A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kiszombor története I-II.

Előszó

Kiszombor elsősorban az európai kitekintésben is kuriózumnak számító kora-középkori körtemploma révén ismert a szélesebb közvélemény előtt. Az azonban csupán a szűkebb, műemlékvédelemmel foglalkozó... Tovább

Tartalom

I. kötet
Bevezetés 13
A település földrajzi környezete - Kókai Sándor 17
Természeti-környezeti adottságok és erőforrások 17
A táj fejlődéstörténete, geológiai és geomorfológiai sajátosságai 18
Éghajlati viszonyok 20
A térség vízrajza 23
Talajok 25
A környék élővilága 27
A természeti-környezeti adottságokhoz történő alkalmazkodás és a földrajzi környezet potenciáljának változásai, sajátosságai 29
A neolitikumtól az államalapításig - Fischl Klára - Kürti Béla 45
A neolitikum - Fischl Klára 46
A rézkor - Fischl Klára 47
A bronzkor - Fischl Klára 48
A vaskor népei: a kelták - Fischl Klára 51
A népvándorláskor első hulláma: a szarmaták (jazigok, roxolánok, alánok) - Kürti Béla 52
Gepidák - Kürti Béla 62
Az avarok kora - Kürti Béla 68
Honfoglalók a kiszombori tájon - Kürti Béla 76
Régészeti lelőhelyek a község határában - G. Vizi Márta 92
A Marosvidék a fejlődés élvonalában - Szegfű László 107
A településnév tanulságai 107
Zombor gyula és Bulcsu karcha 111
A gyula hatalmának megerősödése 125
A gyulák állama és a görög térítés 135
Ajtony és territóriuma 143
Ajtony leverése és az új hatalom 153
Zombor a Csanád nemzetség és utódai birtokában - Szegfű László 163
A falu a XI. század közepétől a tatár pusztításig 163
A Csanád nemzetség 1256-os birtokosztálya és a XIII-XIV. századi birtokviták 169
A falu a XIII-XIV. században 182
Volt-e város Zombor? 185
A zombori Telegdiek birtokában 187
A tőrök adószedők és a magyar urak szorításában 194
A török kiűzésétől 1849-ig - Marjanucz László 210
A bánsági évtizedek 210
Magánföldesúri birtok a nemesi vármegyében 214
A Maros fogságában 227
A francia háborúk időszaka 235
A reformkori falu 240
1848-1849 246
A POLGÁROSODÓ FALU - Marjanucz László - Marosvári Attila 253
A közigazgatás 1849 után - Marjanucz László 253
A község gazdálkodása - Marjanucz László 262
A Makó és Kiszombor közötti rév - Marjanucz László 270
Fahíd és vasút - Marosvári Attila
Községi gőzvontatású és uradalmi lóvasút - Marjanucz László 290
Ferencszállás Kiszomborhoz kapcsolása - Marjanucz László 292
A közélet fontosabb eseményei - Marjanucz László 294
Gazdaság - Marjanucz László - Marosvári Attila 299
Társadalom - Marjanucz László 315
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚTÓL A MÁSODIK VÉGÉIG - Halmágyi Pál - Marosvári Attila 332
Kiszomboriak a frontokon (1914-1918) - Halmágyi Pál 332
A hátországban - Halmágyi Pál 337
Az idegen megszállás - Halmágyi Pál 340
Csonka-Torontál vármegye központja (1921. aug. 21-1923. dec. 31) Halmágyi Pál 350
A Torontáli járás székhelye (1924. jan. 1. - 1944. okt. 8.) 359
A járási és községi közigazgatás szervezete - Halmágyi Pál 359
Községi alkalmazottak és községháztartás - Halmágyi Pal - Marosvári Attila 363
Nemzetgyűlési, országgyűlési képviselők, díszpolgárok - Halmágyi Pál 367
Népmozgalmi helyzet - Marosvári Attila 369
Népegészségügy - Marosvári Attila 371
Lakásépítési akciók a két világháború között - Halmágyi Pál 373
Birtokmegoszlás és mezőgazdaság - Marosvári Attila 379
Az agrártársadalom - Halmágyi Pál 398
Pénzintézetek, iparvállalatok, háziipar és kereskedelem - Marosvári Attila 406
Piacok, vásárok - Halmágyi Pál 415
Fogyasztási szokások - Marosvári Attila 416
Vasútközlekedés - Halmágyi Pál 418
Utak, járdák - Halmágyi Pál 421
Ártézi kutak, vízvezetékek kiépülése - Halmágyi Pál 422
A villamos hálózat kiépülése - Halmágyi Pál 423
Községháza - Halmágyi Pál 424
Csendőrség - Halmágyi Pál 425
Temető - Halmágyi Pál 426
Fásítás - Halmágyi Pál 426
Árvizek, belvizek - Halmágyi Pál 427
Kiszombor és a II. Világháború - Halmágyi Pál 429
A háború első jelei 429
Az Arad-Temesvár elleni szeptemberi magyar támadás 434
A front közeledésének jelei Kiszomboron 437
Harcok Kiszomborért és Makóért 440
Magyar ellentámadás Makó és Kiszombor környékének visszavételéért 442
Az okt. 6-i szovjet offenzíva megindulása és a harcok eltávolodása Makó és Kiszombor környékéről 445
Az áldozatok 447
A II. VILÁGHÁBORÚ VÉGÉTŐL A KÁDÁR-RENDSZER MEGSZILÁRDULÁSÁIG - Acsay Tamás - Marosvári Attila 449
Háborús veszteségek és az élet újraindítása - Acsay Tamás - Marosvári Attila 449
A földreform - Marosvári Attila 456
A többpártrendszer újraéledése, majd a demokratikus intézmények szétverése - Acsay Tamás - Marosvári Attila 461
A Rákosi-diktatúra évei - Acsay Tamás - Marosvári Attila 467
Az 1956-os forradalom - Marosvári Attila 485
A Kádár-rendszer első évei megtorlás és konszolidáció - Acsay Tamás - Marosvári Attila 500
A KÖZSÉG A KÁDÁR-RENDSZER FÉNYKORÁBAN ÉS HANYATLÁSA IDEJÉN - Halmágyi Pál - Marosvári Attila
(Az adatgyűjtésben közreműködött - Baróczi Éva és Budainé Keczer Csilla) 515
A népesség - Halmágyi Pál - Marosvári Attila 515
Demográfiai mutatók 515
Foglalkozási szerkezet 516
Etnikai és vallási viszonyok 524
Lakáshelyzet infrastruktúra, települési közszolgáltatások - Halmágyi Pál - Marosvári Attila 527
Lakásviszonyok 527
Településfejlesztés 534
Települési humánszolgáltatások 541
Közlekedés - Halmágyi Pál - Marosvári Attila 545
Mezőgazdaság - Marosvári Attila 547
József Attila Mgtsz 548
A Gabonatermesztési Kutatóintézet kiszombori telepe 549
A Gabonamag kiszombori üzeme 554
A Lenin Mgtsz kiszombori kerülete 556
Kisgazdaságok 558
Ipar. kereskedelem, közellátás - Marosvári Attila 565
Kiszombori Vegyesipari Szövetkezet 565
A Szegedi Konzervgyár kiszombori telepe 568
A Makói Bőripari Szövetkezet kiszombori telephelye 569
A József Attila Mgtsz melléküzemága 570
Az ÁFÉSZ melléküzemága 571
Egyéb ipari üzemek 572
Kisiparosok 573
Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet 575
Posta 578
Közellátás 578
A szénhidrogénkincs kitermelése Kiszomboron - Halmágyi Pál 581
A ferencszállási mező 582
A kiszombori mező 582
Árvizek, belvizek, vízrendezés - Halmágyi Pál - Marosvári Attila 583
Választások, köztestületek, községirányítás - Halmágyi Pal - Marosvári Attila 586
A szocializmus utolsó évei és a rendszerváltás - Halmágyi Pál - Marosvári Attila 594
A RENDSZERVÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG - Illyés Szabolcs - Marosvári Attila 601
Az első szabadon választott önkormányzat (1990-1994) - Illyés Szabolcs 601
A második ciklus (1994-1998) - Illyés Szabolcs 609
A millennium jegyében (1998-2002) Illyés Szabolcs - Marosvári Attila 616
Az új évezred első ciklusa (2002-2006) - Marosvári Attila 621
A község az ezredfordulón - Marosvári Attila 627
II. kötet
A RÓNAY CSALÁD Gilicze János
A család eredete 5
Oexel Mátyás, a birtokszerző 8
Zombor megszerzése 9
Az első zombori évek 13
A hagyaték és annak felosztása 17
A hagyatéki per és a birtokosztály 22
A család jelentősebb tagjai 28
Az Oexel család idősebbik ága 28
Oexel Alajos (28) Rónay Mihály (28) Oexel Károly (30) Rónay Móric (31) Rónay Lajos (34)
Az Oexel család ifjabb ága 36
Oexel (Rónay) János (37) Rónay Jenő (38)
A Rónayak idősebb ága 42
A Rónay család ifjabb ága 47
A Rónay család birtokviszonyai a XX. században 52
A FALUKÉP. MŰEMLÉKEK - Marosvári Attila - Pap Ádám - Sipos György
A település szerkezete - Marosvári Attila - Pap Ádám 58
Műemlékek - Marosvári Attila - Sipos György 63
Rotunda 67
Emeletes magtár 68
Rónay Aladár kúriája (Gólyafészek vendéglő) 69
Építéstörténeti periódusai (70) I. periódus (70) II. periódus (74) III. periódus (75) IV. periódus (75) V. periódus (76) Műemléki helyreállítása (77) A kúria környezete (79)
Rónay Tibor kúriája 80
Rónay Nina- (Bene-) (Pajor-) (Schiffer-féle) kúria és magtár 82
Magtár (Helytörténeti gyűjtemény) 84
Magtár 85
Tornyos kastély 86
Építéstörténet! periódusai (92) I. periódus (92) II. periódus (93) III. periódus (96) A kastély jelenlegi állapota (97) A park (98) A lehetséges hasznosításról (97)
Helyileg védett, illetve a falukép szempontjából fontos középületek - Marosvári Attila - Sipos György 100
Rónay Ernő kúriája (Ella-ház) 101
Rónay Cecília és Vilma kúriája ("Leányvár" vagy "Bagolyvár") 104
R. k. templom 106
R. k. plébánia 106
Általános iskola (Móricz u.) 107
Általános iskola (Óbébai u.) 109
Általános iskola (Rákóczi u.) 111
Óvoda 112
Vermes-ház (ktsz épület) 113
Művelődési ház (Szikra filmszínház) 114
A gazdasági egyesület és olvasókör székháza (kultúrház) 115
Selmeczy-féle gőzmalom 116


Kéry-malom 117
Vasútállomás 118
Sándormajori kiskápolna 119
Rónay Imre-féle raktár 120
Szeszgyár 121
Helyileg védett lakóházak - Sipos György 122
A temető - Marosvári Attila - Sipos György 125
A Rónay-sírkert 127
Zubán-kápolna 129
Köztéri szobrok - Marosvári Attila - Sipos György 130
Nepomuki Szent János szobor 130
Első világháborús hősi emlékmű 131
Szent István szobra 132
1848-as emlékhely 133
Második világháborús hősi emlékmű 134
A rotunda - Marosvári Attila 135
A körtemplomra vonatkozó korai adatok 135
A rotunda átalakítása 1910-ben 141
A körtemplom első kutatása. A freskók feltárása (1939-1940) 146
Koncepciók a körtemplom XI. századi építéséről 153
Az 1975-ös régészeti feltárás új eredményei 161
Kísérletek a freskók keletkezési idejének és ikonográfiájának meghatározására 173
A rejtélyes rotunda 182
Az egyházak - Orbán Imre 184
A római katolikus közösség 184
A kiszombori egyház a korai középkorban 184
A plébánia újjászervezése a török hódoltság után 184
Oexel Mátyás József, az új kegyúr 189
A hitélet a XIX. században 192
A zombori plébánia fiókegyházai 195
A templombúcsú 196
Árpás Gyula plébános (1893-1926) 197
A békés két évtized (197) Az I. világháború és az idegen megszállás (199) Talpra állás Trianon után (201)
Kleitsch Mátyás plébános (1927-1954) 202
A plébánia helyzete (202) A lelki élet (204) A háborús évek (208) A plébánia helyzete 1944 és 1947 között (209) A plébánia helyzete a Rákosi-diktatúra alatt (212)
Szikora Károly plébános (1954-1966) 214
Az iskolai hitoktatás fölszámolása (216) Az egyházközség helyzete (217)
Hitélet az 1960-as években (219)
Az egyházközség 1966 után 223
Református gyülekezet 227
A kiszombori református társegyház megalakulása és első évei 227
Pongó Gyula tiszteletes szolgálata (1950-1982) 229
Az ötvenes évek egyházi élete (229) A gyülekezet 1965 után (231)
Az 1970-es évek óta (235)
Kisegyházak, szekták 236
AZ ISKOLA - Marosvári Attila (Az adatgyűjtésben közreműködött: Rácz Géza) 239
A kezdet 239
A dualizmus korának iskolája 244
A két világháború közötti évek 257
Népiskolából általános iskola 271
Az ötvenes évek iskolája 278
A Kádár-rendszer iskolája 289
Az iskola a rendszerváltás után 314
AZ ÓVODA - Börcsökné Balázs Márta 323
Az Emília kisdedóvó az alapítástól az államosításig 323
Az államosítástól 1945-ig 328
A szocializmus időszakának óvodája 339
Intézményi autonómia a rendszerváltás után 350
EGYESÜLETI ÉLET, KULTÚRA ÉS SPORT - Rozsnyai János 353
Önszerveződési formák a II. világháború előtt 353
Szociális jellegű önszerveződések 353
Kulturális célú egyesületek 357
Gazdasági célú önszerveződési formák 360
Vallási jellegű egyesületek 362
Egyéb önszerveződési formák 363
Kultúra és közművelődés a II. világháborútól a rendszerváltásig 370
Kulturális élet az ötvenes években 371
Kulturális és közművelődési intézmények a kádári időszakban 378
Sportélet Kiszomboron 1950 és 1990 között 389
Általános célú önszerveződési formák 1950-től a rendszerváltásig 396
Adalékok a civil önszerveződési formák működéséhez a rendszerváltozástól napjainkig 399
JÓZSEF ATTILA KISZOMBORON Tóth Ferenc 404
Kiszombor az irodalomtörténetben 404
Otthona a Maros-völgyben 405
A kisdiák hétköznapjai 406
A kiszombori versek 414
A KÖZSÉG NÉPRAJZA - Badicsné Szikszai Zsuzsanna 421
A társas élet színterei és alkalmai 422
„Kerek egy ég alatt kerek Istenfa..." Kiszombori népszokások 426
Téli ünnepkör 426
Karácsony hava (426) Boldogasszony hava (432) Böjtelő hava (433)
Tavaszi ünnepkör 434
Böjtmás hava (434) Szent György hava (434) Pünkösd hava (441)
Nyári ünnepkör 442
Szent Iván hava (442) Szent Jakab hava (442) Kisasszony hava (442)
Őszi ünnepkör 444
Szent Mihály hava (444) Mindszent hava (445) Szent András hava (445)
„Pöröm, pöröm Pistika..." Mondókák és gyermekjátékok 447
Eszközös játékok 448
Mozgásos játékok 451
Ügyességi és erőjátékok 452
Szellemi játékok 455
Párválasztó játékok 456
Mondókák 457
A kiszombori emberek hitvilága és a hozzá tartozó népköltészeti emlékek 457
A boszorkány 457
Az ördög 460
A halál 461
A jóslás 461
A garabonciás 462
A teknyőkaparó 463
„Hogy adta mög nékem a Jóisten..." A zombori látó asszony története 464
Középkori népköltészeti maradványok 465
Mesterségek, hagyományok 467
Pékek, molnárok, hentesek és mészárosok 468
A szabók és a helyi viselet 470
Kovácsok és rézművesek 473
Fonók, szövők és csuhébaba-készítők 474
Kosárfonók a faluban 476
KÉPEK, ILLUSZTRÁCIÓK JEGYZÉKE 483
TÁBLÁK, TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 497
RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 499
NÉVMUTATÓ 537
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem