Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

A Testnevelési Főiskola tudományos közleményei 1974/I-IV.

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A Testnevelési Főiskola Tudományos Közleményei Repertóriuma a folyóirat 1954 és 1974 között megjelent cikkeit és közleményeit ismerteti, két részben. Az első rész a szakrendi, a második rész a... Tovább

Előszó

A Testnevelési Főiskola Tudományos Közleményei Repertóriuma a folyóirat 1954 és 1974 között megjelent cikkeit és közleményeit ismerteti, két részben. Az első rész a szakrendi, a második rész a betűrendes szerzői mutatót tartalmazza. A könnyebb eligazodás végett elöljáróban külön közöljük a szakrendi sémát.
A címek leírásánál lényegében a Magyar Folyóiratok Repertóriuma gyakorlatát követtük. (Az évfolyamszámokat nem közöljük, mert a folyóirat ezt csak néhány éven át tüntette fel.) A címfelvételeknél csak a nyilvánvaló sajtóhibákat korrigáltuk. Az eredetileg fel nem tüntetett szerzők neveit és a csak kezdőbetűvel jelzett keresztnevek feloldását [ ]-ben közöljük. A címek után ugyanilyen jelben tettük meg a jobb tájékozódást szolgáló egyéb megjegyzéseinket.
Az egyes szakcsoportokon belül, megjelenésük időrendi Borrendjében következnek a cikkek.
A recenzióknál az ismertetett munka szerzőinek (szerkesztőinek) nevét emeltük ki. Egyes könyvismertetéseket a kiadvány témájának megfelelő szakhoz, míg a nem kifejezetten testkultúrális kérdésekkel foglalkozó, illetve egyértelműen egy szakhoz Bem besorolható recenziókat a Könyvismertetés szakhoz soroltuk.
A húsz év Borán megjelent publikációkat (1-től folyamatosan növekvő) Borszámokkal láttuk el. Ezzel elsődlegesen az volt a célunk, hogy a több szakterületet is felölelő tanulmányokat, teljes címleírással, csak egy, az általunk legfontosabbnak tartott szakhoz soroljuk. A többi érintett szaknál, csak sorszáma feltüntetésével, b egy rövid, a tartalmára vonatkozó zárójeles utalással hívjuk fel a figyelmet rá. Ilymódon az érdeklődők a keresett témájukat csak részben érintő, esetleg periférikusan kezelő cikkekhez is könnyűszerrel hozzájuthatnak.
A betűrendes szerzői mutatóban, takarékossági okokból, az egyes nevek után csak a közlemények sorszáma található.
A Testnevelési Főiskola tudományos folyóirata nem folyamatosan jelent meg, s fennállása Borán több címváltozáson ment keresztül, amelyeket az eddigi számok felsorolásával együtt, az alábbiakban közlünk:
A Magyar Testnevelési Főiskola Évkönyve 1954. Vissza

Tartalom

I. kötet
KUN László: Nemzetközi sportkapcsolataink kezdetei a dualizmus időszakában 69
GRUBICH Vilmos: A só- és folyadékszükséglet I. rósz 87
MIKLÓS Márta: A légzésfunkciós vizsgálatok jelentősége a teljesítmény élettanban 113
BÁTH0RI Béla:Vizsgálatok az atléták motivációs dinamikájának feltárására 133
SZÉCSÉNYI József: A pszichotóniás edzés hatásának kísérleti vizsgálata az atlétikai dobások teljesítményénél 157
ZARÁNDI László: Bevezető tanulmány a távolugró teljesítmények vizsgálatához 167
PÓTZYNÉ KERESZTESI Katalin: A gerelyhajítás történetéhez 175
Az oktató-nevelő munka műhelyéből
SZABÓ János: A szóval történő irányítás szerepe és kialakítása a kosárlabda védekezésben 193
Aktualitások
VÁGI József: A demokratikus centralizmus érvényességi tere a testnevelési és sportmozgalomban 209
Tájékozódás
APOR Péter: Izombiopsziás vizsgálatok a stockholmi testnevelési főiskolán 221
ISTVÁNFI Csaba: Bepillantás a bolgár testnevelési és sportmozgalomba 229
MAKSZIN IMRE: Érdekes tanulmánykötet a sportról és a testnevelésről 237
SZILASINÉ SZABÓ Gyöngyi: A státusz inkonzisztencia foka és következményei 241
TAKÁCS Ferenc - Bejekné Förstner Klára: Szakemberképzés a prágai
Károly Egyetem Testnevelési és Sport Fakultásán 245
Tartalmi összefoglalók orosz nyelven 253
Tartalmi összefoglalók német nyelven 258
Tartalmi összefoglalók francia nyelven 263
II. kötet
TAKÁCS Ferenc: Az esztétikai kategóriák megnyilvánulása a testkultúrában 9
GRUBICH Vilmos: A só- és folyadékszükséglet (II. rész) 27
NAGYKÁLDI Csaba: A statikus tremor diagnosztikai alkalmazása 47
N. GOMBOS Marianna: Az úszók személyiség vizsgálati adatai 61
BAKONYI Ferenc: A testnevelés és sport hozzájárulása az ifjúság egészséges érzelmi életének kialakításához 67
SZÉCSÉNYI József: A diszkoszvetés mozgásszerkezeti összetevőinek vizsgálata, filmanalízis alapján 75
FARMOSI István - HARSÁNYI László: Módszer a magasugrók versenyeredményei és edzésmunkája közötti összefüggés vizsgálatára 83
PÓTZYNÉ KERESZTESI Katalin: Matematikai statisztikai módszerek a sportmozgások vizsgálatában 101
Az oktató-nevelő munka műhelyéből
ISTVÁNFI Csaba: A taktikai cselekvés oktatásának néhány elméleti és módszertani kérdése 119
LUKOVICH István: A vívó felkészítésének főbb területei és állomásai 133
Aktualitások
SZILASINÉ SZABÓ,Gyöngyi: Beszámoló a II. Nemzetközi Szabad
Idő és Művelődés Konferencia "Szabad idő és Testkultúra Szekciójának" munkájáról 147
ARDAY László: Tapasztalatcserén Szófiában 157
Tartalmi összefoglaló orosz nyelven 161
Tartalmi összefoglaló német nyelven 165
Tartalmi összefoglaló francia nyelven 169
III. kötet
KUTASSI László: A szocialista átalakulás előfeltételeinek megteremtése Magyarországon a testkultúra terén /1944-1948/ 5
KUN László: A Horthy-korszak munkás sportmozgalma /1919-1929/ 29
TAKÁCS Ferenc: A testkultúra tükröződése a művészetekben. 51
PAVLIK Gábor - FRENKL Róbert: Catecholamin érzékenység vizsgálata edzett és nem edzett emberek vérnyomás és pulzusszám reakcióiban 71
NAGYKÁLDI Csaba: A statikus egyensúly vizsgálata az edzettséget diagnosztizáló szempontból 81
CSÁSZI Sándor: Adatok a helyzetfelismerés - döntés kísérlet érvényességéhez 95
KOTSIS Attiláné - RIGLER Endre - KÁROLYI Miklós: Női röplabdázók ugró állóképességének motorikus és fiziológiai vizsgálata 119
Az oktató-nevelő munka műhelyéből
ARDAY László: A sportjátékok alapgyakorlatainak iskolai szintű oktatásához 145
Aktualitások
CSETNEKY J. Ágnes - SZÉCSÉNYI József: Attitűd vizsgálat és az olimpiai teljesítmény összevetése atlétáknál 161
RIGLER Endre: Sikeres és sikertelen gyakorlatok néhány edzésmódszertani sajátossága súlyemelésben 171
LUK0VICH István: A bemelegítés problematikája a vívásban 179
SZÉCSÉNYI Józsefné: A ritmikus sportgimnasztikában leggyakrabban előforduló sérülések okai, megelőzésük szempontjai 185
Tájékozódás
NÁDORI László: Edzéselmélet /Kandidátusi értekezés tézisei/195
BÜCHLER Róbert: A mozgás szerveződésének pszichológiai vizsgálata /kandidátusi értekezés tézisei/ 203
KOVÁCS Tamás: Gondolatok az alpesi síoktatás korszerűsítéséről 207
SCHILLER János: Sport a modern társadalomban /Tájékoztató/ 213
Tartalmi összefoglalók orosz nyelven 215
Tartalmi összefoglalók német nyelven 221
Tartalmi összefoglalók francia nyelven 227
IV. kötet
SZILASINÉ SZABÓ Gyöngyi: A sportcsapatok teljesítményét befolyásoló főbb szociológiai és szociálpszichológiai tényezők vizsgálata az evezős sportban /I. rész/ 5
KARCZAG Judit: Evezős versenyzők személyiségvizsgálata a Cattell-féle 16 faktoros személyiség kérdőívvel 33
DERZSY Béla - KARCZAG Judit: Versenytornászok személyiségvizsgálata 49
NAGYKÁLDI Csaba: A sportlövészet főbb pszichológiai problémái 61
FARMOSI István: Élvonalbeli labdarúgók termet- és testsúly variációja 69
DERZSY Béla - RIGLER Endre: Az ízületi mozgékonyság összehasonlító vizsgálata válogatott tornászokon és súlyemelőkön 81
MUTSCHLER Mátyás: A gyorsasági erő és a teljesítmény vizsgálata serdülő kerékpárosoknál 95
ZSIDEGH Miklós: Kutatási törekvések és vizsgálati eredmények az evezős sportban 107
GRUBICH Vilmos: A sportolók kalóriaszükséglete /I.rész/ 127
Aktualitások
ZARÁNDI László: Válogatott távolugróink téli felméréseinek tapasztalatai 149
OROS Ferenc: A gátfutó versenyszámok az 1974. évi római Európa-bajnokság tükrében 161
HERNÁDI Miklós: Sport és nacionalizmus 177
Tájékozódás
KUTASSI László: A nemzetközi sportmozgalom története /Kandidátusi értekezés tézisei/ 183
APOR Péter: Adatok az élettani teljesítőképesség méréséhez /Kandidátusi értekezés tézisei/ 195
APOR Péter: Adatok az ember aerob és anaerob teljesítőképességéről 201
MAKSZIN Imre: Az első sportszociológiai tanulmánykötetről 209
Tartalmi összefoglalók orosz nyelven 213
Tartalmi összefoglalók német nyelven 218
Tartalmi összefoglalók francia nyelven 224
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Testnevelési Főiskola tudományos közleményei 1974/I-IV. A Testnevelési Főiskola tudományos közleményei 1974/I-IV. A Testnevelési Főiskola tudományos közleményei 1974/I-IV. A Testnevelési Főiskola tudományos közleményei 1974/I-IV. A Testnevelési Főiskola tudományos közleményei 1974/I-IV. A Testnevelési Főiskola tudományos közleményei 1974/I-IV. A Testnevelési Főiskola tudományos közleményei 1974/I-IV.

A borítók enyhén elszíneződtek, foltosak, éleik-sarkaik kissé sérültek. Az I. és III. kötet borítója javított.

Állapot:
8.900 Ft
4.450 ,-Ft 50
22 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!