Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.505

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A védelemgazdaság makrofolyamatai

Hadigazdaságtan

Szerző
Lektor

Kiadó: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Védelemgazdasági Tanszék
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 264 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN: 963-503-150-5
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A Védelemgazdasági Tanszék kollektívája által írt, A védelemgazdaság makrofolyamatai (Hadigazdaságtan) című tankönyv alapvetően a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem graduális és posztgraduális... Tovább

Előszó

A Védelemgazdasági Tanszék kollektívája által írt, A védelemgazdaság makrofolyamatai (Hadigazdaságtan) című tankönyv alapvetően a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem graduális és posztgraduális képzési céljait szolgálja, de ismeretbővítő irodalomként rendelkezésére áll bárki számára, aki a téma iránt érdeklődik, elősegítve ezzel is a védelemgazdasági ismeretek széles körű elterjesztését. A 10 fejezetből álló tananyag e témakör legfontosabb makroösszefüggéseit tárgyalja, nemzetközi kitekintéssel, a hazai gyakorlat bemutatásával. A tankönyv tematikája, módszertani megközelítése szervesen illeszkedik az egyetem más tanszékei által oktatott tananyagokhoz.
A védelemgazdaság makrofolyamatai című könyv a Védelemgazdasági Tanszék első hiánypótló munkája, amely az oktatási tapasztalatok és a kutatási eredmények hatásaként mind fejezeteiben, mind pedig szerkezetében a jövőben módosulhat. Vissza

Tartalom

A védelemgazdaságtan általános kérdései11
Bevezetés a védelemgazdaság tárgykörébe11
A védelemgazdaságtan tárgya17
A védelemgazdaság főbb folyamatai18
A védelemgazdasági felkészülés alapkövetelményeinek meghatározása18
A honvédelmi kiadások tervezése és finanszírozása18
Hadiipari kutatás-fejlesztés, termelés és haditechnikai külkereskedelem19
A gazdaság háborús felkészítése19
A haderő fejlesztésére és fenntartására fordítható erőforrások felhasználása (katonai gazdálkodás)20
A védelemgazdaság szintjei20
A védelemgazdaságtan tartalma, felépítése21
Hadigazdaságtan21
Katonai gazdaságtan22
Katonai üzemgazdaságtan23
A védelemgazdaságtan elmélete23
A védelemgazdaságtan tudományterületi helye és kapcsolatai24
A biztonságpolitika, mint a védelemgazdaság alapja29
A biztonság értelmezésének alakulása29
A biztonság definíciója a nemzetközi szakirodalomban33
Belső biztonság33
Külső biztonság (nemzetközi biztonság)34
A nemzeti értékrend, mint a biztonságpolitika alapja35
A nemzeti érdekek és a biztonságpolitika36
A biztonságpolitika dimenziói36
A gazdaság, mint a biztonságpolitika egyik összetevője38
A biztonságpolitika intézményrendszere40
A biztonság nemzetközi intézményrendszere43
A politika, a hadügy és a gazdaság összefüggéseinek történeti áttekintése45
A biztonságpolitika és gazdaság történelmi összefüggései a XX. századig45
Biztonságpolitika és gazdaság összefüggései a XX. században49
Az erőviszonyok alakulása a II. világháborúig49
A biztonság és a gazdaság összefüggései a II. világháború után52
A gazdaság és a biztonság néhány összefüggése korunkban58
A Magyar Köztársaság biztonságpolitikája (külpolitika és katonapolitika)63
A Magyar Népköztársaság biztonságpolitikája a hetvenes évektől 1990-ig63
Az 1990-es kormányprogram fő biztonságpolitikai céljai65
A Magyar Köztársaság biztonságpolitikájának alapelvei66
A Magyar Köztársaság honvédelmének alapelvei68
A honvédelem rendszere70
Haderőfejlesztés, a Magyar Honvédség átszervezése71
A védelem és a gazdaság kölcsönhatásai75
A védelem helye és szerepe a nemzetgazdasági újratermelési folyamatokban75
A védelem, a védelmi kiadások közgazdasági elemzésének fontossága75
A védelem alapfeladata. A kollektív javak elmélete78
A védelem, mint a kollektív javak jellegzetes példája80
A védelem és a gazdaság kapcsolatrendszere81
A védelmi szolgáltatás minőségi jellemzői83
A védelem anyagi szükségleteinek kielégítési lehetőségei, azok pozitívumai és negatívumai85
A védelmi kiadások alakulásának gazdasági kölcsönhatásai87
A védelmi kiadások hatása87
A hadseregfejlesztés következményei háborús és békeidőszakban89
A fegyverkezési verseny, mint a hadseregfejlesztés indokát szolgáltató speciális tényezők egyike92
A hidegháborút követő gazdasági alkalmazkodás és annak stratégiái94
A védelmi kiadások tervezése és finanszírozása101
A védelmi kiadások meghatározása101
A védelmi kiadások fogalma101
A védelmi kiadások nagyságát meghatározó fontosabb tényezők102
A védelmi kiadások értelmezése egyes országokban107
A honvédelmi kiadások fajtái109
Közvetlen honvédelmi kiadások109
Közvetett védelmi kiadások113
A védelmi kiadások főbb mutatói115
Az ország erőforrásaihoz való viszonyítás116
Az egy lakosra jutó védelmi kiadások117
A védelmi költségvetés felhasználásának elemzésénél alkalmazott mutatók118
A védelmi kiadások történelmi alakulása118
A védelmi (hadi) kiadások mértékének alakulása békében és háborúban118
A védelmi kiadások növekedésének okai119
A védelmi kiadások várható alakulása122
A védelmi tevékenység finanszírozása124
A finanszírozás értelmezése, tartalma124
A finanszírozás formái125
Finanszírozási (tervezési) módszerek126
A védelmi kiadások tervezése127
A védelmi kiadások helye az államháztartás rendszerében127
A védelmi költségvetés tervezése127
A védelmi költségvetés jóváhagyása129
Végrehajtás, ellenőrzés129
A védelmi költségvetés rendszere néhány országban129
A haditechnikai tevékenység általános jellemzői135
Fogalmi meghatározások135
A fegyveres erők által használt termékek csoportosítása135
A haditechnikai eszközök csoportosítása138
A hadiipar fogalmi kérdései139
A haditechnikai kereskedelem141
A haditechnikai tevékenység sajátosságai143
Biztonságpolitikai érdekek - állami beavatkozás143
A haditechnikai tevékenység gazdasági sajátosságai144
A haditechnikai külkereskedelem sajátos módszerei146
A katonai-hadiipari komplexum148
A haditechnikai nemzetközi együttműködés főbb formái149
A biztonságpolitika gazdasági eszközei150
A hadiipar és a haditechnikai külkereskedelem gyakorlata155
Haditechnikai tevékenység Magyarországon155
A magyar hadiipar időszakai155
A haditechnikai nemzetközi együttműködésünk főbb jellegzetességei165
A magyar hadiipar és a haditechnikai külkereskedelem válsága (1989-től napjainkig)172
A nemzetközi haditechnikai együttműködés alakulása174
A haditechnikai együttműködés politikai jellegének érvényesülése174
Nyugat-európai haditechnikai együttműködés kialakulása és fejlődése175
A haditechnikai külkereskedelem alakulása176
A haditechnikai kutatás és fejlesztés183
A haditechnikai kutatás és fejlesztés célja183
A haditechnikai K+F főbb jellemzői a második világháború után184
A haditechnikai K+F tevékenység sajátosságai185
A haditechnikai K+F folyamata186
Prognózis készítés186
Az igény megfogalmazása188
Az igények elbírálása189
A HMK-koncepció komplex vizsgálata190
Az eszköz létrehozása192
A haditechnikai K+F folyamatának realizálása193
A haditechnikai K+F tevékenység és az ipar közötti kapcsolat195
A kutatás helyzete195
A haditechnikai K+F polgári hatásai (spin-off hatás)196
A katonai doktrína és a haditechnikai kutatás198
A haditechnikai K+F fejlesztés lehetséges iránya200
A hadigazdasági integráció203
A védelmi potenciál kérdései203
Főbb potenciálkategóriák204
A hadigazdasági potenciál elemei205
A hadigazdasági integráció fogalma206
A hadigazdasági integráció célja208
A hadigazdasági integráció tényezői209
A fegyveres erők209
A munkaerő209
A nyersanyagokkal való ellátottság210
A mezőgazdaság211
Az infrastruktúra és a szolgáltatások212
A hadiipari együttműködés212
Szabványosítás214
A műszaki-tudományos együttműködés, a kutatás és fejlesztés216
Honvédelmi kiadások217
Fegyverkereskedelem218
A nyugat-európai hadigazdasági integráció219
Az integráció szükségessége219
A hadigazdasági integráció elvei és gyakorlata220
A hadigazdasági integráció tényezői Nyugat-Európában221
A nyugat-európai NATO-országok hadigazdasági integrációjának gazdasági feltételei, lehetőségei225
Haditechnikai tudományos kooperáció226
Infrastruktúraprogram226
Szabványosítás, a fegyverzet egységesítése227
A hadigazdasági együttműködés és integráció a volt Varsói Szerződésben229
A VSz-országok hadigazdasági együttműködésének célja, tartalma, alapvető elvei229
A hadigazdasági együttműködés főbb jellemzői a VSz-országokban230
A VSz-országok hadiipari együttműködésének, specializációjának és kooperációjának elvei, területei és sajátosságai230
A katonai műszaki tudományos együttműködés232
A gazdaság védelmi felkészítésének alapjai és a gazdaságmozgósítás rendszere235
A gazdaság védelmi felkészítésének célja, jellemző vonásai235
A védelmi felkészülés szükségessége és célja. Az országmozgósítás és a gazdaságmozgósítás kapcsolata235
Az országmozgósítás összetevői, alapelvei és legfőbb következményei236
A minősített időszakok239
Az országmozgósítás időszakai245
A nemzetgazdaság védelmi felkészítése246
A védelmi felkészítés nemzetközi tapasztalatai247
A minősített időszakok jogi megalapozása248
A gazdasági felkészítés tapasztalatai249
A gazdaságmozgósítás közgazdasági tartalma249
A gazdaságmozgósítás típusai251
A gazdaságmozgósítás alapelvei252
A gazdaságmozgósítási rendszer elemei253
A védelmi felkészítési tervezés253
A gazdaságmozgósítási igények kielégítésének módjai255
A tervezés folyamata257
A védelmi célú tartalékolási tevékenység258
A tartalékot kezelő szervek jogai és kötelezettségei260
A gazdaságmozgósítási rendszer működésének aktuális feltételei261
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem