Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.780

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A tudományos szocializmus és a munkásmozgalom története I.

Jegyzet az egyetemi és főiskolai hallgatók számára/Kézirat gyanánt

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 343 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Kézirat gyanánt.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A tudományos szocializmus - a marxizmus-leninizmus harmadik alkotórésze - a proletárdiktatúra kivívásáért, a szocializmus és a kommunizmus felépítéséért folytatott politikai küzdelem... Tovább

Előszó

A tudományos szocializmus - a marxizmus-leninizmus harmadik alkotórésze - a proletárdiktatúra kivívásáért, a szocializmus és a kommunizmus felépítéséért folytatott politikai küzdelem tapasztalatainak összegezése és elméleti általánosítása. A proletariátus osztályharcának feltételeiből és következményeiből vonja le következtetéseit. A harcban a cselekvés vezérfonala.
A tudományos szocializmus, mint önálló tudomány, elszakíthatatlan kapcsolatban áll a marxizmus-leninizmus másik két alkotórészével, a filozófiával és politikai gazdaságtannal. Részben e két tudományággal, részben pedig a politikai gyakorlattal kölcsönhatásban fejlődik, gazdagodik.
A tudományos szocializmus a munkásosztály nemzetközi osztályharcának elméleti általánosítása. Ez azonban nem zárja ki, sőt feltételezi a helyi tapasztalatok folyamatos összegyűjtését a nemzetközi jellegű feladatok kidolgozása érdekében, s feltételezi az egyes országok, nemzetek sajátosságainak felmérését és figyelembevételét a nemzetközi érvényű tapasztalatoknak nemzeti keretek között történő megvalósítása végett. Vissza

Tartalom

Bevezető3
Az önálló munkásmozgalom kialakulása és a marxizmus eszméinek uralkodóvá válása a munkásmozgalomban (1871-ig)5
A modern proletariátus kialakulása s osztályharcának kezdetei5
Marx és Engels fellépése, a Kommunisták Szövetségének megalakulása és a Kommunista Párt Kiáltványa11
Az 1848-1849-es forradalmak hatása a munkásmozgalom fejlődésére20
Az I. Internacionálé megalakulása és tevékenysége33
A francia-porosz háború és a párizsi kommün44
A nemzetközi munkásmozgalom helyzete és fejlődése (1871-1900-ig)53
A munkásmozgalom fejlődése 1871-1889-ig53
A II. Internacionálé megalakulása és tevékenységének első évtizede62
A szocialista munkásmozgalom kialakulása és fejlődése Magyarországon 1868-1900-ig73
A tudományos szocializmus és a munkásmozgalom fejlődése (1900-1917)95
Az imperializmus kialakulása és a nemzetközi munkásmozgalom új feladatai95
A revizionizmus fellépése a munkásmozgalomban99
A forradalmi mozgalom központjának áthelyeződése Oroszországba104
A marxizmus stratégiai-taktikai tanításainak továbbfejlődése az 1905-1907-es oroszországi forradalom tapasztalatai alapján114
A nemzetközi munkásmozgalom három irányzatának kialakulása és fejlődése az első világháborúig126
A tudományos szocializmus kérdései a nemzetközi munkásmozgalomban 1905 és 1914 között131
A nemzetközi munkásmozgalom az első világháború időszakában138
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom147
A magyarországi munkásmozgalom 1900-tól 1917-ig161
A magyar munkásosztály és a Magyarországi Szociáldemokrata Párt az imperializmus első éveiben (1900-1905)161
A magyar munkásmozgalom az 1905-1906-os belpolitikai válságtól a világháború kitöréséig terjedő időszakban172
A magyar munkásmozgalom a világháború első éveiben182
Polgári demokratikus és proletárforradalom Magyarországon (1918-1919)184
Az 1918-as polgári demokratikus forradalom184
Az első magyar proletárdiktatúra198
A tudományos szocializmus és a munkásmozgalom az első világháború utáni forradalmi fellendülés és a kapitalizmus ideiglenes és részleges stabilizációjának időszakában (1918-1929)209
Forradalmi fellendülés az első világháború után209
A Kommunista Internacionálé kialakulása és fejlődése a forradalmi fellendülés időszakában213
Nemzetközi munkásmozgalom a kapitalizmus ideiglenes és részleges stabilizációjának időszakában226
Lenin és a bolsevikok harca a szocialista építés programjának kialakításáért Szovjet-Oroszországban231
Az SZKP harca a szocialista iparosításért és a kollektivizálás irányvonalainak kialakításáért240
A tudományos szocializmus és a munkásmozgalom a fasizmus és az új háború elleni harc időszakában (1929-1939)244
A fasizmus győzelme Németországban244
A Kommunista Internacionálé VII. kongresszusa a fasizmus elleni harc feladatairól254
Az SZKP harca a szocialista építés befejezéséért a Szovjetunióban264
Nemzetközi munkásmozgalom a második világháború időszakában (1939-1945)270
A munkáspártok helyzete és politikája Magyarországon az ellenforradalom hatalomra jutása és megszilárdulása időszakában (1919-1929)279
Az ellenforradalmi rendszer kialakulása és jellemző vonásai. Az uralkodó osztályok politikája 1919-1929 között279
A Szociáldemokrata Párt politikája 1919-1929 között286
A KMP újjászervezése és politikája 1919-1929 között291
A magyarországi munkáspártok politikája a gazdasági világválság és a totális fasizmus erőinek előretörése idején (1929-1935)302
A gazdasági válság hatása a gazdasági életre és a magyar társadalom osztályaira302
A magyar munkásmozgalom a válság időszakában303
A munkáspártok politikája a válságot követő 1933-1935-ös években309
A fasisztaellenes munkásegységfront és népfront megteremtésének problémái Magyarországon (1935-1941)313
Magyarország gazdasági és politikai életének alakulása a második világháború előtti években313
A KMP politikai irányvonalának megváltozása. A KMP álláspontja a munkásegységfront és a népfront kérdésében314
A Szociáldemokrata Párt álláspontja a népfront és az egységfront kérdésében319
A KMP harca a második világháború kezdetén a háborúba való belépés ellen, az ország függetlenségéért320
A szociáldemokrata baloldal Magyarország háborúba lépése idején323
Harc a háborúból való kiválásért, a fasizmus megdöntéséért, a demokratikus Magyarország megteremtéséért (1941 június-1944 december)325
A népfrontpolitika eredményei a háború döntő fordulata előtt325
A népfrontpolitika megvalósításáért folyó harc a háború menetében beállott döntő fordulat után330
Az ellenállási mozgalom kibontakozása Magyarországon a német megszállás után335
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem