1.017.597

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A tízéves Magyar Hadtudományi Társaság 1990-2000

Előszó

Tíz éve alakult meg a Magyar Hadtudományi Társaság, azóta van e tudományterületnek is a hazai civil tudományokéhoz hasonló társadalmi szervezete. A Társaság létrejöttét már kezdettől fogva a... Tovább

Előszó

Tíz éve alakult meg a Magyar Hadtudományi Társaság, azóta van e tudományterületnek is a hazai civil tudományokéhoz hasonló társadalmi szervezete. A Társaság létrejöttét már kezdettől fogva a nyíltságra törekvés jelentős eredményének, mondhatnánk diadalának és a hadtudomány-művelés feltételei javulásának tartottuk. Ehhez hosszú út vezetett, s az ezen fellelhető fontosabb állomásokra - tanulságos voltuk miatt - a tízéves évforduló alkalmával összeállított kiadvány közzététele alkalmából sem felesleges visszatekinteni. Előtte azonban - ha röviden is - szóljunk magáról a hadtudományról, villantsuk fel a fogalmát. A hadtudományt már nagyon régóta művelik, s tárgya a haderők, a hadiflották tevékenysége a háborúra való felkészülés, a hadi cselekmények vezetése és a tapasztalatok történeti összefoglalása. A fogalmat korábban az angolszász és francia szakirodalom nem használta, az 1990-es évek eleje óta azonban már olyan elméleti tudományként fogalmazzák meg, amely a hadviseléssel, valamint a stratégia, a taktika és a logisztika elveivel foglalkozik. A hadtudomány művelése nem volt és a jövőben sem lesz csak a nagy katonai erővel rendelkező országok kiváltsága. A kisebb országok hadtudósai is jelentős munkát végeztek és végeznek e tudományterület fejlesztése érdekében. Bizonyára még sokan tudják, hogy a katonai elmélet (a hadtudomány) művelésének igénye a magyar tisztikar élenjáró rétegében a második világháború után szinte azonnal felmerült. Ez az igény azonban néhány kezdeti próbálkozás után a körülmények gyökeres megváltozása következtében teljesen háttérbe szorult. A hivatalos szervek döntése alapján nem a magyar katonai tapasztalatok elemzése, hanem a szovjet háborús tapasztalatokra épülő elvek és eljárások elsajátítása lett a főfeladat. Emellett persze voltak bizonyos szerény kísérletek a mi körülményeink között a hadműveleti-harcászati problémák, valamint a kiképzés során felvetődött - a korszerűsítést célzó - gondolatok tanulmányozására, de azok részaránya a szovjet hadtudományi elvek és gyakorlat adaptálását szolgáló munkálatok mellett eltörpültek. Bizonyos változást e téren az 1960-as évek végén hazánkban bevezetett új gazdasági mechanizmus hozott. Ennek keretében a Honvédelmi Minisztériumban Hadtudományi Intézetet hoztak létre olyan elgondolással, hogy ott a katonai és polgári tudósok egymással szoros együttműködésben aktuális katonai elméleti kérdésekkel foglalkozhassanak, ilyenekre irányíthassák figyelmüket. Az intézet működését a reményeket keltő kibontakozás ellenére öt év elteltével a vezetés beszüntette, mondván, hogy a taccsvonalon kívüliek nem foglalkozhatnak igazán fontos katonai kérdésekkel mert azok titkosak A magyar tisztikarban - különösen azokban, a tisztekben, akik tudományos képzésben részesültek - ennek ellenére sem hunyt ki a láng és a vágy, hogy a honvédelemben felmerült kérdésekhez kapcsolódó gondolataiknak, kutatási eredményeik tudományos elemzésekből levont következtetéseiknek hangot adjanak. Részükről vetődött fel a gondolat, hogy ehhez először egy eszmecserére alkalmas klub létrehozására van szükség. Vissza

Tartalom

Dr. Szabó Miklós: Születésnapra 3
Dr. Móricz Lajos - Dr. Szabó József: Bevezetés 5
Dr. Nagy László: Előszó 7
I. A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG TÍZÉVES
TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE(1990-2000)
A Társaság megalakulásának körülményei 9
Kezdő, alapozó évek, a főbb kérdések tisztázása, a Társaság
első nyilvános megmérettetése (1991-1993) 12
Csonka ciklus: eredményes kezdő év, gazdasági gondok,
rendkívüli közgyűlés (1994-1995) 24
A Társaság helyzetének konszolidálódása, az eredeti
célok elérésére irányuló törekvések (1996-1998) 35
Tovább az eredeti célokat szolgáló úton (1999-) 47
Zárógondolatok 53
Dr. Túrák János: A Felügyelőbizottság tevékenysége 59
Dr. Várhegyi István: Az Etikai Bizottság tevékenysége 61
Horváth István: Bemutatjuk a Társaság Tanárky-díjasait 63
Horváth István: A Társaság folyóirata a hadtudomány szolgálatában 77
II. KLUBOK ÉS SZAKOSZTÁLYOK
Dr. Vasvári - Nagy Vilmos - Dr. Berek Lajos\Kiss Károly Hadtudományi Klub 91
Dr. Turcsányi Károly - Lengyel János: Lahner György Haditechnikai Klub 98
Dr. Szabó Gyula - Dr. Opál Sándor - Dr. Bartha Vámos László: Belügyi Szakosztály 105
Dr. Hajma Lajos - Dr. Csery Péter: Biztonságpolitikai Szakosztály 113
Jakobinyi Béla - Viczián József: Az MHTT Debreceni Tagozata 118
Dr. Nagy Pál - Ványa László: Elektronikai-Informatikai Szakosztály 120
Ráth Tamás - Szabó Miklós: Haditechnikai Szakosztály 125
Dr. Pekó József - Magyar István: Hadművészeti Szakosztály 130
Dr. Hajdú István - Horváth András: Hadműveleti-harcászati Szakosztály 135
Dr. Beregnyei József - Korpácsi Ferenc: Határőrszakosztály 133
Dr. Szakály Sándor - Számvéber Norbert: Hadtörténelmi Szakosztály 142
Dr. Ács Tibor - Dr. Oroszi Antal: Hadtudomány-történeti és -elméleti Szakosztály 146
Dr. Krizbai János - Dr. Bertalan György: Humánerőforrásfejlesztési Szakosztály 152
Dr. Galovicz János - Dr. Óvári Gyula: Légierő-szakosztály 155
Dr. Báthy Sándor - Nebehaj József: Logisztikai Szakosztály 159
Dr. Bodrogi László - Horváth Tibor: Műszaki Szakosztály 163
Dr. Sztanek Endre - Dr. Pataky Iván-Tóth Rudolf: Polgári Védelmi Szakosztály 172
Dr. Lánszki János - Für Gáspár: Térképészeti és Katonaföldrajzi Szakosztály 175
Kálmán Ferenc - Dr. Felházi Sándor: Tüzér Szakosztály 179
Dr. Simon Ákos - Pogány István: Vegyi védelmi és Környezetbiztonsági Szakosztály 185
Dr. Mátyás Mihály - Dr. Túrák János: Védelemgazdasági Szakosztály 192
III. KÉPEK A TÁRSASÁG ÉLETÉBŐL
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem