1.039.354

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A visszaszerzés reménye

Húszéves a Hitel/Antológia

Szerző

Kiadó: A Hitelért Alapítvány
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 612 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 978-963-06-5936-9
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A Hitel című folyóiratunkért azért hadakozunk, hogy legyen egy olyan lap, amelyik nem enged felejteni. Vagy rákényszerít minket a szigorú emlékezésre. A Hitel húszéves. Ha néhány mondatban kellene összefoglalnom jellemrajzát, azt mondanám, hogy egy kicsit különb mostani önmagánál. Több, mint ami látszik belőle. Ha másért nem, hát azért, mert nem tud felejteni, mert minden idegszálával - a sérültekkel is! - a magyar irodalom és a tragikus magyar sors idegrendszerével fonódik össze.

Tartalom

CSOÓRI SÁNDOR: Születésnap, árnyékokkal (Előszó) 5
ILLYÉS GYULA: Odaátról; Keresztény létre...; 1849. július 31 11
A madár árnyéka (Részlet egy tervezett Petőfi-képeskönyvből) 13
CSOÓRI SÁNDOR: Menjünk haza?; Az elveszett haza útja; Látomás fényes nappal; Egy-egy szélroham jelöltje 27
Az első kör (Emlékezés Illyés Gyulára) 32
NAGY GÁSPÁR: Látok világomra; Végvári ének; Tanulom már...; Harmadik vers - sirató 44
SÜTŐ ANDRÁS: Erdélyi sors, erdélyi irodalom 48
Édes Néném, ne hagyj el! (Pusztakamarási tűnődés anyanyelvünkről) 59
NAGY LÁSZLÓ: Napló 71
SZÉCSI MARGIT: Fegyver és délibáb 78
LÁZÁR ERVIN: A grófnő 82
NÉMETH LÁSZLÓ: Az utolsó napló 88
PÁSKÁNDI GÉZA: Antedatáló idők vagy a szemhunyás filozófiája 96
SIMONFFY ANDRÁS: Dayka (Apokrif hangtekercsek) 111
TORNAI JÓZSEF: Drága nyelvem, zöld lebegés őrülete; Egy mondat a szabadságról 119
TAMÁSI ÁRON: Napló, 1956-1957 128
ÁGH ISTVÁN: Októberi fogadalom; Időtlen mályva; Újesztendei várakozás 135
TÓTH BÁLINT: Magyar Litánia 141
DÖBRENTEI KORNÉL: Átpingált március; Halottak napi vers 143
MÓROCZ ZSOLT: Posztmodern életfa 147
TAMÁS MENYHÉRT: A csodabárány 168
Mi leányunk pávát őriz; Forrásember 179
BITSKEY ISTVÁN: Virtus, religio, natio (Nemzettudat a kora újkori magyar irodalomban) 180
IMRE LÁSZLÓ: A magyarság identitástudata a XIX. században 188
MARSALL LÁSZLÓ: Magyarnak lenni; Kis magyar medence 194
GÖRÖMBEI ANDRÁS: Irodalom és nemzeti önismeret 197
SZEPESI ATTILA: A beregszászi templomban; Szemeim romlásáról; Zsoltár-töredék 208
BÍRÓ ZOLTÁN: Ady magyarsága: magyar sorstudat 211
MÉHES KÁROLY: A gőzös füttye 236
KISS DÉNES: Magyar remények sorsa 240
MONOSTORI IMRE: „Magyarság és Európa" (Németh László magyarságképe) 242
KEMSEI ISTVÁN: A második levéltöredék Ovidiusnak; A tizenharmadik levéltöredék Ovidiusnak 254
BÓNIS FERENC: Bartók és Kodály 257
BORBÁNDI GYULA: Utam a népi mozgalomhoz 266
KISS BENEDEK: Kút; Októberi tücskök; Otthon vagyok 277
TAMÁS ATTILA: Illyés Gyula József Attila-élményéről 280
ALFÖLDY JENŐ: Szabadság és zsarnokság (Az Egy mondat a zsarnokságról utóélete és összevetése Paul Éluard Szabadság című versével) 287
VASY GÉZA: Illyés Gyula és az 1958-as pártállásfoglalás 296
JÁNOSI ZOLTÁN: „De ott, Erdélyben nehogy meghasadjon a szívem" (Nagy László erdélyi útjai) 312
BUDA FERENC: Hózivatar, gyehenna; Más ég, más föld 325
BERTHA ZOLTÁN: Üzenetek „Szavaink Nagyfejedelemségéből" (Sütő Andrásról) 328
PÉCSI GYÖRGYI: „A remény sohasem meghaló" (Nagy Gáspárról, a költőről és az emberről) 332
VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ: Mint vérző pólya...; Útravaló 337
KODOLÁNYI GYULA: A Nagy Szétbomlás és a Nagy Kinyílás (Változatok a hatvanas évekre) 339
SERFŐZŐ SIMON: Sirató 367
DURAY MIKLÓS: A számadás üzenete 371
N. PÁL JÓZSEF: „Hát mi lesz ebből, tekintetes úr?" (A rendszerváltás értelméről, másfél évtized után) 377
ALBERT GÁBOR: Sorsparadoxonok (Apokrif feljegyzéstöredékek) 386
BELLA ISTVÁN: Testamentom; Hervay Gizellának; Egyszerű, egyszeri ének 397
FEKETE GYULA: Európa! S. O. S.! (A népesedésről 44 év óta írott köteteim, cikkeim, előadásaim zárszava) 401
BOTÁR ATTILA: Árnyékom délutánja; Gyalogút 423
CS. NAGY IBOLYA: A sajátosság új méltósága és méltatlansága? 425
MÁRKUS BÉLA: Utóvédharc 429
KALÁSZ MÁRTON: A hírhozók; Itt, a földön 433
ABLONCZY LÁSZLÓ: A Nemzeti Színház építésének és társulatának keserves-kacajos évszázada 435
SZIKRA JÁNOS: Ablakomban kutya ugat; Térdárnyékban 452
ALEXA KÁROLY: Jézus Krisztus mosolya 455
VASADI PÉTER: Átellenben; Ünnep 462
SZAKOLCZAY LAJOS: Hit, erkölcs, magyarság (Vonulatok a kortárs magyar irodalomban és művészetben) 464
UTASSY JÓZSEF: Fölfelé a Koponyák hegyére; Költőnek lenni 471
CZAKÓ GÁBOR: A plüssmaci meg én 473
GÁL SÁNDOR: versek a lugas alól; nincs visszatérés 482
KISS GY. CSABA: Történelem és nemzeti héroszok a közép-európai himnuszokban 487
KEREK IMRE: Nyelvemlékeink; Balladák szárnysuhogását 493
ELEK TIBOR: Közép-Európa: a termékeny illúzió 495
TÓTH ERZSÉBET: A lovakat lelövik, ugye?; A szív gyarmatai 503
LÁSZLÓFFY ALADÁR: Debreceni ars poetica 507
Oda a másolóműhelyhez 518
BEKE GYÖRGY: Erdély lelke a tolerancia 520
FERENCZES ISTVÁN: Sorok Széchenyi István naplójából; Bornemissza Péter Erdélyben 539
PÉNTEK JÁNOS: Nyelv és identitás a Kárpát-medencében 541
BENKŐ SAMU: Helyzettudat és történelmi cselekvés 548
SZÖLLŐSI ZOLTÁN: Most őt is; Bomlik a rózsa 554
ÁCS MARGIT: Fundamentalista modernség vagy megújulás 556
LÉKA GÉZA: Meghaltam apám dalában; Nem térít meg az idő 562
PAPP ENDRE: Identitáskeresés irodalomértelmezésünkben 567
NAGY GÁBOR: Litániás levél a Parnasszusra 578
ROTT JÓZSEF: Bányászgyász 584
FALUSI MÁRTON: Gérecz Attila öttusázik 605
TŐKÉCZKI LÁSZLÓ: Folyóirat a „politikai időben" 607
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A visszaszerzés reménye A visszaszerzés reménye A visszaszerzés reménye
Állapot:
4.880 ,-Ft
24 pont kapható
Kosárba
konyv