1.033.476

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Biológia

Egyetemi tankönyv

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Medicina Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 778 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: A könyv számos fekete-fehér fotót, ábrát tartalmaz.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó13
ELSŐ FEJEZET
A biológia és a természettudományos gondolkozás (Kiszely György)15
A biológiai tudományok osztályozása15
A biológiai tudományok tagolódása17
A biológia szemlélete17
A biológia methodologiája19
MÁSODIK FEJEZET
Az élő anyag kémiai és fizikai sajátosságai (Kiszely György)21
Az élet meghatározása. Az élet jelenségei21
Az élő anyag vegyi szerveződése22
Biogén elemek23
Az élő anyag molekuláris felépítése25
Szervetlen anyagok az élőlényekben26
Szénvegyületek (organikus molekulák)27
Fehérjék28
Nukleinsavak32
A nukleinsavak és a fehérjeszintézis35
Szabad nukleotidok37
Lipidek37
Szénhidrátok38
Az élő anyag fizikai-kémiai szerveződése40
A protoplazma fogalma40
Kolloidikai alapfogalmak41
A protoplazma fizikai sajátosságai47
A protoplazma biológiai tulajdonságai és szerveződési formái47
HARMADIK FEJEZET
Az élő anyag sejtes szerveződése (Törő Imre)52
A sejt szerkezete52
Citoplazma52
Riboszóma58
Az endoplazmatikus retikulum; ergasztoplazma60
A sejthártya61
Általános sejtorganellumok70
Mitochondriumok71
Golgi-apparátus74
Sejtközpont76
Színtestek77
Lizoszómák (lysosomák)80
Metakromáziás granulumok82
Speciális sejtorganellumok82
A sejtmag85
A mag szerkezete85
Magállomány és magnedv87
Nucleolus89
A sejtmag biokémiája91
A sejtmag és a citoplazma kapcsolata95
A sejt szaporodás96
Mitózis97
A kromoszómák száma, alakja és szerkezete100
Biokémiai változása a mitózisban105
Az osztódási orsó szerkezete és funkciója109
A sejtosztódás fiziko-kémiai vonatkozásai110
A sejtosztódás okai111
A sejtosztódás kémiai befolyásolása113
Mitózis-abnormitások114
Meiózis (meiosis)115
Amitózis (amitosis)120
NEGYEDIK FEJEZET
Az organizáció eredete, szintjei és típusai (Kiszely György)122
A biológiai organizáció erete. Az élet keletkezése122
Az élet feltételei122
Mikor keletkezett az élet?123
Kísérletek az élet keletkezésének magyarázatára. Metafizikus elgondolások. Ősnemzéstan. Az első tudományos magyarázatok124
Az élet keletkezésének tudományos elméletei125
Kísérleti adatok és megfigyelések az organikus vegyületek abiogén keletkezésére vonatkozólag126
Az élet keletkezésének modern elméletei128
Keletkezik-e élet ma is?134
A biológiai organizáció alapvető jellemzői és megjelenési formái135
A biológiai organizáció és az élet individualítása135
A biológiai organizáció szintjei137
Egysejtű létforma - Sejttársulások - Szövetek - Szervek - Szervezet138
A szövetek141
Növényi szövetek141
Állati szövetek144
Szervek - Szervrendszerek148
A növények szervei148
Az állatok szervei és szervrendszerei149
A többsejtű szervezet organizációs típusai149
Növényi soksejtű szervezetek típusai149
Az állati soksejtű szervezetek típusai151
Kétcsíralemezes organizáció151
Háromcsíralemezes organizáció154
Ősszájú organizációs típusok154
Újszájú organizációs típusok159
Egyed fölötti organizációs szintek167
Fajon belüli organizációs szintek - Populáció - Társulás - Család - Telep168
Fajok fölötti organizációs szintek - Biotóp - Biocoenosis - Symbiosis - Parazitizmus170
A társadalom 173
Az organizáció általános értelmezése173
Az élőlény és környezete. Oikologiai (ökológiai) alapfogalmak175
Az élet elterjedése a Földön176
Környezeti tényezők mint életfeltételek177
Élettelen környezet (abiotikus tényezők)179
A víz179
Szárazföldi környezet180
Aljzat és talaj180
A klima vagy éghajlat182
Kozmikus hatások. sugárzások184
Élő környzet (biotikus tényezők)187
ÖTÖDIK FEJEZET
A szervezetek életműködései (Török László)191
Az élettan és kutatási módszerei191
Az életfolyamatok és a funkcionális organizáció általános problémái192
A szervezetek alapvető életműködései192
A sejt mint a funkcionális szerveződés alapegysége194
Az életfolyamatok mint belső és külső feltételek függvényei195
A sejtek életműködései197
A sejtek életének feltételei197
A sejtek anyagcseréje198
A sejtanyagcsere általános vonásai198
A biokatalízis (az enzimek és működésük)200
A sejtanyagcsere elemi biokémiai folyamatai205
A sejtek lebontó anyagcseréje (disszimiláció)206
A disszimilációról általában206
A makroerg vegyületek szerepe a sejtek energiaforgalmában208
A fermentáció kémiai mechanizmusa208
A sejtlégzés kémiai mechanizmusa211
A sejtek disszimilációját befolyásoló tényezők215
A sejtek építő anyagcseréje (asszimiláció)216
A sejtek autotróf asszimiliációja216
A fotoszintézis216
A kemoszintézis (Az autotróf baktériumok kemoszinteteikus asszimilációja)226
A sejtek és a környezet közötti anyagforgalom227
Permeabilitás és penetráció227
Szilárd részecskék és folyadékcseppek felvétele (phagocytosis és pinocytosis)230
A sejtek elválasztó (szekréciós) tevékenysége (secretio)232
A sejtek kiválasztó (exkréciós) tevékenysége (excretio)236
A sejtek ingerlékenysége237
A sejtingerlékenység eredete és alapjelenségei237
A neuron és működése240
A sejtek mozgása250
Belső sejtmozgások250
Amöboid mozgás251
Ostor- és csillómozgás253
Izommozgás257
A sejtek életműködéseit befolyásoló tényezők262
A többsejtű szervezet funkcionális organizációja267
A funkcionális szerveződés általános kérdései267
Vegyi szervezés270
Hormonális reguláció a növényekben272
Hormonális reguláció az állatok szervezetében274
Idegi szervezés276
Az idegrendszer típusai és működésmódja277
A többsejtű szervezetek anyagcseréje és anyagforgalma283
A többsejtű növények anyagcseréje és anyagforgalma284
A többsejtű állatok anyagcseréje és anyagforgalma290
Az állatok táplálkozása290
Anyagszállítás az állati testben296
Az állatok légzése303
Az állatok kiválasztó tevékenysége306
A szervezetek mozgásai és mozgásreakciói308
Az egysejtűek mozgásformái és mozgásreakciói308
Az egysejtűek mozgástípusai308
Az egysejtűek indukált helyváltoztató mozgásai (taxisok)312
A többsejtű növények mozgásai és mozgásreakciói314
Autonóm mozgások315
Indukált vagy ingermozgások315
Tropizmusok315
Nasztiák320
A többsejtű állatok mozgásai321
Mozgás izom-parenchyma segítségével321
Mozgás izomtömlő révén322
Mozgás külső váz felhasználásával322
Mozgás belső váz felhasználásával323
A szervezetek ingerlékenysége és ennek szerepe az alkalmazkodásban324
Az egysejtűek ingerlékenysége és ingerreakciói324
A többsejtű növények ingerlékenysége és ingerreakciói327
A többsejtű állatok ingerlékenysége és ingerreakciói328
Az érzékszervek és élettani szerepük329
A többsejtű állatok viselkedésformái331
HATODIK FEJEZET
Szaporodás és egyedfejlődés (Törő Imre)337
Szaporodás az élők világában337
A szaporodás formái337
Generatio asexualis338
Generatio sexualis, gamogonia340
Generatio alternans (nemzedékváltakozás)345
A nemiség kérdése346
A növények szaporodása347
A növények ivartalan szaporodása347
A növények ivaros szaporodása349
Az állatok ivaros szaporodása350
Gameták és gametogenesis351
A pete és érése351
A növekvő pete szerkezete355
Ergasztoplazma355
Mitochondriumok355
A Golgi-apparátus és a zárványok355
A szik355
A petesejt magja355
Nucleolus356
Az érett pete felépítése356
A hím ivarsejtek és fejlődésük358
Az ondósejt (spermium) szerkezete360
A spermium finomabb szerkezete362
Az ondósejt életjelenségei364
Megtermékenyítés365
A megtermékenyítés morfológiája365
A termékenyítés fiziko-kémiai folyamatai368
A petestruktúra változása a termékenyítés során368
Anyagcsere a termékenyítésben369
A termékenyítés fiziológiai lényege370
Gamonok370
Az egyedfejlődés alapjelenségei372
A barázdálódás373
A barázdálódás morfológiája374
A blasztomérák (blastomer) potenciái377
A barázdálódás szerepe az embryo differenciálódásában382
A barázdálódás fiziko-kémiai alapjai384
Biokémiai változások barázdálódó petéken385
A gasztruláció (gastrulatio)386
A gasztruláció típusai és lényege386
Embryogenesis a gerincesek körében391
A lándzsahal embryogenesise391
Kétéltűek embryogenesise395
Madarak embryogenesise398
A magzati burkok kifejlődése hüllőkben és madarakban404
Organizátor centrum, organizáció és indukció409
Az embryonalis indukció oka412
Az induktor kémiai természete413
Az induktor fizikai sajátsága413
A determináció problémája416
A pete mint sejt az organizációban422
A gasztruláció biokémiája423
A bilaterális szimmetria429
A pete prospektív szerkezete431
A metamorphosis433
A regeneráció434
Az öregedés442
HETEDIK FEJEZET
Általános örökléstan (Ács Tamás)444
Az örökléstan tárgya és alapvető módszerei446
A konzervatizmus447
A Mendelről elnevezett keresztezési szabályok447
Az első Mendel-szabály447
A második Mendel-szabály448
A harmadik Mendel-szabály448
Az első és második Mendel-szabály kifejezése képletekben449
Néhány, a Mendel-szabályokból következő, genetikai alapfogalom452
A harmadik Mendel-szabály kifejezése képlettel454
A matematikai modellezés biológiai érvényességéről457
A tényezők biológiai (funkcionális) függetlensége458
A mennyiségi bélyegek öröklődése462
A Mendel-szabályok morfológiai alapjai467
A Mendel-szabályok biológiai előfeltételei469
A kromoszómák szabad kombinációja a meiózisban470
Az ivarsejtek szabad kombinációja a megtermékenyítésben471
Letális faktorok472
A Mendel-szabályok statisztikai jellegéről474
A Mendel-szabályok jelentősége480
A gének pontosabb lokalizációja481
A Mendel-szabályokon alapuló korai genetikai koncepció484
Az öröklődés biokémiai alapjai486
Az öröklődés lényege488
Az öröklődés tényezőinek és elemi egységének problémája490
A sejtmag tényezői491
A citoplazma tényezői499
A környezet szerepe513
A tényezők összefüggése516
A manifesztációban mutatkozó külöbségek azonos gén esetében517
A variabilitás (változékonyság)521
A változékonyság általános kérdései521
A modifikációk522
A kombinációk527
A mutációk527
A mutációk fogalma. A mutációk osztályozása527
A pontmutációk529
A kromoszóma-mutációk (kromoszóma-aberrációk)530
A genom-mutációk533
Szomatikus mutáció. Mozaikképzés. Mitotikus crossing over535
Az ember kromoszóma- és genom-mutációi535
Indukált mutációk539
A mutabilitást befolyásoló tényezők542
A mutációk mennyiségi meghatározottsága. A mutáció ráta546
A mutációk minőségi meghatározottsága. A mutációk determinizmusa552
A változékonyság egyéb formái557
Változékonyság és evolúció559
Az információ rendszerének molekuláris szinten végbemenő evolúciójáról566
Populációgenetika566
A populációgenetika tárgya566
Az ideális populáció567
A reális populációban ható tényezők573
Populációgenetikai tényezők kölcsönhatása és jelentőségük az evolúcióban581
Fenogenetika586
A fenogenetika tárgya és általános módszertana586
A differenciálódás genetikai problémái587
A géntől a fénhez vezető anyagi folyamatokról584
A génműködés és génhatás időbeli összefüggése596
A génműködés és génhatás "térbelisége"599
A génműködések és a génhatások integrációja. Genotípus és epigenotípus607
Az emberi beavatkozás lehetőségeiről609
Humángenetika614
A humángenetika kapcsolata az általános genetikával és orvostudománnyal614
Az öröklődés fogalma az orvosi genetikában617
Az ember egyedi genetikája619
Az ember populációgenetikája631
NYOLCADIK FEJEZET
Az evolúció (Kontra György)631
Az evolúciós kutatások tényadatai631
Az evolúciós módszer631
Az evolúciós morfológia632
Összehasonlító anatómia633
Embriológia634
Paleontológia635
Hármas paralelizmus638
Működésváltozás. Szubsztitúció. Korreláció640
A "biogenetikai alaptörvény"640
Az evolúció morfológiai törvényszerűségei642
Kísérleti morfológia643
Evolúciós sejttan és szövettan644
A morfológiai adatok értékelése645
Evolúciós fiziológia645
Biokémiai adatok646
Összehasonlító élettani adatok647
Ontogenetikus fiziológiai adatok648
Oikológiai fiziológiai adatok648
Paleofiziológiai adatok648
A fiziológiai adatok értékelése649
Az evolúciós szisztematika649
Az evolúciós biogeográfia650
Az evolúció elmélete651
Az evolúciós elmélet feladatai651
A faj fogalma651
Történeti adatok652
Faj alatti kategóriák653
Vannak-e a természetben fajok?654
A faji kritériumok655
Morfológiai kritériumok655
Fiziológiai kritériumok656
Genetikai kritériumok657
A faj változó kategória657
Összegezés658
Kreácionizmus és transzformizmus658
A lamarckizmus659
A darwinizmus661
Öröklődés és változékonyság661
A szelekció662
Az adaptáció665
A fajok keletkezése667
A darwinizmus és a malthusianizmus668
A mikroevolúció668
Az evolúció folyamata671
A földtörténeti korok671
Az élőlények fejlődése a földtörténeti korok folyamán673
A földtörténeti ókor673
A földtörténeti középkor674
A földtörténeti újkor675
KILENCEDIK FEJEZET
Az antropológia orvosi vonatkozásai (Kiszely György és Kontra György)676
Az antropológia fogalma676
Morfológiai antropológia, antropometria és mérési módszerek676
Antropometriai mutatószámok680
Az ember származása681
Történeti adatok681
Rendszertani adatok682
Összehasonlító morfológiai adatok685
Embriológiai adatok690
Fiziológiai adatok691
Patológiai adatok692
Pszichológiai adatok692
Zoopaleontológiai adatok694
Paleoantropológiai adatok695
Az ember keletkezésének helye és ideje700
Az ősember kultúrája701
Az emberfajták704
Az emberfajták néhány jellemző vonása706
Az orvosi alkattan alapfogalmai707
Variabilitás, egyéni alkat, alkati típus707
Öröklődés, környezet és alkat708
Életkorok és konstitúció709
Kísérletek emberi alkati típusok meghatározására713
Tárgymutató719
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv