld kisebb mozgásai28
A sarkmagasság ingadozása. A földrajzi szélesség változása28
A kontinensek úszása30
A Hold31
Látszó mozgás31
A Hold távolsága33
A Hold napkörüli pályája34
A holdpálya hajlása és mozgása35
A holdfázisok36
A Hold nagysága, tömege, sűrűsége38
A Hold tengelykörüli forgása40
A libráció40
A Hold felülete42
A Hold légköre45
A holdfelület felmérése. Magasságmérés46
A Hold fényessége47
A Hold fényességének változása a fázis szerint47
A Hold felületén uralkodó hőmérséklet49
Dr. Tolmár Gyula: A naprendszer49
A naprendszer tagjainak fizikai tulajdonságai49
Merkur50
Méretei és képe a távcsőben50
Forgási ideje51
Felülete, fényessége52
Vénus54
Távolsága, nagysága és képe távcsőben54
Részletek a Venus felületén. Tengelyforgása54
A Venus légköre55
A Venus színképe57
Mars57
Pélyája, fényessége57
Mars felülete, forgása58
Sarki foltok59
Légköre színképe és felületi hőmérséklete59
A Mars-csatornák60
Marsholdak61
A kis bolygók62
Felfedezésük. Számuk. Pályaviszonyuk. Nagyságuk62
A kis bolygók fizikai tulajdonságai64
A kis bolygók eredete65
Jupiter66
Méretei, keringése és forgása66
Felülete67
A vörös folt és a fátyol68
Fényessége, színképe, sugárzása69
Jupiter holdjai70
A fény terjedési sebességének meghatározása71
Holdak pályái és fizikai tulajdonságaik71
Saturnus73
Az első megfigyelések73
Keringési ideje, méretei74
Felülete74
Saturnus gyűrűje75
A gyűrűrendsezr fizikai tulajdonságai75
A Saturnus holdjai78
Uranus79
Méretei. Keringése és forgása79
Fényessége és színe79
Felülete80
Az Uranus holdjai81
Neptunus82
Felfedezése82
Méretei, keringése82
Színképe, felülete82
A Neptunus holdja83
Pluto83
Felfedezése83
Pályája, méretei84
Tömege84
Üstökösök85
Megjelenésük, alakjuk85
Az üstökösök térbeli pályái86
Az üstökösök elnevezése és száma87
A visszatérő üstökösök87
Az üstökösök fizikai és kémiai tulajdonságai88
Az üstökösök tömege89
Az üstökösök színképe90
Az üstökös fejének és csóvájának kialakulása91
Halley üstököse93
Az Encke-féle üstökös94
A Biela-üstökös94
Meteorok95
Általános leírás95
Meteorpályák96
A meteorok száma96
A meteorok fizikai tulajdonságai98
Az állatövi vagy zodiakális fény101
Dr. Móra Károly: Csillagászati műszerek102
A távcső102
Célja és fajtái102
A vizuális refraktor102
A távcső nagyítása104
Látómezeje106
Fényessége106
Feloldóképessége107
Parallaktikus felállítása108
A refraktor feltalálása és fejlődése111
A reflektor111
A fotográfiai távcső113
A refraktor és reflektor összehasonlítása114
A pozíciós asztronómia műszerei119
A meridiánkör119
A csillagászati óra, kronográf és a személytelen mikrométer125
A passage-műszer127
A pozíciós mikrométer128
A Michelson-féle interferométer129
A komparátorok130
A csillagászati fotometria műszerei133
A Zöllner-féle fotométer133
Az ékfotométer135
A macskaszem-fotométer135
A mikrofotométerek137
A fényelektromos fotométer140
A csillagászati színképelemzés műszerei141
A prizma 141
Az okulárspektroszkóp143
Az obejktívprizma144
A spektrográf145
A spektrográf és a távcső147
Az állandó felállítású spektrográf; a coelastat150
A proturberanciaspektroszkóp, spektroheliográf és spektrohelioszkóp154
Az égitestek sugárzásának mérésére szolgáló műszerek158
A pirheliométerek158
A bolométer és spektrobolométer160
A thermoelem161
A radiometer161
Dr. Tolmár Gyula: Az égitestek távolságának meghatározása162
A távolságok meghatározása naprendszerünkben162
A Hold távolsága162
A Nap távolságának meghatározása163
Az állócsillagok távolságának meghatározása165
A trigonometriai parallaxisok165
A statisztikai közepes parallaxisok167
Parallaxismeghatározás a mozgó csillaghalmazból170
A dinamikus parallaxisok170
Parallaxis meghatározás a nyugvó kalciumvonalból171
Fényesség-parallaxisok171
Cepheidaparallaxisok172
Spektroszkópiai parallaxisok173
A parallaxismeghatározás módszereinek egymástól való függése174
Spektrofotometriai parallaxisok174
Dr. Tolmár Gyula: Gömbi csillagászat176
Hely- és időmeghatározás176
A földrajzi szélesség176
A földrajzi hosszúság177
Helymeghatározás az égen173
A szélességmeghatározás módszerei179
Az időmeghatározás és a földrajzi hosszőságmeghatározás módszerei181
Az időmeghatározás eszközei és módjai183
Időmeghatározás passage-műszerrel184
A pontos idő közlése185
A földrajzi hosszúság meghatározása186
A kronométerek187
Hosszúságmeghatározás rádióval
Fogyatkozások188
A fogyatkozásokról általában188
Napfogyatkozás190
A holdfogyatkozások196
Szárosz197
Merkur- és Venus-átvonulások197
Csillagfedések199
Dr. Detre László: A csillagok és a nap fizikai vizsgálata200
Az extinkció201
Csillagászati fotometria203
A napszínkép vonalainak azonosítása209
Csillagszínképtípusok213
Interstelláris vonalak217
A csillagok abszolút fényessége218
Csillagászati színképfotometria226
Kolorimetria234
A csillagok hőmérséklete238
A csillagok átmérője244
A csillagok tömege és sűrűsége247
A csillagkorong sötétedése széle felé250
A csillagok tengelyforgása251
A Stark-hatás256
A Zeeman-hatás258
Az elemek gyakorisága a csillagokban261
A csillaglégkörök rétegezettsége263
A csillagok korpuszkuláris sugárzása271
Dr. Lassovszky Károly: A csillagok légköre és belső szerkezete273
A csillagok légköre273
A csillaglégkör meghatározása273
A csillagok légkörének tömege, magassága és sűrűsége274
A Nap légköre274
A gerjesztés és az ionizáció eltérő foka a különböző típusú csillagok légkörében277
A légkör nyomásának befolyása a gerjesztésre és az ionizációra279
Az óriás- és a törpecsillagok légköre280
A csillagok légkörének összetétele282
A csillagok belső szerkezete283
A csillagok megfigyelhető tulajdonságai283
A csillagok sugárzásának forrásai284
A csillagok kémiai összetétele286
A sugárzás lefolyása a csillagok belsejében288
Az anyag állapotváltozásai290
A csillagok belső szerkezetének problémája293
Eddington csillagmodellje298
A standard-modell általános megoldása301
A fehér törpecsillagok304
A csillagok fejlődésének problémája307
Dr. Detre László: Változó, kettős és többszörös csillagok308
Változó csillagok308
Jelölésük309
Osztályozásuk309
Periódusos változók310
Szabálytalan változó csillagok314
Újcsillagok315
Kettős és többszörös csillagok322
Vizuális kettőscsillagok323
Spektroszkópiai kettős csillagok325
Födési kettős csillagok326
A kettős csillagok statisztikai tulajdonságai328
Többszörös csillagok329
Dr. Móra Károly: A csillaghalmazok331
Elnevezése és osztályozása331
Száma és látszólagos eloszlása334
A nyilt csillaghalmazok távolságának meghatározása335
A nyilt csillaghalmazok térbeli eloszlása340
A gömbcsillaghalmazok távolságának meghatározása340
A csillagok térbeli eloszlása a gömbhalmazokban345
A gömbhalmazok csillagjainak fényessége és színe346
A csillaghalmazok és a hozzájuk tartozó csillagok színképe; radiális sebességek349
A csillaghalmazok méretei és a halmazcsillagok sűrűsége350
A mozgó halmazok és stabilitásuk351
Dr. Detre László: A tejútrendszer352
A Tejút352
A Naprendszer szomszédsága354
Csillagstatisztika358
Interstelláris tömegek366
A csillagok mozgása372
Csillagdinamika379
Dr. Lassovszky Károly: A ködfoltok386
A ködfoltokról általában386
A ködfoltok osztályozása287
A bolygószerű ködfoltok388
Számuk, eloszlásuk, távolságuk és mozgásuk. A középponti csillag abszolút fényessége388
Forgásuk, tömegük és sűrűségük390
A bolygószerű ködfoltok és a nóvák393
A diffúz ködök394
Általános jellemzés. A diffúz ködök szerkezete394
A Tejútrendszer elnyelő rétege396
A kalcium-felhők397
A sötét ködök397
A fénylő diffúz ködök401
Az extragalaktikus ködfoltok403
A Galaktika vagy a Tejútrendszer403
A Magellan-felhők404
Az NGC6822. extragalaktika405
Az Andromeda-köd és társai408
Az M33 spirális ködfolt408
Az estragalaktikák helyi csoportja409
Az extragalaktikák osztályozása410
Az extragalaktikák távolságának meghatározása413
Ködfoltcsoportok és halmazok416
Az extragalaktikák színképe416
A radiális sebesség összefüggése a távolsággal417
Az extragalaktikák méretei, fényessége419
Az extragalaktikák forgása, belső mozgása, tömege419
Látszó eloszlás420
A térbeli eloszlás421
Az extragalaktikák száma és a térsűrűség nagysága423
A Világegyetem tágulása424
Dr. Wodetzky József: Az égitestek mozgása427
Geocentrikus és heliocentrikus rendszer427
Égi távolságok429
Időmérés431
A heliocentrikus vagy Copernikus-i világrendszer431
Galilei, Kepler és a bolygómozgás tapasztalati törvényei434
Newton törvénye és az általános gravitáció436
A tömeg437
Perturbációk433
A Naprendszer stabilitása439
Eltérések, periheliummozgás440
Pályaszámítás. A Neptunus felfedezése441
Sirius és Prokyon felfedezése444
A gravitáció terjedéssebessége446
A gravitáció abszorpciója447
A Newton-féle törvény egyéb következményei447
Megmagyarázatlan eltérések a Newton-féle törvénytől449
A relativitás-elmélet450
A relativisztikus vörös eltolódás és a fény elgörbülése453
Dr. Wodetzky József. Kozmologia és kozmogónia456
Kozmologia, a világegyetem fizikája456
Kozmogonia466
Név- és tárgymutató475
A LÉGKÖR (1939) - 4 színes, 21 fekete műmelléklettel, és 244 szövegközti képpel
II. kötet
Dr. Réthly Antal:
Dr. Aujeszky László: Bevezetés. Az időjárás szerepe a természetben és az emberiség életében1
Dr. Aujeszky László: A levegő összetétele, szennyeződése és a légplankton5
A légköri gázok felfedezésének története5
Aeroszol5
Alapgázok5
Vendéggázok6
Nemes gázok7
Hidrogén9
Radon10
Izotópia11
A légplankton13
Vulkáni por13
Baktériumok14
Füst15
Por16
Dr. Aujeszky László: Az időjárás energiaforrásai19
Sugárzó energia19
Szélenergia21
Vegyi energia22
Tengeráramlások25
Passzát és antipasszát25
Nyugati szelek28
Időjárási frontok29
Monszun-jelenség31
Dr. Aujeszky László:
Tóth Géza: A vízcsepp és a jégkristály32
A felhők birodalma32
Vízpára32
Telítési szám33
Sűrűsödés34
Légnedvesség34
Harmat, dér35
Hó, köd36
Felhőképződés37
A felhők osztályozása38
Réteges és gomolyos felhők40
Hullámfelhők42
Légtömegtan43
Az eső és hó keletkezése44
Zivatar, jégeső45
Mikor keletkezik eső, havazás vagy zivatar46
Frontfelület47
Hideg betörés48
Veszteglő frontok49
A nehéz víz51
Tóth Géza: Időjárás és repülés53
Az időjárási elemek szerepe a repülésnél53
A légnyomás55
A szelek56
A köd59
A vakrepülés60
A jegesedés61
A túlhűlés62
A légiforgalom időjárási szolgálata63
Óceánrepülések65
Motornélküli repülés67
Dr. Aujeszky László77
Útügyi meteorológia78
Híradóberendezések79
Lőelemképzés81
Hangmérés83
Légi háború86
Vegyi harc87
Lég- és gázoltalom91
Mesterséges ködképzés93
Tóth Géza: A sztratoszféra96
Felfedezések története96
Kutatások léggömbbel97
Kutatások sárkánnyal100
Légkörkutató műszerkosár102
Sztratoszféra felszállások104
PICCARD felszállása104
Az Explorer II. felszállása109
Egyéf elszállások. Hegyi obszervatoriumok119
A kutatás eredméynei120
A sztratoszféra keletkezése128
Dinamikus meteorológia128
Tóth Géza: A magas légkör szerkezete: ozonoszféra és ionoszféra133
Hangterjedés, világító felhők, meteoritek133
Az ozon szerepe138
A levegő ionizációja141
A földmágnesség jelenségei143
A rádióhullámok terjedése144
Rádióvisszhang146
Világürvisszhang148
A sarkifény149
Dr. Aujeszky László: A légkör hangtüneményei155
Szél zúgása157
Huzalzengés157
Szélsztetoszkóp158
Földalatti üregek159
Mennydörgés160
Infrahangok161
Dörgés hangjának terjedése164
Zúgó hó166
Hóomlás166
Kozmikus hangok167
Meteorológiai távakusztika169
Tóth Géza: A légkör fénytüneményei170
Légköri sugártörés171
Földi sugártörés172
Tükrözések173
Délibáb174
Az égbolt kék színe177
Szürkület178
Zöld sugár178
Alpesi pír178
Koszorújelenségek179
Glória179
Bishop-gyűrű180
Szivárvány180
Halo-jelenségek183
Melléknapok184
Bacsó Nándor: A Föld éghajlata187
A Föld éghajlatának tényezői187
Állandóan forró és állandóan esős éghajlat192
Állandóan forró, télen száraz éghajlat196
Éghajlat rövid és szabálytalan csapadékos időszakkal196
Állandóan száraz éghajlat199
Mérsékelten meleg, nyáron száraz éghajlat201
Mérsékelten meleg, télen száraz éghajlat202
Mérsékelten meleg, állandóan elég csapadékos éghajlat203
Télen hideg, állandóan elég csapadékos éghajlat204
Télen hideg és száraz éghajlat206
Állandóan hideg, de nem állandóan fagyos éghajlat206
Állandóan hideg és állandóan fagyos éghajlat208
Bacsó Nándor: Mikroklíma210
Mikroklimatológia210
Fagyzúgok213
Hófúvások217
Szélvédelem217
Helyi és városi éghajlat217
"Pesti éghajlat"219
Az időjáráskutatás eszközei
Bacsó Nándor: A meteorológiai állomások műszerei220
A levegő hőmérsékletének mérése221
Hőmérők222
Hőmérsékletíró225
Lehűlésmérő226
A talajhőmérséklet mérése és egyéb talajmeteorológiai vizsgálatok227
A légnyomás mérése229
Légsúlymérők229
Légnyomásíró231
A levegő nedvességének mérése233
Nedvességíró235
A szélirány és szélsebesség mérése237
Szélsebességíró240
A napfény tartamának mérése241
A napsugárzás erősségének mérése244
A csapadék mérése248
Csapadékíró250
Tóth Géza. A magaslégkörkutatás eszközei252
Hegyi állomások. Szabad léggömb253
Meteorográf257
Magassági szélmérés262
Regisztráló teodolit265
Felhőhuzam mérés266
Felhőmagasság mérés267
Dr. Aujeszky László: Különleges és érdekes időjárási jelenségek269
Csodaesők269
Érdekes meteorológiai tünemények a magashegységben272
Örök hó, gleccser274
Hógörgeteg277
A kőzetek és sziklkák időjárásokozta pusztulása és szétmálása282
Napszakos jelenségek283
A főn283
Az alpesi fény287
A tengerek különleges időjárási eseményei288
Vihardagály290
Kalémak291
Hullámverés292
Víztölcsérek293
Tengeri tükrözés294
Dr. Réthly Antal: Az elemi csapások296
Árvizek302
Felhőszakadások303
Éhinségek306
Szárazságok308
Szigorú telek309
Tornádószerű viharok311
Tóth Géza: A légkör eleketromos jelenségei316
Tértöltés317
Sűrűsödési magvak319
Zivatar320
Villámok322
Villámhárító327
Légköri zavarok328
Dr. Aujeszky László: Az időjárás előrejelzése330
A mai időjelző módszerek kialakulása330
Egyidejűségi térképek331
Korszerű időjárási térkép333
Frontológia334
Zárórétegek335
Határfelületek336
Veszteglő frontok337
A sztratoszféra hatásai341
Az előrejelzés és a rádió343
Az időjelzéstan mai helyzete345
Az időjelzés tanítása349
Asztrometeorológia350
Bacsó Nándor: Az időjárás előrejelzése hosszabb időtartamra352
"Döntő napok"352
Időszakosság353
Napfolttevékenység355
Átlagértékek, kiegyenlítődés elve356
Nyilvántartó és hasonlósági módszer257
Kapcsolatszámítás358
Dr. Aujeszky László:
Bacsó Nándor: Az időjárás mesterséges irányítása és az időjárási energiák kiaknázása362
Védekezés a jégeső ellen364
Viharágyúzás365
A mesterséges eső kérdése367
Ködoszlatás369
A légkör mint energiaforrás370
Szélenergia372
Napsugárzás energiája372
Légköri villamos energia373
A légnyomásváltozás, mint energiaforrás374
Bacsó Nándor: A népies időjárási szabályok377
Az állatok időjelzése378
Népi meteorológia380
A Hold hatása381
Döntő napok382
Dr. Aujeszky László: A légkör multja és jövője385
Az őslégkör386
A geológiai korszakok légköre és éghajlata389
A jégkorszakok 390
A légkör jövője391
Tárgymutató394
A FÖLD ÉS TENGER (1939) - 4 színes, 20 fekete műmelléklettel és 158 szövegközti képpel
III. kötet
Dr. Mauritz Béla: A Föld felépítése és anyaga1
A Föld alakja és nagysága1
A Föld sűrűsége, gömbhéjas szerkezete és kémiai összetétele2
A nyomás és a hőmérséklet a Föld belsejében8
A Föld kérgét átalakító körfolyamatok11
A kőzetek11
Eruptiv kőzetek13
Másodlagos kőzetek71
A kőzetek metamorfozisa110
A metazomotózis121
Dr. Mauritz Béla: A földkérget átalakító erők és azok tevékenységének eredményei125
A vulkáni működés125
A földkéreg emelkedései és süllyedései. Parteltolódások. Epeirogenezis136
A földkéreg zavarodásai142
Térdráncok, vetődések és áttolódások142
Redőzések148
Geoszinklinálások és szárazulatok152
Földrengések166
Az exogén erők működése170
Dr. Ballenegger Róbert: A termőföld179
Dr. Koch Sándor: Függelék: Magyarország legjelentősebb bányahelyei és ásvány-előfordulásai221
Dr. Kéz Andor: A tenger237
A tengeri medencék sajátosságai238
A világtenger és tagozódása238
Mélységmérés243
Az óceánok függőleges tagozódása254
A tengerfenék üledékei260
A tengervíz fizikai tulajdonságai266
A tenger szintje, középvíz, nullpont266
A tengerek sótartalma268
A tenger vizének fajsúlya és sűrűsége280
A tenger vizének gáztartalma281
A tengervíz színe282
A tengervíz hőmérséklete283
A tenger mozgásai306
Hullámzás306
Tengerjárás335
Tengeráramlások356
A FÖLD ÉS AZ ÉLET TÖRTÉNETE (1939) - 5 színes, 18 fekete műmelléklettel, és 208 szövegközti képpel
IV. kötet
Bevezetés1
Az izzón fénylő csillagtól az első bektériumig
A ködös ős-mult3
Mit tudhatunk az ős-földről?6
A kérges Föld és az "üres" ősóceán11
A Föld vizeinek benépesülése a hajnalkorban
Milyen alakban, mikor és hol jelent meg az élet a Földön?24
A Föld történetének évszámai37
Nyüzsgő szerves élet a hajnalkori óceánban50
A tengerfenékből kinőtt hegységek. Jégárak első biztos nyomai56
Az ókori föld vizi szervezetei meghódítják a szárazföldet
A földtörténelmi ókor pitvarában. Van-e ugrás a természetben?70
A szerveződés útjai a Föld ókorában. A középső szakas színtere78
Újabb hatalmas mérföldkő - a gerincoszlop megjelenése85
Hol keletkeztek az első nagy kőszéntelepek? Az ókor végső szakasza98
A "fekete gyémántok" belső története115
A szárazföld benépesedésének első időszaka128
Jégpáncéllal borított területek az ókorban136
Ókorvégi kincseskamrák139
A sárkánygyíkok uralmának kora
ősföldrajzi jellemképek a középkor elejéről. Az emlősök előfutárai147
A kavicsfogú ősteknős tengere a Bakony helyén157
Európai vízözön a Föld középkorának későbbi szakaszában162
Új puhatestű fajok keletkezésének érdekes módjai a középkorban167
Mit láthatunk a középkor kóvá vált "képeskönyvei"-ben?171
Sárkányok szárnyain a középkorvégi Föld körül190
Kőolajért akár négy kilométernyire a földfelszín alá196
A 100 éves alumínium sok milliós földtörténelmi multja203
Rejtélyes-e az ősfajok kihalása?207
Az ősi jellegű emlősöktől a mai emberfajokig
Új vonalak, élénk színek Földünk újkori arculatán - Gyűjtő- vagy keveréktípusok219
Új hegyláncok fölcseperedése az újkorban - "Szent László pénze" megszámlálhatatlan milliárdjai227
A világhíres erszénycsont - Az uralomra jutott emlősök néhány érdekes alakja234
Borostyánkő - az "észak aranya"240
Leggyökeresebb változások színhelye az újkor derekán Magyarország földje243
Tájékozódás az újkor végső szakaszában252
A pikermii őstemető jelentősége258
A sokat ócsárolt családfákról269
A földtörténet záró fejezetének földrajzi képeiből286
A legújabb jeges-kor294
Emberőseink kortársai305
A barlangkutatás tudományos jelentősége325
Mit tudhatunk az ősemberfajokról?347
A világ folyása365
Név és tárgymutató383
A KÉMIA ÉS VÍVMÁNYAI (1940) - 2 színes, 18 fekete műmelléklettel és 130 szövegközti képpel
I. kötet
Atomok, molekulák és a közöttük működő erők1
A molekulák és atomok fizikai és kémiai szempontból nézva. Írta: Dr. Gróh Gyula1
Az elemek és vegyületek beosztása. Írta: Dr. Gróh Gyula24
A kémiai átalakulások és a hőenergia. Írta: Dr. Gróh Gyula36
A kémiai átalakulások és az elektromos engergia. Írta: Gróh Gyula43
A kémiai átalakulások sebessége. Írta: Dr. Gróh Gyula68
A kémiai egyensúly. Írta: Dr. Gróh Gyula74
Az óriás molekulák birodalma. Írta: Dr. Buzágh Aladár89
Radioktivitás, elemátalakítás és az atommag szerkezete. Írta: Dr. Hevesy György és Dr. Errdey-Grúz Tibor105
Milyen az atom? Írta: Dr. Erdey-Grúz Tibor143
A röntgensugár a kémia szolgálatában. Írta: Dr. Náray-Szabó István157
A szervetlen világ anyagai173
Bevezetés. Írta: Dr. Erdey-Grúz Tibor173
Az anyagok elkülönítése és tisztítása. Írta: Dr. Szebellédy László177
A hidrogén és a nemes gázok. Írta: Dr. Erdey-Grúz Tibor186
A halogén elemek. Írta: Dr. Erdey-Grúz Tibor196
Az oxigén és az égés. Írta: Dr. Erdey-Grúz Tibor206
A víz és a hidrogénhiperoxid. Írta: Dr. Erdey-Grúz Tibor248
A természetes vizek, felhasználásuk és tísztításuk. Írta: Dr. Hunkár Béla222
A kén és a rokon elemek. Írta: Dr. Erdey-Grúz Tibor248
Akénsav. Írta: Dr. Erdey-Brúz Tibor255
A nitrogén. Írta: Dr. Erdey-Grúz Tibor263
A levegő nitrogénjének értékesítése: Írta: Dr. Lengyel Béla273
Robbantó anyagok. Írta: Dr. Vajdafy Aladár286
A foszfor. Írta: Dr. Erdey-Grúz Tibor289
A foszfortartalmjú műtrágyák. Írta: Dr. Seidl Ottó 292
A Gyufa. Írta: Dr. Vajdafy Aladár297
Az arzén és Antimon. Írta: Dr. Erdey-Grúz Tibor300
A szén. Írta: Dr. Lengyel Béla303
A szén mint energiaforrás. Írta: Dr. Erdély Sándor325
A szilicíum és a szilikátok. Írta: Dr. Erdey-Grúz Tibor335
A bór. Írta: Dr. Erdey-Grúz Tibor339
Az üveg. Írta: Dr. Knapp Oszkár340
A kerámia. Írta: Grofcsik János352
A cement. Írta: Dr. Makray Imre369
II. kötet (1940) - 4 színes, 24 fekete műmelléklettel és 104 szövegközti képpel
A szervetlen világ anyagai. (A fémek és vegyületeik.)1
A fémes elemekről általában. Írta: Dr. Erdey-Grúz Tibor1
A fémek előállítása. Írta Dr. Czakó Miklós 7
Az ötvözetek. Írta Dr. Verő József23
Az alkalifémek és vegyületeik. Írta: Dr. Erdey-Grúz Tibor36
Az alkáli-földfémek és vegyületeik. Írta: Dr. Erdey-Grúz Tibor52
Az aluminium. A többi földfémek és vegyületeik. Írta: Dr. Erdey-Grúz Tibor62
A Cink, a kadmium és vegyületeik. Írta: Dr. Erdey-Grúz Tibor67
Az ólom és vegyületei. Írta: Dr. Erdey-Gróz Tibor71
Az ón és vegyületei. Írta: Dr. Erdey-Gróz Tibor74
A réz és vegyületei. Írta: Dr. Erdey-Grúz Tibor77
A higany és vegyületei. Írta: Dr. Erdey-Grúz Tibor80
Az ezüst és vegyületei. Írta: Dr. Erdey-Grúz Tibor84
A fényképezés és sokszorosítás. Írta: Dr. Vermes Miklós86
Az elektromos világítás kémiai problémái. Írta: Millner Tivadar98
A vas és a vele rokon elemek: Írta: Dr. Erdey-Grúz Tibor113
A nemesfémek. Írta: Dr. Erdey-Grúz Tibor122
A ritka elemek. Írta: Dr. Erdey-Grúz Tibor124
Az anyagok analízise. Írta: Dr. szebellédy László132
A szerves világ anyagai151
Bevezetés. Írta: Dr. Erdey-Grúz Tibor151
A nyílt szénláncú szénhidrogének. Írta: Dr. Erdey-Grúz Tibor156
A földgáz és a petroleum hasznosítása. Írta: Dr. Varga József162
A világítógáz és vízgáz gyártása. Írta: Dr. Sümegi László177
Az alkoholok. Írta: Dr. Erdey-Grúz Tibor187
Erjedés, erjesztő szervezetek, erjesztő enzímek, erjedési iparok. Írta: Dr. Vásony Lajos190
Az alkoholok oxidációs termékei. Írta: Dr. Erdey-Grúz Tibor211
A szénhidrátok. Írta. Dr. Erdey-Grúz Tibor217
A cukorgyártás. Írta: Vavrinecz Gábor220
A cellulózeipar. Írta: Dr. Vermes Miklós236
A keményítő: Írta: Dr. Erdey-Grúz Tibor245
Az éterek és észterek. Írta: Dr. Erdey-Grúz Tibor248
Zsírok olajok, szappanok. Írta: Márkus Jenő250
Benzolszármazékok, vagy aromás vegyületek. Írta: Dr. Széki Tibor280
Szerves festékek. Írta: Dr. Széki Tibor285
A kaucsuk és gumi. Írta: Dr. Sólyom-Barna Zoltán296
Vitaminok és hormonok. Írta: Dr. Zechmeister László306
A gyógyszerekről. Írta: Dr. Schulek Elemér316
A szag és a szagosító anyagok. Írta: Dr. Száhlender Lajos343
A fehérjék. Írta: Dr. Szarvas Pál347
A textilipar kémiája. Írta: Dr. Keresztes Tibor356
A bőripar kémiája. Írta: Dr. Hollub János366
Enzimek (fermentumok, erjesztők) Írta: Dr. Doby Géza377
Az immunítástan kémiai vonatkozásai. Írta: Dr. Vásárhelyi János389
A növényi élet kémiai folyamatai. Írta: Dr. Bodnár János399
Az állati élet kémiai folyamatai. Írta: Dr. Tangl Harald410
Név- és Tárgymutató418
A NÖVÉNY ÉS ÉLETE (1941) - 3 színes, 18 fekete műmelléklettel, és 221 szövegközti képpel
I. kötet
A sejt szerkezete és élete - Dr. Entz Géza - Dr. Szabó Zoltán1
Az élőlények sejtes szerkezetének felfedezése1
A százéves sejtelmélet5
A sejt élő teste9
A sejt központi szerve: a sejtmag20
Egyéb sejtszervek22
A sejt víztartálya25
A sejtek burkolata27
A sejt zárványai31
A sejt növekedése, nagyága, alakja és mennyisége35
A sejt keletkezése és szaporodása43
A változékonyság és az öröklékenység - Dr. Csik Lajos66
A mósdosulások67
A kereszteződés76
Az átalakulások111
A növények teste és működése - Dr. Sárkány Sándor115
A növényi test szerveződése115
A virágos növény testének kifejlődése128
A száras növények vegetatív szervei és azok működése142
A szervezet és az életmód kapcsolatai175
A növények életfolyamatai - Dr. Gimesi Nándor202
A növényélettan feladata és módszerei202
A növények életének általános feltételei203
A növények táplálkozása204
A növények fejlődése248
A növények mozgása266
A növény- és állatélet jelenségeinek összevetése284
A szaporodás és elterjesztés - Dr. Varga Ferenc290
Az ivartalan szaporodás és szervei290
Az ivaros szaporodás és szervei295
A mag és a termés312
A növények életmódja - Dr. Berei Soó Rezső321
Az ökológia alapelvei321
Az életformák323
Éghajlati tényezők325
A talaj és a növény338
Földfelszíni tényezők347
Biotikus tényezők348
A növények társasélete - Dr. Berei Soó Rezső349
A víz, levegő és talaj laza életközösségei359
Vizi és réti zárt növényszövetkezetek359
Nyilt növényszövetkezetek367
Erdei növényszövetkezetek369
II. kötet (1941) - 3 színes, 20 fekete műmelléklettel, ás 175 szövegközti képpel
Bevezetés - Dr. Báró Andreánszky Gábor1
Telepes növének (Thallophyta) - Dr. Moesz Gusztáv12
Baktériumok (Schizomycetes)12
Fonalgombák (Trichomycetes)21
Kékmoszatok (Cyanophyceae)21
Nyálkagombák (Myxomycetes)23
Ősgombák (Archimycetes)24
Ostoros moszatok (Flagellatae)25
Páncélos ostoros moszatok (Dinoflaellatae)26
Kovamoszatok (Diatomeae)27
Párosodó moszatok (Conjugatae)29
Egyenlőtlen ostorú moszatok (Heterocontae)30
Zöldmoszatok (Chlorophyceae)31
Csillárka moszatok (Charophyta)33
Barnamoszatok (Phaeophyceae)34
Pirosmoszatok (Rhodophyceae)36
Moszatszerű gombák (Phycomycetes)38
Valódi gombák (Eumycetes)41
Zuzmók (Lichenes)56
Száras növények (Cormophyta) - Dr. Báró Andreánszky Gábor59
Mohok (Bryophyta)61
Harasztok (Pteridophyta)70
Nyitvatermők (Gymnospermae)91
Zárvatermők (Angiospermae)115
A növények elterjedése - Dr. Báró Andreánszky Gábor250
A Föld növényzetének kialakulása250
A növények elterjedésének törvényszerűségei260
Földünk növényföldrajzi tagolódása264
Magyarország növényvilága - Dr. Berei Soó Rezső282
A magyarföldi növénytakaró kialakulása282
Magyarország flórája és növényszövetkezetei293
A növények és az ember - Dr. Rapaics Raymund312
Az élelmi növények316
A takarmánynövények341
Az élvezeti növények344
A gyógynövények353
Az ipari növények363
A dísznövények391
A varázsnövények397
A termelés segédnövényei398
A kártékony növények399
Tárgymutató401
AZ ÁLLAT ÉS ÉLETE (1942) - 4 színes, 20 fekete műmelléklettel és 225 szövegközti képpel
I. kötet
Az állatok alakja. Írta: Dr. Soós Lajos1
Az állatok mozgása. Írta: Dr. Soós Lajos46
Az anyagforgalom és szervei. Írta: Dr. Soós Lajos79
A táplálkozás és szervei80
A lélekzés és szervei129
Az anyagszállítás szervei150
A kiválasztás és szervei165
Az állatok idegrendszere és érzékszervei. Írta: Dr. Rotarides Mihály171
Az állati értelem217
Az állatok szaporodása. Írta: Dr. Soós Lajos222
Az állatok fejlődése. Írta: Dr. Kesselyák Adorján273
Az állatfajok származása. Írta: Dr. Pongrácz Sándor313
Az állat sorsközösségben más élőlényekkel. Írta: Dr. Soós Lajos354
Név- és tárgymutató386
II. kötet (1942) - 4 színes, 20 fekete műmelléklettel és 311 szövegközti képpel
Az állatok rendszere. Írta: Dr. Dudich Endre1
Az állatfajok száma és az állatok rendszere1
Az állatvilág első köre. Protozoa. - Egysejtű állatok4
Plasmodroma - Egyféle-magvúak10
Ciliphora - Kétféle-magvúak20
Az állatvilág második köre. Metazoa - Többsejtű állatok24
Moruloidea - Szedercsíraszerűek25
Porifera - Szivacsok26
Cnidaria - Csalánzók34
Ctenophora - Bordás medúzák54
Platyhelminthes - Laposférgek57
Nemathelminthes - Hengeresférgek69
Aschelminthes - Villásférgek73
Annelida - Gyűrűsférgek78
Archipodiata - Féreglábúak92
Arthropoda - Ízeltlábúak98
Mollusca - Puhatestűek171
Tentaculata - Tapogatókoszorúsok198
Homalopterygia - Nyílférgek204
Echinodermata - Tüskésbőrűek205
Prochordata - Elő-gerinchúrosok221
Vertebrata - Gerincesek231
A szárazulatok állatföldrajza. Írta: Dr. Dudich Endre336
A notogaea állatvilága337
A neogaea állatvilága341
Az arktogaea állatvilága344
Az antarktogaea állatvilága360
Magyarország állatvilága361
Az ember és az állatvilág kapcsolatai. Írta: Dr. Hankó Béla362
Halászat366
Vadászat370
Háziállataink375
Állati ipari anyagok394
Állati származású gyógyszerek399
Hasznos és káros állatok401
Az ember állati ellenségei409
Az ember állati élősködői416
Kórokozó állatok és átvivőik425
Tárgymutató437
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem