Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása (dedikált példány)

Szerző
Lektor

Kiadó: Magánkiadás
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 328 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 963-430-387-0
Megjegyzés: Hámori Antal szerző által dedikált példány.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Köztudott dolog, hogy az Európai Unió milyen nagy jelentőséget tulajdonít a fogyasztóvédelemnek, az általa alkotott joganyag jelentős részét ugyanis az e témakörben kibocsátott irányelvek alkotják.... Tovább

Előszó

Köztudott dolog, hogy az Európai Unió milyen nagy jelentőséget tulajdonít a fogyasztóvédelemnek, az általa alkotott joganyag jelentős részét ugyanis az e témakörben kibocsátott irányelvek alkotják. Ezeknek a magyar jogrendszerbe történő beépítése a jogharmonizáció keretében évek óta eredményesen folyik. Az Európai Unió ugyanakkor annak is különös fontosságot tulajdonít, hogy ez a joganyag a lehető legszélesebb körben ismertté váljon. Figyelemmel arra, hogy nincs lehetőség mindenki mellé egy hivatásos fogyasztóvédőt állítani, az Európai Unió álláspontja az, hogy a fogyasztókat kell képessé tenni a jogaik védelmére. Minthogy nincs olyan személy, aki egyben fogyasztó is ne lenne, a felkészítés legjobb eszköze az oktatás, amelynek minden szintjén indokolt és szükséges a fogyasztóvédelmi ismereteket a tananyagba beépíteni.
A fogyasztóvédelem kiemelt jelentőségű területe a (bel)kereskedelem. Ezért a (bel)kereskedelmi szakemberek képzése során - akár középszintű, akár felsőszintű képzésről legyen szó - a tananyagba szervesen be kell épülnie a fogyasztóvédelmi ismereteknek. Dr. Hámori Antal: A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása című főiskolai jegyzete éppen ezt segíti elő. Az egyetemi, főiskolai oktatásból ugyanis már régóta hiányzik a téma ilyen tematikus feldolgozása, jóllehet a (bel)kereskedelmi szakemberek számára - függetlenül attól, hogy a (bel)kereskedelem mely területén dolgoznak - nélkülözhetetlen ezeknek az ismereteknek az elsajátítása.
Bár a mű - a címe alapján - a vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozását dolgozza fel, a tartalmában azonban túlterjeszkedik azon. A feldolgozott joganyag zöme ugyanis nemcsak a vendéglátás, hanem a (bel)kereskedelem más területein is érvényesül. Ezért az abban foglalt ismeretek elsajátítása nemcsak a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar különböző szakain tanuló hallgatók, de más felsőszintű kereskedelmi képzésben részesülők számára is haszonnal járna, ezért célszerű lenne az ő tanrendjükbe is beépíteni. Vissza

Fülszöveg

A fogyasztóvédelem napjaink gazdasági életének egyik legfontosabb és legdinamikusabban fejlődő területe; jelentősége különös hangsúlyt kap az Európai Unió politikájában, s hazánk európai uniós integrációja kapcsán nálunk is felértékelődött a szerepe. A fogyasztói jogok érvényesülése ugyanis alapvető feltétele a jól működő piacgazdaságnak.
A magyar fogyasztóvédelmi törvény is kimondja, hogy a fogyasztóval iskolai és iskolán kívüli oktatás keretében meg kell ismertetni az igényei érvényesítéséhez szükséges jogszabályokat. A fogyasztóvédelmi politika koncepciójáról szól 1036/1999. (IV. 21.) Korm. határozat az 1999-2002 közötti időszak középtávú fogyasztóvédelmi politika céljai között - az információhoz jutás biztosítása érdekében - meghatározza a fogyasztói oktatás kiteljesedését, megszervezését; a prioritások között pedig rögzítve van, hogy a fogyasztók fogyasztóvédelmi oktatásának a célok figyelembevételével az eddigieknél nagyobb súlyt kell adni a felsőoktatásban is. A... Tovább

Fülszöveg

A fogyasztóvédelem napjaink gazdasági életének egyik legfontosabb és legdinamikusabban fejlődő területe; jelentősége különös hangsúlyt kap az Európai Unió politikájában, s hazánk európai uniós integrációja kapcsán nálunk is felértékelődött a szerepe. A fogyasztói jogok érvényesülése ugyanis alapvető feltétele a jól működő piacgazdaságnak.
A magyar fogyasztóvédelmi törvény is kimondja, hogy a fogyasztóval iskolai és iskolán kívüli oktatás keretében meg kell ismertetni az igényei érvényesítéséhez szükséges jogszabályokat. A fogyasztóvédelmi politika koncepciójáról szól 1036/1999. (IV. 21.) Korm. határozat az 1999-2002 közötti időszak középtávú fogyasztóvédelmi politika céljai között - az információhoz jutás biztosítása érdekében - meghatározza a fogyasztói oktatás kiteljesedését, megszervezését; a prioritások között pedig rögzítve van, hogy a fogyasztók fogyasztóvédelmi oktatásának a célok figyelembevételével az eddigieknél nagyobb súlyt kell adni a felsőoktatásban is. A kormányhatározat alapján az Oktatási Minisztérium a felsőoktatási intézményekben ajánlással kezdeményezte a fogyasztóvédelmi oktatás beindítását.
Dr. Hámori Antalnak "A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása" című könyve a fogyasztóvédelmi oktatás belkereskedelmi részéhez szolgál hasznos tananyagként. A mű jelentős hiányt pótol a fogyasztóvédelmi oktatásban, ugyanis ez idáig e témában nem született ilyen jellegű alkotás. A könyv a hatalmas és roppant szerteágazó, szinte átláthatatlan (vonatkozó) joganyagot, a kapcsolódó jogirodalmat átfogóan, részletesen és szisztematikusan tárgyalja (megkönnyítendő a jogalkalmazást és a tanulást, pontosan megjelölve minden jogforrási helyet is). A mű az európai közösségi fogyasztói jog és politika fejlődéstörténetét is bemutatja. összefoglaló és rendszerező jellege olyan alapművé emeli, amely által nemcsak a hallgatók igényeit elégítheti ki, hanem a gyakorló szakemberke számára is segítségként szolgálhat. Ezért szívből ajánlom e művet egyrészt az oktatási intézmények vonatkozó belkereskedelmi képzéseinek a tananyagaként, másrészt pedig a jogalkalmazó szervezeteknek mintegy kézikönyvként, hogy a fogyasztóvédelmi oktatás és jogalkalmazás még hatékonyabban tudja szolgálni végső soron minden fogyasztó javát. Vissza

Tartalom

Rövidítések jegyzéke 7
Előszó 9
Bevezetés 11
Első Rész. A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozásának alapjai 14
I. Fejezet. A vendéglátás és a fogyasztóvédelmi jog meghatározása 14
1. A vendéglátás fogalmának jogi meghatározása, és annak néhány konzekvenciája 14
1.1. A vendéglátás fogalmának jogi meghatározása 14
1.2. A vendéglátás-fogalom jogi meghatározásának néhány konzekvenciája 18
2. A fogyasztóvédelmi jog meghatározása 21
II. Fejezet. A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozásának alanya - a vendég 23
1. Fogyasztó-fogalom a fogyasztóvédelemről szóló törvényben 23
2. Fogyasztó-fogalom a Polgári Törvénykönyvben 25
3. Versenyjogi fogyasztó-fogalom 27
4. Reklámjogi fogyasztó-fogalom 28
5. A vendéglátást szabályozó egyéb jogszabályok szerinti fogyasztó- (vendég-)fogalom 28
6. Az eltérő „ fogyasztó "-definíciók hatása 42
III. Fejezet. A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozásának célja, alapelvei és funkciói 43
1. A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozásának célja 43
2. A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozásának alapelvei 44
3. A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozásának funkciói 46
3.1. A vendéglátó tevékenységek (szolgáltatások) biztonságosságáról való gondoskodás 46
3.2. A vendéglátó tevékenységek (szolgáltatások) szakszerűségének biztosítása
elsősorban szakmai szabályok jogi normákba foglalásával 54
3.3. A vendéglátást szolgáltatók és igénybevevők közötti viszony jogi szabályozása 54
3.4. Az egyes vendéglátó-ipari munkakörök betöltéséhez szükséges alkalmassági-képesítési feltételek szabályozása 56
Második Rész. A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozásának osztályozása 59
IV. Fejezet. A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozásának védendő jogtárgyak szerinti
osztályozása 59
1. Bevezetés a vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozásának védendő jogtárgyak szerinti
osztályozásához (az európai közösségi fogyasztói jog és politika fejlődéstörténete) 60
2. A vendégek életének, egészségének, testi épségének (biztonságának) védelme 70
3. A vendégek vagyoni (gazdasági) érdekeinek védelme 79
4. A vendégek tájékoztatáshoz (információhoz) és oktatáshoz való jogának védelme 79
5. A vendégek jogorvoslathoz való jogának védelme (jogorvoslati rendszer) 83
5.1. A közérdekű kereset és a csoport-kereset 84
5.2. A fogyasztói jogérvényesítés extra-judiciális eszközei 88
5.3. Békéltető testület a magyar jogban 89
6. A vendégek érdekképviselethez (önszerveződéshez) való jogának védelme 95
V. Fejezet. A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozásának jogalkalmazók szerint osztályozása 97
1. Hatósági jogalkalmazók szerinti osztályozás (a fogyasztóvédelem állami és helyi önkormányzati
intézményrendszere) 97
1.1. A fogyasztóvédelem állami intézményrendszere 100
1.2. A helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi szerepe 108
1.3. Az egyes hatóságok fogyasztóvédelmi szerepe 108
2. Egyéb jogalkalmazók szerinti osztályozás 129
VI. Fejezet. A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozásának osztályozása a vendéglátás
tevékenységi területei szerint 130
1. Az éttermi és cukrászdái vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása 130
2. Az egyéb, nyílt árusítású vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása 131
3. A munkahelyi és közétkeztetés fogyasztóvédelmi jogi szabályozása 131
VII. Fejezet. A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozásának osztályozása a vendéglátás
munkafolyamatai szerint 132
l. Fő munkafolyamatok szerinti osztályozás 132
1.1. Az árubeszerzés, -átvétel, valamint a raktározás, tárolás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása 132
1.2. Az ételkészítés (termelés) fogyasztóvédelmi jogi szabályozása 133
1.3. Az „áruértékesítés", szolgáltatásnyújtás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása 133
2. Mellék (kiegészítő) munkafolyamatok szerinti osztályozás 135
2.1. A mosogatás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása 135
2.2. A takarítás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása 135
Harmadik Rész. A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozásának jogágakban Jogterületeken való
megjelenése (jogágak szerinti osztályozás) 137
VIII. Fejezet. A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása a polgári jogban 137
1. A termékfelelősség 138
2. A szavatosság és a jótállás 143
3. Az általános szerződési feltételek és a tisztességtelen szerződési kikötések 154
4. A távollevők között létrejött szerződések 165
5. A letét (vonatkozó) különös nemei, a felelősség mértéke 168
IX. Fejezet. A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása a kereskedelmi jogban 178
1. A versenyjog szerepe a vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozásában 179
2. A reklámjog szerepe a vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozásában 194
X. Fejezet. A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása a közigazgatási jogban 201
1. A közigazgatási jog szerepe a vendéglátásban 201
2. A közigazgatás funkciói a vendéglátásban 202
2.1. A vendéglátás szervezetrendszerének (át)alakítása 203
2.2. A vendéglátás szabályozása és ellenőrzése 203
2.3. A vendégek érdekvédelme (megfelelő kiszolgálás, tájékoztatás, oktatás, jogorvoslat) 210
2.4. A minőségvédelem, a minőségbiztosítás, a minőségirányítás 213
2.5. A vendégek életének, egészségének, testi épségének, biztonságának és vagyoni érdekeinek védelme 214
XI. Fejezet. A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása a pénzügyi jogban 219
XII. Fejezet. A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása a szabálysértési jogban 223
XIII. Fejezet. A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása a büntetőjogban 258
Zárógondolatok 293
Mellékletek 295
1. számú melléklet. A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozásának egyéb szempontok szerinti
osztályozásai 297
1/A. számú melléklet. A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozásának jogforrási hierarchia szerinti
osztályozása 298
1/B. számú melléklet. A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozásának a vendéglátással való
kizárólagos vagy nem kizárólagos kapcsolata szerinti osztályozása 300
1/C. számú melléklet. A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozásának (a vendéglátásra gyakorolt
hatása szempontjából) a vendéglátással való közvetlen vagy közvetett kapcsolata szerinti osztályozása 302
1/D. számú melléklet. A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozásának osztályozása a szabályozás funkciói szerint 303
2. számú melléklet. A vendéglátás üzletkörei, üzletprofiljai, üzlettípusai és azok jellemzői 304
3. számú melléklet. A fogyasztóvédelmi törvény 2. §-a, a 4/1997. (1. 22.) Korm. r. 27. §-a valamint a 43/1998. (VI 24.) IKIM r. szerinti definíciók 305
4. számú melléklet. A vendéglátó üzlettel szemben támasztott - 43/1998. (VI. 24.) IKIM r. szerinti alapkövetelmények 308
Függelék 311
Felhasznált (hivatkozott) források 312
Felhasznált és ajánlott irodalom 325

Hámori Antal

Hámori Antal műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Hámori Antal könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása (dedikált példány) A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása (dedikált példány) A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása (dedikált példány) A vendéglátás fogyasztóvédelmi jogi szabályozása (dedikált példány)

A lapélek enyhén foltosak.

A címlapon a szerző, Hámori Antal névre szóló dedikációja látható.

Állapot:
4.280 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!