1.042.558

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A világirodalom legszebb elbeszélései I-III.

Az ókortól a XX. századig

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

"A világirodalom egységes, összefüggő folyamat, egyetlen hatalmas vérkeringés. Mikor Goethe először észrevette és nevet adott neki, már réges-régen létezett: mert sokkal régibb, mint a nemzeti irodalmak. Csakhogy akkor még nem hívták »irodalomnak«. Jelző inkább az egyes nemzetek külön literatúráit illette. A világirodalom nem ezekből állt össze nagyobb egységgé. Ellenkezőleg: az egyes nemzeti irodalmak különültek el a világirodalmon belül, mint állam az államban, külön nyelveik védbástyái mögött, mindjobban önálló életet kezdve..." (Babits)
Egy válogatásban bemutatni a novellát, úgy, hogy a vállalkozás a legkülönbözőbb szempontoknak megfeleljen - hogy bemutassa mindazt, ami előzménynek tekinthető: a görög és latin műveltséggel érintkező perzsa, indiai, arab elbeszélésgyűjtemények egy-egy darabját, magát a görög és latin elbeszélő prózát, a középkori fabliau-t, az európai és kisázsiai fejlődéstől függetlenül létrejött távol-keleti elbeszélést, s a modern novella megteremtőjétől,... Tovább

Fülszöveg

"A világirodalom egységes, összefüggő folyamat, egyetlen hatalmas vérkeringés. Mikor Goethe először észrevette és nevet adott neki, már réges-régen létezett: mert sokkal régibb, mint a nemzeti irodalmak. Csakhogy akkor még nem hívták »irodalomnak«. Jelző inkább az egyes nemzetek külön literatúráit illette. A világirodalom nem ezekből állt össze nagyobb egységgé. Ellenkezőleg: az egyes nemzeti irodalmak különültek el a világirodalmon belül, mint állam az államban, külön nyelveik védbástyái mögött, mindjobban önálló életet kezdve..." (Babits)
Egy válogatásban bemutatni a novellát, úgy, hogy a vállalkozás a legkülönbözőbb szempontoknak megfeleljen - hogy bemutassa mindazt, ami előzménynek tekinthető: a görög és latin műveltséggel érintkező perzsa, indiai, arab elbeszélésgyűjtemények egy-egy darabját, magát a görög és latin elbeszélő prózát, a középkori fabliau-t, az európai és kisázsiai fejlődéstől függetlenül létrejött távol-keleti elbeszélést, s a modern novella megteremtőjétől, Boccacciótól a ma élőkig, a reneszánsztól a XX. századig feltérképezze a novella egész világföldrajzát, úgy, hogy egyszerre adjon képet az irodalomtörténet korszakairól, tükrözze a többé-kevésbé elfogadott értékrendet s az ettől gyakran (és szükségszerűen) eltérő nemzeti értékskálát is reprezentálja, reménytelen vállalkozás, hisz csak ez utóbbi két követelmény is kibékíthetetlenül áll szemben egymással, lévén hogy a legnagyobb irodalmakból magasabb színvonalú gyűjtemény állítható össze, mint a nemzeti irodalmak összeségéből. Igaz viszont, hogy egy ilyen válogatás nem képviselné azt az "egységes, összefüggő folyamatot, egyetlen hatalmas vérkeringést", amelynek minden nemzeti ága, legjobb képviselőivel, része ennek a folyamatnak, érintkezik vele és reprezentálja.
E közhellyel, hogy ilyen gyűjteményt csinálni reménytelen vállalkozás, szemben áll a gyakorlat: antológiák születnek, mert szükség van rájuk. Novellaantológiák is. Se szeri, se száma az ilyen átfogó válogatásoknak, mint a mienk, a legszélesebb skálában a két véglet: a tudós válogatás és az impresszionista között. Mit tehet a szerkesztő egy ilyen nagy példányszámú, "standard" kiadványnak szánt antológia esetében, mint az, amelyet az olvasó kezében tart? Igyekszik az egyes irodalmakat előbb úgy venni, mintha külön antológia készülne mindből, s az irodalom történetének a fonalát szépen felgombolyítani, mintha szöveggyűjteményt készítene. A kialakult értékrendet nem megsérteni, mindha disszertációt írna. S amikor ilyenformán előállt a megengedettnél két-háromszor terjedelmesebb anyag, megpróbálja csökkenteni. Pontosabban: csökkenti, számtalan menetben. Úgy, hogy minden követelményt megsért. A térkép helyett tájékozódási pontok maradnak, a történeti fonal elszakadozik, az irodalomtörténetiség súlyos sérelmet szenved. A sérelem elkövetésében magyarázhatóan, de védhetetlenül, ha úgy tetszik, önkényesen, de elkerülhetetlen most már a szerkesztő ízlése az eszköz. Mert ha már nem lehet teljes - és lehet-e egyáltalán teljes egy antológia? -, adjon csak valamelyes eligazítást, vázlatot műfajról, korokról és nemzetekről, és legyen szép, jó, megrázó, emlékezetes olvasmány. Erre törekszik ez a válogatás is, amely kezdve az elbeszélő próza legrégibb ismert alkotásaival, a négyezer éves óegyiptomi A paraszt panaszai-val hetvenhárom elbeszélést, illetve novellát tartalmaz: a régebbi korokból tizenhármat, a tizenkilencedik század elejétől napjainkig hatvanat. Nem tesz egyenlőségi jelet az egyes irodalmak közé, de igyekszik, ha és ahol a színvonal sérelme nélkül ez megoldható, minél több irodalomból válogatni, s képviseltetni a később felvirágzott irodalmakat is. Egyezően a hasonló célkitűzéssel készült, ugyancsak az Európa Kiadónál megjelent A világirodalom legszebb drámái és A világirodalom legszebb versei című antológiákkal. Vissza

Tartalom

I. kötet:
A PARASZT PANASZAI (Dobrovits Aladár)5
HÉRODOTOSZ: Kürosz és Tomürisz. Püthiosz (Szabó Árpád)17
APULEIUS: Ámor és Psyché (Révay József)25
LONGOSZ: Daphnisz és Khloé (Détshy Mihály)54
APOLLONIUS KIRÁLYFI ( Révay József)108
PO HSZING-CSIEN: Egy léha nőcske története (Viktor János)147
MICSICUNA ANYJA: Az ökörnyál-naplóból (Philipp Berta)159
AZ EZEREGYÉJSZAKA MESÉIBŐL: A szabó története: a bagdadi borbély (Honti Rezső)167
A PAPAGÁJ HETVEN MESÉJÉBŐL: A papagáj tizenkilencedik meséje (Töttössy Csaba és Tellér Gyula)180
AUCASIN ÉS NICOLETTE (Tóth Árpád)183
A GESTA ROMANORUMBÓL: Gergely, aki anyját vette feleségül (Boronkai Iván)212
BOCCACCIO: Puccio testvér vezeklése (Révay József)224
HEINRICH VON KLEIST: A chilei földrengés (Szabó Ede)229
ALEKSZANDR PUSKIN: A pikk dáma (Trócsányi Zoltán)241
HONORÉ DE BALZAC: Az ismeretlen remekmű (Réz Ádám)264
PROSPER MÉRIMÉE: Mateo Falcone (Réz Ádám)286
EDGAR ALLAN POE: A kút és az inga (Babits Mihály)297
NYIKOLAJ GOGOL: A köpönyeg (Makai Imre)310
THEODOR STORM: Erdei tó (Szász Imre)337
GOTTFRIED KELLER: Falusi Rómeó és Júlia (Ottlik Géza)362
GUSTAVE FLAUBERT: Irgalmas Szent Julián legendája (Lányi Viktor)425
JEGYZETEK447
II. kötet:
LEV TOLSZTOJ: Polikuska (Szőllősy Klára)5
NYIKOLAJ LESZKOV: A hajművész (Gyöngyi László)57
BJÖRNSTJERNE BJÖRNSON: Veszedelmes leánykérő (Kemény Ferenc)77
PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN: A háromszögletű kalap (Benyhe János)81
ANATOLE FRANCE: A szarka csodája (Vas István)146
HENRYK SIENKIEWICZ: A világítótorony őre (Mészáros István)155
MIKSZÁTH KÁLMÁN: Az a pogány Filcsik168
GUY DE MAUPASSANT: Gömböc (Kosztolányi Dezső)175
JOSEPH CONRAD: Az üzlettárs (Katona Tamás)207
ANTON CSEHOV: A 6-os számú kórterem (Szőllősy Klára)236
TÖMÖRKÉNY ISTVÁN: A Szent Mihály a jégben285
H. G. WELLS: A Vakok Országa (Rukzitska Mária)291
VICENTE BLASCO IBANEZ: A bandita lakomája (Várady László)313
LUIGI PIRANDELLO: Ciaula felfedezi a holdat (Füsi József)318
MAKSZIM GORKIJ: Cselkas (Makai Imre)325
ALEKSZANDR KUPRIN: Gambrinusz (Gellért György) 355
WILLIAM SOMERSET MAUGHAM: Látszat és valóság (Fóthy János)377
THOMAS MANN: Mario és a varázsló (Sárközi György)391
JACK LONDON: Az élet szerelme (Szász Imre)428
MÓRICZ ZSIGMOND: Barbárok444
MIHAIL SADOVEANU: Szent Iván napja (Domokos János)456
JEGYZETEK479
III. kötet:
STEFAN ZWEIG: Ráhel perbe száll Istennel (Gottschlig Ferenc)5
VALÉRY LARBAUD: A kisbalta (Szőllősy Klára)18
JAMES JOYCE: Ellenfelek (Papp Zoltán)37
IVAN OLBRACHT: A pecér meg a kutya (Rubin Péter)46
FRANZ KAFKA: Egy falusi orvos (Gáli József)65
D. H. LAWRENCE: A porosz tiszt (Réz Ádám)87
CATHERINE MANSFIELD: A boldogult ezredes leányai (Szőllősy Klára)107
MIROSLAV KRLEZA: Az V/B barakk (Csuka Zoltán)127
ISAAK BABEL: a "Lovashadsereg" című elbeszélésciklusból (A levél - Gedali- Dolgusov halála) (Wessely László)142
FRANCIS SCOTT FITZGERALD: Menyegző (Árkos Antal)159
GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA: Lighea (Gábor György)177
WILLIAM FAULKNER: Aszályos szeptember (Osztovits Levente)201
ERNEST HEMINGWAY: Bérgyilkosok (Máthé Elek)212
MIGUEL ANGEL ASTURIAS: Bikatánc (Huszágh Nándor)221
ERSKINE CALDWELL: Böhöm-Nagy Beechum (Vámosi Pál)264
ILIASZ VENEZISZ: Antigoné (Moravcsik Gyuláné és Dimitri Tzortzisz)268
MIHAIL SOLOHOV: Emberi sors (Makai Imre)279
ARTUR LUNDKVIST: Parasztdráma (Bisztray György)308
GELLÉRI ANDOR ENDRE: A szállítóknál 322
EMILIJAN SZTANEV: A baracktolvaj (Juhász Péter)329
JUAN BOSCH: Manuel Sicuri, az indián (Gödrös Vera)371
ALBERT CAMUS: A vendég (Antal László)389
RANKO MARINKOVIC: Őrmesteri csillagok (Csuka Zoltán)401
FUKAZAVA HICSIRÓ: Zarándokének (Szenczei László)419
CAMILO JOSÉ CELA: A narancs a tél gyümölcse (Tabák András)447
JUAN RULFO: Anacleto Morones (Kürti Pál)453
JEGYZETEK465
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A világirodalom legszebb elbeszélései I-III. A világirodalom legszebb elbeszélései I-III. A világirodalom legszebb elbeszélései I-III. A világirodalom legszebb elbeszélései I-III.

A védőborítók szakadtak, a lapélek foltosak.

Állapot:
2.440 ,-Ft
37 pont kapható
Kosárba