996.549

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A világgazdaság földrajza

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 861 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó11
Bevezetés (Radó Sándor)13
Természetföldrajzi környezet21
A földrajzi környezet fogalma és értékelése (Kalász Lajos)23
A Föld bolygó voltából, alakjából és mozgásaiból származó legfontosabb gazdaságföldrajzi következmények27
Az éghajlat és gazdasági következményei38
A Föld szerkezeti felépítésének gazdaságföldrajzi következményei (Korpás Emil)43
A szárazföldek és tengerek eloszlása, a vízszintes és függőleges tagoltság47
A vízburok vagy hidroszféra gazdasági jelentősége51
A csapadékvíz55
A szárazföld vizei56
A víz mint energiaforrás58
Háztartási és ipari víz59
A komplex vízgazdálkodás59
Bioszféra. A talaj övezete. A természetes növénytakaró és állatvilág60
A táj fogalma. A tájak felosztása63
Népesség és település65
Népesség (Kalász Lajos)67
A népesség és településföldrajz tárgya és irányzatai67
A népesség növekedésének történeti áttekintése69
A népesség megoszlása politikai hovatartozás szerint74
A népesség területi elhelyezkedése és a népsűrűség81
A születések, halálozások és a természetes szaporodás a Föld országaiban89
A táplálkozás és színvonala a Föld országaiban97
A népesség nem és kor szerinti összetétele101
A Föld népességének faji, nyelvi és vallási összetétele103
Osztálytagozódás és a foglalkozási összetétel113
Vándorlások114
Település (Matejka Március)118
A településföldrajz tárgya118
A természetföldrajzi környezet hatása a településhálózat kialakulására120
A város123
A falu140
Mezőgazdaság145
A mezőgazdasági földrajz általános kérdései (Bernáth Tivadar)147
A mezőgazdasági földrajz tárgy- és feladatköre147
A természetföldrajzi környezet szerepe a mezőgazdasági termelésben154
A társadalmi-gazdasági tényezők szerepe a mezőgazdasági termelés földrajzi elhelyezkedésében177
A Föld mezőgazdasági zónái207
Az egyenlítői kétperiódusú esőövezet mezőgazdasága209
A szavanna és trópusi monszunövezet mezőgazdasága (Kalász Lajos)230
A trópusi sztyepp és sivatagi övezet mezőgazdasága (Bernáth Tivadar)260
A száraz szubtrópusi és mediterrán zóna mezőgazdasága (Kollarik Amália)267
A nedves szubtrópusi övezet mezőgazdasága (Bernát Tivadar)288
A mérsékelt éghajlati öv mezőgazdasága (Matejka Március)303
A száraz kontinentális területek mezőgazdasága306
A hosszú nyarú, nedves kontinentális terület mezőgazdasága (Kollarik Amália)317
A közép- és rövid nyarú, nedves kontinentális területek mezőgazdasága346
Az óceáni éghajlatú területek mezőgazdasága (Matejka Március)371
A szubpoláris területek mezőgazdasága384
A hegyvidéki területek mezőgazdasága385
Erdőgazdaság (Kalász Lajos)389
A Föld erdőinek általános jellemzése és megoszlása világrészenként391
Az erdők földrajzi elterjedése397
A fakitermelés408
Halászat és vadászat (Kalász Lajos)409
Halászat411
A tengeri halászat természeti feltételei412
A tengeri halászat közgazdasági feltételei414
A gazdaságilag legfontosabb halfélék417
A Föld legfontosabb halászterületeinek földrajzi eloszlása419
A belvízi halászat429
Vadászat432
Ipar435
Az iparföldrajz általános kérdései (Boza Gyula)437
Az iparföldrajz tárgya és feladatai, helye a gazdaságföldrajzban és irányzatai437
Az ipari termelés és a természetföldrajzi környezet kapcsolata442
A világ ipari termelésének földrajzi elhelyezkedése447
A kapitalista világ iparának földrajzi elhelyezkedése448
A szocialista ipar földrajzi elhelyezkedése451
Az ipar földrajzi elhelyezkedésére ható természeti, gazdasági- és társadalmi tényezők453
Az ipari körzetek főbb típusai459
Energiahordozók és energiagazdaság464
A világ energiagazdaságának általános áttekintése464
A kőolaj és földgáz (Zalai Györgyné)472
A világ kőszéngazdálkodása499
Atomenergia (Bora Gyula)517
Villamosenergia-termelés 526
Alapanyagipar550
Vas- és acélkohászat550
A kohászat nyersanyagai551
A kohászat földrajzi elhelyezkedésére ható tényezők564
A vaskohászat és acélgyártás földrajzi elhelyezkedése568
A könnyű-, színes- és nemesfémek bányászata és kohászata (Kalász Lajos)579
Alumínium580
Magnézium591
Réz592
Ólom596
Horgany598
Ón599
Higany601
Arany602
Ezüst605
Platinafélék605
Gyémánt605
Ritkafémek608
Vegyipar (Zalai Györgyné)609
A vegyipar legfőbb nyersanyagai610
A vegyipar fő ágazatai616
A világ vegyiparának területi megoszlása625
Építőanyagipar636
Feldolgozó ipar (Bora Gyula)642
Gépipar642
A gépipar fejlődésének főbb szakaszai és földrajzi elhelyezkedésére ható tényezők644
Szerszámgépgyártás650
Golyóscsapágygyártás651
Elektrotechnika652
Közlekedési eszközök gyártása653
Mezőgazdasági gépgyártás664
Fa- és papíripar (Kalász Lajos)666
A fürészipar669
A cellulóz- és papíripar670
Furnér- és rétegeslemez-gyártás675
Farost- és forgácslemezgyártás676
Textil- és ruházati ipar (Matejka Március)677
Pamutipar681
Gyapjúipar688
Len-, kender-, jutaipar692
Selyem- és műselyemipar. szintetikus anyagok gyártása694
Kötszövő- és textilruházati ipar696
Bőr-, bőrruházati- és cipőipar697
Szőrmeipar698
Élelmiszer- és élvezeticikkek ipara (Matejka Március)699
Malomipar700
Cukoripar701
Édesipar703
Húsipar703
Söripar704
Növényolajipar705
Konzerv- és tartósítóipar706
Dohányipar707
Közlekedés (Bora Gyula)709
A közlekedésföldrajz általános kérdései711
A közlekedésföldrajz tárgy- és feladatköre711
A közlekedési hálózat földrajzi elhelyezkedésének sajátosságai714
A természetföldrajzi környezet és a közlekedési hálózat kapcsolata716
Vízi közlekedés720
Belvízi hajózás és hajózó csatornák720
Tengerhajózás727
A technikai bázis és a világ kereskedelmi hajóparkjának fejlődése728
A kikötők földrajza731
A tengerhajózás főbb útvonalai és forgalma733
Szárazföldi közlekedés744
Vasúti közlekedés744
A vasúti közlekedés és a természetföldrajzi környezet kapcsolata744
A vasúti közlekedés műszaki és hálózati fejlődése746
A kontinensek vasúthálózata és főbb vasútvonalai750
Közúti közlekedés763
A közúti közlekedés fejlődése764
A közúti közlekedés főbb nemzetközi útvonalai767
Légi közlekedés770
A légi közlekedésre ható természetföldrajzi tényezők771
A légi közlekedés fejlődése és a forgalom alakulása774
A légi közlekedés főbb útvonalai és csomópontjai776
A földrajzi munkamegosztás és a külkereskedelem783
A földrajzi munkamegosztás elméleti kérdései (Kalász Lajos)785
Gazdasági körzetek (Matejka Március)798
A fejlett országok komplex gazdasági körzetei803
A gazdaságilag fejletlen országok gazdasági körzetei813
Külkereskedelem (Kalász Lajos)814
Irodalomjegyzék823
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A világgazdaság földrajza A világgazdaság földrajza A világgazdaság földrajza A világgazdaság földrajza A világgazdaság földrajza A világgazdaság földrajza

Könyvtári könyv volt. A borító és a lapélek kissé foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot: Közepes
1.800 Ft
1.440 ,-Ft 20
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A világgazdaság földrajza A világgazdaság földrajza A világgazdaság földrajza

A lapélek kissé foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.800 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba