798.358

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Éhe a szónak?

Irodalom és irodalomtanítás az ezredvégen/Tanulmányok/Oktatási segédanyag

Fülszöveg

Kötetünk az Eötvös Loránd Tudományegyetem Anglisztika Tanszékén 1995 októberében tartott nemzetközi konferencia anyagát tartalmazza. E konferencia azzal a - nálunk még csak éppen felismert - helyzettel foglalkozott amelybe a nyelvi alapú humán tudományok (főleg az irodalomtudomány) és - tőlük elválaszthatatlanul - a nyelvi képzés kerültek a képi kultúra térnyerésének következtében. A tanácskozáson nagy figyelmet kapott a könyvkultúra sorvadása, valamint ennek hatása az olvasóközönségre és a kapcsolódó diszciplínákra. Az irodalomtudományban és -oktatásban újabban tapasztalható értékközömbösség, relativizmus és funkciótlanná válás tudatosításával a résztvevők egyúttal a megújulás irányát is keresték.
A középiskolai és egyetemi irodalomtanítás, az olvasóvá nevelés, a kánon, a tudomány lehetőségei témakörében tartott előadások és viták a kultúra helyzetéért felelősséget érző olvasót tájékoztatják és együttgondolkodásra serkentik. A szerzők a téma ismert hazai és külföldi képviselői.

Tartalom

Beköszöntő
Frank Tibor: A kultúra válsága vagy a válság kultúrája? 7
Péter Ágnes: Beköszöntő 9
Sarbu Aladár: Megnyitó 11
Irodalom és egyetem
Edna Longley: Az „angol"-tanítás egyetemi története és az ehhez kapcsolódó kortárs viták 14
John Beer: A romantika és a huszadik század végi olvasó 27
J. C. C. Mays: Van-e jövője az angol irodalomnak mint ír baknak? 43
Sarbu Aladár: Az anglisztika Magyarországon: eszmény
és valóság 60
Margócsy István: Magyar nyelv és/vagy irodalom? Egy egyetemi és iskolai szaktantárgy kialakulása és változásai 71
Dávidházi Péter: Az apai név öröksége
Toldy Ferenc és a nemzeti tudomány önmeghatározása 87
Művek sorsa: a kánon
Peter Freese: Az irodalom szerepe az angol mint idegen nyelv
(EFL) tanításában: egyetemesség vagy nemzetközpontúság? 99
Marinovich Sarolta: A kortárs feminista gondolkodás és a kánon megkérdőjelezése 118
Alistair Davies: A huszadik századi brit kánon meg- és újraalkotása 126
Kálmán C. György: Van-e „kanonikus" kritika? 135
Wolfgang Zach: Tantervi változások védelmében: az 'angol irodalomtól' az 'angol nyelvű irodalmakig' 147
Egri Péter: Érték és abszurditás: a másik Beckett 159
Kultúrafelfogások
Christopher Butler: Liberalizmus, a műveltségi ábécé és a kánon 173
Bókay Antal: Posztmodern alternatíva a kultúra és
az irodalom olvasásában. Humán műveltség,nyelv, posztmodern 188
Bacsó Béla: A humán tudományok válsága: szempontok a problémához 204
Iskola, olvasó, olvasás
Abádi Nagy Zoltán: A humán tudományok válságának kérdése a felsőoktatás-menedzsment szemszögéből 210
Balassa Péter: írás-olvasás 227
Pála Károly: Az irodalomtanítás elefántcsonttornya 236
Kamarás István: A magyarországi irodalomolvasás alakulása a politikai rendszerváltás után 244
Géher István: Hiszek egy olvasóban - tézis és hipotézis 255
Arató László: Felvonók az elefántcsonttoronyhoz 262
Gergely Ágnes: A visszhangzó időben 268
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem