1.027.651

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A világirodalom legszebb versei I. (töredék)

Az ókortól a XX. századig

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 592 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Töredék kötet.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Ismeretlen akkád költők
Himnusz a naphoz - Rákos Sándor5
Tammúz-sirató ének5
Homérosz (görög):
Himnusz Árészhoz - Devecseri Gábor7
Epigramma8
Apollónhoz8
Alkman (görög):
Szúnynak a hegyek - Jánosy István8
Ó, jaj, mézédes - Kálnoky László9
Szapphó (görög):
Úgy tűnik nékem - Devecseri Gábor9
Édesanyám! Nem perdül a rokka - Radnóti Miklós10
Holtan majd feküszöl - Devecseri Gábor10
Nászdaltöredékek10
Alkaiosz (görög):
Hélioszhoz - Devecseri Gábor11
Bordal 11
Ibükosz (görög):
Töredék a tavaszról - Radnóti Miklós12
Erosz - Kálnoky László12
Anakreón (görög):
Bordal - Devecseri Gábor13
Töredék a halálról - Radnóti Miklós13
Egy leányhoz - Devecseri Gábor14
Gyűlölöm - Radnóti Miklós14
Szerelem játéka - Babits Mihály14
Pindarosz (görög):
Nekik ott az éji sötétet alant - Jánosy István15
Bakkhülidész:
Béke dal - Babits Mihály15
Csü Jüan (kínai):
A felhők istennője - Weöres Sándor16
A napisten17
Aszklépiadész (görög):
Oldogatom, bontom - Móra Ferenc18
Életuntság - Szabó Lőrinc18
Epigramma - Radnóti Miklós18
Küldj havat - Somlyó György18
Szűzességed őrzöd19
Elragadott Didümé 19
Erinna (görög):
Baukisz sírboltjára - Szabó Lőrinc19
Kallimakhosz (görög):
Mint a vadász - Babits Mihály20
Egy lány ajtaja előtt - Devecseri Gábor20
Matróztemetés - Szabó Lőrinc20
Theokritosz (görög):
Paraszt hexameterek - Babits Mihály21
Szerelmes párbeszéd21
Bión (görög):
A pásztorlány esti dala - Szepessy Tibor26
Rhianosz (görög):
Kleoníkoszhoz - Kálnoky László26
A rigó26
Eratoszthenész (görög):
Meglátván Melitét - Somlyó György27
Hégészipposz (görög):
A halott meg a halai - Szabó Lőrinc27
Vu Ti császár (kínai):
Őszi szél - Weöres Sándor28
Meleagrosz (görög):
Nyíl a fehér szekfű - Babits Mihály28
Hervad Héliodóra - Somlyó György29
Egybe fehér violát 29
Esküszöm én 29
A megtérő hajnalhoz - Babits Mihály29
Philodémosz (görög):
Óh láb, óh lábszár - Babits Mihály30
Xanthippé dala - Somlyó György30
Onesztész (görög):
Nem kell - Radnóti Miklós30
Markosz Argentáriosz (görög):
Keblem az ő keblén - Babits Mihály31
Látod-e, hold - Somlyó György31
Rhuphinosz (görög):
Illatozó koszorút - Radnóti Miklós31
Gyűlölöm - Somlyó György32
Héra-szemű Melité 32
Anakreóni dalok (görög)
Tücsök, ó be boldog is vagy - Devecseri Gábor32
Egy leányhoz 33
Orphikus himnuszok (görög)
A holdhoz - Ritoók Zsigmond33
A természethez 34
A földhöz 35
Caius Valerius Catullus (latin):
Lesbia rigójához - Dsida Jenő35
A rigó halálára 36
Lesbiához - Szabó Lőrinc36
Lesbiához - Babits Mihály37
Meghívó - Dsida Jenő37
Az utolsó vers Lesbiáról 38
Leányhűség - Szabó Lőrinc38
Lesbiához - Babits Mihály38
Szerelem és gyűlölet - Szabó Lőrinc38
Lesbiához - Babits Mihály38
Publius Vergilius Maro (latin):
Negyedik ecloga - Lakatos István39
Quintus Horatius Flaccus (latin):
Thaliarchushoz - Szabó Lőrinc41
Lydiához - Radnóti Miklós42
Chloéhoz - Szabó Lőrinc43
Lydiához43
Delliushoz 44
Megszegett sok esküvésed - Arany János45
Lydiához - Radnóti Miklós46
Torquatushoz - Szabó Lőrinc47
Albius Tibullus (latin):
A béke dicsérete - Kardos László48
Megjött végre a várt szerelem - Radnóti Miklós50
Bocsánatkérés - Babits Mihály50
Sextus Propertius (latin):
Cynthia oly gyönyörű, Cynthia oly csapodár - Radnóti Miklós51
Elmondja gyönyörűségeit - Babits Mihály52
Cynthia festi magát - Dsida Jenő53
Cynthia nagybetegen 54
Az őrjöngő kedves - Szabó Lőrinc54
Publius Ovidius Naso (latin):
Nyár dél - Babits Mihály55
Beszélgetés a cirkuszban - Szabó Lőrinc56
Barbár tájakon - Kardos László58
Liang Hung (kínai):
Panaszdal - Illyés Gyula60
Liu Csen (kínai):
Fenyő - Illyés Gyula61
Cao-Cse (kínai):
Katáng - Illyés Gyula61
Kalidásza (hindu):
A tavasz - Weöres Sándor62
Klaudiánosz (görög):
A Megváltóhoz (Ritoók Zsigmond)67
Ismeretlen kelta költő
A szarvas kiáltás - Weöres Sándor67
Paulosz Szilentáriosz (görög):
Vetkőzzünk hamar - Somlyó György70
Ráncaid ékesebbek70
Keble kezemben 71
Li Taj-Po (kínai):
Őszi dal - Weöres Sándor71
Csendes éj 71
Beszélgetés a hegyekben - Illyés Gyula71
Tu Fu (kínai):
Ének egy vén ciprusról - Weöres Sándor72
Elindulás Lang-Csung-ból 73
Uton, éjjel 73
Mennydörgés őssszel - Kormos István73
Egyedül74
Merengés a tavaszon - Illyés Gyula74
Po Csü-Ji (kínai):
Téli éj - Weöres Sándor75
Görcs fa 75
Kis dalok76
Ismeretlen kelta költő
A bérrai öregasszony panasza - Weöres Sándor78
Avicenna (Abu Ali Ibn Szína) (tadzsik):
Négysorosak - Weöres Sándor81
Szu Tung-Po (kínai):
Délvidéki parasztasszony sóhaja - Weöres Sándor81
Határtalan szeretet - Illyés Gyula82
Al Mutamid (arab):
A féltékeny őrző - Vas István82
De megjött a hírnök 83
Omar Khajjám (perzsa):
Négysorosak - Weöres Sándor83
Dzsajadéva (hindu):
Gita-Góvinda - Weöres Sándor84
A kürenbergi (német)
Még nevendék szüzecske - Rab Zsuzsa88
Ha egyszál ingben állok - Lator László88
Álltam tegnap a bástyán 88
Szép solymocskát neveltem - Szabó Lőrinc89
Dietmar von Aist (német):
Ah! Már közel az idő - Szabó Lőrinc89
A magas hársfa 89
Heinrich von Morungen (német):
Ó jaj, mit ér - Lator László90
Walter von der Vogelweide (német):
A hársfaágak - Babits Mihály91
Világ-asszony rég kifizettem - Szabó Lőrinc92
Ó jaj, hogy eltűnt minden - Radnóti Miklós93
Francesco D' Assisi (olasz):
Naphimnusz - Képes Géza95
Dzseláleddín Rúmí (perzsa):
Te meg én - Vas István96
Szerelmesek, szerelmesek97
Sejját Hamza (török):
Meddig futsz még a haláltól? - Vas István97
Jacopone da Todi (olasz):
Himnusz a fájdalmas anyáról - Babits Mihály99
Guido Guinizelli (olasz):
Megroham a szerelem - Rába György101
Guido Cavalcanti (olasz):
Kis ballada a kínról és a szerelemről - Csorba Győző102
Cino da Pistoia (olasz):
Kétségbeesés - Rába György103
Cecco Angiolieri (olasz):
Mi volna, ha - Sárközi György104
Nagyok a szerelem kínjai 105
Folgore di San Gimignano (olasz):
Májusi szonett - Képes Géza105
Dante Alighieri (olasz):
Úrnőm szemében hordja a szerelmet - Jékely Zoltán106
Úrnőm, midőn másokat üdvözölget 107
Pietrához - Képes Géza107
Sok kurta nap és nagykaréjú árnyék - Weöres Sándor109
Dénes Király (spanyol):
Ó jaj, virág - Lator László110
Meendino (spanyol):
Szent Simon templomában - Rab Zsuzsa111
Francesco Petrarca (olasz):
Minél közelebb ér - Sárközi György112
Magányosan mélázó baktatással 113
Áldott a nap 113
Arany haja 114
Nincs békém114
Kinek csak álma boldog 115
Az élet elfut116
A szem, amelyről oly forrón daloltam116
Ismeretlen angol költő
Kakukk-nóta - Szabó Lőrinc117
Háfiz (perzsa):
Fürtjeid sötétlő terhe - Vas István118
Muzulmánok! 118
Szung Vu (kínai):
Harc a nagy fal déli oldalán - Illyés Gyula119
Eustache Deschamps (francia):
Púpos lettem és görnyeteg - Somlyó György120
Christine de Pisan (francia):
Magam vagyok és csak magányra vágyom - Illyés Gyula121
Oswald von Wolkenstein (német):
Vénség panasza - Rab Zsuzsa122
Charles D' Orléans (francia):
A Soká-Várás Erdejében - Illyés Gyula124
Az idő, ím, kivetkezett125
Francis Villon (francia):
A szép fegyverkovácsné panasza - Vas István125
Ballada, melyet ... - Illyés Gyula128
Ballada és könyörgés Cotard mesterért - Szabó Lőrinc129
Ballada a Vastag Margot-ról - József Attila130
Ballada, melyet Villon - Szabó Lőrinc132
Gyász-irat... - Illyés Gyula133
Ellentétek - Szabó Lőrinc134
Gil Vicente (spanyol):
Most virít ki - Nagy László135
Anyám, rózsa, rózsa lángol136
Michelangelo Buonarroti (olasz):
A márvány és az asszony - Babits Mihály137
Szép szemeddel édes fényt láthatok - Rónay György137
Évekkel rakva, bűnnel teljesen 138
Martin Luther (német):
Erős vár a mi Istenünk - József Attila139
Marguerite de Navarre (francia):
Isten veled! - Vas István140
Maurice Scéve (francia):
Délia - Rónay György-Illyés Gyula142
Garcilaso de la Vega (spanyol):
Ó, édes zálogok - Kálnoky László144
Könnyek vizében fürdöm 145
Gyanúk, melyek borús képzeletemben 145
Avilai Szent Teréz (spanyol):
Minden ékességeken - Vas István146
Pernette du Guillet (francia):
Ha azt mondják - Rónay György147
Joachim du Bellay (francia):
Megszentelt dombok - Radnóti Miklós148
Frankhon, művészetek 148
Pierre de Ronsard (francia):
Majd ha oltárnál leszünk - Illyés Gyula149
Amint az ág hegyén - Nemes Nagy Ágnes151
Virágosan remegő - Rónay György151
Helénám, ma, mikor - Vas István152
Ha majd öreg leszel - Szabó Lőrinc153
Föladom a csatát - Illyés Gyula153
Csak csont vagyok ma már - Radnóti Miklós154
Kertet, házat, hazát - Illyés Gyula154
Luis de Camoes (portugál):
Világcsavargó - Szabó Lőrinc155
Remény, mit remélsz? 156
Louise Labé (francia):
Ó elfordult tekintet - Vas István156
Élek, halok - Illyés Gyula157
Csókolj meg - Szabó Lőrinc157
Fuzúli (török):
Mit nekem - Vas István158
Báki (török):
Gázel - Vas István159
Rémy Belleau (francia):
Április - Radnóti Miklós160
Olivier de Magny (francia):
Hogy mit szeretek én - Rónay György160
Baltásar de Alcázar (spanyol):
Dal - Nemes Nagy Ágnes163
Ismeretlen spanyol költő
A megfeszített Krisztushoz - Vas István164
Jakob Regnart (német):
Már mint kísértet - Szabó Lőrinc165
Philippe Desportes:
Itt hullt le Icarus (Rónay György)166
Agrippa D'aubigné:
A tél... - Rónay György167
Edmund Spenser (angol):
A megszelidült szarvas - Vas István168
Homokba írtam kedvesem nevét - Szabó Lőrinc169
Sir Walter Raleigh (angol):
Színpad a világ - Tóth Judit169
Sir Philip Sidney (angol):
Az álmatlan szerető - Szabó Lőrinc170
John Lyly (angol):
A tavasz köszöntése - Szabó Lőrinc170
Balassi Bálint (magyar):
Hogy Júliára talála 171
Egy katonaének172
Jean de Sponde (francia):
Számold meg napjaidat - Illyés Gyula174
Luís de Gongora Y Argote (spanyol):
Amíg hajad aranyával hiába - Lator László175
Madrid 1610-ben - Kálnoky László176
Henry Constable (angol):
Szonett Dianához - Lator László176
Lope Félix de Vega Carpio (spanyol):
Zsályafű illata - Rab Zsuzsa177
A szerelem különféle hatásai - Nemes Nagy Ágnes178
Szökni, maradni - Vas István178
Michael Drayton (angol):
Búcsú a szerelemtől - Szabó Lőrinc179
William Shakespeare (angol):
Ha bronz, kő s a föld - Szabó Lőrinc180
Fáradt vagyok 180
Az vagy nekem181
De komor tél volt181
Úrnőm szeme nem kap 182
John Donne (angol):
Jó reggelt! - Vas István182
Az évforduló - Kálnoky László183
A bolha - Vas István184
Lecke az árnyékról - Kálnoky László185
Elégia vetkőző kedveséhez - Vas István186
Negyedik szent szonett - Eörsi István187
Hetedik szent szonett 188
Tizennyolcadik szent szonett188
Ó, mennyi kínzó ellentét terem - Vas István189
Jean-Baptiste Chassignet (francia):
Lovakat cifra dísz - Nemes Nagy Ágnes189
Francisco de Quevedo y Villegas:
Ölelkezem futó rémalakokkal - Garai Gábor190
Hazájához - Tótfalusi István191
Francois de Maynard (francia):
A szép öreg hölgy - Jékely Zoltán191
Théophile de Viau (francia):
Óda - Illyés Gyula194
Robert Herrick (angol):
Elmúlás - Szabó Lőrinc195
Antoine Girard de Saint-Amant (francia):
Ősz a Kanári-szigeteken - Szabó Lőrinc195
Simon Dach (német):
Tharaui Annus - Kardos László196
John Milton (angol):
A vak szonettje - Tóth Árpád197
Halott feleségéhez - Nemes Nagy Ágnes198
John Suckling (angol):
Szerelemben a szerelem - Vas István198
Paul Fleming (német):
Ne csüggedj! - Képes Géza199
Paul Scarron (francia):
Párizs - Radnóti Miklós200
Sírfelirat - Illyés Gyula201
Andreas Gryphius (német):
Marianna Gryphiusnak - Nemes Nagy Ágnes201
A haza könnyei, anno 1636 - Képes Géza201
Este202
A mulandóságról - Szabó Lőrinc203
Christian Hofmann von Hofmannswaldau (német):
A világ - Jékely Zoltán203
Henry Vaughan (angol):
Egyedül ülök - Vas István204
Baso Macuo (japán):
Magány - Illyés Gyula205
Hirtelen205
Óhaj205
Johann Christian Günther (német):
Leonórához - Jékely Zoltán206
Töredék - Rónay György206
Nedím (török):
Szádábád - Vas István207
Ünnep207
Vittorio Alfieri (olasz):
Magányra vágyom - Jánosy István208
Johann Wolfgang Goethe (német):
Vadrózsa - Képes Géza209
Nyugtalan szerelem - Kosztolányi Dezső210
Vándor éji dala - Tóth Árpád211
Szélcsend a tengeren - Szabó Lőrinc211
Viszontlátás és búcsú211
Őszi érzés212
Prometheüsz - Kosztolányi Dezső213
A kedves közelléte - Szabó Lőrinc215
Charlotte von Steinhoz - Vas István216
IX. római elégia - Radnóti Miklós217
Schiller koponyája - Képes Géza218
Élj okosan - Vas István219
Ezer alakba rejtőzhetsz - Szabó Lőrinc219
Üdvözült vágy - Vas István220
William Blake (angol):
A kéményseprő - Kormos István221
A tigris - Szabó Lőrinc222
London - Radnóti Miklós223
A beteg rózsa - Képes Géza223
Az arany háló - Devecseri Gábor224
Robert Burns (angol):
Az árpaföldön - Kálnoky László225
A komor éj - Kormos István226
Korai még a konty nekem 227
Shelah O' Neil - Kálnoky László228
John Anderson, szívem, John - Szabó Lőrinc228
Falusi randevú 229
Az ördög elvitte a fináncot - Arany János230
Violaillat, csöndes éj - Vas István231
Azért is, azért is - Jékely Zoltán232
Ha mennél hideg szélben - Weöres Sándor233
Friedrich von Schiller (német):
Az örömhöz - Rónay György234
Görögország istenei - Gulyás Pál237
André Chénier (francia):
Arcom meghervadt már - Radnóti Miklós241
Jambusok - Illyés Gyula241
Johann Christian Friedrich Hölderlin (német):
Reggel - Szabó Lőrinc243
Menon panasza diotimáért - Radnóti Miklós244
Az éj - Nemes Nagy Ágnes244
Ének az emberi sorsról - Képes Géza245
Az élet fele - Keresztury Dezső246
William Wordsworth (angol):
Az álomhoz - Babits Mihály246
A Westminster hídon 247
Táncoló tűzliliomok - Szabó Lőrinc247
Novalis (német):
Himnuszok az éjhez - Képes Géza248
Samuel Taylor Coleridge (angol):
Kubla kán - Szabó Lőrinc252
Csokonai Vitéz Mihály (magyar):
Még egyszer Lillához253
A Reményhez255
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor257
Tüdőgyulladásomról258
Berzsenyi Dániel (magyar):
A közelítő tél260
Levéltöredék barátnémhoz261
Ugo Foscolo (olasz):
Az estéhez - Jékely Zoltán262
Thomas Moore (angol):
A májusi hold - Szabó Lőrinc262
Adalbert von Chamisso (német):
A Bering-szorosban - Rónay György263
George Gordon - Lord Byron (angol):
Harminchatodik születésnapomon - Illyés Gyula265
Josef von Eishendorff (német):
Tavaszi éj - Rónay György266
Vándor költő 267
Az éj - Illyés Gyula268
Kölcsey Ferenc (magyar):
Zrínyi második éneke268
Alphonse de Lamartine (francia):
A tó - Szabó Lőrinc269
Osszián! Osszián! - Rónay György272
Percy Bysshe Shelley (angol):
Ozymandiás - Tóth Árpád273
Csüggedt nápolyi stancák - Vas István274
Óda a nyugati szélhez - Tóth Árpád275
Indián szerenád - Babits Mihály278
Mint a haló hölgy - Kosztolányi Dezső279
Szabadság - Somlyó György279
A világ vándorai - Szabó Lőrinc280
Dal - Radnóti Miklós280
John Keats (angol):
A Parthenon szobraira - Radnóti Miklós281
A tenger - Vas istván281
Ha rádöbbenek, hogy meghalhatok - Szabó Lőrinc282
A vén Meg - Kormos István282
A melankóliáról - Tóth Árpád283
Óda egy csalogányhoz - Tóth Árpád284
Óda egy görög vázához 287
Az őszhöz288
Utolsó szonett - Szabó Lőrinc289
August von Droste-Hülshoff (német):
A vízben - Weöres Sándor290
Mikor szívemet - Rónay György290
Annette von Droste-Hülshoff (német):
Fűben - Szabó Lőrinc291
Az igazi óra - Kardos László292
Heinrich Heine (német):
Áll egy fenyő - Nadányi Zoltán293
Memento - Babits Mihály293
Loreley - Szabó Lőrinc293
Holdezüstös hársvirágok - Lator László294
Szürke éj a tengeren - Szabó Lőrinc295
Anno 1829 - Kálnoky László296
Irányköltészet - Kardos László297
A világ rendje - Képes Géza298
1849 októberében - Kálnoky László298
Vak szakadékom éjjelében - Eörsi István300
A takácsok - Képes Géza301
Lantom lehanyatlik - Kálnoky László302
Napok, órák, ezredévek 302
Alfred de Vigny (francia):
A farkas halála - Illyés Gyula303
Giacomo Leopardi (olasz):
Sappho utolsó éneke - Rába György306
A remete rigó - Lator László309
A végtelen - Szabó Lőrinc310
Önmagához - Rába György310
Adam Mickiewicz (lengyel):
Orosz barátaimhoz - Képes Géza311
Bár itt vagyok - Szabó Lőrinc312
Alekszandr Puskin (orosz):
Falu - Képes Géza313
A magvető - Szabó Lőrinc315
Téli este315
A próféta316
Üzenet Szibériába - Képes Géza317
Téli reggel - Fodor András318
Nem, már nem vonzanak - Szabó Lőrinc319
France Preseren (szlovén):
Mikor az orvos látja - Lator László319
A tölgy, amelyet földre dönt a téli - Lator László320
Vörösmarty Mihály (magyar):
Ábránd321
Az emberek322
Előszó324
A vén cigány325
Nicolaus Lenau (német):
Tavasz - Szabó Lőrinc328
A nádi dalokból - Babits Mihály329
Pillantás a folyóba - Rónay György329
Őszi érzés 330
Gyászos ég - Szabó Lőrinc331
Záróének az Albigensekhez - Tóth Árpád331
Victor Hugo (francia):
A nap ma fellegek között - Nemes Nagy Ágnes333
Mivel ajkamhoz ért - Kálnoky László334
Mert minden földi lélek - Szabó Lőrinc335
Megnyugtató látvány - Nemes Nagy Ágnes336
Stella - Radnóti Miklós338
Két lányom - Nemes Nagy Ágnes339
Meztélláb volt a lány - Rónay György339
Az alvó Boáz - Nemes Nagy Ágnes340
A jövendő - Somlyó György343
A vetés évszaka. Este - Nemes Nagy Ágnes345
Alkonyra hajlik már az évszak 346
Fjodor Tyutcsev (orosz):
A gleccserek - Szabó Lőrinc346
Megbékülés 347
Mért sírsz úgy, éjszakai szél?348
Kelletlenül, riadozva348
Téli erdő 349
Bár fészkem én a völgybe raktam 350
Eduard Mörike (német):
Elutazás - Szabó Lőrinc350
Éjfél - Radnóti Miklós351
Elizabeth Barrett-Browning (angol):
Költőm a volt és lesz között - Kardos László352
Mondd újra - Babits Mihály353
Rád gondolok! - Kardos László353
Hogy szeretlek? - Szabó Lőrinc354
Gérard de Nerval (francia):
El Desdichado - Kálnoky László354
Delfica - Vas István355
Fasor a Luxembourg-kertben - Radnóti Miklós355
Április356
Ábrándozás356
Juliusz Slowacki (lengyel):
Végrendelet - Lator László357
Száz munkás - Kardos László358
Edgar Allian Poe (amerikai):
A holló - Tóth Árpád359
Lee Annácska - Babits Mihály364
Alfred lord Tennyson (angol):
Tündérország kürtjei - Szabó Lőrinc365
Alfred de Musset (francia):
Velence - Tóth Árpád366
Szomorúság - Illyés Gyula368
Robert Browning (angol):
Egy Galuppi-toccata - Vas István369
Többé a tér s idő - Weöres Sándor371
Miért vagyok a szabadság pártján 372
Mihail Lermontov (orosz):
Kaukázusi reggel - Lator László372
Jóslat373
Halál373
Életre vágyom374
Vitoria375
Nem, nem Byron, más vagyok én375
A költő halála 376
Rosztopcsina grófnőhöz378
A szikla379
Kimegyek az éji ködös útra379
Kereszt a sziklán 380
Tarasz Sevcsenko (ukrán):
Szolgálólány, kicsiny, szelíd - Weöres Sándor380
Dnyeper partja 381
Theodor Storm (német):
Tengerpart - Weöres Sándor382
Este - Vas István382
Amit szavakra bízni átall 383
Ne menj be - Szabó Lőrinc383
Arany János (magyar):
Ősszel385
Hajnali kürt387
Balzsamcsepp389
A lejtőn390
Magányban390
Vásárban392
A régi panasz393
Sejtelem395
Tompa Mihály (magyar):
Új Simeon395
Petar Preradovic (horvát):
Az emberi szív - Lator László397
Charles Leconte de Lisle (francia):
Az elefántok - Szabó Lőrinc398
A tiszta menny alatt - Vas István400
Gottfried Keller (német):
Téli éj - Radnóti Miklós401
Látszat és valóság - Lator László402
Borús idő - Rónay György402
Walt Whitman (amerikai):
Hallom Amerika dalát - Szabó Lőrinc403
Téli mozdony - Kosztolányi Dezső404
Szép asszonyok405
Egy elbukott európai forradalmárnak - Kardos László405
Jakov Polonszkij (orosz):
Nézd, milyen sűrű homály - Pór Judit407
Este - Szabó Lőrinc408
Afanaszij Fet (orosz):
Est sztyepp - Rab Zsuzsa408
Ne kérdezd, kedvesem409
Kihunyt csillagokhoz - Szabó Lőrinc410
Apollon Majkov (orosz):
Téli regel - Kormos István411
A mocsár412
Nyikolaj Nyekraszov (orosz):
Bölcsődal - Fodor András413
Fogy erőm414
Elemészti a szívet 415
A múzsához416
Ősz416
Charles Baudelaire (francia):
Kapcsolatok - Szabó Lőrinc417
A fároszok 418
Az ellenség - Babits Mihály419
Az ékszerek 420
Egy dög421
Léthe - Babits Mihály423
Legyen tiéd e vers - Tóth Árpád424
Visszaháramlás - Szabó Lőrinc424
Beszélgetés - Szabó Lőrinc425
Őszi ének426
Áhítat - Tóth Árpád427
Vasile Alecsandri (román):
A Szeretet parja - Jékely Zoltán428
Petőfi Sándor:
Az Alföld428
A négyökrű szekér430
A bánat? Egy nagy oceán431
Egy gondolat bánt engemet432
Beszél a fákkal a bús őszi szél433
Szeptember végén434
Minek nevezzelek?435
A puszta, télen437
Föltámadott a tenger438
Branko Radicevic (szerb):
Bánat és emlékezés - Lator László439
Conrad Ferdinand Meyer (német):
A római kút - Sárközi György441
Lábnyomok - Szabó Lőrinc441
Halottak kórusa 442
Vajda János (magyar):
Húsz év múlva443
Az üstökös443
Harminc év után444
Dante Gabriel Rossetti (angol):
Kutyatej - Nemes Nagy Ágnes446
Christina Georgina Rosetti (angol):
Távol - Nemes Nagy Ágnes446
Djura Jaksic (szerb):
Hangtalan éjben - Lator László447
Jovan Jovanovic Zmaj (szerb):
Szeretlek-e... - Pór Judit448
A valóság miért rázza - Lator László448
Aleksis Kivi (finn):
A boldogok - Képes Géza449
Giosué Carducci (olasz):
Ó éj - Kosztolányi Dezső450
Téli éj - Sárközi György451
Sirató451
Az ökör - Kosztolányi Dezső452
Búcsú 453
Algernon Charles Swinburne (angol):
Tenger és alkonyég között - Babits Mihály453
Egy nap meg egy éj - Szabó Lőrinc454
José-Maria de Heredia (francia):
Korallzátony -- Szegzárdy-Csengery József455
A kentaurok futása 455
Charles Cros (francia):
Füstölt hering - Szabó Lőrinc456
Én örk verseket tudok írni - Somlyó György457
Stéphane Mallarmé (francia):
Tünemény - Rónay György458
Az Azúr 458
Tengeri szél - Illyés Gyula460
Egy faun délutánja - Rónay György460
Szonett - Nemes Nagy Ágnes464
Paul Verlaine (francia):
Misztikus alkonyat - Szabó Lőrinc465
Őszi chanson - Tóth Árpád465
Érzelmes séta - Szabó Lőrinc466
Holdfény 466
A hold a fák közt467
Nyár lesz tehát468
Az álnok-szép napok468
Ragyog a jó remény469
Allegória 469
Fifi - Babits Mihály 470
Gerard Manley Hopkins (angol):
A tenger és a pacsirta - Orbánt Ottó471
A kalitkába zárt pacsirta 471
Friedrich Nietzsche (német):
Az ősz - Szabó Lőrinc472
Elhagyatva - Képes Géza473
Tristan Corbiére (francia):
Jóéjszakát - Nemes Nagy Ágnes474
Halott költő felett - Jékely Zoltán475
Hriszto Botev (bolgár):
Az én imádságom - Képes Géza475
Pavel Hviezdoslav (szlovák):
S nem lett több elnyomott - Kardos László477
Mihail Eminescu (román):
Kint megremeg a nyárfa-ág - Képes Géza479
Glossza - Szabédi László479
Esti kürtszó - Disda Jenő482
Ó, jössze-e már - Képes Géza482
Száz árbocból - Jékely Zoltán483
Jaroslav Vrchlicky (cseh):
Útközben - Szabó Lőrinc484
Arthur Rimbaud (francia):
Az első este - Szabó Lőrinc485
Ofélia - Rónay György486
Térzene - Kardos László488
A meghökkentek - József Attila489
Kóborlásaim - Radnóti Miklós491
Szegények a templomban - Rónay György491
Jeanne-Marie keze - Somlyó György492
Tetűkeresők - Rónay György495
A részeg hajó - Kardos László496
A magánhangzók szonettje - Tóth Árpád499
Oscar Wilde (angol):
Szimfónia sárgában - Babits Mihály500
Jules Laforgue (francia):
Gyászinduló a Föld halálára - Kálnoky László501
A kötet költői (Domokos Mátyás)505
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv