A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kognitív idegtudomány

Előszó

Fontos könyvet tart kezében az olvasó. Olyan művet, amely új tudományos megközelítést és szemléletet tükröz, amely a kognitív idegtudomány első áttekintő összefoglalását nyújtja magyar nyelven.... Tovább

Fülszöveg

A kötet hazai szerzők 38 tanulmányát tartalmazza a kognitív idegtudomány területéről. Az észlelés, a figyelem, a tanulás, az emlékezés, a tudat, a nyelv és gondolkodás, valamint a személyiség (egyéni különbségek és bizonyos patológiás folyamatok) tekintetében mutat be egy újszerű szintetikus szemléletet. Ennek lényege, hogy a megismerés kutatása és az ember neurobiológiai folyamatainak megértése a kéz a kézben halad: a kognitív kutatás adja a kérdéseket, s néha a kísérleti eljárásokat, a neurobiológia érzékeny módszerei és modelljei pedig az értékelést. A tanulmányok feldolgozzák a legfrissebb szakirodalmat is. Az elméleti anyag mellett a kísérleteket is részletesen ismertetik, s az eligazítást közel 200 ábra és a színes melléklet segíti.

Tartalom

Lawrence Weiskrantz: Ajánlás9
Karmos György - Vizi E. Szilveszter: Előszó11
Gulyás Balázs - Pléh Csaba: A szerkesztők előszava13
Köszönetnyilvánítás15
Alapok
Pléh Csaba - Gulyás Balázs: Mitől kognitív és mitől idegtudomány?19
Szathmáry Eörs: Kulturális folyamatok: az utolsó nagy evolúciós átmenet32
Miklósi Ádám: Az állati viselkedés kognitív etológiai értelmezése49
Módszerek
Kéri Szabolcs - Gulyás Balázs: Lokalizáció és lézióanalízis a kognitív idegtudományokban67
Kéri Szabolcs - Gulyás Balázs: Elektrofiziológiai módszerek a kognitív idegtudományokban81
Antal Andrea: Virtuális léziós technikák: A transzkraniális mágneses és egyenáram-ingerlés és néhány alkalmazásuk97
Gulyás Balázs: Funkcionális képalkotó eljárások a kognitív idegtudományokban103
Érdi Péter - Lengyel Máté: Matematikai modellek az idegrendszer-kutatásban126
Érzékelés - észlelés
Winkler István: Hangok szervezése és leképezése151
Fiser József - Nádasdy Zoltán: Neurális kódolás térben és időben171
Kovács Gyula: A perceptuális kategorizáció alapjai202
Figyelmi folyamatok
Vidnyánszky Zoltán: A vizuális figyelem219
Czigler István: Analitikus és szintetikus figyelmi folyamatok235
Fejlődési mechanizmusok és folyamatok
Csibra Gergely: A kognitív fejlődés idegrendszeri háttere csecsemőkorban255
Kovács Ilona: Az emberi látás fejlődése273
Gergely Görgy: A cselekvő én (szelf mint ágens) fogalmának kialakulása csecsemő- és kisgyermekkorban285
Lakatos Krisztina - Gervai Judit: A korai kötődés neurobiológai háttere326
Czigler István: Időskori kognitív változások: pszichofiziológia megközelítés343
A tanulás és emlékezés folyamatai
Káli Szabolcs - Acsády László: A hippocampusfüggő memória neurobiológiai alapjai359
Nádasdy Zoltán - Fiser József: A tanulás biológiai és mesterséges neurális hálói389
Négyessy László: Munkamemória a prefrontális kéregben436
Racsmány Mihály: Az emlékezet kognitív neuropszichológiája459
Szimbolikus folyamatok és magasabb megismerés
Pléh Csaba - Lukács Ágnes: Nyelv, evolúció és az agy485
Brian MacWhinney: A nyelvfejlődés epigenezise505
Lukács Ágnes - Pléh Csaba: A nyelv idegrendszeri reprezentációja528
Csépe Valéria: A nyelvi zavarok kognitív idegtudományi elemzése561
Kertész András: Az afázia rendszertana585
Éberség és tudat
Bódizs Róbert: Az alvás és jelenségköre601
Gulyás Balázs - Kovács Gyula - Vidnyánszky Zoltán: A vizuálsi tudat619
Csikszentmihályi Mihály - Jeanne Nakamura: Az áramlat (Flow)650
Pszichopatológia és kognitív idegtudomány
Sasvári-Székely Mária - Székely Anna - Nemoda Zsófia - Rónai Zsolt: A genetikai polimorfizmusok pszichológiai és pszichiátriai vonatkozásai671
Halász Péter - Bódizs Róbert - Holló András - Janszky József - Borbély Csaba: Kognitív zavarok epilepsziában - Az epilepszia mint a kognitív kutatás eszköze388
Kálmán János: Memóriarendszerek alzheiemer-kórban699
Tingler László: A depressziósok kognitív kezelése715
Kéri Szabolcs és Janka Zoltán: A szkizofrénia diszkonneciós elméletei724
Győri Miklós: A neurokognitív fejlődés moduláris zavarai: Az autizmus738
Filozófikus kitekintés
Buzsáki György: Az agy és a kognitív viselkedés - a korrelációs megközelítés újabb átgondolása763
Nyíri Kristóf: Képek az idegrendszerben és a filozófiában771
Ajánlott irodalom, folyóiratok783
Glosszárium787
Szerzők bemutatása800
Tárgymutató803
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem